הדפסה

DIESEL SPA ואח' נ' אפרתי

מספר בקשה:1
בפני
כב' הרשם בכיר אמיר צ'כנוביץ

מבקש/נתבע

שמואל אפרתי

נגד

משיבים/תובעים

  1. . DIESEL SPA
  2. פולימוד (1994) בע"מ

החלטה

לפני בקשה אשר הוגשה ע"י הנתבע להעברת הדיון לבית משפט השלום בחיפה מחמת חוסר סמכות מקומית.
הצדדים הגישו תגובות לבקשה.
הנתבע טוען בבקשה כי הסמכות המקומית הינה לבימ"ש השלום בחיפה, לנוכח מקום מגוריו בחיפה, וכן, לנוכח הנטען בס' 16 לכתב התביעה, לפיו עילת התביעה נולדה בעקבות פשיטת משטרה על רכב ברח' הנביאים בחיפה.
ב"כ התובעת טוען בתגובתו כי ע"פ האמור בס' 51 לכתב התביעה, הסמכות המקומית מוקנית לבימ"ש זה, מכוח המקום שנועד לביצוע ההתחייבות, תשלום פיצויים במקרה זה, במשרד התובעות בתל אביב. לטענת ב"כ התובעות, מדובר בתביעה לפיצוי סטטוטורי, אשר ע"פ הפסיקה, הדיבור "התחייבות" בתקנה 3(א)(3) לתקסד"א, הינו דיבור עמום המחייב פרשנות, אשר יש להתאימו מבחינת סדרי הדין להוראות הדין המהותי. כמו כן, נטען, לענין אי צירוף תצהיר תמיכה בבקשה והעדר הכחשה או התייחסות לנסיבות האירוע.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בבקשה להעברת הדיון ובתגובות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את הבקשה מהנימוקים שלהלן.
הנתבע עותר להעברת הדיון לבימ"ש השלום בחיפה מחמת חוסר סמכות מקומית, מהטעם כי הינו מתגורר בחיפה (תקנה 3(א)(1), וכן, מהטעם כי מקום המעשה/האירוע שבשלו תובעים (תקנה 3(א)(5) הינם בחיפה.
בכתב התביעה מציינים התובעים כי מענו של הנתבע הינו רח' הורדים 17/20 נשר, כך שלא נדרש תצהיר הנתבע לאימות מקום מגוריו, ומתקיימת החלופה לענין סמכות מקומית לבימ"ש השלום בחיפה.
הצדדים אף אינם חלוקים לנוכח האמור בס' 16 לכתב התביעה, כי מקום האירוע/המעשה שבשלו תובעים הינו בחיפה. לאור המפורט לעיל, הסמכות המקומית הינה לבית משפט השלום בחיפה.
אין בידי לקבל את טענת ב"כ התובעים כי הנתבע אינו מכחיש את האמור בכתב התביעה או מתייחס לנסיבות האירוע ממנו ניתן ללמוד כי לא מוטלת על הנתבע חובה סטטוטורית לתשלום פיצויים, שכן הנתבע צרף לתגובתו לתגובת ב"כ התובעים העתק מכתב ההגנה, בו הינו מכחיש האמור בכתב התביעה ופרט גרסתו. משהנתבע מכחיש דבר הפרת סימני המסחר ו/או בביצוע העוולות המפורטות בכתב התביעה, אין מקום לסטות מהפרשנות המקובלת לענין הדיבור "התחייבות" .
במקרה זה לא נטען ע"י התובעים כי הנתבע התחייב כלפיהם באופן פוזיטיבי לשלם כספים, ועל כן, אין בידי לקבל טענת התובעים בדבר "התחייבות" הנתבע לתשלום כספים .
לאור כל המפורט לעיל, אני מורה על העברת הדיון בתביעה מחמת חוסר סמכות לבית משפט זה לבית המשפט המוסמך, לבית משפט השלום בחיפה.
המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"א טבת תשע"ד, 24 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.