תוצאות לחיפוש: "פיצויי פיטורים"

מציג 971-980 מתוך 20,458 תוצאות:


נמצאו תוצאות רבות, ניתן לצמצמן ע"י שימוש במרכאות למציאת ביטוי שלם, למשל "פלוני אלמוני".


 1. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב צ"ו 14561-04-19

  ... משאיר לשיקול דעת ביה"ד מה יעשה בכספים וכי יש ליתן החלטה כיצד לחלק את הכספים בין יורשי המנוח. סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 קובע כדלקמן: "(א) נפטר עובד, ישלם המעסיק לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו."שאירים" ...
 2. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב סע"ש 59466-02-17

  ... לתובע. 12. בית הדין הארצי, בעניין לי כנפו, עמד על כך כי את המושג "מעביד אחד" יש לפרש על פי תכלית חוק פיצויי פיטורים ולתת פחות משקל לשאלות טכניות של התאגדות פורמלית:"הזכות לרצף תקופת עבודה נקבעה בחוק פיצויי פיטורים ...
 3. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ד"מ 26524-11-18

  ... שילם את שכרו (סע' 64 לתצהיר עמוס). מכל מקום, מאחר שניסים הפסיק את עבודתו ביוזמתו, אין הוא זכאי לתשלום פיצויי פיטורים ואף לא למכתב הפסקת עבודה. לבסוף טוען עמוס, כי ניסים אף אינו זכאי לפיצוי כלשהו בגין אובדן דמי אבטלה ...
 4. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ד"מ 16532-04-19

  ... ₪ לטובת שכר טרחת עורך דין, בתוספת מע"מ כדין אשר ישולמו כנגד הצגת חשבונית מס כדין.7,500 ₪ לטובת פיצויי פיטורים מוגדלים בהתאם לדין.הסכומים הנ"ל ישולמו על ידי הנתבעת, תוך 30 יום מהיום, באמצעות שתי המחאות שישלחו לפקודת ...
 5. בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 8618-02-17

  ... ופרטיה מצאו ביטוי ן בפרוטוקול ישיבת בית הדין מיום 5.1.2020. על פי המוסכם ובין היתר, הסכום שיפסק בגין פיצויי פיטורים יהיה בין 1780 ₪ ל – 14,000 ₪. לאחר ששקלנו את מכלול טענות הצדדים, בכתב ובעל פה, לרבות במסגרת ישיבת ...
 6. בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 21882-09-19

  ... לפני פיטורים בסך 5,000 ₪.הפרשות לפנסיה בסך 7,716 ₪.דמי הבראה בסך 4,630 ₪.הפרשות לקרן השתלמות בסך 7,431 ₪.פיצויי פיטורים בסך 22,815 ₪.אי-מסירת הודעה לעובד בדבר תנאי עבודה, בסך 2,500 ₪.דמי חגים בסך 5,727 ₪.ביגוד בסך ...
 7. בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 316-10-19

  ... ה שלא כדין מחמת הריו נה וללא קבלת היתר הממונה על עבודת נשים במשרד הכלכלה. בנוסף, עתרה המערערת לתשלום פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת וזכויות סוציאליות שונות בגין תקופת העסקתה אצל המשיבות וסיומה. תביעתה של המערערת ...
 8. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב סע"ש 10408-08-17

  ... לעובד אשר מוענקת לו על פי חוק הסכם קיבוצי, צו הרחבה או [...]" (להלן – הסכם הפשרה).לאור האמור לעיל, תבע פיצויי פיטורים, תשלום דמי הודעה מוקדמת, הפרשות לפנסיה, פיצויים בגין פיטורים ללא שימוע, פיצוי בגין אי מתן הודעה על ...
 9. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב סע"ש 57986-06-19

  ... בסך 1,400 ₪.חלף הפרשות לקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניין בסך 1,485 ₪.חלף הודעה מוקדמת בסך 4,595 ₪.השלמת פיצויי פיטורים בסך 3,456 ₪.לסכומים האמורים יוספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 26.6.19 ועד ליום התשלום ...
 10. בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 39044-12-18

  ... עבודתו וסיום עבודתו של התובע, ומבלי להודות בכל חבות ובכל טענה, ישלם הנתבע לתובע סך של 5,000 ₪ נטו כהשלמת פיצויי פיטורים. התובע מתחייב לחתום על טופס 161 א' ככל הנדרש בתוך 3 ימי עבודה מיום שיומצא למשרדי באי כוחו. ...