הדפסה

תפ"ח 43764-02-12

בית המשפט המחוזי בבאר שבע
בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד
כב' השופט א. ואגו
כב' השופט י. צלקובניק

21 יוני 2012
תפ"ח 43764-02-12

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

אחמד אבו עאדה

הנאשם
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד גז
הנאשם וב"כ עו"ד ג'אברין
המתורגמן לערבית מר אלזיאדנה
<#1#>
פרוטוקול

התובעת:
הגענו להסדר טיעון ובעקבותיו אני מבקשת להגיש כתב אישום מתוקן.
חלק מהסדר הטיעון כולל גם בקשה משותפת להטיל על הנאשם 5 שנות מאסר בפועל ומאסר על תנאי.

הסנגור:
אכן הגענו להסדר הטיעון ואני מאשר את דברי התובעת.
הסברתי לנאשם כי בית המשפט איננו מחויב בהסדר הדיון.

<#2#>
החלטה
כתב האישום המתוקן התקבל לתיק בית המשפט.
#3#>

ניתנה והודעה היום א' תמוז תשע"ב, 21/06/2012 במעמד הנוכחים.

ס.הנשיא, רויטל יפה-כ"ץ
אב"ד

אריאל ואגו, שופט

יורם צלקובניק, שופט
הסנגור:
קראתי בפני הנאשם את כתב האישום המתוקן, הוא מבין את תוכנו והוא מודה בעובדות המיוחסות לו בכתב אישום זה.
הנאשם:
כתב האישום המתוקן הוקרא והוסבר לי, כל הכתוב בכתב האישום המתוקן הוא נכון. הסבירו לי שיבקשו חמש שנות מאסר ושבית המשפט לא חייב לקבל את זה.
<#5#>

הכרעת דין
על יסוד הודאת הנאשם בעובדות שבכתב האישום המתוקן אנו מרשיעים אותו כדלהלן:
באישום הראשון – בעבירות של חברות ופעילות בהתאחדות בלתי מותרת לפי סעיף 85 (1)(א) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 ואימונים צבאיים אסורים לפי סעיף 143 (ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
באישום השני – בעבירה של פעילות בהתאחדות בלתי מותרת לפי סעיף 85 (1)(א) לתקנות ההגנה.
באישום השלישי - בעבירה של פעילות בהתאחדות בלתי מותרת לפי סעיף 85 (1)(א) לתקנות ההגנה.
באישום הרביעי – בעבירות של קשירת קשר לפשע, לפי סעיף 499 (א)(1) לחוק העונשין וניסיון הסתננות לפי סעיף 2 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד – 1954 בצירוף סעיף 25 לחוק העונשין.
ניתנה והודעה היום א' תמוז תשע"ב, 21/06/2012 במעמד הנוכחים.

ס.הנשיא, רויטל יפה-כ"ץ
אב"ד

אריאל ואגו, שופט

יורם צלקובניק, שופט

התובעת לעונש:
הנאשם בן 20, ביצע את העבירות בגיל 18-19. הוא נעדר עבר פלילי, העבירות בהם הוא הודה הם עבירות של גיוס לחמאס, אימונים צבאיים, השתתפות בחפירת מנהרת מגננה במשך יומיים, שמירה על אביו שהוא בכיר בחמאס וניסיון הסתננות. הנאשם חסך זמן שיפוטי, הוא הודה בעצם מיד בתחילת ההליך. אני סבורה שהעונש שהצדדים עותרים הצדדים הוא ראוי והולם את העבירות בהן הודה. אני אבקש לאמץ את הסדר הטיעון.

הסנגור:
אני מצטרף לדברי חברתי.
מדובר בנאשם צעיר, שהוויה המשפחתית במיוחד שאביו בכיר בחמאס, היא שהובילה אותו לבצע את העבירות. גם ניסיון ההסתננות היה עקב סיכסוך עם אביו ולכן ביקש להתנקם במשפחה ולהסתנן לישראל על מנת להעצר. כמובן יש חסכון שיפוטי רב כשהודינו בהזדמנות הראשונה ולא השמענו אף עד. על כן אני מבקש לאמץ את ההסדר. מדובר בנאשם רווק.

הנאשם:
אני מסתפק בדברי העורך דין.

<#6#>
גזר דין

בעקבות הסדר טיעון שנערך בין הצדדים תוקן כתב האישום המקורי שהוגש נגד הנאשם והוא הודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן ובהתאם הורשע במספר עבירות של פעילות או חברות בהתאחדות בלתי מותרת, בעבירה של אימונים צבאיים, בעבירה של קשירת קשר לפשע ובעבירה של ניסיון להסתננות.

מכתב האישום עולה כי הנאשם ביצע עבירות של חברות בחמאס (ארגון שהוכרז כארגון טרור וכהתאחדות בלתי מותרת); כמו כן השתתף הנאשם באימונים צבאיים; השתתף בחפירת מנהרת מגננה במשך יומיים; השתתף בשמירה על אביו, שהוא בכיר בחמאס, ביחד עם אחרים; ואף ניסה להסתנן לתחומי מדינת ישראל, ואז נעצר.

הנאשם כבן 20, ביצע את העבירות בהיותו בן 18-19. הוא נעדר עבר פלילי, רווק, אשר ניסה, לדברי סנגורו, להיכנס לתחומי מדינת ישראל לאחר שהסתכסך עם אביו, שהוא כאמור בכיר בחמאס.

הסדר הטיעון כלל עתירה משותפת של הצדדים להטיל על הנאשם, עונש מאסר בפועל של 5 שנים ומאסר על תנאי.

לאור כל האמור לעיל, העבירות בהן הורשע הנאשם בגילו הצעיר וכן הנסיבות אשר מפורטות בדברי באי כח הצדדים, הגענו לכלל דעה כי הסדר הטיעון סביר ויש לאמצו.

אשר על כן אנו דנים את הנאשם לעונשים הבאים:

א. מאסר בפועל למשך 5 שנים החל מיום המעצר – 29/1/12.
ב. מאסר על תנאי למשך 12 חודשים והתנאי שהנאשם לא יעבור כל עבירה מסוג פשע או את העבירות בהן הורשע תוך 3 שנים מיום שיחרורו.

זכות ערעור תוך 45 יום לביהמ"ש העליון.

ניתנה והודעה היום א' תמוז תשע"ב, 21/06/2012 במעמד הנוכחים.

ס.הנשיא, רויטל יפה-כ"ץ
אב"ד

אריאל ואגו, שופט

יורם צלקובניק, שופט

5

8