הדפסה

KHALID AHMED נ' מגה קמעונאות בע"מ ואח'

לכבוד: חברת תרגומי איכות

דחוף_
יתצ)
הזמנה / אישור / ביטול / ביצוע תרגום

חלק א'

חלק א'
פרטי הדיון

נא לשלוח מתרגם לשפה ערבית, לבית משפט אזורי לעבודה ת"א,
בתאריך 06 יוני 2013 בשעה 12:30 בפני כב' הסגן נשיא שמואל טננבוים
בעניין: (התובע) ABDELRAHMAN KHALID AHMED נגד (הנתבע) מגה קמעונאות בע"מ

אחר: נא לבצע תרגום

חלק ב'

חלק ב'
תאריך: 10/09/12 שם: חניתה כץ
אישור החברה – (למילוי ע"י חברת תרגומי איכות)
מאשר קבלת ההזמנה למתן שרותי תרגום בשפה ובתאריך הנקובים לעיל.

תאריך: שם פרטי ומשפחה:

חלק ג'

חלק ג'
ביטול הזמנת מתרגם

פרטים (למילוי ע"י המזכירות)
אישור החברה
ביטול הזמנת מתרגם
ברצוני להודיע על ביטול דיון זה.
עד 24 שעות לפני הדיון
25 שעות עד 48 שעות לפני הדיון
מאשר/ת קבלת הודעת הביטול.
תאריך: שם :
תאריך: שם פרטי ומשפחה :

חלק ד'

חלק ד'

אישור לתרגום (למילוי ע"י השופט)
שם המתרגם:
מאשר קבלת שרותי תרגום בתיק הנ"ל, משעה עד שעה
המתרגם הגיע אך הדיון לא התקיים.
תאריך: שם פרטי ומשפחה:

חלק ה'

חלק ה'
אישור מזכיר הראשי
מאשר ביצוע התרגום בתיק הנ"ל על ידי _________________________________
לא מאשר, פרט __________________________________________________

חלק ו'

חלק ו'
למתורגמן בלבד
חובה לשלוח טופס זה חתום ע"י שופט, מייד בסיום העבודה - פקס. 03-XXXX233

למתורגמן בלבד
חובה לשלוח טופס זה חתום ע"י שופט, מייד בסיום העבודה - פקס. 03-XXXX233

תאריך: שם פרטי ומשפחה: חתימה: