הדפסה

TMNOW AMKESOM נ' קונסיירז' ניהול ואחזקת בתים משותפים בע"מ ואח'

07 ספטמבר 2014

לפני:
כב' השופט שמואל טננבוים, סגן נשיא
גב' חנה נאמן גלאי – נציג ציבור (עובדים)

התובע
aMINE TMNOW AMKESOM
מס' דרכון 4628113965

-

הנתבעים

  1. קונסיירז' ניהול ואחזקת בתים משותפים בע"מ ח.פ. 514146075
  2. אהוד דחבש ת.ז. XXXXXX879

<

פסק דין

1. בדיון היוםבקשו הצדדים, כי בית הדין יפסוק לפשרה ללא הנמקה מכח סמכותו על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, וזאת לסיום סופי ומוחלט של כל תביעות התובע נגד הנתבעים בגין עבודתו של התובע אצל הנתבעים וסיום עבודתו.

הסכום שיפסק לא יפחת מסך 7,500 של ולא יעלה על סך של 11,000 ₪.

הוסכם, כי הסכום שיפסק ישולם על ידי הנתבעת 1 והנתבע 2 יהיה ערב לתשלום.

2. לאחר עיון בכתבי בי-דין, ובמסמכים שצורפו להם, הנ נו מחייב ים את הנתבעת 1 לשלם לתובע פיצויי פיטורים בסך 8,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק דין זה.

הנתבע 2 ערב לתשלום.

3. לא ישולם הסכום במועדו, ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

4. כל צד ישא בהוצאותיו.

5. המזכירות תבדוק אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה(אגרות), התשס"ח-2008, ותשיב לב"כ תובע אגרת בית הדין, בהתאם.

ניתן היום, י"ב אלול תשע"ד, (07 ספטמבר 2014), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

גב' חנה נאמן גלאי
נציגת ציבור (עובדים)

שמואל טננבוים, שופט
סגן נשיא