הדפסה

GMC Entertainment Linited ואח' נ' הניה ואח'

בקשה מס' 2
תיק אזרחי 4938.04.14
לפני: כבוד השופט הבכיר גדעון גינת

המבקשות-התובעות: 1. GMS Entertainment Ltd.
2. Pariplay Limited

נ ג ד

המשיבים-הנתבעים: 1. עומר הניה
2. שאול שוורץ
3. ליאור שוורץ

בקשה דחופה למתן צו מניעה וצו לתפיסת מחשבים וראיות ("אנטון פילר")

בשם המבקשות-התובעות: עוה"ד זוהר לנדה, רונית אופיר, גילי כהן ארזי

החלטה

1. בסעיף 3 להחלטתי מתאריך 2.4.14 (שמן הראוי לקרוא כחלק בלתי-נפרד של ההחלטה הנוכחית) כתבתי: " אינני סבור שיש מקום בענייננו למתן סעד על פי צד אחד: לא ברור מי יצר או כתב את התוכנה או קוד התוכנה לגביו נטענת זכות יוצרים ומכוח מה טוענות המבקשות לבעלות בזכות היוצרים. זאת ועוד: המבקשות טוענות כי לפי חוות דעת שבידיהן ברור השימוש (המיפר), שנעשה בקוד התוכנה על-ידי המשיבים, כך שלכאורה אין צורך בסעד על פי צד אחד לביסוס טענת ההפרה. בית-המשפט אמור לשקול את הפגיעה החמורה בזכויות המשיבים הכרוך במתן הסעד המבוקש. הנתונים העובדתיים שהובאו בשלב זה אינם מצדיקים פגיעה כאמור."

2. הטענה הנוכחית של המבקשות היא, כי בהליך מקביל בבית-הדין האזורי לעבודה, תיק 5638.04.14, ניתן (במעמד צד אחד בלבד) סעד של צו מניעה זמני, שהמשיבים ערים להליכים המשפטיים הננקטים נגדם וכי החשש להעלמת ראיות גובר. אינני סבור, שהובאו בפניי נתונים המצדיקים את הסעד מרחיק הלכת המבוקש. הדברים שהובאו לעיל יפים גם עתה. אני דוחה את הבקשה למתן סעד על פי צד אחד בלבד.

3.        המבקשת-התובעת תמציא בהקדם העתק מלא של: התביעה בהליך העיקרי (יחד עם הזמנה לדין ערוכה לפי טופס 2), בקשת ה לסעד זמני וכן ההחלטה הנוכחית , ל נתבעים-המשיבים, ותאשר בכתב לתיק בית-המשפט, כי עשתה כן.

4.        אני קובע קדם-משפט בהליך העיקרי ואת שמיעת הבקשה לסעדים זמניים במעמד הצדדים (לפי תקנה 366(א) רישא לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; להלן: "תקסד"א") ליום: ד' 23 באפריל 2014 שעה 1130 .

5.        המשיבים-הנתבעים ישיבו בכתב לבקשה, לפי תקנה 241(ג) לתקסד"א, עד שעה 14:00 ביום 20.04.14. רשות למבקשת-התובעת להגיב לתשובה, לפי תקנה 241(ג1) לתקסד"א, עד שעה 17:00 ביום 22.04.14. אין צורך בחזרה על תיעוד שכבר הוגש לתיק בית-המשפט ודי בהפניה אליו. ככל שמי מבעלי-הדין מגיש תצהיר/ים הרי יוגשו אלה, מעתה ואילך, לתיק בית-המשפט במקור בלבד, כאשר המצהיר חותם גם על כל אחד מעמודי התצהיר על נספחיו. ככל שמוגשים מוצגים תלת-מימדיים, תצורפנה גם תמונות של אלה במדיה מגנטית.

6. ככל שהדבר טרם נעשה: בעלי-הדין יצרפו לתיק בית-המשפט (למחיצה: מזכירות/יפויי-כוח) יפויי-כוח חתומים כדין וכיאות.

7. המשיבים-הנתבעים יגישו כתב -הגנה בהליך העיקרי לפני המועד שנקבע, ולא יאוחר מאשר שעה 1700 ביום 22.04.14, כדי שניתן יהיה, במידת הצורך, לקיים קדם-משפט בתובענה. בית-המשפט עשוי להורות על הקדמת הדיון בתובענה במקום הדיון במעמד הצדדים בבקשה לסעד הזמני בהתאם ל תקנה 369 לתקסד"א.

8.        בעלי-הדין יקפידו על המצאה במישרין, וּבמקביל להגשה לבית-המשפט, לבעלהדין שכנגד, של כל תיעוד המוגש על-ידיהם לתיק בית-המשפט, ויציינו העובדה כי עשו כן במסמך המוגש לבית-המשפט. התיעוד יוגש במישרין למערכת "נט המשפט", למחיצה המתאימה. עותק נוסף, יוגש במקביל, ומסומן כיאות, לתיק הנייר של בית-המשפט.

9. בקשות בעניינים דיוניים תוגשנה לבית-המשפט רק לאחר תיאום מראש בין בעלי-הדין וכאשר הבקשה כוללת גם את עמדת כל יתר בעלי-הדין. בגוף הבקשה יצוין כי העתק הימנה נשלח במישרין לכל יתר בעלי-הדין.

ניתנה היום, ו' ניסן תשע"ד, 06 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.