הדפסה

תא"ק 17194-06-11 פלאפון תקשורת בע"מ נ' אבו דבוס

בית משפט השלום בנתניה
תא"ק 17194-06-11 פלאפון תקשורת בע"מ נ' אבו דבוס

18 ספטמבר 2011

לפני כב' הרשמת יפעת ביטון אונגר
תובעים
1. פלאפון תקשורת בע"מ

נגד
נתבעים
1. עלי אבו דבוס

הודעה
 
1.   בקשת הרשות להתגונן נקבעה לדיון ליום 31 ינואר 2012 שעה  10:20 בפני כב' הרשמ/ת רשמת יפעת ביטון אונגר.
 
2.  במועד הקבוע דלעיל ייעשה, ע"י הרשמ/ת, נסיון ליישוב כל הסכסוך בתיק
טרם הדיון בבקשה לגופה.
התייצבות בעלי הדין לנסיון יישוב הסכסוך הינה חובה.
    
אי התייצבות לישיבה זו כמוה כאי התייצבות לדיון.

3.   היה בעל הדין תאגיד, יתייצב נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בעניינו ולהגיע להסדר סופי בתיק, או יהא זמין בטלפון בזמן הישיבה.
 
4.   לא יגיעו הצדדים להסדר, תשמע הבקשה למתן רשות להתגונן לגופה בו ביום.

5. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין, אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלוונטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

                                                                              היחידה המשפטית (מנ"ת)
                                                                              בית משפט שלום נתניה 

1 מתוך 1