הדפסה

תא"מ 6183-09-11 גולדין נ' גלפנד ואח'

בית משפט השלום בפתח תקווה
תא"מ 6183-09-11 גולדין נ' גלפנד ואח'

15 מרץ 2012

לפני כב' השופטת אשרית רוטקופף

תובעים

1. נתנאל גולדין

נגד

נתבעים
1. לירן גלפנד

2. אליהו חברה לביטוח בעמ

הודעה

 1. בהתאם להחלטת כב' הרשם/ת ובהוראת כב' השופטת לב און, סגנית הנשיאה:
 
התיק נקבע לישיבה מקדמית ליום 04 ספטמבר 2012, בשעה 09:00, בפני  כב' השופטת אשרית רוטקופף.
 
     בתום הדיון המקדמי ישמעו ההוכחות.
     
    לפיכך, על הצדדים להביא עדיהם וראיותיהם למועד זה.
 
2. התייצבות בעלי הדין לדיון הינה חובה.
 
3. לשם קידום הדיון בהליך מסוג זה מתירה כב' השופטת לב און, סגנית הנשיאה לצדדים שלא להגיש תצהירים, ובלבד שהעדים יתייצבו לדיון עם כל הראיות.

4. באי כוח הצדדים/בעלי הדין מתבקשים לזמן עדיהם. מסירת ההזמנה תעשה במסירה אישית לעד, ועל בעלי הדין לוודא עם העדים התייצבותם לדיון.
הפקדת פיקדון להבטחת הוצאות העדים תחול על הצד המזמין, ותופקד בד בבד עם הנפקת ההזמנה על ידי המזכירות.
מבטח פטור מהפקדת הפיקדון.
 
5. הצדדים יודיעו עד 21 לפני מועד הדיון על הסכמתם לקיום הדיון על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט נוסח משולב.
 
6. אם בעל הדין הוא מבטח רשאי להתייצב עורך הדין לבדו כאשר הוא מצויד בסמכויות פשרה, או באפשרות ליצור קשר מיידי כדי לבחון הצעות שיעלו. אין באמור כדי לפטור מהתייצבות העדים מטעם המבטח, והבאת הראיות.
 
7. יש לשלם מחצית שניה , עד ולא יאוחר מ - 7 ימים לפני מועד הדיון, שאם לא כן, לא יתקיים הדיון.

8. . בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון),
או בהתאם להוראת נוהל  2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין, אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

   ניתן בהעדר ביום 15 מרץ 2012, כ"א אדר תשע"ב

יחידה משפטית (מנ"ת)
בית משפט השלום בפתח - תקווה

2 מתוך 2