הדפסה

RONCATO VALIGERIA נ' עידן ח.פרסומית ואח'

בפני
כב' השופט יהודה פרגו – שופט בכיר

תובעת

VALIGERIA RONCATO S.P.A
ע"י עו"ד סער גרשוני

נגד

נתבעים

1.עידן ח. פרסומית
2. עידן הגבבה
ע"י עו"ד אחיקם גריידי

פסק דין

1. מבוא

בפני תובענה שעניינה פגיעה בקניין רוחני.

התובעת – VALIGERIA RONCATO S.P.A (להלן: "RONCATO") הינה חברה המאוגדת באיטליה ושעיסוקה בפיתוח, עיצוב וייצור מזוודות נוסעים, מזוודות אישיות, תיקי איפור ומוצריהם הנלווים.

הנתבעת 1 – עידן ח. פרסומית בע "מ – הינה חברה שהוקמה בשנת 2005 ושעיסוקה הינו ייבוא ומכירת תיקים ומזוודות בישראל.

הנתבעת 2 – עידן הגבבה – הינו מנהלה ובעל מניותיה של הנתבעת 1.

התובעת טוענת להפרת זכויותיה, נוכח מלאי מזוודות שנתפס על ידי המכס ובו מזוודות המתיימרות להיות מסוג RONCATO, בעוד שאינן כאלו.
לטענתה, המלאי (שבינתיים הושמד) יובא על ידי הנתבעים והיה שייך להם.
מכאן עתירתה לפיצוי כספי עקב הפרת סימן מסחר, גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט. (בכתב התביעה נטענו עילות תביעה נוספות אך אלו נזנחו בשלב הסיכומים).

הנתבעים טוענים, כי הזמינו באמצעות מתווך – מר אפרים ביבי - מזוודות RONCATO מקוריות; כי לא הייתה להם כל כוונה לקבל ולשווק מזוודות אחרות; וכי הם נפלו "קורבן" לספק מחו"ל, אשר במקום לספק לה ם מזוודות מקוריות של RONCATO, שלח לארץ מזוודות אחרות, הנושאות את התווית של RONCATO.

מכאן עתירתם לדחיית התובענה.

2. ההליכים בתיק:

תובענה זו הוגשה ביום 6/8/2008.

ביום 18/11/2008 הגישה התובע ת בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.

ביום 30/11/2008 , נעתר בית המשפט - כב' השופט אורנשטיין - לבקשה זו:

"על יסוד הנטען בתביעה, בהעדר הגנה ובחלוף המועד להגישה, ניתן בזאת פסק דין כמבוקש בתובענה".

ביום 27/2/2009, הושמדו המזוודות כאשר התובעת מותירה בידה מזוודה אחת כדוגמא, היא המזוודה אשר הוצגה במהלך הדיון שהתקיים בפני ביום 2/1/2012.

ביום 11/11/2010 נעתר בית המשפט – כב' השופט חגי ברנר – לעתירת הנתבעים וביטל את פסק הדין שניתן בהיעדר הגשת כתב הגנה במועד, לאחר שקיבל את טענת הנתבעים באומרו: "על הסיבה לכך שכתב ההגנה לא הוגש במועד, כבר עמדנו לעיל. מדובר בטעות המבקשים שנעשתה אומנם בתום לב, אך בשל מחדל שלהם.

ביום 12/12/2010 הגישו הנתבעים כתב הגנה.

3. הפרת סימן המסחר

התובעת רשמה בישראל סימן מסחר מס' 100107 בסוג 18 לגבי "תיק-יד, תיבות מטען, תיקי נסיעה, מזוודות, מזוודות מסמכים", שהוא סימן מסחר מעוצב, הנושא את שמה "RONCATO" וכן את הלוגו שלה.

סימן המסחר נרשם בפנקס סימני המסחר ביום 4/3/1997 וחודש ביום 28/5/2002 (נספח ז' לכתב התביעה).

בביהמ"ש הוצגה המזוודה אשר הושארה כדוגמא לפני השמדתן של שאר המזוודות המפרות את סימן המסחר של RONCATO.

נציג התובעת - מר זק אלכסנדר - הסביר והצביע על השינויים שבין המזוודה המקורית לבין המזוודה שהוצגה בביהמ"ש. המסקנה העולה מדברי הסבר אלו כי מדובר במזוודה של יצרן כלשהו, המתיימרת להיות מוצר של RONCATO, הגם שהיא אינה כזו.

אני דוחה את טענת הנתבעים על פיה אין הוכחה כי המזוודה אשר הוצגה בביהמ"ש היא מתוך משלוח המזוודות אותו הזמינו הנתבעים.

אומנם ראוי היה שהמזוודה תסומן ותזוהה ע"י המכס כשייכת למשלוח של הנתבעים ויובאו בפני בית המשפט ראיות המוכיחות את כל ה"שרשרת" הקושרת בין המזוודה שהוצגה בבית המשפט ובין המשלוח שהגיע ונתפס/עוכב ע"י המכס , אולם גם ללא זיהוי זה, במקרה הנדון, ניתן לקשור בוודאות בין השניים.

אין הנתבעים יכולים לבוא בטרוניה כי מלוא המשלוח של המזוודות המפרות את סימן המסחר הושמד , למעט המזוודה הבודדת המשמשת כדוגמא מייצגת של המזוודות שהושמדו . המזוו דות הושמדו לאחר פסק הדין שניתן נגד הנתבעים בהיעדר כתב הגנה; וכדי לשחרר את הערבות הבנקאית אותה הפקידה התובעת, כתנאי לעיכוב משלוח המזוודות המפרות ע"י המכס.

ברי, כי הנתבעים הזמינו מזוודות RONCATO מספק בסין ולא מ- RONCATO בעצמה. על כך אין מחלוקת.

משלוח המזוודות מאותו ספק , הגיע ארצה והיה מיועד לנתבעים.

המשלוח עוכב ע"י המכס, היות ובבדיקת תכולת המשלוח התברר כי המזוודות: "מפרים לכאורה זכות יוצרים/סימן מסחר".

המכס פנה בנדון לב"כ התובעת (נספח 7 למוצגי התובעת).

המזוודה שנלקחה כדוגמא, צולמה כשאליה מוצמדות התוויות הנושאות את השם וסימן המסחר של RONCATO ושמה של הנתבעת:

DISTRIBUTED
BY
IDAN. H. PIRSUMIT LTD

(נספחים 1 למוצגי התובעת וכן ת/1, ת/2).

בעדותו מאשר עידן הגבבה, כי הסימון על התוויות, הנושא את שם החברה הנתבעת, נעשה על פי בקשתו:

"ש. בסעיף 17 לכתב ההגנה שלך אתה כותב שנדרשת בשל החובה על ידי המכס לסמן את המזוודות תחת שם הנתבעת 1 כיבואן.
ת. נכון.
ש. מראה לך את הטיקט. זה הסימון.
ת. זה מה שעשו בסין ושמו את השם"
(עמ' 25).

מהימנים עלי דבריו של עו"ד גרשוני, כי הוא זה אשר הוריד/תלש את התוויות מן המזוודה, על מנת להציגה בבית המשפט (עמ' 26 לפרוטוקול).

אני קובע, כי המזוודה מפרת סימן המסחר, אשר הוצגה בביהמ"ש, הינה מזוודה מתוך המשלוח שהיה אמור להגיע אל הנתבעים על פי הזמנתם , והיא משקפת את כלל המזוודות מפרות סימן המסחר אשר הושמדו.

מכאן שהדיון יתמקד בטענת הנתבעים כי הן הזמינו באמצעות מתווך מזוודות RONCATO מקוריות וכי לא הייתה להם כל כוונה לקבל ולשווק מזוודות אחרות; וכי הם נפלו "קורבן" לספק מחו"ל אשר במקום לספק להם מזוודות מקוריות של RONCATO, שלח לארץ מזוודות אחרות המסומנות כ- RONCATO, על אף שהן אינן כאלה.

4. הזמנת המזוודות

בין השנים 2005-2008 היה הנתבע עידן הגבבה הבעלים והמנהל של הנתבעת עידן ח' פרסומית בע"מ, אשר עסקה במכירת מזוודות ותיקים לסיטונאים וחברות תעופה. אחת מן המזוודות שנמכר ו על ידי החברה , היו מזוודות ביצור חברת RONCATO.

בעדותו אומר הגבבה זמיר, אביו של עידן:

"ת. אנחנו היינו יבואנים של מזוודות. יצרנו קשר עם חב' RONCATO והיינו היבואנים הבלעדיים שלהם פה בארץ.
...
אנחנו נכנסנו לשוק בצורה יפה והעלינו את השם RONCATO מאוד חזק, מה שלא היה לפני כן".
(עמ' 7 ).

דא עקא, שבאחד הימים נוצר סכסוך בין הנתבעים לבין RONCATO, על רקע כניסתו ל"שוק" של יבואן נוסף.

ממשיך ומספר זמיר הגבבה:

"אותו יבואן שהוא היום היבואן של RONCATO, בעבר הוא עבר באל-על, וניסה בכל דרך לא דרך, להיכנס ולמגר אותנו משם. ומה שאמרו לנו בזמנו אנחנו מרוצים מהסחורה הזו, ואנחנו עובדים רק עם RONCATO. הוא ועוד יבואן אחד נסעו לאיטליה והציעו באיטליה 50% יותר מה שאנחנו קונים את המזוודות, רק להזיז אותנו הצידה.
ש. תספר לבית המשפט מתי הפסקת לייבא את RONCATO ומדוע.
ת. איזה יום בהיר אחד קיבלנו תביעה של 20 אלף דולר על חשבונית אחת שלא שולמה. פנינו לרוה"ח, הוצאנו את הניירת והחשבונית הזו כן שולמה. ואז, הגענו לפשרה עם RONCATO שאין תביעה לא מהצד שלו ולא מהצד שלנו. (אותו מוצג 8 אליו אני מפנה). אז האמתלה הייתה כביכול, שלא שילמנו חשבונית, כדי למסור הלאה, כי הציעו לו 50% יותר.
ש. אתה זוכר באיזה תאריך הייתה ההפסקה.
ת. לא זוכר ב-2008 – 2007. אפשר להסתכל מתי זה היה. אז הפסקנו לעבוד, היות והציעו לו 50% יותר ממה שאנחנו שילמנו. אבל לפני כן, הכל היה בסדר".
(עמ' 8, 7).

נוכח ניתוק הקשר הישיר בין הנתבעים ובין RONCATO, ניסו הנתבעים למצוא נתיב הספקה חלופי של מזוודות אלו, כדי שיוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי לקוחות אשר להם כבר התחייבו לספק מזוודות אלו, ביניהן חברת התעופה "אל-על".

מספר עידן הגבבה:

"ת. חיפשנו ספק, סוכן, שיקשר אותנו ודרכו נוכל לקנות סטוק של מזוודות RONCATO.
ש. למה היית צריך מזוודות RONCATO.
ת. גם היו לי התחייבויות כלפי לקוחות, והייתי חייב פשוט לספק את הסחורה".
(עמ' 18).
........
"ת. נכנסתי לאינטרנט והתחלתי לחפש. אם זה חיפוש אצל יבואנים שגם מוכרים RONCATO, אם זה יבוא מדובאי שיש הרבה היצע שם, ואם באתר עליבאבא".
(עמ' 19).

"ת. חיפשנו ספק, סוכן, שיקשר אותנו ודרכו נוכל לקנות סטוק של מזוודות RONCATO.
ש. למה היית צריך מזוודות RONCATO.
ת. גם היו לי התחייבויות כלפי לקוחות, והייתי חייב פשוט לספק את הסחורה.
ש. איך הגעת לאפרים ביבי.
ת. מי שחיבר אותנו זה רו"ח שהיה קרוב של חבר של אבא שלי. כך הגענו אל אפרים".
.....
"ש. ... מה ביקשת מאפרים ביבי.
ת. מאפרים ביקשתי שיקנה לנו מזוודות של RONCATO. עשיתי חיפוש באינטרנט, ראיתי שההיצע הוא מאוד גדול, ואפשר לקנות את המזוודות לאו דווקא מ- RONCATO עצמו.
ש. אלא איך אפשר לקנות.
ת. יש הרבה דרכים לעשות את זה. אפשר לקנות את זה דרך האינטרנט. אפשר לקנות בהרבה מדינות דרך האינטרנט. אהבתי את ההשקפה של אפרים. הוא היה נראה אדם מאוד אמין, וביצענו את זה דרכו".
(עמ' 18).

לא בכדי ראה התובע באפרים ביבי אדם אמין ומנוסה שניתן לסמוך עליו.

בעדותו סיפר אפרים ביבי על כישוריו:

"הייתי מנהל הרכש של DHL – חב' שילוח בינלאומית, במשך 10 שנים. כמנהל רכש עסקתי בייבוא וייצוא של לקוחות של DHL במשך קרוב ל-10 שנים. במקצוע הזה אתה עושה רכש עבור החב', עבור לקוחות. בד"כ אני עובד מול חברות רכש. לעשות את הרכש לבד זה מסובך ודי מסוכן".
(עמ' 19).

עידן הגבבה ביקש להיעזר ב אפרים ביבי לייבא ארצה מזוודות מקוריות של :
VALIGARIA RONCATO

"ש. אז עשית את החיפוש, ראית שאפשר לקנות מזוודות RONCATO מקוריות גם לא דרך RONCATO עצמה. ואז פנית לאפרים, הוא נראה לך אדם אמין. מה אמרת לא פרים שאתה מבקש ממנו.
ת. מזוודות של RONCATO מקוריות. יש הרבה RONCATO, אני ביקשתי ולגריה RONCATO מקוריות".
(עמ' 19).
....
"ש. מה אמרת לו שאתה צריך.
ת. מזוודות מקוריות של ולגריה RONCATO, כי היו לי התחייבויות כלפי הלקוחות.
ש. מה בדיוק אמרת לו שאתה צריך.
ת. מזוודות מקוריות של ולגריה RONCATO, יש סוגי מזוודות שונות. המזוודה שרואים פה, האדומה, עשויה מבד מאוד עשיר, זה דגם מאוד מיוחד. המזוודה הכחולה רואים שהיא פחות איכותית.
ש. מה ביקשת ממר ביבי שיארגן לך.
ת. מה שביקשתי זה מזוודות מקוריות של ולגריה RONCATO מבד.
ש. ודרשת RONCATO מקורי.
ת. כן".
(עמ' 22).
מאשר את הדברים אפרים ביבי:

"ש. איזה מזוודות הוא ביקש ממך לייבא.
ת. מזוודות שהיה לו חוסר במלאי, כי הוא היה במצוקה באותו זמן. הוא שלח לי אז את האתר של חב' שנקרא RONCATO, ואמר לי שהוא צריך לנסות להשיג קונטיינר או שניים של RONCATO, של המותג RONCATO, כדי לעמוד בהתחייבויות של הלקוח שלו. אני תיווכתי אותו לחב' שעושה רכש בסין, וחיברתי בינו לבין החב', שתוכל לאפשר הבאת מזוודות עם המותג RONCATO, הוא ביקש את המותג עצמו. זה מה שהיה. כך פעלתי".
(עמ' 11).

"ש. עידן ביקש ממך לקשר אותו עם חב' שמייצרת את RONCATO המקורי.
ת. הוא ביקש מקור. הוא אמר שהוא יבואן של RONCATO, ובהתאם לזה גם ביקשתי מחב' הרכש שימצאו מפעלים שמייצרים RONCATO, שיש להם במלאי".
(עמ' 12).

אפרים ביבי החל לחפש עבור הנתבעים מזוודות מקוריות של RONCATO .

התובעת לא הביאה ראיות השוללות אפשרות זו.

בחיפושיו הגיע אפרים ביבי אל חב' רכש בסין . כדבריו: "על חברת הרכש קיבלתי המלצה מחבר שעבד ב- DHL".

ממשיך אפרים ביבי ומתאר את השתלשלות האירועים:

"ת. אני פניתי לחב' הרכש שהכרתי בסין. יש שתי אפשרויות לרכוש בסין. או שאתה נוסע לשם בעצמך, מבקר במפעלים, ובודק את הסחורה שאתה רוצה לקנות בעצמך, אתה צריך לטוס. אתה צריך להגיע לשם, לראות בעין, לנהל את המו"מ. אפשרות שנייה להיעזר בחברות רכש שקונות או עובדי רכש, כל מי שעוסק במסחר שם, שעושה עבורך בעצם את העבודה הזאת. הוא הולך למפעלים שאתה מחפש מלאי של מוצר מסויים, הוא בודק אם יש מלאי, את המוצר ואיכותו, אם היא תקינה או לא.
...
יצרתי קשר עם חב' הרכש, חיברתי את עידן לחב' הרכש, ואפשרתי לו להזמין דרכם שני קונטיינרים של RONCATO, לפי מה שהם דיווחו לי ולעידן, שמצאו מלאי של RONCATO בגדלים שהוא רצה. ואת שני הקונטיינרים האלה, דאגתי שעידן יוכל לייבא.
ש. מה היה הקשר של עידן עם חב' הרכש.
ת. הקשר של עידן עם חב' הרכש היה דרכי, וישירות אליהם, כשהיו שאלות הבהרה לגבי גדלים, מידות, סוג המזוודה שהוא רצה. אפשרתי לו לדבר איתם.
.....
ש. עידן ביקש ממך לקשר אותו עם חב' שמייצרת את RONCATO המקורי.
ת. הוא ביקש מקור. הוא אמר שהוא יבואן של RONCATO, ובהתאם לזה גם ביקשתי מחב' הרכש שימצאו מפעלים שמייצרים RONCATO, שיש להם במלאי. כי בסין אתה יכול למצוא 100,000 דברים, אז היה חשוב שיקנו את המותג כמו שהוא. הוא אמר לי שהוא יבואן של RONCATO, שהוא עוסק בייבוא".
(עמ' 12, 11).

הנתבעים לא הסתפקו בכך.

נציגי חברת הרכש הוזמ נו לפגישה במחסני הנתבעת, כדי להציג בפניהם את מזוודות RONCATO המקוריות, כדי שלא יהיה כל ספק בנדון.

בעדותו מספר אפרים ביבי:

"ת. הגיע נציג של חב' הרכש לישראל, הוא היה פה, אם אני לא טועה, יום-יומיים, אני חושב שיומיים. הוא נפגש עם עידן, והוא נפגש עם זמיר ואיתי. אני זוכר שהם היו במחסן, זאת אומרת הנציג היה במחסן של עידן. היה להם מחסן, אם אני לא טועה, בפתח תקוה, לא זוכר בדיוק את המקום שלהם. הוא הגיע למחסן, לקח שתי דוגמאות או דוגמא אחת של המזוודות שהוא רצה, ואת זה הוא שלח לסין על מנת שהם יוכלו לבדוק בהתאם למזוודה האם היה במלאי או לא.
ש. איזה סוג מזוודות הוא נתן.
ת. של RONCATO כמובן.
ש. איזה RONCATO.
ת. לא זוכר. עידן נתן דוגמאות מקוריות של RONCATO ממלאי שהיה לו, ואמר אלה המזוודות שאני צריך.
ש. למי הוא מסר אותן.
ת. לנציג של חב' הרכש".
(עמ' 13).

מספר עידן הגבבה על פגישה זו:

"ש. אני מבין שהייתה גם פגישה בארץ.
ת. כן, הייתה.
ש. תפרט לבית המשפט מה היה תוכנה של הפגישה.
ת. היו נוכחים אני, אבא שלי, אפרים ועוד בחור ששכחתי את שמו, שהוא היה הנציג מטעם החב' מסין.
ש. הפגישה נערכה בארץ.
ת. כן.

ש. מה היה תוכנה של הפגישה.
ת. הראינו להם מזוודות של RONCATO, כדי לייבא את זה ארצה. הם הציעו לנו גם ללכת דרך של דובאי, ששם יותר סחורות ואפשרויות. אבל אפרים בסופו של דבר בחר ללכת על אפשרות לייבא את זה מסין.
ש. למה הבאת מזוודות לפגישה הזאת.
ת. כדי להראות להם פחות או יותר איזה מזוודות אנחנו רוצים. זה היה מזוודות מקוריות של RONCATO.
ש. מה הייתה התשובה של הגורם מסין.
ת. שזה מה שתקבל. הם גם ביקשו מאיתנו לתת להם את האתר של RONCATO, והם בעצם יערכו את החיפושים אחר הסטוקים. הם בעצם ידאגו לעשות את זה".
(עמ' 20).

ממשיך ומספר אפרים ביבי:

"ש. חב' הרכש אמרה לך שיש לה את ה-RONCATO המקורי.
ת. בתחילת הדרך הם אמרו לי שאני צריך לחפש את המפעלים המייצרים ל- RONCATO, ולבדוק אם יש שם מלאי ממנו הם יכולים לקנות. מה שהם הסבירו לי, שמפעלים שמייצרים מותגים כמו סמסונייט או מותגים אחרים, הם מייצרים מלאים. עשוי להיות מצב שמפעל שמייצר מותג יכול למכור מלאי שנשאר לו, וזה מה שהם חיפשו. לכן, היה חשוב לי לאתר דרכם מפעל כזה שיש בו מלאי.
ש. והם חזרו אליך ואמרו לך מצאנו או לא מצאנו.
ת. בהתחלה הם אמרו שהם מצאו קונטיינר אחד בכמות. זה משהו כמו 450 – 460 סטים, אם אני לא טועה. אח"כ אמרו שהם מצאו כמות של שני קונטיינרים ואת זה הם יכולים לשלוח לעידן.
ש. קונטיינרים של RONCATO מקורי.
ת. כן. ברגע שהם אמרו את זה, אמרתי לעידן אתה יכול להזמין את המזוודות.
ש. כלומר, עידן הזמין את המזוודות רק לאחר שקיבל ממך את המידע, שבידי חב' הרכש יש אפשרות לשלוח לו מזוודות מקוריות.
ת. זה מה שהם אמרו לי.
ש. זאת אומרת שעידן ביקש ממך מזוודות מקוריות, קיבלת תשובה שיש מזוודות מקוריות ואז חיברת את עידן.
כן."
(עמ' 12).

רק לאחר קבלת התשובה החיובית מחברת הרכש, בוצעה הזמנת המזוודות.

מספר אפרים ביבי:

"ת. יצרתי קשר עם חב' הרכש, חיברתי את עידן לחב' הרכש, ואפשרתי לו להזמין דרכם שני קונטיינרים של RONCATO, לפי מה שהם דיווחו לי ולעידן, שמצאו מלאי של RONCATO בגדלים שהוא רצה. ואת שני הקונטיינר ים האלה, דאגתי שעידן יוכל לייבא.
ש. מה היה הקשר של עידן עם חב' הרכש.
ת. הקשר של עידן עם חב' הרכש היה דרכי, וישירות אליהם, כשהיו שאלות הבהרה לגבי גדלים, מידות, סוג המזוודה שהוא רצה. אפשרתי לו לדבר איתם.

לשאלות בית המשפט:
ש. אז מי למעשה ביצע את ההזמנה בפועל.
ת. תמיד הלקוח מבצע את ההזמנה. אני בקטע הזה אמור להיות מתווך ומקבל את העמלה שלי מהלקוח עצמו".
(עמ' 11, 12).

הנתבעים שילמו את התשלום הנדרש עבור המזוודות והמתינו לקבלתן.

בעדותו אומר עידן הגבבה:

"ש. מה היה הקשר שלך לסינים.
ת. לא היה לי שום קשר.
ש. את התשלום, איך הוא בוצע.
ת. דרך אפרים.

ש. קיבלת חשבונית מאפרים.
ת. לא.
ש. כמה העברת לו.
...
ש. מה הסכום שבוצע.
ת. פחות או יותר 50 – 60 אלף ₪".
(עמ' 20 – 19).

את העדרה של החשבונית מסביר עידן הגבבה:

"ת. מן הסתם כשנקבל את הסחורה אני צריך לקבל חשבונית".
(עמ' 23).

בעדותו מאשר אפרים ביבי את הנאמר ומסביר:

"לשאלות בית המשפט:
ש. איך בוצע התשלום.
ת. התשלום הועבר אלי, כי הם רצו לוודא שהכסף ישולם, ועשיתי להם בזמנו העברה בנקאית דרך חשבון פרטי, כדי שהכסף יגיע. הם אמרו אנחנו רוצים לוודא שהכסף ישולם, חב' הרכש רצתה לוודא.
ש. אתה זה שביצעת את התשלום. עידן העבירה אליך ואתה העברת לחב' הרכש.
ת. בדיוק.
ש. מה עם החשבונית בגין התשלום הזה.
ת. החשבונית הייתה ע"ש עידן. היא לא נמסרה לי. אני לא זוכר שהחשבונית נמסרה לי.
ש. אתה זוכר כמה כסף שולם.
ת. אני מקווה שאני לא מטעה את עצמי או את בית המשפט, אבל סדר גודל של 50 וכמה אלף ₪, זה היה העברה בדולרים.
(עמ' 13).

הניסיונות של הנתבעים למצוא מסמכים אצל אפרים ביבי על העברת הכספים שנעשתה - לא צלחו.

בעדותו אומר אפרים ביבי:

"ת. עידן פנה אלי לפני 5 חודשים, שאל אם יש לי את המסמכים בנושא העברה הכספית, אמרתי לו שאין לי שום מסמך מאז. אני מצטער לא שמרתי שום מסמך".
(עמ' 17).

יתכן והעדרם של המסמכים נובע מכך שבעקבות האירוע הנדון הפסיק אפרים ביבי לעסוק בתחום זה.

ברי, כי התובעים שילמו מראש עבור הזמנת המזוודות שאחרת לא היו נשלחות המזוודות לארץ.

לא שוכנעתי מטענת התובעת כי בהתאם למחיר ההזמנה ניתן היה לדעת כי מדובר במזוודות לא מקוריות.

בעדותו מסביר אפרים ביבי:

"ת. ... המכירה היא לסט ולא למזוודה. זה משהו כמו 60 – 50 ₪. קח בחשבון שזה בלי ההובלה, בלי מיסים שיש לשלם.
...
אם אתה רוצה לקנות מלאי של מוצר שכבר ייצרו אותו וקיים, המחיר שאתה קונה אותו הרבה יותר זול, ברמות, מאשר הזמנה שאני מבצע ואתה מייצר רק עבורי...".
(עמ' 16).

נציג התובעת - היבואן זק אלכסנדר - לא העיד על כך דבר ולא סתר את הנאמר.

זאת ועוד; לא מתקבל גם על דעתי שהנתבעים ירצו לרכוש מזוודות שאינן מקוריות, נוכח ציבור הלקוחות אליהן היו מיועדות מזוודות אלו.

בעדותו אומר זמיר הגבבה:

"ת. ... אנחנו לא מוכרים ליחידים... כל סוחר הכי קטן יבוא יאמר שזה לא RONCATO...".
(עמ' 8).

בוודאי שלא ניתן היה לספק סחורה כזו לחברת אל על, אשר חלק ממשלוח זה היה מיועד אליה.

אני קובע כי הנתבעים הזמינו מזוודות מקוריות של RONCATO ולא אחרות.

דא עקא, שהתובעים ועמם אפרים ביבי נפלו "קורבן" לחברת הרכש אשר במקום לספק מזוודות מקוריות של RONCATO, סיפקו מזוודות עם תוויות הנחזות להיות מזוודות RONCATO, בעוד שהן אינן כאלו. הדבר התגלה לתובעים ו לאפרים ביבי רק כאשר הגיע המשלוח לארץ , נתפס ועוכב ע"י המכס.

בעדותו מספר עידן הגבבה:

"ת. המתנו לסחורה שתגיע. שמעתי שהסחורה נעצרה במכס, מאחר ובעצם הסחורה, על פי מה ששמעתי הייתה מזוייפת.
.....
ש. מה הייתה תגובתו של אפרים כשהודעת לו שהמזוודות מזוייפות?
ת. הוא היה נסער, אמר שלא יתכן שהן מזוייפות".
(עמ' 21).

בעדותו מספר אפרים ביבי:

"ת. ...עידן התקשר אלי ואמר לי, וזה הפתיע אותי לגמרי. שהמכס תפס את הקונטיינרים האלה והוא לא משחרר לו. בשבילי זה היה די טראומה. עשיתי את היבוא הראשון אצל עידן. כשאתה עושה את היבוא פעם ראשונה, ומגלה שהלקוח לא יכול לשחרר את הסחורה, בשבילי זה טראומה. אני נפגע ולך תדע מה יהיה הלאה. אני רוצה לציין בפני בית המשפט שאני גם אמרתי את זה לעוה"ד של עידן. אני בעקבות זה הפסקתי לעשות את היבוא. זה היה טראומה לא קלה בשבילי. חשבתי להכניס את זה כביזנס שאפשר לעשות עם אותה חב', אבל אחרי המקרה הזה, עצרתי את כל הפעילות שלי בעניין זה.
ש. איך עידן הגיב לזה.
ת. עידן היה לו קשה מאוד. כל הזמן הוא התקשר ואמר לי מה אפשר לעשות? אמרתי לו שאני לא יודע. הוא אמר לי שהמכס לא משחרר לו את הסחורה. בהמשך הוא אמר לי, שאח"כ כנראה אמרו לו שהקונטיינרים האלה הושמדו, אני מקווה שאני לא מטעה בזמנים. זה כאב כי זה הרבה מאוד כסף שהוא שרף.
ש. אחרי ששמעת שזה מזוייף פנית לחב' הרכש.
ת. פניתי אליהם טלפונית. אמרתי להם שזה מה שקרה ללקוח שלי, ואיך זה יכול להיות? זה היה כמעט אחרי שנה. התקשרתי פעם ראשונה כשהיה מצב שעיכבו את הקונטיינרים. אמרתי להם שזו התקלה ותבדקו מה קרה אצלכם. הם אמרו שיכול להיות שהם שכחו לשים, יש פתק שאתה מייבא לישראל, צריך לשים פתק שזה made in ch aina יכול להיות שזו הסיבה. הסיבה האמיתית התבררה לי כשעידן אמר לי שזה מזוייף. התקשרתי שוב ושוב וכבר לא היה עם מי לדבר. לא הצלחתי לתפוס ולדבר עם האנשים שם. גם איש הקשר שהיה לי, שהגיע לכאן לביקור, הפסיק לעבוד איתם, הוא התפטר מהחב', וזהו. אני התלבטתי אם לתבוע אותם בסין, התייעצתי עם עו"ד ואמר לי שההוצאות שיהיו לי בתביעה כזו לא אגמור עם זה. אני אשלם לעוה"ד יותר ממה שהסחורה עולה. אמרתי גם לעידן שזה מה שאמרו לי ואני לא הולך לתבוע.

לשאלות בית המשפט:
ש. מה עם הכסף ששילם עידן.
ת. הוא הלך לכל הרוחות. זה מה שכאב לי. אני גם את העמלה שלי לא קיבלתי. גם הוא, אבל הוא הפסיד יותר ממני.
(עמ' 14).

בעקבות האירוע, גם עידן הגבבה, הפסיק לחלוטין את עיסוקו בתחום זה.

בעדותו אומר זמיר הגבבה:

"ת. ... עידן היה בתחילת הדרך, היו לו כמה גרושים להשקיע. נפל ונגמר. היום הוא חי את חייו".
(עמ' 9).

בעדותו סיפר עידן הגבבה:

"ת. ... היום אני סטודנט שנה ראשונה. אני לומד חשבונאות. אני עובד במשרת סטודנט".
(עמ' 18).

המזוודות שנתפסו - הושמד ו.

התובעת לא הוכיח ה, כי הנתבעים מכרו אי פעם מזוודה המתיימרת להיות מזוודה של RONCATO, למרות שאינה כזו.

אני מחליט לקבל את טענת הנתבעים, כי הם "נפלו קורבן" לספק בחו"ל כמתואר לעיל; וכי מעולם לא הזמינו ולא התכוונו להזמין, או לקבל או למכור מזוודות RONCATO שא ינן מקוריות.

הפרת סימן המסחר נעשתה על ידי אחרים , שלא בידיעת ו/או הסכמת הנתבעים; ובניגוד לאינטרס, הרצון והכוונה של הנתבעים לקבל מזוודות RONCATO מקוריות.

5. עילות התביעה הנוספות : גניבת עין , עשיית עושר ולא במשפט וגזל מוניטין:

בבסיס עילות תביעה אלו עומדת הטענה, כי הנתבעים הפרו את סימן המסחר של התובעת.

משקבעתי, כי לא הנתבעים הם אלו א שר הפרו את סימן המסחר של התובעת; ו כי אין להם "אשם" בדבר; וכי הם לא קיבלו ולא מכרו מזוודות לא מקוריות של RONCATO , המסקנה המתבקשת היא: כי יש לדחות עילות תביעה נוספות אלו.

6. סוף דבר

אני דוחה את התביעה.

בנסיבות תיק זה, כאשר הובאו לארץ מזוודות הנחזות להיראות כ- RONCATO מקוריות, למרות שאינן כאלו; וכאשר העובדות ונסיבות הבאתן לארץ התבררו רק בביהמ"ש; אני מחליט שלא לעשות צו להוצאות וכל צד י ישא בהוצאותיו.

ניתן היום, כ"ח חשון תשע"ג , 13 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.