תוצאות לחיפוש: "פטנטים"

מציג 641-650 מתוך 1,557 תוצאות:


 1. יצחק ואח' נ' דוידי ואח'

  ... להתבצע עם עמותת ATI (להלן: העמותה). מדובר בעמותה הפועלת בתוך החממה הטכנולוגית אשקלון. החממה מטפחת רעיונות ופטנטים של יזמים . ה כספים הדרושים לפיתוח מתקבלים הן מהמדען הראשי והן ממשקיעים חיצוניים. מנכ"ל העמותה והחממה ...
 2. האו-אר-יו טכנולוגיות בע"מ נ' אילן ואח'

  ... הרפואי. על בסיס " השערה" מדעית זו, הגיש מר אילן מנשה – עוד בטרם חתימת ההסכם בין הצדדים – בקשה לרישום פטנט. על בסיס ההשערה האמורה ותוצאות מדידות ראשוניות שהציג אילן מנשה בפני הדסית ופרופ' אילן, החליטה הדסית להשתתף עם ...
 3. ע"א 8951/10 אורן יורם אריזות בע"מ נ. שקולניק ח.י ...

  ... תוקפו של הרשום בפנקס המדגמים כראייה לכאורה בדבר תקפות הרישום עולה מלשונו המפורשת של סעיף 3(5) לפקודת הפטנטים והמדגמים (להלן – פקודת המדגמים או הפקודה). הסעיף מורה כי: "באין הוכחה המעידה את ההפך, ישמשו פנקס הפטנטים ...
 4. מליסרון בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה

  ... עם זאת כי ישנם נכסים בלתי מוחשיים שניתנים לה ערכה גם בגישה אחרת , כגון שווי ין של זכויות בקניין רוחני (כמו פטנטים וזכויות יוצרים), או זכויות דומות שאותן ניתן להעריך בהתבסס על מבחן הרווח , כלומר הערכת ה רווחים הצפויים ...
 5. הובלות אלישע ובניו בע"מ נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ

  ... שבו צודק ונכון להתיר דחיית העיון וסטייה מהכלל של משחק "בקלפים פתוחים". הדוגמא הראשונה הינה, בתביעה של הפרת פטנט שבו מובן שאין לחייב הנתבע למסור פרטים נוספים על אותו פטנט ולאפשר לנתבע להשלים בצורה כזו את הגזלה. הדוגמא ...
 6. שצ'יפיצין נ' איחוד ישראלי של מומחי ספורט אתגרי לפיתוח פעילות אתגרית חקר והצלה

  ... מאשר בזה את "החלופה הרביעית" הגרפית שהציע המערער במכתבו למשיבה מיום 13/8/14, במובן זה שלא תתקבל אצל רשם הפטנטים, המדגמים וסימני מסחר (להלן: "הרשם") כל התנגדות מטעם המשיבה לרישום החלופה האמורה כסימן מסחרי בבקשה שמספרו ...
 7. רע"א 6383/14 DSM IP Assets B.V נ. מפעלי פ.מ.ס מיכו...

  ... הפוסקת בקניין רוחני (י' שושני כספי) מיום 17.10.13; הפוסקת דחתה את התנגדות המשיבים ואישרה את רישומו של פטנט מספר 142789 שעניינו "סיבי פוליאולפין בעלי כיווניות גבוהה" על שם המבקשת. ב. ביום 25.4.01 הגישה המבקשת בקשת ...
 8. רע"א 4837/14 יואב אסולין נ. פלאפל אסולין 2003 בע"מ

  ... הבלעדית בסימני המסחר. 2. סימני המסחר נרשמו בשנת 2005 על שמו של המשיב 2. בעקבות בקשת המבקשים החליט רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ביום 8.11.2012 כי יש למחוק את סימני המסחר מהמרשם. בעקבות זאת קבע בית המשפט המחוזי ...
 9. הימנותא בע"מ ואח' נ' רבינוביץ' ואח'

  ... בהקשר זה, הפנו לחסיונות הלכתיים שהוכרו בפסיקה בשורה ארוכה של תחומים, לרבות חיסיון לעיתונאי, חיסיון עורך פטנטים, חיסיון בנקאי ועוד. 11. יוער, כי המשיבים מכירים בנטל המוטל עליהם להוכיח דבר קיומו של שיקול רם ונכבד, ...
 10. גרנד זול בע"מ נ' הראל חברה לביטוח בע"מ

  ... שבו צודק ונכון להתיר דחיית העיון וסטייה מהכלל של "משחק בקלפים פתוחים". הדוגמא הראשונה הינה בתביעה של הפרת פטנט שבו מובן שאין לחייב נתבע למסור פרטים נוספים על אותו פטנט ולאפשר לנתבע להשלים בצורה כזאת את הגזלה (דוגמא ...