הדפסה

VELPININC חברה זרה ואח' נ' בשיטי

O דחוף
(במקרה של הזמנה למועד הקצר מ-6 שעות, סמן X )
הזמנה / אישור / ביטול / ביצוע תרגום
חלק א'

הדיון אליו יש לשלוח מתרגם לשפה ...הערבית...... יתקיים בבית משפט השלום בירושלים בתאריך 21 נובמבר 2012 בשעה 09:00 בעניין תיק מס' 58833-05-12

 בפני כב' השופט בכיר יצחק שמעוני
 
בדיון יקבע מי יישא בהוצאות המתורגמן.

 בענין: (תובע) VELPININC חברה זרה נגד (נתבע) פאטמה בשיטי
 
תאריך: ..........................               שם: אביבה תורגמן
..............................................................................................................................
חלק ב' -  ביטול הזמנת מתרגם                                       אישור החברה
פרטים (למילוי ע"י המזכירות) O מאשר/ת קבלת הודעת הביטול.
O ביטול הזמנת מתרגם
ברצוני ליידעך אודות ביטול הדיון, שפרטיו לעיל,
אליו בקשנו לשלוח מתורגמן.
 
תאריך: .................................   שם: אביבה תורגמן

תאריך: ....................  שם פרטי ומשפחה:.........................
..............................................................................................................................
חלק ג' - אישור לתרגום (למילוי ע"י השופט)
 
O מאשר קבלת שרותי תרגום בתיק הנ"ל, משעה ........ עד שעה .........
 
O המתרגם הגיע אך הדיון לא התקיים.

שם המתרגם: ______________
 
 תאריך: .............................             שם פרטי ומשפחה: .....................................
 .............................................................................................................................
חלק ד' - אישור מזכיר ראשי
 
O בדקתי את פרטי התרגום בתיק הנ"ל ואני מאשר.
 
O לא מאשר, פרט.
 
 תאריך: .............................             שם פרטי ומשפחה: .....................................
 
..............................................................................................................................