תוצאות לחיפוש: "פיצויי פיטורים"

מציג 111-120 מתוך 20,243 תוצאות:


נמצאו תוצאות רבות, ניתן לצמצמן ע"י שימוש במרכאות למציאת ביטוי שלם, למשל "פלוני אלמוני".


 1. בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 10274-12-19

  ... נתבקש להגיש תגובתו, אולם לא עשה כן עד היום. 4. לפיכך, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסכומים הבאים:א. פיצויי פיטורים בסך 46,500 ₪ב. דמי הבראה בסך 2,646 ₪ג. פדיון חופשה בסך 4,000 ₪ 5. הסכומים האמורים לעיל, יישאו ...
 2. בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 62954-11-18

  ... שכר בגין שכר העבודה אני פוסקת סכום של 15,000 כהלנה.כמו כן אני פוסקת סכום של 10,000 ₪ כהלנה בגין אי תשלום פיצויי פיטורים.סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מתאריך 1.2.2019 ועד ליום התשלום המלא בפועל.בשל כך ...
 3. בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 4727-04-16

  ... משהסכומים על פי הסכם זה לא שולמו, הוגשה התובענה שבפנינו. זהו בתמצית הרקע לתובענה שבפנינו, בה נתבעו הפרשי פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, הפרשים לפנסיה, פדיון חופשה והבראה, פיצוי בגין אי מתן הודעה בכתב על תנאי ...
 4. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב סע"ש 47839-07-19

  ... 1 לנתבעת 3.בכתב התביעה דורש התובע בין היתר את הסעדים הבאים – סעד למתן חשבונות, מינוי מומחה, דיבידנדים, פיצויי פיטורים, בונוס-פרמיה, הפרשי פנסיה ועוד, בסך כולל של 1,494,447 ₪. ביום 3.10.19 הוגש כתב הגנה במסגרתו ...
 5. בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 22070-04-18

  ... עניינה של התביעה בזכאותו הנטענת של התובע לזכויות שונות מתקופת עבודתו בחברות השונות וסיומה, כלהלן: פיצויי פיטורים (לרבות הלנת פיצויי פיטורים); דמי חופשה; דמי הבראה; הפרשות לפנסיה (הן חלקו של המעסיק והן חלקו של העובד); ...
 6. בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ב"ל 35651-08-16

  ... (24.04.16) להלן – עניין ביונס). תביעה זו הסתיימה בהסכם פשרה, אשר קיבל תוקף של פסק דין ובמסגרתו שולמו לתובע פיצויי פיטורים בסך 300,000 ₪, הונפק לו טופס 161 ואף קיבל מרשויות המס פטור מסויים. לשיטת התובע, קיומו של הסכם ...
 7. בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 33706-09-17

  ... כי היא חייבת ביחד ולחוד עם הנתבעת 2 בתשלום הזכויות הקוגנטיות להן זכאית התובעת בגין תקופת העבודה לרבות פיצויי פיטורים ולמעט זכויות הנובעות מהפגמים שנפלו בסיום העסקתה, וזאת מהטעמים הבאים:הגם שהידברות לא פיקחה על ...
 8. בית הדין האזורי לעבודה באר שבע סע"ש 54394-07-18

  ... הקיבוצי הכללי בדבר תשלום דמי הבראה אינם מכילים הוראה המגשרת בין שתי התקופות; זאת, להבדיל מסעיף 2 (9) לחוק פיצויי פיטורים הקובע רציפות בעבודה גם כאשר קיים פרק זמן שלא עולה על שישה חודשים בהם נותקו יחסי העבודה וזאת ...
 9. בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 14207-09-18

  ... הסדר הטוב יובהר, כי הוסכם בין הצדדים במהלך הדיון שהתקיים בפנינו, כי סכום הפשרה שייפסק הוא בעד פיצויי פיטורים מוגדלים; וכי מסכום זה יקוזז הסכום המצוי בקופת מגדל (תשלומי המעסיק עבור רכיב פיצויי הפיטורים) בפוליסה שמספרה ...
 10. בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 28998-03-19

  ... החינוכי . לפיכך, לא ברור כיצד עובדים נוספים שהועסקו עימו יוכלו ל"שפוך אור" בשאלת זכאותו של התובע לתשלום פיצויי פיטורים, שכן סוגיה זו תוכרע בהתאם לעדות התובע ולעדויות הנתבעת בנוגע למקומות העבודה החלופיים שהוצעו לו. ...