הדפסה

***אוסקר אנרגיה בע"מ נ' ארונוב

בפני כב' השופטת מיכל וולפסון

תובעים

1. ***אוסקר אנרגיה בע"מ

נגד

נתבעים
1. יוסף ארונוב

מינוי מומחה

א.ג.נ
הנני להודיעך כי כב' השופטת מיכל וולפסון בהחלטתו מיום _____ 24.05.13___ מינה/תה אותך כמומחה מטעם בית המשפט. רצ"ב צילום החלטה הנ"ל.
אודה לכב' על המצאת חוות הדעת עד תאריך _________ . עד תאריך חוות דעת שכרך ישולם בהתאם להחלטת בית המשפט.
חוות הדעת תוגש לבית המשפט ב 2 עותקים.

העתק נשלח לצדדים ובאי כוחם.

באי הכוח:
התביעה: שירי ארדיטי נחום, 08-XXXX570, הדסה 78 באר שבע בית גוזלן.

ההגנה: אדוארד דוידוב, 03-XXXX270, יד חרוצים 12 תל אביב - יפו קומה 3 בניין קרסו.