תוצאות לחיפוש: "בעל"

מציג 611-620 מתוך 548,438 תוצאות:


 1. בית משפט השלום בהרצליה ת"א 16725-11-18

  ... את פרופ' אברהם בלייך כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 24.9.17 ובמיוחד יקבע:א. האם לוקה ...
 2. בית משפט השלום בהרצליה ת"א 31916-04-18

  ... ₪ +מע"מ בקופת בית-המשפט.בהתאם להוראות מנהל בתי המשפט בדבר הגשת כתבי בית-דין ולתקנות סדר הדין האזרחי  - בעל דין המגיש תצהיר ותיק מוצגים בין כעותק נייר ובין באופן אלקטרוני יגיש לבית המשפט עותק אחד נוסף, מודפס בנייר, ...
 3. בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 6501-12-16

  ... כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה בתיק זה. 2. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 28/1/10 ובמיוחד יקבע:א. האם לוקה התובע כיום ...
 4. בית משפט השלום בחדרה תא"מ 63699-03-16

  ... באשראי חלופי, הוצאות הגשת התביעה.ה. סך הכל: 30,950 ₪, הוא סכום התביעה.לתצהיר העדות הראשית שהוגש על ידי בעליה של התובעת, מר ג'קי בוטבול (להלן: בוטבול), צורפו, בנוסף על ההסכם ומסמך התוספות, חשבונית ע"ס 20,060 ₪, עבור ...
 5. בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 6881-01-17

  ... הקבילות. זימון מומחה בית משפט לעדות מותנה בהפקדת שכרו בסך 1,500₪ ומע"מ בקופת בית-המשפט. אני מורה כי בעל דין המגיש תצהיר ותיק מוצגים (העולים על 30 עמודים), בין כעותק נייר ובין באופן אלקטרוני, יגיש לבית המשפט עותק ...
 6. בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 5160-04-18

  ... התאונה תחייבם גם בתביעה המקבילה הנ"ל. בתום הדיון בתביעה, לאחר שמיעת טענות הצדדים והעדויות, הסמיכו באי כוח בעלי הדין את בית המשפט לפסוק את הדין על דרך הפשרה, על פי סע' 79א. לחוק בתי המשפט התשמ"ד-1984. זאת לאחר שהובהר ...
 7. בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 51860-04-18

  ... 1. התיק ייקבע להוכחות ותישלח הזמנה לדין לצדדים. 2. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות של כל עדיהם (לרבות בעלי הדין) בתצהירים. 3. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני בידי הצד המגיש אותם. 4. סדר הגשת ...
 8. בית משפט השלום בחיפה ת"א 17678-05-17

  ... . 3. הצדדים יסיימו תוך 30 יום ממועד הגשת כתב הטענות האחרון את כלל ההליכים המקדמיים הדרושים להם. 4. על בעלי הדין להקפיד ולהמציא לכל יתר הצדדים העתק מכל מסמך המוגש על ידם לבית המשפט. ההמצאה תעשה במישרין, בדרך הקבועה ...
 9. בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 46873-03-16

  ... הפתיחה של הנתבע ואת עדיו, אם יש לו עדים, ויוגשו ראיותיו האחרות, אולם רשאי בית הדין, לפי שיקול דעתו, להתיר לבעל הדין הפותח להביא עדות סותרת בטרם יסכמו בעלי הדין את פרשותיהם;".על פי ההלכה הפסוקה, בהתאם לסדרי הדין, על ...
 10. בית משפט השלום בחיפה תא"מ 34270-01-19

  ... ויתנהל על פיו תוך מתן דגש על קיצור זמן ההתדיינות וייעולה ומתן פסק דין קצר על יסוד הראיות וסיכומים קצרים בעל פה שישמעו בסוף ישיבת ההוכחות. תצהירי עדות ראשית יוגשו במקביל תוך 45 יום מהיום, למעט בתביעות שחלה עליהן תקנה ...