הדפסה

LIMITED ואח' נ' זריהן ואח'

בפני
כבוד ה שופטת רבקה איזנברג

תובעת

YARIS HOLDINGS LIMITED

נגד

נתבע

שמעון זריהן

החלטה

1. החלטה זו ניתנת בהמשך לבקשת הנתבע (התובע שכנגד) לסלק את התביעה על הסף.
לטענת הנתבע , התובעת איננה אישיות משפטית כשרה לזכויות ולחובות, לתבוע ולהיתבע. התובעת איננה קיימת, ולשם הוכחת קיומה היה עליה לצרף אישור קונוסלרי ממדינת נאביס. הנתבע טען כי התובעת איננה מוכרת על פי חוקי מדינת ישראל.
עוד נטען כי לתובעת אין מיופה כוח כדין בארץ וכי לא הוכח מיהם בעלי המניות ומיהם מורשי החתימה שהוסמכו להגיש תביעה בשמה.

2. התובעת התנגדה לבקשה וטענה כי המדובר בחברה פעילה המחזיקה בנכס מקרקעין בישראל וכי בא כוחה הנוכחי הוסמך לייצג אותה בהליכים דנא.לטענת התובעת, די ביפויי הכוח שצורף , המאומת על ידי עורך דין, על מנת להגיש את התביעה שבנדון.

3. דין הבקשה להידחות. אין בחוקי המדינה כל איסור על חברה זרה לנקוט הליכים משפטיים כנגד אדם הנמצא בשטחי המדינה, ועל כן אין מניעה עקרונית שחברה זרה תגיש תביעה בישראל: ראו ע"א 180/68 "מנוס בע"מ נ. קלקר נורדן נ. ו' אמסטרדם " , פ"מ כב (2), 421 : "חברה זרה , כמו כל תושב חוץ , יכולה תמיד לנקוט בהליכים משפטיים בבית המשפט כאן נגד כל אדם הנמצא בישראל ונגד כל חברה הרשומה בישראל . על כך אין איסור בחוקי הארץ.

כן ראה ת"א (י-ם)23457-01-14 לארי דאב נ. SBC SECURITIES SERVICES :
"אין כל איסור בחוקי הארץ האוסר על חברה זרה לנקוט הליכים משפטיים בבית המשפט כאן כנגד אדם הנמצא בישראל, ולפיכך אין מניעה כי חברה זרה תגיש תביעה בישראל (ר' לעניין זה ע"א 180/68 מנוס בע"מ נ' קלקר נורדן נ' ו' אמסטרדם, פ"ד כב(2) 421)".

4. התובעת צירפה לבקשתה יפויי כוח המאומת על ידי בא כוחה הנוכחי אשר לפיו מוסמך הוא לייצג אותה בתביעת "פינוי וסילוק יד וכן שכר דירה ראוי". יפויי הכוח חתום בחתימת יד וכן מתנוססת עליו חותמת החברה. למרות טענות הנתבע במעמד הדיון, לא צרף הנתבע אסמכתאות לפיהן לא די ביפוי כוח זה.
בכתב התביעה צוין כי המדובר בחברה זרה המאוגדת על פי חוקי מדינת נאביס. מספר הזיהוי שניתן לה הוא: C32430 .מדינת ישראל מכירה לכאורה בהתאגדות זו, והראיה שבנסח הרישום של לשכת רישום המקרקעין (חלקות 36 מחובר 1 וחלקה 37 בגוש 13054) נרשמה התובעת כבעלים של החלקות על פי מספר זיהוי זה. לתובעת, אם כן, נכסים בישראל, וככל שלטענת הנתבע החברה במצב של חדלות פירעון, היה עליו לצרף ראיה לכך, אך גם זאת לא נעשה. טענתו של הנתבע במהלך הדיון,כאילו "עד כמה שידוע לי היא פשטה את הרגל",נטענה בעלמא ולא נתמכה בכל אסמכתא שהיא.

בנסיבות אלו שעה שאין בפני כל ראיה למניעות כלשהיא מטעם התובעת להגיש את התביעה ומשמדובר בחברה בעלת נכס מקרקעין בארץ,לא הוצג כל נימוק,המצדיק דחיית התביעה.

לפנים משורת הדין ורק מאחר שהתובעת לא נדרשה להגיב בכתב לבקשה,לא אחייב הפעם את הנתבע בהוצאות.

.

ניתנה היום, ג' חשוון תשע"ו, 16 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.