הדפסה

BAY VENTURE LTD 479568 IBC ואח' נ' ש.י.א רפאל פרויקטים בע"מ ואח'

בעניין:
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983
להלן: "הפקודה"
ובעניין:
ש.י.א רפאל פרויקטים בע"מ ח.פ 511043085
להלן: "החברה"
ובעניין:
עו"ד עמית פינס
להלן: "המנהל המיוחד"
ובעניין:

  1. חברה זרה BAY VENTURE LTD 479568 IBC
  2. ז'ק בן קיסוס (דרכון מרוקאי מס' P992635)

להלן: "המבקשים"
ובעניין:
שמעון אליהו גוזלן
להלן: "המשיב"
ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
להלן: "הכונ"ר"

נוכחים: עו"ד אלון גרוסבוים - בשם המבקשים
המבקש 2 בעצמו
עו"ד עמית פינס - המנהל המיוחד וב"כ עו"ד אלעד רוטברג
מר שמעון בוזגלו וב"כ עוה"ד יהושוע חורש, אוריאל פרינץ ושרון זימן – בשם המשיב
עו"ד חזוב - בשם הכונ"ר
<#1#>
פרוטוקול
עו"ד גרויסבויים:
לשאלת בית המשפט, האם מר קיסוס או מי מטעמו הועסקו על ידי החברה, אני עונה שמטעם מר קיסוס הועסקו מר גדי אלוש וסוזי חמו.

עו"ד פינס:
גדי אלוש וסוזי חמו אכן היו בחברה, בדקו את החשבונות. על רקע זה עלתה "תלונה" שלי לבית המשפט שבמקום לעסוק בניהול החברה ובמקום זה אנו עוסקים בחקירה פורנזית ועל רקע זה ביקשתי מבית המפשט החלטה שבמצב כזה ניהול החברה לא אפשרי ויש למכור את הנכסים והפרייקטים
הסכומים הם לא בשמיים, עדיין גבי אלוש וסוזי חמו ביצעו עבודה וזאת מבלי להיכנס לשאלה האם העבודה תרמה או לא תרמה לחברה.
צודק עו"ד גרוסבויים כי כשאני נכנסתי לחברה וראיתי את ההסכמה הכתובה, פניתי לבנק כדי שישולם הסכום על פי ההסכמה והבנק הוא זה שסרב לשלם.
אני סבור שצריך לשלם אולי לא את כל הסכום, משום שיצא מנקודת הנחה ששני הצדדים עוסקים בצורה סימטרית בניהול החברה ועל כן זכאים לשכר שווה. בפועל המצב גם כאשר ניסו שני אנשים מטעמו, של מר בן קיסוס, לא יצרו את אותה סימטריה בניהול ביחס לתרומה של מר גוזלן ולכן צריך לקחת זאת בחשבון בסכום. מכיוון שמדובר על שכר לחודשיים בלבד, אין חשיבות כל כך.
אני רוצה לציין שכאשר ראיתי את ההסכמה הכתובה פניתי לבנק.

עו"ד חורש:
ישנה החלטה של בית המשפט כב' השופט ואגו מיום 11.2.14 והיא ברורה. היא מדברת על העסקתו של מר בן קיסוס או מי מטעמו. כשאני קורא את תגובת חברי והיא לא מגובה בתצהיר, הטענות הן כלליות של מן הדין ומן הצדק.
יחד עם זאת, בסעיף 12 מוסיף חברי, שוב ללא תצהיר, הוא לא מדבר על סוזי חמו, זה שם שעולה לראושנה וכך מתייחס לזה. הוא מתייחס למר גדי אלוש אשר פעל עם מר קמינסקי. לפי המידע שנמסר לי, מר אלוש היה בתקופה שלאחר הסיכום, שנקבע לגבי התקופה הזו העסקה לא תהיה כרוכה בתשלום לא למר גוזלן ולא למר בן קיסוס או מי מטעמו.
בהתחשב בעובדה שעמדת חברי אינה נתמכת בתצהיר ואיני רוצה לפגוע במישהו ברמה העובדתית, אני מציע שהמנהל המיוחד יבדוק האם מר גדי אלוש עבד באותם חודשים, בהם שולם שכרו של מר גוזלן ואני מדבר על תקופה של פברואר-מרץ 2014.
ואני מסכים מראש שאם יודיע לבית המשפט שמר גדי אלוש הועסק בחברה בתקופה הנ"ל, שישולם למר בן קיסוס הסכום עליו מדובר בסך 180,000 ₪.

עו"ד גרויסבויים:
ההסכמה כאן לא מחלקת לחודשים, לא לשעות אלא כתוב מהיום ואילך בגין העסקתו. במסגרת ההסכמה בן קיסוס לא ויתר על העיקרון שסכומים שמר גוזלן קיבל הוא זכאי להשלמה.
נניח שמר גוזלן היה מקבל אחרי שבועיים אחרי ההסכמה הזו מליון ₪ בעד העבודה הזו ובאותה תקופה מר בן קיסוס לא היה מצליח להתארגן אזי לא היה זכאי לקבל את המליון ₪? לא נכון.

<#2#>
החלטה

המנהל המיוחד יודיע לבית המשפט אם גדי אלוש והגב' חמו עבדו בחברה בתקופה שבה מר גוזלן קיבל שכר. הודעה זו תימסר לבית המשפט לא יאוחר מיום 1.2.16.
התיק יובא בפני עם קבלת הודעת המיוחד ובכל מקרה לא יאוחר מיום 3.2.16.
<#3#>

ניתנה והודעה היום י"ח שבט תשע"ו, 28/01/2016 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא

הוקלד על ידי סיגלית סטמקר