תוצאות לחיפוש: "בעל"

מציג 1,221-1,230 מתוך 607,178 תוצאות:


 1. בית משפט השלום בחיפה ת"א 53118-09-20

  ... הצדדים או משרד באי כוחו, יודיע על כך בהקדם. מינוי המומחה ייכנס לתוקף לאחר שימציא לתיק בית המשפט (עם עותק לבעלי הדין) הצהרה בדבר זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך. ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת ...
 2. בית משפט השלום בטבריה ת"א 45208-04-21

  ... או המחדל שבשלו תובעים ואם היתה התובענה במקרקעין תוגש לבית המשפט שבמחוז שיפוטו הם מצויים; אם קיים הסכם בין בעלי הדין על מקום השיפוט, תוגש התובענה לבית המשפט שעליו הוסכם ( ההדגשה שלי א.ה) משמע, מקום שהצדדים הסכימו ...
 3. בית המשפט המחוזי מרכז-לוד רת"ק 49779-02-21

  ... נמצא כי בנסיבותיו של המקרה הפרטני, במסגרתן פסק בית המשפט קמא כי המשיב שיתף, בתום לב, פוסט אשר נחזה בעיניו כבעל חשיבות חברתית או ציבורית, ה זמין אנשים אשר עברו חוויות דומות לשתף, אין מקום לחייבו בפיצוי המבקש, הגם שלא ...
 4. בית משפט השלום ברחובות ת"א 2825-01-21

  ... על סך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ.בשכר המומחה יישאו בשלב זה, כמימון ביניים, הנתבע ים.חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד בדיקת התובעת, ורק לאחר שישולם שכר טרחתו של המומחה.ככל שלא תקבע נכות ...
 5. בית משפט השלום בהרצליה ת"א 28322-12-20

  ... חברה לביטוח בע"מ החלטה נקבע לקדם משפט לפני מותב זה ליום 2.11.2021 בשעה 10:00. לקדם המשפט יתייצבו בעלי הדין באופן אישי. הליכים מקדמיים יושלמו כמפורט בפרק ט' לתקנות. רשימת בקשות שמבוקש לדון בהן בישיבת קדם משפט, ...
 6. בית המשפט המחוזי מרכז-לוד רת"ק 1590-07-21

  ... מבוססת בעיקרה על הכרעות עובדתיות, ועניינה התרשמותו של השופט מהראיות אשר הוצגו בפניו כמו גם מעדותם של בעלי הדין וזאת הן לעניין מקור הכשל במוצר והן לעניין התנהלותם בזמנים הרלוונטיים לתביעה. במקרה דנא, בא בית המשפט קמא ...
 7. בית המשפט המחוזי בנצרת ת"א 12914-12-20

  ... . 2. בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט - 2018 (להלן: "התקנות"), ניתנות בזאת הוראות כדלקמן: א. על בעלי הדין להגיש את רשימת הבקשות שבהן הם מבקשים שבית המשפט ידון, וזאת עד ליום 22.11.2021 ובהתאם להוראות פרק ח' ...
 8. בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 10572-06-21

  ... ארנון ושות' המשיבות החלטה 1. לאחר עיון בערעור הוחלט כי יש מקום להגשת תשובה בכתב לערעור ויש לקיים דיון בעל פה נוסף על החומר שבכתב. 2. התשובה בכתב תוגש עד ליום 1.11.21 , ותיערך בהתאם להוראות תקנה 140(א)(1)-(2) ...
 9. בית משפט השלום בחיפה ת"א 41006-03-19

  ... ₪ לתובעים בגין נכסי אגודת המים אלחיאת בה היו חברים וכן למתן חשבונות.א - העובדות2. לטענת התובעים הם מבין בעלי המניות באגודת "אלחיאת, אגודה שיתופית למים בע"מ" (להלן: "האגודה").3. האגודה נוסדה בשנת 1960 או סמוך לכך , ...
 10. בית משפט לתביעות קטנות בנתניה ת"ק 62934-01-20

  ... בתגובה. תקנה 131 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 קובע כדלקמן: "נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים ...