הדפסה

תת"ע 5915-08 מ.י. לשכת תביעות שרון-תעבורה נ' קרם

בית משפט השלום לתעבורה בנתניה
תת"ע 5915-08 מ.י. לשכת תביעות שרון-תעבורה נ' קרם

12 יולי 2011

בפני כב' השופטת רות רז
המאשימה
מ.י. לשכת תביעות שרון-תעבורה

נגד

הנאשמים
ליאור קרם

נוכחים:
ב"כ המאשימה - עו"ד אלעזר שולץ
ב"כ הנאשם – עו"ד שי שדלצקי
הנאשם
<#1#>

פרוטוקול

בית המשפט מוסר את הכרעת הדין לצדדים.

<#2#>
הכרעת דין

נגד הנאשם הוגש כתב אישום לפיו בתאריך 07.06.08 בשעה 2358 נהג ברכב בכביש 2 לדרום, בהיותו שיכור, ובדוגמה של אויר נשוף נמצא ריכוז של 630 מיקרו גרם אלכוהול בליטר אויר נשוף.

הנאשם, באמצעות ב"כ, כפר בביצוע העבירה.

פרשת התביעה:

ע.ת.1, סמ"ר ולריה כהן, ערכה את המסמכים הבאים :

הזמנה לדין וכתב אישום-ת/1, דו"ח פעולה-ת/2, דו"ח עיכוב-ת/3, טופס בדיקת מאפיינים-ת/4.

העדה עצרה את הנאשם במחלף ינאי. בעת שהתבקש להציג רישיונות הריחה ריח אלכוהול מפיו ועל כן ביצעה לו בדיקת נשיפון, שתוצאתה הצביעה על חשד להיותו שיכור. העדה הודיעה לנאשם כי אסור לו לאכול, לשתות ולעשן וזימנה למקום מפעיל ינשוף. העדה ביצעה לנאשם בדיקת מאפיינים, לפיה עמד באופן יציב אך התנדנד בהליכה על קו. הנאשם לא החטיא במבחן הבאת אצבע לאף. העדה ציינה כי הנאשם לא היה מרוכז. תחילה הכחיש הנאשם כי שתה אך בהמשך הודה כי שתה בירה אחת שעה קודם לכן. העדה שמרה על קשר עין עם הנאשם עד לביצוע בדיקת הנשיפה והוא לא אכל, לא שתה, לא עישן ולא הקיא. גם נוסעת שנסעה עם הנאשם נמצאה שיכורה בבדיקת נשיפה ועל כן לא ניתן לה לנהוג ברכב.

בת/1, רשמה העדה כי שעת ביצוע העבירה היא 2358.
בת/3, נרשם כי שעת העיכוב היא 2358. ת/3 נכתב בשעה 0008. הנאשם שוחרר בשעה 0101.
בת/2, נרשם כי האירוע התקבל בשעה 0002 והיא הגיעה למקום בשעה 0030.

העדה אישרה כי את המסמכים היא רושמת בסיום האירוע, אך ברגע עצירתו של הנאשם היא רושמת בפנקס את שעת העצירה. העדה לא הציגה את הפנקס.

ע.ת.2, רס"ב אילן צארום, ערך את המסמכים הבאים :

פלט כיול-ת/5, דו"ח הפעלת ינשוף-ת/6, פלטי נשיפה-ת/7, דף הסבר-ת/8,דו"ח בדיקת שכרות באמצעות ינשוף-ת/9.

העד הינו מפעיל ינשוף מוסמך (ת/6).

מהמסמכים שערך העד עולה כי טרם ביצוע בדיקת הנשיפה, ביום 7.6.08, בשעה 2216 ערך בדיקת כיול תקינה.

בשעה 0031 ערך העד לנאשם בדיקת נשיפה. בנשיפה הראשונה התקבלה תוצאה של 635 מק"ג, ובבדיקה השנייה התקבלה תוצאה של 630 מק"ג.

העד העיד כי לא רשם באיזו שעה הובא אליו הנאשם לבדיקה. העד וידא עם השוטרת שעצרה את הנאשם כי הנאשם לא שתה, הקיא או עישן במשך פרק הזמן הנדרש לפני הבדיקה. העד נחקר לגבי ביצוע פעולת הכיול הנעשית על ידו.

בסיום פרשת התביעה ביקש ב"כ הנאשם כי בית המשפט ימתין עד למתן הכרעת הדין בבית המשפט לתעבורה בירושלים בעניין עוזרי. בתאריך 7.3.10 ניתנה הכרעת הדין לפיה הועמד רף האכיפה על 400 מק"ג.

ע.ת.3, סמ"ש איתי אביו, ערך מזכר-ת/10, בו נרשם כי הנאשם נבדק בבדיקת נשיפה שתוצאתה חיובית.

פרשת הגנה:

הנאשם העיד להגנתו.
הנאשם אמר כי במהלך אירוע ליד בית ינאי , שתה כוס אחת של בירה. לפני שנהג ברכב, וידא כי הוא יכול לנהוג, הרגיש בסדר גמור, ולכן נהג. הייתה עמו ידידה, ולטענתו לא ידע שיכול להביאה למסירת עדות.

בסיום פרשת ההגנה ביקש ב"כ הנאשם לדחות את הדיון עד למתן הכרעת דין בתת"ע 11036-10-10 בבית המשפט לתעבורה בפתח תקוה, תיק בו הוגשה חוות דעתו של מומחה מטעם ההגנה, ד"ר פוליצ'וק .

דיון והכרעה

לאחר ששמעתי, שקלתי ובחנתי את העדויות ואת חומר הראיות, שוכנעתי מעבר לספק סביר כי הנאשם נהג ברכב בהיותו שיכור.

בעפ"ת (מחוזי ירושלים) 25457-04-10 מדינת ישראל נ' עינת מלכה עוזרי נקבעה חזקת אמינות מכשיר הינשוף. נפסק כי מכשיר הינשוף הינו מכשיר חוקי אמין ומדויק, וראוי לשמש לאכיפה של עבירת הנהיגה בשכרות. שולי הביטחון של רף האכיפה הועמדו על 290 מיקרו גרם לליטר אוויר נשוף.

חזקת אמינותו של מכשיר הינשוף לא נסתרה.

בישיבת ההקראה כפר הנאשם כפירה כללית בעבירת השכרות אך לא כפר בתקינותו של מכשיר הינשוף או בחוסר כיולו. משלא נרשמה כפירתו בתקינות המכשיר או בכיולו, לא קמה חובה על התביעה להציג ראיות להוכחת תקינותו או כיולו של מכשיר הינשוף.

ב"כ הנאשם ביקש להישען על ממצאי בית המשפט לתעבורה בפתח תקווה בתת"ע 11036-10-10 מדינת ישראל נ' אוצובינסקי סרגיי , תיק בו הוגשה חוות דעתו של ד"ר פוליצ'וק ונשמעה עדותו. בית המשפט דחה את טיעוניו של ד"ר פוליצ'וק בדבר אי התאמה בין נוהלי הפעלת המכשיר בארץ לבין תקנים בין-לאומיים, וכן דחה את טענתו בדבר חובה להמתין לפחות שתי דקות בין שתי נשיפות, לצורך קבלת מדידה נכונה. בית המשפט אישר את אמינותו ואת פעולתו התקינה של מכשיר הינשוף.

על פי נהלי ההפעלה על מפעיל הינשוף לוודא כי לפחות 15 דקות טרם ההפעלה הנבדק לא שתה, לא אכל ולא הקיא, ולא עישן 5 דקות טרם הבדיקה.

התביעה עמדה בהוכחת נהלי ההפעלה אלה.

המסמכים שנערכו על ידי עדי התביעה מעידים על כך שטרם ביצוע בדיקת הנשיפה המתינו השוטרים את פרק הזמן הנדרש על פי נוהלי ההפעלה. העובדה שע.ת.1 רשמה את המסמכים בסיום האירוע אינה פוגמת במהימנות השעות שנרשמו על ידה במסמכים שערכה.

אני נותנת אמון בעדות ע.ת.1 כי עם עצירתו של רכב הנאשם היא הסתכלה על השעון וערכה רישום פנימי של השעה. בשלב עריכת המסמכים רשמה העדה את השעה במסמכים. משעת ביצוע העבירה, 2358, כפי שנרשם בת/1 ובת/3, ועד ביצוע בדיקת הנשיפה חלף פרק זמן של כחצי שעה.

גם על פי השעות שרשמה העדה ביתר המסמכים, עולה כי טרם ביצוע בדיקת הנשיפה חלף פרק זמן העולה על 15 דקות כנדרש. בשעה 0008 רשמה העדה את ת/3 – דו"ח העיכוב. בעמודה בה נרשם , "מועד מילוי הדו"ח, מלאה העדה : תאריך 08.06.08 שעה 0008.

בשעה 0011 ביצעה העדה לנאשם בדיקת מאפיינים.

הואיל ודו"ח העיכוב נרשם בשעה 0008, והואיל ובשעה 0011 נערכה לנאשם בדיקת מאפיינים, המסקנה היחידה האפשרית הינה שהנאשם נעצר על ידי העדה קודם לכן. לפיכך, גרסת העדה כי הנאשם נהג בשעה 2358 הינה גרסה הגיונית המתיישבת עם יתר המסמכים.

לגרסת הנאשם שתה רק בירה אחת וחש כשיר לנהיגה. אכן, בדיקת המאפיינים בחלקה הגדול, תקינה, ואינה מעידה באופן חד משמעי על כך שהנאשם היה שיכור. אך משקיימת ראיה מדעית להוכחת שכרותו של הנאשם, הרי שהיא גוברת על מאפייני התנהגות והיא מהווה ראיה מכרעת לשכרותו של הנאשם.

נוכח כל האמור לעיל, אני מרשיעה את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.

זכות ערעור כחוק.

<#3#>

ניתנה והודעה היום י' תמוז תשע"א, 12/07/2011 במעמד הנוכחים.

רות רז, שופטת

ב"כ המאשימה:
בית המשפט הרשיע את הנאשם לאחר ניהול הוכחות. לאחר ששמעתי נסיבות מסויימות בעל פה טרם הדיון אנו נעתור למאסר על תנאי בלבד, פסילה, פסילה על תנאי וקנס. מדובר בכמות גבוהה.
רשוי משנת 96 לחובתו 2 ה.ק. אחרונה משנת 2008

ב"כ הנאשם:
הנאשם מלח הארץ. הוא אדם נורמטיבי. ללא עבר פלילי. מעיון בהרשעות הקודמות שלו בתעבורה מלמד על נהג שומר חוק ואפילו החוק הוא נר לרגליו. הנאשם בן 33. עובד בשתי עבודות. בחור חרוץ. מאמן כושר וגם מורה לספורט בבית ספר יסודי. הוא דמות חינוכית שמהווה דוגמא לתלמידים ומתאמנים. הנאשם עצמו באופן סובייקטיבי לא הרגיש שיכור ולא הרגיש שהו תחת השפעת אלכוהול. שכן על פי עברו ועיסוקו ניתן להסיק כי הוא בן אדם אחראי ולא היה מעז לעלות על ההגה ולנהוג במידה והוא היה מרגיש שיכור. לראייה בדיקת המאפיינים התקינה, הופעתו מסודרת לציי גם שהנאשם שירת שירות צבאי מלא, כקרבי בנחל. משרת עד היום הזה במילואים ותורם למדינה. על רק כל זה ובנסיבות המיוחדות אלו מבקש מבית המשפט לעשות שימוש בסמכותו ולהפחית מעונש הפסילה המינימלית. לציין כי מדובר באירוע משנת 2008. מעבר לעובדה כי מדובר במקרה חריג הוא לא חזר על אירוע שכזה. אבקש מבית המשפט לשקול במידה ויחליט להפחית מהתקופה המינימום לשלב של"צ. הנאשם כדמות חינוכית מתאים לזה.

<#5#>
גזר דין

הנאשם הורשע לאחר ניהול הוכחות.

המחוקק קבע פסילת מינימום למשך שנתיים בגין עבירה של נהיגה בשכרות. רמת השכרות שנמצאה בגופו של הנאשם היתה רמה גבוהה.

לקולה אשקול את הנסיבות הבאות: הנאשם נוהג משנת 96. עברו התעבורתי תקין ומעיד על היותו נהג שומר חוק בדרך כלל. לחובתו 2 עבירות שתיהן מסוג ב.מ. מהשנים 2004 ושנת 2008 בלבד. מדובר באירוע משנת 2008, לפני כשלוש שנים. הדיון בתיק זה התארך הואיל ובית המשפט המתין לקבלת הכרעות הדין העקרוניות בעניין עוזרי. בדיקת המאפיינים של הנאשם היתה תקינה.

נוכח האמור לעיל אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים:

1. מאסר על תנאי של 6 חודשים למשך שלוש שנים לגבי עבירות של נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים או נהיגה בזמן פסילה.

2. פסילה בפועל לתקופה של 18 חודשים בניכוי 30 יום פסילה מנהלית. הפסילה תחל לא יאוחר מיום 14.8.11 בשעה 12:00. עד למועד זה על הנאשם לבצע הפקדה במזכירות בית המשפט.

3. פסילה על תנאי של 4 חודשים למשך שלוש שנים.

4. קנס בסך 1200 ₪ או 12 ימי מאסר. הקנס ישולם ב- 3 תשלומים חודשיים שווים הראשון תוך 30 יום.

זכות ערעור כחוק.

<#6#>

ניתנה והודעה היום י' תמוז תשע"א, 12/07/2011 במעמד הנוכחים.

רות רז, שופטת

13

18