הדפסה

תלמי יפה ואח' נ' רמ"י ואח'

לפני כבוד ה שופט אריאל ואגו
המבקשים:
1. מושב תלמי יפה תלמי יפה

2. מ. עזרא עזרא עבודות חקלאות

נגד

המשיבים:
1. רשות מקרקעי ישראל רמ"י

2. משרד החקלאות משרד החקלאות

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המבקשים עו"ד חגית וינשטוק ועו"ד אלעד שרון
ב"כ המשיבות עו"ד עדי רון ועו"ד נאוה גוטמן
עו"ד מאיה הימן – מרכזת המשק של תלמי יפה
מר שמוליק לריאה – רכז גד"ש של המושב
מר שרון עזרא ויוסי עזרא – מטעם המבקשת 2
הגב' זיוה אביטן – ס. ראש צוות בכיר ברמ"י
מר יניב צייגר- מהסיירת הירוקה
מר אריאל למדני – ממונה על חוק ההתיישבות במשרד החקלאות
מר עודד שני – מהסיירת הירוקה
פרוטוקול
עו"ד שרון:
לאור סוגיות הסמכות שהועלו וכנראה שכאשר אין מנוס מלפצל התביעות שלנו למספר ערכאות בהתאם לסעדים השונים המבוקשים, לרבות ובדגש על הסעד הזמני, אנו חפצים במחיקת התביעה וככל האפשר ללא חיוב בהוצאות תוך שמירת זכותנו להגיש את ההליכים בבתי המשפט המוסמכים לכך לפי הבנתנו.
עו"ד וינשטוק:
הסכמנו למחוק את ההליך בהרגשה מאוד כבדה ונבקש המלצה בנושא של המשך ההתקשרות מכל סוג שהוא מול מושב תלמי יפה, שהרי קיימת הסכמתו של המושב, ומעבר לכך, גם מכסת המים הינה בבעלותו של המושב. כך שאם ידרש להכניס שוכר אחר, יתכן ולא תהא לו מכסת מים והדבר יביא לאי נוחות מבחינת ההתנהלות אל מול המושב, שהרי הקרקע הינה צמודה לקרקעות המושב. מה עוד שמתקיימת ועדת השכרות, מתקיימת אפשרות להגשת בקשה לועדת השכרות בחודש מאי הקרוב, ומדובר ב 3 חודשים בלבד עד שתינתן רשות למושב להגיש בקשה, ועל פי הקריטריונים של ועדת ההשכרות קיים סיכוי סביר שהקרקע תינתן לעיבוד המושב.

עו"ד רון:
כמובן אין לנו התנגדות שההליך ימחק לאור טענות הסמכות שהעלינו כבר במסגרת התגובה הראשונה שהגשנו. צר לי מאוד על הדברים שנאמרו כרגע. נראה לי שהמושב מנסה כאן להלך אימים ואני לא אומרת זאת סתם. בעת שנמצאו מפקחים בשטח שהגיעו לשלט את המקום הם אויימו על ידי הנציג של החברה, תלונות הוגשו במשטרה וכרגע מבקשים מאיתנו להעניק פרס בדמות הקפאת מצב בשטחים בהיקף של 1300 דונם שיש בעניינם החלטה שהתקבלה על ידי ועדת השכרות לפני למעלה משישה חודשים, להשכיר את הקרקע למעבדים אחרים. השטחים האלה מוחזקים כבני ערובה על ידי המושב וככל הנראה מתוך הבנה שאיני מבינה את הבסיס להסבה שועדת ההשכרות היא חותמת גומי והם יגישו בקשה כל שנה ובקשתם תענה. עם כל הכבוד ועדת ההשכרות אינה חותמת גומי ואינה צריכה לתת כל שנה את הקרקע. אפשר להגיש בקשה לועדת ההשכרות, יש קול קורא שמתפרסם בחודש מאי. הבקשה הלא ליגיטימית היא בקשה להותיר את הקרקע בידי המושב ולא לאשר למי שנחבר כדין בהליך תקין להיכנס לשטח. אמירות של לא ניתן לו מים ולא ניתן לו להיכנס למושב, זו לא אמירה לגיטימית.
אנו עומדים פה על הוצאות. הוגשו פה טיעונים, הגענו עם מצהירים. ההוצאות שהוציאה המדינה פה על ניהול ההליך יש לתת לזה ביטוי.
עו"ד שרון:
ההליך החל ואני מזכיר לבית המשפט שלפני כחודשיים בערך הגשנו בקשה למחיקת ההליך. הטעמים שם הוסברו ונומקו והסיבה למעשה שאנו נמצאים כאן היום היא פעולה חד צדדית, כוחנית בניגוד לחוק שביצעה רמ"י. אילו רמ"י לא היתה פולשת לקרקע, אני מניח שלא היינו נמצאים כאן היום וההליך היה נמחק ורמי כמו שכתבנו בכל מיני בקשות, היתה רשאית לנקוט בהליכים משפטיים לפנות את המבקשות מהקרקע. אבל רמי לא פנתה להליך משפטי ולא ביקשה צו שיפוטי, אלא הגיעה בחסות החשיכה והשתלטה על הקרקע.
אני מבין שזה תפוח אדמה לוהט. המוקש נעקף ולא התמודדנו איתו, אבל כאשר בית המשפט בוחן את עניין ההוצאות אנו נבקש שיבחן את עניין ההתנהלות. גם אם בית המשפט יקרא את כל כתבי הטענות באף אחת מהן לא נטען ויש ראיות שהשטח הזה מוחזק והיה מוחזק ולא נזנח על ידי המושב, לכל אורך התקופה, עד לאותו לילה שהפקחים של רמי פלשו. כאשר אנו טוענים לעניין ההוצאות נבקש לקחת את הענין הזה בחשבון, את ההתנהלות של רמי, למרות שעדיין אין פה הכרעה בענין החוקיות אך יש לקחת בחשבון את עניין ההוצאות.
<#2#>
פסק דין
בהסכמת הצדדים, נמחק ההליך – הן התביעה העיקרית – המרצת הפתיחה – והן הבקשה לסעד זמני.

תכלית הדבר היא לאפשר הגשת ההליך, או ההליכים, ככל שהמבקשות יחפצו בכך בפני בתי המשפט והפורומים המוסמכים לכך עניינית, באשר בימ"ש זה נעדר סמכות להיזקק למרבית זירות המחלוקת העולות מכתבי הטענות.

מחלוקות הליבה לא הוכרעו ואף לא לובנו לגופן בפני, ועל כן ומשפעורה בעניין זה תהום עובדתית ומשפטית בין הצדדים, אף אין בידי ליתן המלצה מושכלת להמשך כפי שביקשה לעשות באת כוח המבקשות, ומה גם שהוברר שקיים צד שלישי מעוניין שכלל אינו בעל דין ועמדתו אינה ידועה לי, והיא אותו שוכר לכאורה אשר רמ"י בחרה להשכיר לו לשם עיבוד עונתי את שטח המחלוקת לאחר הפסקת החוזה, כנטען, עם המבקשות או מי מהן.

עם זאת, רבה התקווה שהידברות כלשהי בין הצדדים תוסיף להתקיים, ולו בפן הדיוני כדי לייתר הצורך, שכרגע נראה בלתי נמנע, להתדיין בפני מספר בתי משפט או פורומים שיפוטיים או מעין שיפוטיים, במקביל, משהסוגיות הטעונות ליבון משתרעות ככל הנראה על סמכות של יותר מגוף שיפוטי אחד.

אשר להוצאות – השיקול היחיד לעניין זה שהוא לגיטימי כרגע, ובלי הכרעה כלשהי במחלוקות הליבה, נוגע לעצם העובדה שההליך שהוגש כפי שהוגש על ידי המבקשות, לא נערך בצורה המיטבית מהיבט הלקיחה בחשבון של בעיות הסמכות העניינית. דבר זה דרש חילופי כתבי בי דין, שהצריכו השקעה ומשאבים גם מצד המשיבות, ועל כן ראוי לפסוק הוצאות, אומנם מידתיות, במישור זה.

על כן, לצד ההוראה על מחיקת ההליך, אני מחייב המבקשות לשאת בהוצאות המשיבות בסכום כולל ומתון של 5,000 ₪.
<#3#>

ניתנה והודעה היום ז' אדר א' תשע"ו, 16/02/2016 במעמד הנוכחים.

אריאל ואגו , שופט