הדפסה

תת"ח 31181-02-10 משרד התחבורה/תביעות ת"א נ' אנקונינה

בית משפט השלום ברמלה
תת"ח 31181-02-10 משרד התחבורה/תביעות ת"א נ' אנקונינה

21 ספטמבר 2011

בפני כב' השופט ד"ר עמי קובו
המאשימה
משרד התחבורה/תביעות ת"א

נגד

הנאשמים
ציון אנקונינה

<#2#>
נוכחים:
בא כוח מאשימה עו"ד הררי
נאשם 1 ציון אנקונינה – בעצמו
ב"כ הנאשם עו"ד לאה גולדמן

פרוטוקול

התובע:
הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו יתוקן כתב האישום מגיש לבית המשפט כתב אישום מתוקן.
הנאשם יודה, ויוטל עליו קנס כספי מוסכם של 2,000 ₪ בעשרה תשלומים והתחייבות בסך של 6,000 ₪ לשלוש שנים שלא יעבור העבירות נשוא כתב האישום.

הסנגורית:
מאשרת את דברי חברי. ההסדר גובש לאחר בחינת הראיות ונסיבות אישיות של הנאשם.

הנאשם:
אני מבין את ההסדר. אני מבין שבית משפט אינו כפוף להסדר הטיעון.

בית משפט מקריא לנאשם את כתב האישום המתוקן.

הנאשם:
אני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.

<#3#>
הכרעת דין

אני מרשיע את הנאשם בהתאם להודאתו בעובדות כתב האישום המתוקן, בעבירות הבאות:
1 אי הפעלת מונה – עבירה לפי סעיף 4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעה באוטובוסים ובמוניות) תשל"ד – 1974, בזיקה לתקנה 510(א) לתקנות התעבורה תשכ"א -1961.
2. אי מילוי חובה בחקירה וסירוב למסור ידיעות ולהציג מסמכים עבירה לפי סעיף 39(ג)(3) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים תשי"ח – 1957.
3. אי מתן חשבונית עבירה לפי סעיף 29(א) ולסעיף 39(ג)(4) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים תשי"ח – 1957.

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ב אלול תשע"א, 21/09/2011 במעמד הנוכחים.

ד"ר עמי קובו, שופט

התובע לעונש:
נבקש לכבד ההסדר. מדובר בענישה ממתחם הסבירות שלקחנו בחשבון מצד אחד את חומרת העבירות כפי שהן ומצד שני התחשבות בנסיבותיו האישיות של הנאשם ובכך שהודה וחסך מזמנו היקר של בית המשפט. הענישה היא במתחם הסבירות ולכן נבקש לכבד ההסדר.

הסנגורית:
מצטרפת לדברי חברי. ההסדר נבחן על רקע חומר הראיות שבתיק, ועל רקע נסיבותיו של הנאשם. נבקש לכבדו.

הנאשם:
אין לי מה להוסיף.
<#5#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעובדות כתב האישום המתוקן בעבירות הבאות:

  1. אי הפעלת מונה – עבירה לפי סעיף 4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעה באוטובוסים ובמוניות) תשל"ד – 1974, בזיקה לתקנה 510(א) לתקנות התעבורה תשכ"א -1961.
  2. אי מילוי חובה בחקירה וסירוב למסור ידיעות ולהציג מסמכים עבירה לפי סעיף 39(ג)(3) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים תשי"ח – 1957.
  3. אי מתן חשבונית עבירה לפי סעיף 29(א) ולסעיף 39(ג)(4) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים תשי"ח – 1957.

על פי האמור בכתב האישום ביום 13.7.08 שימש נאשם כנהג מונית והסיע בנסיעה מיוחדת פקח סמוי של משרד התחבורה וזאת משער התחבורה הציבורית בטרמינל 3 בנתב"ג ועד המרכז המסחרי בשוהם.
הנאשם לא הפעיל מונה במהלך הנסיעה. הנאשם לא מסר קבלה לנוסע עבור שכר ההסעה ששילם הנוסע למרות שהנאשם נתבקש לעשות כן.
משנדרש הנאשם על ידי חוקרת מוסמכת להציג מסמכים לא עשה זאת ואף לא עשה כן לאחר שניתנה לו ארכה.
הצדדים הגיעו להסדר טיעון אשר במסגרתו עתרו במשותף לעונש של קנס כספי והתחייבות להמנע מעבירה.
לאחר ששמעתי טיעוני הצדדים סבורני כי הסדר הטיעון מקל עם הנאשם.
יחד עם זאת לאור הכללים בפסיקה בנוגע לכיבוד הסדר טיעון סבורני שמקרה זה אינו נופל בגדר המקרים של בית המשפט יסטה מהסדר הטיעון.
אשר על כן אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:

  1. קנס כספי בסך 2,000 ₪ או שבועיים מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-10 תשלומים חודשיים ושווים ורצופים שהראשון שבהם ביום 1.10.11. לא ישולם תשלום כלשהו במועדו, תעמוד היתרה לפרעון מיידי.
  2. הנאשם יחתום על התחייבות בסך של 6,000 ₪ לפיה ימנע מכל עבירה שבה הורשע, במשך שלוש שנים מהיום. ההתחייבות תחתם עוד היום, וככל שלא תחתם יאסר הנאשם למשך 10 ימים.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 ימים.

<#6#>

ניתנה והודעה היום כ"ב אלול תשע"א, 21/09/2011 במעמד הנוכחים.

ד"ר עמי קובו, שופט

2

5