תוצאות לחיפוש: "נשאשיבי"

מציג 11-20 מתוך 565 תוצאות:


 1. בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 15794-12-13

  ... הרתעה מפני נקיטת יוזמות וניהול על ידי אורגנים בחברה מתוך החשש שתוטל עליהם אחריות אישית (ראו עא 313/08 עזמי נשאשיבי נ' איהאב רינראוי , סד (1) 398 (01.08.2010) (להלן: " פסק דין נשאשיבי"), בעמוד 35 והאסמכתאות המובאות ...
 2. בית משפט השלום באשקלון ת"א 31336-02-14

  ... רשאי בית המשפט להרים את מסך ההתאגדות בין החברה לבין בעלי מניותיה [להרחבה בנקודה זו ראו למשל: ע"א 313/08 נשאשיבי נ' רינראוי [פורסם בנבו] (1.8.2010) בפסקאות 84-74 לפסק דיני ובפסקה 8 לפסק דינו של השופט א' ריבלין ...
 3. בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 44050-03-16

  ... המנוח ראג'י יעקוב (המנוח) 13. נואל יעקוב 14. מוסלם יעקוב 15. מג'ד יעקוב 16. ראג'י יעקוב 17. נאיפה יעקוב-נשאשיבי 18. פאתינה יעקוב-עואד 19. זאדה עואד נגד נתבעיםמדינת ישראל החלטה התביעה הוגשה ביום 21.3.16 וכתב ההגנה ...
 4. בית משפט השלום בירושלים ת"א 60969-03-16

  ... אפשרות קיום הנסיבות, אך הימנעות מלבררם, ייחשבו למודעות, למעט אם מדובר ברשלנות בלבד." ( ע"א 313/08 עזמי נשאשיבי נ' איהאב רינראוי , סד (1) 398. ראה גם עא 3807/12 מרכז העיר אשדוד ק.א בע"מ נ' שמואל שמעון);נטל הראיה ...
 5. בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 8558-08-16

  ... משנכרת חוזה עצם הפרת החוזה- שהחברה צד לה- אינה עילה לחיוב אישי של אורגן אלא במקרים נדירים (ע"א 313/08 עזמי נשאשיבי נ' איהאב רינראוי (1.8.2010)). התובע לא טען וממילא לא הוכיח כי יש מקום להרים את מסך במסך ההתאגדות. ...
 6. בית משפט השלום בנצרת ת"א 49298-12-17

  ... רשאי בית המשפט להרים את מסך ההתאגדות בין החברה לבין בעלי מניותיה [ להרחבה בנקודה זו ראו למשל: ע"א 313/08 נשאשיבי נ' רינראוי [ פורסם בנבו] (1.8.2010) בפסקאות 84-74 לפסק דיני ובפסקה 8 לפסק דינו של השופט א' ריבלין ...
 7. בית משפט השלום בקריות ת"א 822-07-18

  ... 2706/11 SYBIL GERMANY PUBLIC CO. LIMITED נ' הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ (פורסם בנבו, 4.9.2015) ; ע"א 313/08 נשאשיבי נ' רינאוי, פ"ד סד(1) 398 (2010)). נזכיר כי סעיף 6(א) לחוק החברות קובע כלהלן: "בית משפט רשאי לייחס חוב ...
 8. בית משפט השלום באשקלון ת"א 48945-01-16

  ... באחריות אישית בגין הפרת חוזה בין מאן דהו לבין החברה, כאשר האורגן או נושא המשרה אינו צד להתקשרות" [עניין נשאשיבי בפסקה 46 לפסק דיני]. (ס' 64) ובהמשך: "הנחת המוצא היא כי נושא משרה בחברה הבא בדברים עם צד לחוזה עושה זאת ...
 9. בית משפט השלום קריית גת ת"א 45927-08-16

  ... המאוזכרת שם). יצויין כי כב' השופטת ברק-ארז הביעה עמדת מיעוט, לפיה די ברמה גבוהה של חוסר תום לב.גם בעניין נשאשיבי (ע"א 313/08 עזמי נשאשיבי נ' איהאב רינראוי, (2010)), קבע כב' השופט דנציגר, כי ראוי לנקוט גישה מצמצמת ...
 10. בית משפט השלום בחיפה ת"א 19562-06-15

  ... כאשר נכון, צודק ויעיל לעשות כן, ובהתקיים אחד מן המקרים המפורטים בסעיף 6 לחוק החברות (ראו למשל: ע"א 313/08 נשאשיבי נ' רינראוי, פ"ד סד(1) 388 (2010); ע"א 9916/02 בן מעש נ' שולדר חב' לבניה בע"מ (5.2.04); רע"א 3031/09, ...