תוצאות לחיפוש: "הלנת שכר"

מציג 2,251-2,260 מתוך 3,604 תוצאות:


נמצאו תוצאות רבות, ניתן לצמצמן ע"י שימוש במרכאות למציאת ביטוי שלם, למשל "פלוני אלמוני".


 1. יצחקי נ' הסתדרות מדיצינית הדסה ביה"ח האוניברסיטאי ירושלים

  ... האם זכאית התובעת לפיצוי בגין אי תשלום ביטוח בריאות. ככל שיקבעו יחסי עובד מעביד, האם זכאי ת התובעת לפיצויי הלנת שכר, בנסיבות ההליך, וככל שכן, באיזה שיעור. ככל שמתקיימים יחסי עובד מעביד, האם זכאית התובעת לפיצוי ...
 2. תמרה נצר נ' מ.ק.מ. בע"מ (מליבו קוסמטיקה מתקדמת)

  ... וגב' ברנוב התחייבו לשפותה. התובעת זכאית לתשלום מלו הסכום בסך של 300 ₪.כד. כמו כן, התובעת זכאית לפיצויי הלנת שכר בגין שכר חודש 11/06 ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים. טענות הנתבעת : 20. התובעת לא הוכיחה מתכונת עבודה ...
 3. אזולאי נ' מרמינת ארגון וניהול פרויקטים בע"מ

  ... חיצוניות שאינן תלויות בנתבעתסעיף 18 לחוק הגנת השכר תשי"ח-1958 קובע: "בית הדין האזורי רשאי להפחית פיצוי הלנת שכר או לבטלו, אם נוכח כי שכר העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה, או בגלל נסיבה שלמעביד לא היתה שליטה עליה או ...
 4. ביתן נ' אוניברסיטת בן גוריון

  ... כ- 17 שנים, בסך של 896,737 ₪, עפ"י החישוב המפורט בנספח 16 (חלופה א' לעיל בסעיף 77 לעיל), בצירוף פיצויי הלנת שכר ו/או הפרשי הצמדה וריבית עד למועד התשלום בפועל.ד. לחילופין, לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הפרשי שכר בגין ...
 5. גלברג נ' עיריית לוד

  ... לו סכומים הפחותים מן השכר שנקבע בחוזה בין מרשנו לעיריה על נספחיו. כן על העיריה לשלם בגין סכומים אלו פיצויי הלנת שכר כחוק עבור הסכומים שלא שולמו במועדם.37. כן על העיריה להעביר לאלתר את הכספים לקרן ההשתלמות ולביטוח ...
 6. פרחי נ' המהרי"ץ זצוק"ל בני ברק

  ... - 2,300 ₪. 5. הפרשה לפנסיה - סך - 2,494 ₪.6. שימוע - סך - 16,362 ₪. 7. דמי הודעה מוקדמת - סך - 2,727 ₪.8. הלנת שכר עבודה - סך - 17,718 ₪. 9. פיצויי פיטורים - סך - 5,145 ₪. 10. הלנת פיצויי פיטורים - סך - 15,435 ₪. ...
 7. מסארווה נ' איהם

  ... דין על יסוד כתב התביעה. 5. לפיכך, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע את הסכומים הבאים:א. שכר עבודה בסך 582 ₪.ב. הלנת שכר עבודה בסך 3,230 ₪ג. פיצויי פיטורים בסך 5,000 ₪.ד. הודעה מוקדמת בסך 5,000 ₪.ה. פדיון חופשה שנתית בסך ...
 8. יחיא חוסין נ' עיריית אלשאג'ור

  ... לסילוק סופי מלא ומוחלט של תביעות עובדי /גימלאי המועצה המקומית מג'ד אל כרום (להלן: " המועצה") בגין פיצויי הלנת שכר עבור התקופה שמחודש 3/07 ועד חודש 12/12 כולל, לפי המתווה שסוכם ביניהם, כאשר מתווה זה כולל רק את עובדי ...
 9. ידין נ' רנו

  ... המסך; והשניה זו הכלולה בבקשה מיום 30.4.13, ובמסגרתה מבוקש לערער על סכום פיצויי הפיטורים ועל פסיקת פיצויי הלנת שכר בגין האיחור בתשלום שכר העבודה השוטף.המשיבה בתגובתה טוענת כי דין הבקשות להדחות מהטעם שניתן לטעון רק על ...
 10. WELDEGABRIEL ואח' נ' אלקובי

  ... הנני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעים 1 עד 3 את הסכומים כדלקמן: תובע 1א. שכר עבודה בסך 4,848 ₪, בצירוף פיצויי הלנת שכר כדין מיום 25.2.2013 ועד הפירעון.ב. ביטוח פנסיוני בסך של 649 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום ...