הדפסה

EDRIS IBRAHIM נ' אל-שי סופר קלין בע"מ ואח'

18 אוקטובר 2015
לפני:
כב' השופטת אירית הרמל

התובע:
MUBARAK MOHAMAD EDRIS IBRAHIM

-
הנתבעים:
1. אל-שי סופר קלין בע"מ 2. א. אפיקים - שרותי ניהול בע"מ 3. מלונות פתאל בע"מ

החלטה

  1. בתיק זה הוגשה בקשה מטעם עורכת דין שירלי לוז, לעיין בכל המסמכים המצויים בתיק.
  2. עו"ד רוני רובין הגישה תגובה לבקשה.
  3. הנתבעים הגישו גם הם תגובה בה הודיעו כי הם מתנגדים לבקשה המהווה מטרד ונסיון לקבלת נתונים אוודת הנתבעים. הנתבעת 2 הוסיפה וטענה כי המסמכים שהוגשו בתיק זה, נהנים מחסיון וזכויות יוצרים וכי עו"ד לוז מייצגת בהליכים משפטים גם כנגד הנתבעת 2.
  4. לאחר עיון בבקשה ובתגובות, להלן החלטתי.
  5. תקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג – 2003 קובעת:

"(א) כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית משפט (להלן – בקשת עיון), ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין.
....
(ד) בבואו לשקול בקשת עיון, ייתן בית המשפט את דעתו, בין השאר, לעינינו בתיק של המבקש, לעניינם של בעלי הדין ושל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהעיון, וכן לסבירות הקצאת המשאבים הנדרשת לשם היענות לבקשה".

6. בפסק הדין בג"צ 5917/97 האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר המשפטים ( ניתן ביום 8/10/09) הודגשה החשיבות של עקרון פומביות הדיון והיותו אבן מסד, בע לת מעמד חוקתי, במשטר הדמוקרטי. עוד נקבע כי מדובר בזכות יחסית, שיש לאזנה מול זכויות ואינטרסים שונים העשויים להיפגע כתוצאה מהעיון בתיק בית המשפט.
7. בית הדין הארצי בבר"ע 9668-08-14 שגב דאדו נגד ארגו תקשורת בע"מ ( ניתנה ביום 12/1/15) קבע כי נקודת המוצא היא שיש לאפשר את העיון בתיקי בית המשפט וכי הנטל לשכנע שאין להתיר העיון , מוטל על כתפי המתנגד לעיון.
8. בנסיבות הבקשה שבפניי, אני קובעת כי עו"ד לוז הוכיחה את זכאותה לעיין בתיק והנימוקם שמסרה עו"ד רובין , אין בהם משום הצדקה למנוע עיון בתיק.
9. בשים לב להלכות הנוגעות לזכות העיון בתיקים ולטיב המחלוקת בין עורכות הדין, מצאתי כי זכות העיון אינה נסוגה באופן גורף מפני זכותו של אדם לפרטיות וזכותו להגנה על סודותיו המסחריים.
באשר לטענת עו"ד רובין כי היה על עו"ד לוז לפנות בבקשה בבית המשפט המחוזי, אבהיר כי העובדה שקיימת לעו"ד לוז אפשרות לפנות בבקשה לקבלת המסמכים במסגרת הליך גילוי מסמכים בבית המשפט המחוזי, אינה גורעת מזכותה להגיש את הבקשה בכל תיק, בפני הגורם השיפוטי, בהתאם לתקנות העיון. יתירה מכך, לא מצאתי לנכון קבל גם את התנגדות הנתבעים בתיק זה, אשר יש לאזנה מול המסמכים שימסרו לעיון.
12. לפיכך, לא מצאתי הצדקה להתיר עיון בתיק כולו, כי אם רק בכתב התביעה ובנספחיו , לרבות מועד הגשת כתב התביעה.
לא מצאתי בנימוקי הבקשה נימוק שיצדיק מתן זכות עיון בכל ההליכים בתיק, וודאי מקום בו מדובר בתיק פתוח.
באופן כזה, תשמר זכותו של הצד שכנגד בהליך, שלא יחשפו נתונים אודותיו בפני מי שאינו צד להליך.
13. סוף דבר, לאור כל האמור לעיל, אני מתירה עיון בכתב התביעה ובנספחיו בלבד, לרבות במועד הגשת כתב התביעה.
14. זכות העיון ניתן למשך 10 ימים מקבלת ההחלטה.
לביצוע העיון יש לפנות לגב' רחל חיימוב במזכירות בית הדין.
ניתנה היום, ה' חשוון תשע"ו, (18 אוקטובר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.