הדפסה

KALAZGI נ' לילה ביץ' בע"מ

15 נובמבר 2015

לפני:

כב' השופט דורי ספיבק

התובע:
KALAZGI WELDO דרכון אריתראה 4628/104287
ע"י ב"כ עו"ד רוני רובין
-
הנתבעת:
לילה ביץ' בע"מ ח.פ. 513486571

פסק דין

1. ביום 07/05/2015 הגיש התובע תביעה נגד הנתבעת בשל זכויות המגיעות לו עקב עבודתו אצל הנתבעת וסיומה.

2. הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום שנמסרו לה כתבי בי-דין, וחרף העובדה שאלה נמסרו לה ביום 14/07/2015, לא הגישה כתב הגנה.
 
 3. משלא הוגש כתב הגנה במועד, ובהתאם לסמכות הקבועה בתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, ניתן בזאת פסק דין על יסוד כתב התביעה.
 
4. לפיכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים:
א. הפרשי שכר ושעות נוספות בסך של 11,340 ₪.
ב. הודעה מוקדמת בסך 778 ₪ .
ג. פדיון חופשה שנתית בסך 3,110 ₪.

לסכומים האמורים יוספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 07/05/2015 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

בנוסף תשלם הנתבעת לתובע פיצויי הלנת שכר בסך 5,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום.

5. ולבסוף, תשלם הנתבעת לתובע שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, בסך כולל של 2,000 ₪ תוך 30 ימים מהיום, אחרת יישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ג' כסלו תשע"ו, (15 נובמבר 2015), בהעדר הצדדים.