הדפסה

GEBRESLASE נ' א.ח. שיווק בננות בע"מ ואח'

לפני:
כב' השופט יגאל גלם

התובע
Gebreslase Esyas מספר דרכון 4628-131135
-
הנתבעים

  1. א.ח. שיווק בננות בע"מ ח.פ 512532193
  2. אברהם שטודן ת.ז XXXXXX141
  3. חיה יזרעאלי ת.ז XXXXXX131

<#2#>
נוכחים:
מטעם התובע - בעצמו וב"כ עו"ד רות רפאלי
מטעם הנתבעים - ב"כ עו"ד יאשר שאהין ועו"ד שחר לוינזון
פרוטוקול

ב"כ הנתבעים:
הנתבעים לא התייצבו לדיון היום מאחר ולא הודענו להם שעליהם להתייצב. לא הייתי ער להחלטה המחייבת את הצדדים עצמם להופיע לדיון.

הערת בית הדין:
מפאת שביתת עובדי בית הדין נוהלה שיחה עם הצדדים מחוץ לפרוטוקול.

ב"כ הצדדים:
אני מבקשים שהות בת 30 ימים על מנת לבוא בדברים מחוץ לכותלי בית הדין.

הצדדים מודיעים לבית הדין כי הם מקבלים את הצעת הפשרה כדלקמן:

1. לסילוק מלא סופי ומוחלט של כל תביעות התובע כנגד הנתבעים ו/או מי מטעמם, ומבלי להודות באמור בתביעה , תשלם הנתבעת 1 לתובע את הסכומים הבאים:
סך 11,140 ₪ נטו בגין זכויות סוציאליות ושכר עבור חודש 4/15.
סך 16,000 ₪ נטו כפיצויי פיטורין.
כמו כן ובנוסף לאמור לעיל, תמציא הנתבעת 1 לתובע, באמצעות ב"כ, בתוך 30 ימים מהיום, מכתב העברת בעלות ושחרור הכספים הצבורים לזכות התובע בקרן הפנסיה (סך כולל של 8,000 בערך). ככל שישנם תשלומי מיסים בגין משיכת הכספים , התובע יישא בתשלומים אלה.

2. הסכומים הנ"ל ישולמו תוך 30 ימים מהיום באמצעות המחאה משוכה לפקודת ב"כ התובעת – עו"ד דניאל ועקנין - ש תישלח בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובתה המפורטת בכתב התביעה.
הנתבעים 2 ו ערבים לביצוע התשלום האמור לעיל.

3. אם לא ישולם הסכום במועד יישא ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

4. עם חתימתם על הסכם זה, מצהירים הצדדים שאין להם ולא תהיינה להם יותר כל טענות ותביעות זה כנגד זה ו/או מי מטעמו בגין כל תקופת העבודה ו /או סיומה.

5. הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה דלעיל, ללא צו להוצאות. התובע מבקש להשיב את האגרה ששולמה.

פסק דין

אני מאשר את הסכמת הצדדים דלעיל ונותן לה תוקף של פסק דין.
האגרה ככל ששולמה, תושב על ידי המזכירות לב"כ התובע, בכפוף לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות)
התשס"ח – 2008 ובשיעור ככל שנקבע בתקנות אלה.
<#4#>

ניתן והודע היום י"ד כסלו תשע"ו, 26/11/2015 במעמד הנוכחים.

יגאל גלם , שופט

#3#>