תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר www.ruling.co.il (להלן: "האתר"), המנוהל ע"י Ruling LLC מס' חברה 5362781.

אתר זה מספק לציבור גישה חופשית אל פסקי דין, החלטות, ופרוטוקולים של בתי המשפט ובתי הדין לעבודה בישראל, למעט של בתי המשפט לענייני משפחה (מפאת צנעת הפרט).

נכון לעתה, האתר מכיל פסקי דין, החלטות ופרוטוקולים החל מחודש יולי 2011 ואילך, אך אנו פועלים להעלות לאתר מידע היסטורי לתקופה זו, ואנו מקווים לעשות כן בתוך מספר חודשים.

השימוש באתר אינו כרוך בתשלום, והוא לרשות הציבור.

העתקת פסקי הדין וההחלטות באתר מותרת, בכפוף לביצוע הפניה לאתר (link) מהאתר המעתיק או מהמדיה בה אוזכר המידע המועתק. עם זאת, אין לשנות את התכנים המועתקים מן האתר, שינויים ו/או עריכתם באופן מסלף עלול להוות עבירה פלילית, ולפגוע בזכויות צדדים שלישיים.

אנו מפעילים מנגנונים שונים שתפקידם למנוע פרסום החלטות, פסקי דין, ופרוטוקולים שאסורים לפרסום על-פי דין, וכן אנו משתדלים להיעתר לבקשות להסרת תכנים שיש בהם כדי ליצור פגיעה בלתי מידתית באדם המוזכר בתכנים ביחס לחופש המידע (אף אם הפרסום מותר על-פי דין).

כיצד פונים להסרה מסמכים

יש לפנות אלינו בדוא"ל [email protected] בצורה הבאה:

א. להוסיף לדוא"ל קישור (לינק) למסמך לגביו אתם מבקשים הסרה. לא די להגיד את שם האדם המופיע במסמך או מספר ההליך, אלא חובה לצרף קישור.
ב. יש לציין מה הסיבה בגינה מבקשים הסרת המסמך, בפירוט.
ג. אם יש החלטה של ערכאה שיפוטית המורה על מתן צו איסור פרסום לגבי המסמך או קיום דיון בדלתיים סגורות, מומלץ מאוד לצרפה, שכן על-פיה נבצע הסרה ללא עוררין.
ד. במידה ולא נעתרנו לבקשה לבצע הסרה ניתן תמיד לפנות אל בית המשפט ולבקש צו איסור פרסום, או אז אם יינתן צו שכזה נבצע הסרה ללא עוררין.

אין באמור התחייבות להיעתר לבקשתך (למעט במקרה הנזכר בסעיף ג' או בסיפא סעיף ד' לעיל), כל בקשה תישקל לגופה.

תודות

IconLeak