הדפסה

תא"מ 46088-12-11 ומסחר בע"מ נ' סרידרוב

בית משפט השלום באשדוד

תא"מ 46088-12-11 ומסחר בע"מ נ' סרידרוב

תיק חיצוני: 0825589113

בפני
כב' השופט אריאל ברגנר

תובעת

איגמה ניהול ומסחר בע"מ

נגד

נתבעת

לאה סרידרוב

החלטה

התיק נקבע לישיבה מקדמית ליום 16.10.2012 בשעה 09:00 בפני כבוד השופט אריאל ברגנר. 

התייצבות בעלי הדין הנה חובה.
 
    היה בעל דין המדינה או תאגיד, יהיה הוא פטור מהתייצבות לישיבה המקדמית, ובלבד שיגיש
לבית המשפט לא יאוחר מ- 7 ימים לפני הישיבה המקדמית התחייבות בכתב, כי נציג מטעמו
הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בעניינה, יהא זמין בטלפון בשעת הישיבה המקדמית.

תצהירי עדות ראשית מטעם בעלי הדין, לרבות חוות דעת מומחה, יוגשו תוך 45 יום מהיום.
לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מסתמך המצהיר בתצהירו, באם אין המסמך מצוי ברשות המצהיר, יצויין בתצהיר בידי מי, למיטב ידיעתו, הוא מצוי.
תצהיר שלא יוגש במועד- לא יוגש אלא ברשות בית המשפט.
כל צד יגיש העתק מלא ומפורט של התצהירים מטעמו באופן ידני למזכירות בית-המשפט, עם פירוט הנספחים המצוינים והממוספרים ב"דגלונים", לצורך תיוקו בתיק הנייר. צד אשר לא יעשה כן, ייחשב כמי שלא הגיש תצהיריו.

ניתנה היום, ט"ז סיון תשע"ב, 06 יוני 2012, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 2