תוצאות לחיפוש: "בעל"

מציג 1,641-1,650 מתוך 606,692 תוצאות:


 1. בית משפט השלום באשדוד ת"א 58778-09-19

  ... התובעים בעצמם, ונציג מוסמך של הנתבעת 1. בנוסף, נציג מוסמך של הנתבעת 2 יהיה זמין טלפונית עבור באי כוחה. 3. בעלי הדין יגישו תצהירי עדות ראשית ותיק מוצגים, עם העתק ישירות לצד שכנגד, כדלקמן: התובע וצדדי ג' - עד ליום ...
 2. בית משפט השלום בירושלים ת"פ 26605-05-19

  ... יפגע באופן מידי ומשמעותי ביכולתו של הנאשם להתפרנס וללמוד. שירות המבחן הדגיש שתפקודו הנוכחי של הנאשם הוא בעל משמעות רבה הן בנוגע לדימויו העצמי והן בנוגע לתחושת המשמעות שלו, המהווים שניהם גורמים משמעותי ים בשיקומו. עוד ...
 3. בית משפט השלום בנצרת ת"א 59659-09-20

  ... או מקום עסקו של הנתבע ואם היתה התובענה במקרקעין תוגש לבית המשפט שבמחוז שיפוטו הם מצויים; אם קיים הסכם בין בעלי הדין על מקום השיפוט, תוגש התובענה לבית המשפט שעליו הוסכם".תחת הסוג השני ניתן למנות את תקנות משנה ...
 4. בית משפט השלום בחיפה תאד"מ 15492-05-21

  ... 2. אני קובע דיון הוכחות בפני ליום 27.3.2022, בשעה 10:30. אני קוצב לדיון 30 דקות, כולל חקירות וסיכומים בעל פה. 3. עד למועד הדיון ישקלו הצדדים סיום התיק בהליך לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט. המזכירות תמציא העתקים ...
 5. בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 40801-02-20

  ... לתקנות החדשות, קובעת כדלקמן:"46. (א) בית המשפט רשאי בכל עת להורות כי יתוקן כל עניין בכתב טענות או כי יצורף בעל דין או יימחק שמו של בעל דין מכתב התביעה, לשם קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, תוך התחשבות, בין השאר, ...
 6. בית משפט השלום בחדרה תא"מ 41829-04-19

  ... ומר מחמד גנאים. כל המצהירים התייצבו לעדות ונחקרו על תצהיריהם. בנוסף, לבקשת התובע זומן להעיד מר מוחמד לחאם, בעל חנות פלאפל, שמחנותו התקבל סרט צילום שהגיש התובע ואשר, כנטען בבקשת זימון העד, היה עד לגרימת הנזק לרכב.מטעם ...
 7. בית משפט השלום בחדרה ת"א 21753-08-19

  ... – עד יום 31.12.2021.לתצהיר המוגש לבית-המשפט יצורף מלוא התיעוד שנזכר בו, שלא על-דרך הפניה למסמך חיצוני. 2. בעל-דין שיבקש לזמן לעדות עד שלא נתן תצהיר יגיש על כך בקשה מנומקת בציון תמצית העדות הצפויה והטעם בעטיו לא ...
 8. בית משפט השלום באשדוד ת"א 57161-10-19

  ... "סוד" - מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו". הנתבעת , שהנטל בעניין זה ...
 9. בית משפט השלום בקריות ת"א 68339-02-20

  ... על פי דין במסגרת סעיף 6ב לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975. ככל שלמומחה היכרות אישית עם מי מבעלי הדין, או ככל שהמומחה נותן חוות דעת או ייעוץ קבוע ללקוחות ממשרדי ב"כ הצדדים – יודיע על כך לבית המשפט באופן ...
 10. בית משפט השלום בחיפה ת"א 71871-12-20

  ... 9/2/2022 בשעה 09:00. 3. הצדדים יקפידו למלא אחר הוראות פרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018. 4. על בעלי הדין להקפיד ולהמציא לכל יתר הצדדים העתק מכל מסמך המוגש על ידם לבית המשפט, במקביל להגשתו לתיק. הפרת הוראה ...