הדפסה

UNILEVER PLC נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ואח'

לפני כב' השופט בכיר גדעון גינת

מערערים

1. UNILEVER PLC

נגד

משיבים
1. רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

2. רשם סימני מסחר

החזרת הערבות הבנקאית

עפ"י החלטת בימ"ש מיום 31 יולי 2013 מצ"ב ערבות בנקאית מספר _____ ע"ס _____ ש"ח.
10000 ₪ חולטו לטובת המשיברשם הפטנטים, יתרת סכום הפיקדון תוחזר למערער 
הערבות מבוטלת.

ניתן ביום 31 יולי 2013.

 בכבוד רב,