הדפסה

תא"מ 52952-06-11 גזאלי נ' ענבר חברה לביטוח ואח'

בית משפט השלום בירושלים

תא"מ 52952-06-11 גזאלי נ' ענבר חברה לביטוח ואח'

לפני
כב' השופטת תמר בר-אשר צבן

התובע

גהאד גזאלי

נגד

הנתבעת
מדינת ישראל

בא-כוח התובע: עו"ד אנואר אבו לאפי
בא-כוח הנתבעת: עו"ד מתן זיני

פסק דין

בהתנגשות שאירעה בשכונת ראס אל עמוד בירושלים ביום 5.2.2012 בשעות הצהריים בין מכונית מסוג "איסוזו טרופר" (להלן – האיסוזו) בבעלות אח של התובע, לבין רכב של משמר הגבול מסוג "קרקל" (להלן – הג'יפ) ניזוקה האיסוזו. התובע, שהיה מי שנהג באיסוזו בגין התאונה, הגיש תביעה בסדר דין מהיר נגד המדינה שבבעלותה הג'יפ ובה תבע פיצוי בסך של 8,592 ₪ עבור הנזקים שנגרמו לאיסוזו (7,842 ₪ - הנזק לאיסוזו, 750 ₪ - שכר טרחת השמאי).

בישיבה המקדמית שהתקיימה היום העידו התובע ומר אשרף אסעד שנהג בגי'פ (להלן – נהג הג'יפ). כן הוגשו טפסי הדיווח על התאונה של שני הנהגים (ת/6 של התובע ו-נ/1 של הנתבע), תמונות מקום התאונה (ת/1, ת/2 ו-ת/3), תמונות הנזק שנגרם לאיסוזו (ת/4), אישור של חברת הביטוח "כלל" מיום לאחר התאונה (6.2.2011), שלפיה התובע לא הגיש אליה תביעה בגין נזקי התאונה (ת/5).

כפי שעולה מתמונות מקום התאונה (ת/1, ת/2 ו-ת/3) ומעדויות שני הנהגים המעורבים, התאונה אירעה בצומת הבנויה כך: ישנו כביש הבנוי בעליה שהמשכו מורד, שממנו הגיע התובע. במקום שבו מסתיימת העלייה ומתחילה הירידה, ישנו צומת שממנו ישנה פניה שמאלה, לפי כיוון נסיעת התובע, ומיד לאחר הפניה הכביש מתעקל ימינה.

לפי גרסתו של התובע, הוא נסע בכביש ובהגיעו אל הצומת הבחין בג'יפ עומד בצומת, בעוד חלקו האחורי פונה לכיוון הפניה שמאלה ובאופן שחסם את הכביש. בעת שהתובע החל בפניה שמאלה בצומת, הג'יפ החל בנסיעה לאחור באופן שנראה היה שניסה להסתובב ולחזור אל הכיוון שממנו הגיע התובע. בעת נסיעתו לאחרו, פגע הג'יפ בדופן הימנית של האיסוזו, שבאותה עת חלפה בצומת.

גרסתו של נהג הג'יפ הייתה שעצר בצד ימין, לפי כיוון נסיעת האיסוזו, ליד המדרכה. מהג'יפ ירדו שוטרים ואז הגיח התובע, שבעת פנייתו שמאלה, פגע בפינה השמאלית האחורית של מגן הברזל המותקן בחלקו האחורי של הג'יפ. הנזק שנגרם לג'יפ היה מזערי, שכן נשבר חלק מפנס האיתות.

לאחר ששמעתי את שני הנהגים המעורבים הגעתי למסקנה כי יש לקבל את התביעה. לא רק שעדותו של התובע הייתה מדויקת יותר ומפורטת יותר מזו של נהג הג'יפה, ואף ניכר היה שהוא מקפיד לתאר את העובדות כהווייתן, אלא שגרסתו מתיישבת עם הנזק שנגרם לאיסוזו, כפי שניתן ללמוד עליו מהתמונות (ת/4). לעומת זאת, גרסת נהג הג'יפ אינה מתיישבת עם הנזק שנגרם כאמור.

עיון בתמונות מצביע על כך שנגרמה חבטה במרכז הדופן הימנית של האיסוזו במקום החיבור שבין שתי הדלתות הימניות, וכי ישנן שריטות לאורך הדופן הימנית, אשר מצביעות על כך שהאיסוזו הייתה בתנועה בעת שנחבטה. נזק זה מתיישב עם גרסת התובע שבעת שחלף על פני הג'יפ, האיסוזו נחבטה מכך שהג'יפ נסע לאחור ואילו השריטות הנמשכות נגרמו מכך שהתובע המשיך עוד בנסיעה בטרם עצר. אילו אמנם הייתה ההתנגשות מתרחשת כפי שתיאר נהג הג'יפ, כי אז היו נראות רק שריטות המצביעות על כך שהאיסוזו התחככה בג'יפ ולא הייתה גם חבטה.

לאור האמור, התביעה מתקבלת.

מאחר שאין מחלוקת שהתובע אינו בעל האיסוזו, על התובע להמציא תצהיר מטעם בעל האיסוזו (אח של התובע), כי התשלום יועבר אליו וכי לא תוגש על-ידו תביעה נוספת. כמו כן, על התובע להמציא אישור על כך שלא הוגשה תביעה מטעמו אל חברת הביטוח וכי אף לא תוגש. בכפוף להמצאת שני האישורים האמורים לנתבעת, תשלם הנתבעת לתובע את הסכום הנתבע בסך של 8,592 ₪ תוך שלושים יום מהיום שיומצאו לה שני האישורים האמורים.

כמו כן תשלם הנתבעת לתובע, בד בבד עם התשלום האמור, סך של 2,500 ₪ עבור שכר-טרחת עורך-דינו ועבור הוצאות המשפט שהוציא.

ניתן היום, ט"ז בשבט תשע"ב, 9 בפברואר 2012, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 2