הדפסה

תו"ב 23339-11-10 ועדה מקומית לתכנון ובנייה גליל מזרחי כפר תבור נ' מתא ואח'

בית משפט השלום בבית שאן
תו"ב 23339-11-10 ועדה מקומית לתכנון ובנייה גליל מזרחי כפר תבור נ' מתא ואח'

08 ספטמבר 2011

בפני כב' השופטת אינעאם דחלה-שרקאוי
המאשימה
ועדה מקומית לתכנון ובנייה גליל מזרחי כפר תבור

נגד

הנאשמים

  1. גוני מתא
  2. מילאד מתא

<#2#>
נוכחים:
בא כוח נאשמים עו"ד ראמז עיד
מאשימה 1 ועדה מקומית לתכנון ובנייה גליל מזרחי כפר תבור עו"ד דומיין

פרוטוקול

ב"כ המאשימה: מגישה כתב אישום מתוקן.

<#3#>
החלטה

כמבוקש. סומן בתאריך היום ובחתימתי.

<#4#>

ניתנה והודעה היום ט' אלול תשע"א, 08/09/2011 במעמד הנוכחים.

אינעאם דחלה-שרקאוי, שופטת

ב"כ המאשימה , הסנגור , והנאשמים מודיעים:

לאחר שהוסבר לנאשמים הילכות הסדר הטיעון וטיבו , והם הודיעו שהבינו היטב , גובש עם הנאשמים הסדר טיעון כדלקמן :

1. במסגרת הקראה שתקויים עתה , הנאשמים ישיבו לאישום המתוקן מיידית .

2. לגבי העונש : מבוקש להטיל קנס בסך 2,000 ₪ על כל אחד מהנאשמים, צו הריסה דחוי ל-12 חודש, כפל אגרה, התחייבות.

כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשמים ותגובתם לאישום הינה:
ב"כ הנאשמים:הנאשמים מודים בכל העובדות המפורטות בכתב האישום.
ב"כ המאשימה: לאור הדברים, מבוקש להרשיעם בעבירות המפורטות באישום.

<#5#>
הכרעת דין

הנאשמים הודו בכל העובדות הנטענות בכתב האישום ואני מרשיעה אותם בעבירות המפורטות בכתב האישום המתוקן.

<#6#>

ניתנה והודעה היום ט' אלול תשע"א, 08/09/2011 במעמד הנוכחים.

אינעאם דחלה-שרקאוי, שופטת

ב"כ הצדדים: מבקשים לכבד את העסקה.

ב"כ הנאשמים: אבקש לחלק את הקנס ל-4 תשלומים.

<#7#>
גזר דין

הנאשמים הורשעו על פי הודאתם בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום המתוקן.

הצדדים הגיעו לידי הסכמה לענין הענישה המבוקשת וככל שטיעונם נמצא בתחום המתחם הסביר לענישה המוטלת בתיקים כגון דא , בהיקפים כפי שפורט בכתב האישום ובנסיבות שנטענו, לא מצאתי נימוק המחייב סטייה ממנה .

לאור כל האמור הנני גוזרת על כל אחד מהנאשמים את העונשים כדלקמן-

1. תשלום קנס בשיעור 2,000 ש"ח או 20 ימי מאסר תחתיו.
* הקנס ישולם ב-4 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים הראשון לא יאוחר מיום 10.10.11 והאחרים לא יאוחר מה-10 לכל חודש שלאחריו.
לא ישולם תשלום במועד יעמוד כל הקנס לתשלום מיידי .
באם הנאשמים הפקידו סכום בגין צו הבאה, יקוזז הסכום מהקנס.

2. אני מחייבת את הנאשמים לחתום על התחייבות כספית בסך 3,000 ש"ח, להימנע, תוך 3 שנים מהיום, מלעבור עבירה על סעיפים 204,205,210,237,240 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 .
יסרבו לחתום על ההתחייבות ייאסרו ל -10 ימים או עד שיחתמו, לפי המוקדם.
ב"כ הנאשמים ייטול את כתב ההתחייבות, יחתים את הנאשמים על כתב ההתחייבות יאמת את חתימתו בכתב ידו ויחזיר את כתב ההתחייבות למזכירות בית משפט תוך 21 יום מהיום.

3. כן ישלמו הנאשמים (ביחד ולחוד) כפל אגרה בסך כולל של 2,240 ₪ לתשלום לוועדה בתוך 90 יום מהיום.

4. אני מחייבת את הנאשמים להרוס את המבנה נשוא האישום, כמצבו ביום ההריסה, בתוך
12 חודשים מהיום-זולת אם יהיה להם היתר כדין .

5. ניתן בזאת צו לרשם המקרקעין לרשום את צו ההריסה דלעיל בפנקסי המקרקעין.
ב"כ המאשימה יטפל ברישום הצו .

הודעה והוסברה זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

<#8#>

ניתנה והודעה היום ט' אלול תשע"א, 08/09/2011 במעמד הנוכחים.

אינעאם דחלה-שרקאוי, שופטת

2

5