הדפסה

ס"ע 43738-02-11 קסס נ' (ארצות הברית של אמריקה)

בית דין אזורי לעבודה בירושלים

ס"ע 43738-02-11 קסס נ' (ארצות הברית של אמריקה)

בפני
כב' הרשם כאמל אבו קאעוד

תובע

ויקטור קסס

נגד

נתבעת

ממשלת ארה"ב (ארצות הברית של אמריקה)

פסק דין

התיק הובא לעיוני לאחר שהתובע מסר את הבהרותיו לעניין מקום ביצוע העבודה וכפועל יוצא, סמכותו המקומית של בית הדין.

הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה, אולם לא עשתה כן על אף חלוף המועד.

כתב התביעה והדרישה להגשת כתב הגנה, הומצאו לנתבעת באמצעות משרד החוץ. לכתב התביעה צורפה איגרת דיפלומטית שנוסחה בשפה האנגלית ומסגרתה הובהרה הדרישה להגיש כתב הגנה בתוך 60 ימים. מעיון באישור המסירה והאישור על משלוח הדואר שהוגשו לתיק, עולה כי הנתבעת קיבלה את כתב התביעה והדרישה להגשת כתב ההגנה, עוד ביום 15.3.11.

בהתאם לסעיפים 4 ו 14- לחוק חסינות מדינות זרות, התשס"ט 2008- ובהתאם לתקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת, בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

הריני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע בתוך 60 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין סך 806,539 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 22.2.11 ועד לתשלום בפועל, לפי הפירוט הבא:

חלף הודעה מוקדמת בסך 21,447ש"ח;
הפרשי פיצויי פיטורים בסך 218,294ש"ח;
הפרשי שכר בגין הפחתת שכר בסך 1,980ש"ח;
שכר עבודה בסך 92,437ש"ח;
פדיון דמי מחלה בסך 164,927ש"ח;
פדיון חופשה בסך 40,090ש"ח;
פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך 257,364ש"ח;
פיצוי בגין פיטורין אגב חשיפת שחיתות בסך 10,000ש"ח;

בנוסף, תשלם הנתבעת הוצאות משפט בסך 6,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪. לא ישולמו הוצאות המשפט ושכה"ט במועדן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין יגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, ג' אב תשע"א, 03 אוגוסט 2011, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 2