הדפסה

תא"מ 4604-09 מכלוף נ' עיריית יהוד

בית משפט השלום בראשון לציון

תא"מ 4604-09 מכלוף נ' עיריית יהוד

בפני
כב' השופט אורן שוורץ
התובע
יצחק מכלוף
על ידי ב"כ עו"ד סיגלית קופלר ועו"ד טלי דנון

נגד

הנתבעת
עיריית יהוד
על ידי ב"כ עו"ד שרית קפלן

פסק דין

בהסכמת הצדדים ניתן בזאת פסק דין על דרך הפשרה בסמכותו של בית המשפט הקבועה בסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד – 1984.

קראתי את כתבי הטענות וצרופותיהם ועיינתי במוצג.
בהמשך להסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים ולאחר ששמעתי השלמת טעון בעל פה מהצדדים, ניתן בזאת פסק דין לפיו על הנתבעת לשלם לתובע סך 17,700 ₪ ליום מתן פסק הדין. בנוסף, תישא הנתבעת בהוצאות התובע בסך 560 ₪.
עוד תישא הנתבעת בשכר טרחת ב"כ התובע בסך 2,400 ₪.

סכום פסק הדין ישולם לא יאוחר מיום 25.10.2011.

הואיל ולא נשמעו ראיות והתביעה נסתיימה בפשרה, תוחזר האגרה בהתאם לתקנות.

ניתן היום, י"ב אלול תשע"א, 11 ספטמבר 2011, בהעדר הצדדים.

1 מתוך 1