תוצאות לחיפוש: "בז'רנו"

מציג 281-290 מתוך 292 תוצאות:


 1. בג"ץ 7822/98 אהרון גינזברג נ. שר הפנים אלי סויסה

  ... גינזברג נגד המשיבים: 1. שר הפנים2. ד"ר אהרון (חי) לוי - הממונה על מחוזהשרון משרד הפנים - רמלה3. אהרון בז'רנו - יו"ר המועצה המקומית חוףהשרון ויו"ר הוועדה המקומית לתכנוןובניה חוף השרון4. הוועדה המקומית לתכנון ובניה ...
 2. ע"א 3156/98 יצחק בן ישי נ. אלכס ויינגרטן

  ... או במשלח-יד אינה אסורה מטעם החוק" - כך פסק בית המשפט העליון מפי נשיאו (אז השופט) ש"ז חשין, עוד בעניין בז'רנו (בג"ץ 1/49 בז'רנו נ' שר המשטרה, פ"ד ב' 80). הזכות לחופש העיסוק זכתה למעמד של זכות "יסוד הלכתית", כבר ...
 3. בג"ץ 7822/98 אהרון גינזברג נ. שר הפנים אלי סויסה

  ... גינזברג נגד המשיבים: 1. שר הפנים אלי סויסה2. אהרון (חי) לוי, ד"ר-הממונה על מחוזהשרון משרד הפנים3. אהרון בז'רנו יו"ר המועצה המקומית חוףהשרון4. הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף השרון5. המועצה המקומית חוף השרון בקשה ...
 4. בג"ץ 5936/97 אורן לם-ד"ר נ. מנכ"ל משרד החינוך-בן צ...

  ... נעשתה בחוק או לפי חוק, מכוח הסמכה מפורשת בו. עיקרון זה נקלט במשפטנו עוד בתחילת ימיה של המדינה בבג"ץ 1/49 בז'רנו נ' שר המשטרה, פ"ד ב 80. כעבור שנים שב ופסק כך בית-המשפט העליון, מפי הנשיא שמגר: נקודת המוצא המקובלת ...
 5. בג"ץ 7822/98 אהרון גינזברג נ. שר הפנים אלי סויסה

  ... נגד המשיבים: 1. שר הפנים אלי סויסה2. ד"ר אהרון (חי) לוי - הממונה עלמחוז השרון משרד הפנים, רמלה3. אהרון בז'רנו יו"ר המועצה המקומיתחוף השרון, ויו"ר הועדה המקומיתלתכנון ובניה חוף השרון4. הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף ...
 6. בג"ץ 1703/92 פלוני נ. ראש הממשלה

  ... פ"ד לג(2) 739. פגיעה ישירה בחופש העיסוק אסורה היא אלא אם קנתה לעצמה שביתה בחוק - זה עקרון עימנו מאז הילכת בז'רנו (בג"ץ 1/49 פ"ד ב, 80) - והנטל הוא על המדינה להצביע על חוק תקף המייפה את כוחה לפגוע בעיסוקו של פלוני. ...
 7. רע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא והפצה נ. פורום אביזרים ...

  ... נפתח בראשון. חופש העיסוק הוא זכות יסוד בישראל. כך היה לפני חקיקתו של חוק-יסוד: חופש העיסוק (ראה בג"ץ 1/49 בז'רנו נ' שר המשטרה, פ"ד ב' 80). כך הוא לאחר חקיקתו (סעיף 3 לחוק-יסוד: חופש העיסוק). מחופש העיסוק נגזר חופש ...
 8. בג"ץ 164/97 קונטרם בע"מ נ. משרד האוצר-אגף המכס וה...

  ... אשר יבחר לעצמו, כל זמן שההתעסקות בעבודה או במישלח-יד אינה אסורה מטעם החוק" (השופט ש' ז' חשין בבג"ץ 1/49 בז'רנו נ' שר המשטרה, פ"ד ב 80, 82). משבא המחוקק ואסר על עיסוקים אלה ואחרים אלא אם נתקיימו תנאים מוקדמים מסויימים ...
 9. בג"ץ 1715/97 לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ. שר האוצר

  ... א. רובינשטיין, המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל 1134 (כרך ב', מהדורה חמישית, 1996)). אף בעבר - מאז פרשת בז'רנו (בג"ץ 1/49 בז'רנו נ' שר המשטרה, פ"ד ב' 80) - הוכר חופש העיסוק כזכות אדם יסודית. עמד על כך השופט ש.ז. ...
 10. בג"ץ 2740/96 עזיז שנסי נ. המפקח על היהלומים,משרד ה...

  ... על ידי קריטריונים שיקבעו על ידי הרשות המאצילה. חופש העיסוק 11. מאז פסיקתו של בית משפט זה בבג"ץ 1/49 בז'רנו ואח' נ' שר המשטרה ואח' פ"ד ב 80 ניתן לזכות לחופש העיסוק מעמד של זכות יסוד והיא מוקנית לכל אדם באשר הוא, אלא ...