הדפסה

תת"ע 204-03-11 מדינת ישראל נ' אבו טאעה

בית משפט השלום לתעבורה בירושלים
תת"ע 204-03-11 מדינת ישראל נ' אבו טאעה

12 יולי 2011

בפני כב' השופט מרדכי כדורי
המאשימה
מדינת ישראל
באמצעות לשכת תביעות תעבורה ירושלים

נגד

הנאשם
אחמד אבו טאעה

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד ליטל הראל
אין התייצבות מטעם הנאשם
מתורגמן בית המשפט מר עידן

פרוטוקול

השעה 09:07.

עת/1, רס"ן זיו אורדני לאחר שהוזהר והתחייב כדין:
חקירה ראשית:
ש.ת אני משרת במשטרה מזה כ- 18 שנה, מהן 10 שנים כשוטר תנועה, 4 שנים בסיור, 4 שנים שיטור קהילתי. במועד האירוע הייתי שוטר קהילתי.
ש.ת המסמכים שמוצגים לי מוכרים לי, אני ערכתי אותם.
ש.ת מקריא.

הזמנה לדין מוגשת ומסומנת ת/1.
דו"ח פעולה מוגש ומסומן ת/2.

ב"כ המאשימה:
אין לי שאלות נוספות.

העד עונה לשאלות בית המשפט
ש. מי מבין הנוסעים שציינת בדו"ח הפעולה ישב לצידו של הנהג ומי ישב בספסל האחורי?
ת. באדר אבראהים ישב ליד הנהג וראזק פאדי ועלאא' ישבו מאחורה.
ש. מדוע לא ציינת את פרטיו של עלאא'?
ת. כנראה לא הייתה לו תעודת זהות.
ש. מדוע לא ציינת זאת?
ת. אני לא יודע למה.
ש. מי מהנוסעים מאחור עונה להגדרת מלווה שבחוק?
ת. לא שאלתי לגבי אלה שנמצאו מאחורה אם יש להם רישיון נהיגה.
ש. אתה בדקת במסוף אם יש להם רישיון נהיגה?
ת. לא. לא בדקתי.

בשעה 09:25 מתייצב הנאשם ופרוטוקול הדיון עד כה מוקרא לו על ידי המתורגמן.

חקירה נגדית:
ש. אני אומר לך שמי שלא הייתה לו תעודת זהות זה פאדי ולא עלאא'.
ת. אני מה שרשמתי בדו"ח הפעולה זה שלפאדי הייתה תעודת זהות, מי שרמתי מספר זהות, הייתה לו תעודת זהות, ומי שלא – לא.
ש. למה לא שאלת אותי אם יש לי מלווה?
ת. אני שאלתי, אף אחד מהנוסעים לא הציג את רישיון הנהיגה וכששאלתי אותך אמרת שאין לך מה להגיד, צויין בנסיבות.
ש. אני אומר לך שאתה לא שאלת אותי אם יש לי רישיון או לא. בדרך כלל בכל דו"ח שואלים. אתה לא שאלת אותי.
ת. אני שאלתי, הם לא הציגו לי ובכל מקרה הנהג היה צריך להוכיח לי שיש לו מלווה.
ש. מדוע נתת לי דו"ח בנקודת המשטרה ולא נתת לי את הדו"ח במקום?
ת. מה זה משנה. גם לרכב לא היה טסט.

הנאשם: אין לי שאלות נוספות.

<#4#>
החלטה

בטרם המשך הדיון תציג התביעה את נתוניהם של הנוסעים ברכב הנאשם.

<#5#>

ניתנה והודעה היום י' תמוז תשע"א, 12/07/2011 במעמד הנוכחים.

מרדכי כדורי, שופט

לאחר הפסקה:

ב"כ המאשימה: אני מגישה תדפיס בהתייחס לבאדר אבראהים. עקב תקלה, אין באפשרותנו להפיק תדפיסים ביחס לנוסעים האחרים. אציין כי הנוסעים האחרים לא נבדקו על ידנו שכן על פי הרישומים שבידי הנאשם טען במועד הכפירה כי המלווה היה אבראהים באדר.

תדפיס בהתייחס לבאדר אבראהים מוגש ומסומן ת/3.

העד משיב לשאלות בית המשפט:
ש. תוכל להתייחס לאי-התאמה בין מספר הזהות של הנאשם הרשום בדו"ח הפעולה לזה הרשום בזה הרשום להזמנה לדין?
ת. יכול להיות שטעיתי.
ש. תוכל להתייחס לאי-התאמה בין מספר הזהות של הנוסע באדר אבראהים הרשום בדו"ח הפעולה לזה שבתדפיס שהגישה המאשימה?
ת. יכול להיות שטעיתי.
ש. האם אתה יכול להעיד עכשיו מה מספר זהותו של באדר אבראהים אשר ישב ברכב במועד האירוע?
ת. מה שרשמתי באותו יום.

ב"כ המאשימה: אלו עדי.
הנאשם, לאחר שהוסברו לו זכויותיו, בוחר שלא להעיד.

הנאשם: אני לא יכול להביא עדים. אני הייתי ברכב שלי, חבר שלי אמר לי תבוא ותעלה איתנו לרכב, ואני לא מכיר אותם. ניסיתי להביא את כולם, פאדי נמצא בכלא.

ב"כ המאשימה מסכמת: אבקש להרשיע את הנאשם בעבירה המיוחסת לו וזאת על סמך עדותו של השוטר זיו ועל סמך המסמכים שהוגשו. יצוין כי לפי תרשומתה של התביעה, טען הנאשם כי ישב מאחור הנוסע באדר אבראהים. התביעה הציגה היום לבית המשפט את גיליון הרשעותיו של אותו נהג ואת מצב רישיון הנהיגה שלו. כך ניתן לראות שרישיון הנהיגה פקע בשנת 2004. הנאשם בחר היום שלא להעיד ושמר על זכות השתיקה. אין ספק כי דבר זה משמש נגדו וכי סביר להניח שידע מדוע הוא עושה זאת ומדוע בוחר הוא לא להעיד מה היה באותו היום. אציין גם את תגובתו הראשונית של הנאשם במקום, אמר: "אין לי מה להגיד". אכן קיים בדו"ח הזמנה לדין טעות במספר תעודת הזהות של אחד הנוסעים. אדגיש כי מדובר בטעות סופר שיכולה לקרות. לאור האמור אבקש להרשיע את הנאשם.

הנאשם מסכם: אני ראיתי את הרישיון של אבראהים, אבל אין באפשרותי לבדוק את הרישיון. אני לא שוטר, אני לא יודע שפקע תוקף הרישיון בשנת 2004. ניסיתי להביא אותם, אבל לא הייתה לי אפשרות.

<#6#>
הכרעת דין

אני מחליט לזכות את הנאשם מהעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.

כתב האישום שהוגש כנגד הנאשם מייחס לו עבירה של הסעת שלושה נוסעים ללא מלווה, וזאת בהיותו נוהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנה.

מטעם המאשימה העיד השוטר זיו אורדני (להלן: השוטר).
על פי עדותו של השוטר הוא הבחין בנאשם נוהג ברכב ומסיע שלושה נוסעים אשר אף אחד מהם אינו עונה להגדרת "מלווה".

עדותו של השוטר התבססה על מסמכים שמילא במועד האירוע. במהלך שמיעת הראיות התברר כי נפלו ליקויים במסמכים אלה. כך, מספר הזהות של הנאשם, כפי שנרשם ב- ת/2, שגוי.
זאת ועוד, נראה כי מספר הזהות של הנוסע באדר אבראהים שנרשם ב- ת/2 שגוי גם הוא. משנתבקשה המאשימה להציג פלט מחשב בהתייחס לנוסע האמור, הוגש פלט המתייחס לאדם בשם באדר אבראהים, אולם מספר הזהות של אותו באדר אבראהים שבפלט אינו תואם את מספר הזהות הרשום ב- ת/2.
מטבע הדברים, השוטר לא יכל לאמת את מספר זהותו של באדר אבראהים מעבר לרישום ב- ת/2, אשר כאמור הינו רישום מוטעה.

לאור הליקויים האמורים, בהתחשב בכך שהשוטר הנוסף שנכח במועד האירוע לא העיד, ומאחר ומדובר בעדות יחידה במשפט פלילי, לא השתכנעתי כי הרישום המיוחס לנאשם הוכח מעבר לכל ספק סביר, ולכן אני מחליט לזכות את הנאשם מהעבירה המיוחסת לו.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום.

<#7#>

ניתנה והודעה היום י' תמוז תשע"א, 12/07/2011 במעמד הנוכחים.

מרדכי כדורי, שופט

1

5