הדפסה

CHANTHA-ON נ' אלחיאני

לפני:
השופט דניאל גולדברג

התובע:
ARIRAT CHANTHA-ON
ע"י ב"כ: עו"ד תמר גולדמן

-
הנתבע:
דוד אלחיאני
ע"י ב"כ: עו"ד יאיר דוד

החלטה

עיינתי בבקשת הנתבע להורות לתובע להפקיד ערובה להוצאות הנתבע בהליך ובתגובת התובע לבקשה, והחלטתי לדחות את הבקשה. להלן טעמיי:

כידוע, היותו של תובע עובד זר שאינו מצוי בישראל אינו מהווה כשלעצמו טעם להטיל עליו להפקיד ערובה להוצאות הנתבע. נתבע המבקש להורות לתובע כאמור להפקיד ערובה להוצאותיו נדרש להראות כי התביעה שהוגשה היא מופרכת מעיקרה או להראות כי לתובע הסטוריה של אי תשלום הוצאות.
תנאים אלה אינם מתקיימים לגבי התביעה הנוכחית. אין די בעובדה שהנתבע מכחיש את טענות התובעת לעניין עבודתה שבעה ימים בשבוע ושעות עבודתה, כמו גם בחתימת התובעת על כתב וויתור בשפה התאילנדית, כדי להכניס את התביעה לגדר "תביעה מופרכת מעיקרה".
משמאשר הנתבע העסקת התובעת וסיום עבודתה סמוך למועד בו לטענת התובעת הם הסתי ימו, המחלוקות בין הצדדים באשר לימי ושעות עבודתה של התובעת ובאשר לתקפו של כתב הווי תור, העולות מכתבי הטענות, וכן טענות הצדדים באשר לנסיבות סיום עבודת התובעת, טעונות בירור. הוא הדין באשר לטענת הנתבע באשר לאי תחולת הדין הישראלי על יחסי הצדדים. מכל מקום, אין מקום לקביעה מראש כי טענות התובעת מופרכות מעיקרן.
לא נטען וממילא לא הוכח כי לתובעת יש הסטוריה מכבידה של אי תשלום הוצאות.
חרף דחיית הבקשה, אין לומר עליה שהיא מופרכת ובנסיבות אלה לא ייעשה צו להוצאות.

ניתנה היום, ז' טבת תשע"ג, (20 דצמבר 2012), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.