תוצאות לחיפוש: "הלנת שכר"

מציג 61-70 מתוך 3,891 תוצאות:


נמצאו תוצאות רבות, ניתן לצמצמן ע"י שימוש במרכאות למציאת ביטוי שלם, למשל "פלוני אלמוני".


 1. בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 36056-11-17

  ... לעיל מצאנו לנכון לפסוק לתובע פיצוי בסך 2,500 ₪ אשר לטעמנו יש בו כדי להלום את מחדלי ה נתבעת במקרה זה . הלנת שכר:לטענת התובע אי תשלום מלוא שכרו, זכויותיו ופיצויי הפיטורים וכן תשלום שכרו שולם לכל המוקדם בעשירי לכל חודש ...
 2. בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ד"מ 28180-07-20

  ... בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.2.20 ועד לתשלום בפועל;אם הסכום הנ"ל לא ישולם תוך 30 ימים, ישא פיצויי הלנת שכר מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל;ג. פדיון חופשה בסך 1,680 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום ...
 3. בית הדין האזורי לעבודה באר שבע סע"ש 51389-11-16

  ... פי תחשיביה (כמופיע בנספחים י-יא לכתב התביעה). וזאת, לתקופה שמחודש 12/2009 ועד לחודש 7/2016 בצירוף פיצויי הלנת שכר מלאים מיום שנועד לתשלום ועד התשלום בפועל. כך נטען. התובעת ביצעה תחשיביה להפרשי שכר על בסיס שכר של ...
 4. בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 60902-03-19

  ... בהוראות תיקון 24 לחוק הגנת השכרסך של 2,000 ₪ בגין אי מתן ה ודעה לפי חוק הודעה לעובד התובע תבע גם פיצויי הלנת שכר בגין הלנת שכרו ואולם התביעה נגד הנתבעת 2 הוגשה בחלוף שנה ממועד סיום ההעסקה ולפיכך התביעה ברכיב זה ...
 5. בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ד"מ 21471-06-20

  ... ליום התשלום המלא בפועל. 3. מאחר שפסק הדין ניתן על יסוד כתב התביעה בלבד, לא מצאתי כי יש מקום לפסוק פיצויי הלנת שכר. 4. בנוסף, על הנתבע לשלם לתובע סך של 1,000 ₪ בגין הוצאות משפט, אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום אחרת ...
 6. בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 26608-10-20

  ... שכר והלנת שכר, פיצוי בגין הפרת חובת תום הלב, פיצוי בגין הפרת חובה חקוקה, פיצוי בגין הפרת חובת השימוע, הלנת שכר וכן דיווח כוזב בתלושי שכר. סכום התביעה הכולל הועמד על סך של 209,000 ₪. ביום 3.7.18 ניתן על ידי הרשמת ...
 7. בית הדין האזורי לעבודה חיפה סע"ש 43002-07-18

  ... ידי התובע. סכום זה ישא הפרשי ריבית והצמדה מאמצע התקופה, היינו מ- 15.3.15. לא מצאנו מקום לפסוק לתובע פיצויי הלנת שכר, עת לא שוכנענו שהנתבעת היתה מודעת לכך שאופן חישוב גמול עבודה בשעות נוספות היה שגוי. פיצוי בשל ...
 8. בית הדין האזורי לעבודה תל אביב ס"ע 49048-10-15

  ... יש לראות בנתבעים כמעסיקיה של התובעת.נפקות התנאים בחוזה ההעסקה.האם התובעת זכאית לשכר עבודה, פיצויי הלנת שכר ולזכויות סוציאליות, ובגין איזה היקף משרה.טענת הנתבעים לקיזוז כספים בגין מגורים בבית המנוח. תמצית טענות ...
 9. בית הדין האזורי לעבודה ירושלים ת"צ 61688-02-17

  ... לעבודה, התשכ"ט 1969 (להלן: "חוק בית הדין לעבודה"), ובלבד שלא נדרש במסגרתה סעד של פיצויי הלנת קצבה, פיצויי הלנת שכר או פיצויי הלנת פיצויי פיטורים לפי הוראות סעיפים 16,17 ו-20 לחוק הגנת השכר".בסעיף 24 לחוק בית הדין ...
 10. בית הדין האזורי לעבודה תל אביב סע"ש 32920-12-17

  ... 22. בכתב התביעה, התובע טען כי הבונ וס הינו שכר עבודה המזכה אותו בהפרשה לזכויות סוציאליות וכן בפיצויי הלנת שכר. במסגרת הסיכומים לא חזר על טענתו זו. בסעיף האחרון לסיכומים דרש את תשלום הבונוס ולא הוסיף מעבר לכך ...