הדפסה

תא"מ 4604-09 מכלוף נ' עיריית יהוד

בית משפט השלום בראשון לציון
תא"מ 4604-09 מכלוף נ' עיריית יהוד

11 ספטמבר 2011

בפני כב' השופט אורן שוורץ
התובע
יצחק מכלוף

נגד

הנתבעת
עיריית יהוד

<#2#>
נוכחים:
התובע וב"כ עורכות הדין טלי דנון ועו"ד קופלר סיגלית
גב' שמחה להמן - נציגת הנתבעת
ב"כ הנתבעת עו"ד שרית קפלן

פרוטוקול

ב"כ התובע:
ניסינו לאתר את מר לוי ולזמנו, אך נוכח חוסר שיתוף הפעולה אנו נבקש, אם ניתן יהיה לקבוע מועד נוסף על מנת שהוא ייחקר. לא זימנו אותו, כי לא היה לנו את הפרטים שלו, עשינו עד למועד הדיון על מנת להגיע לפרטים שלו ולא הגענו.

ב"כ הנתבעת:
לא קיבלנו כל פניה בעניין.

ב"כ התובע:
בדיון הקודם חברתי אמרה שהוא לא עובד עירייה עוד. כאשר התובע העיד הוא אמר שהוא עובד בעירייה. ניסינו לאתרו בדרכים שהם לא דרך העירייה, ולא היה מוכן לשתף פעולה ולא לבוא להעיד, ולא מוכן לכלום. לא רצינו להגיע למצב הזה של הוצאת צו הבאה.
אני יכולה לנסות להסתפק גם ללא עדותו של מר לוי, אבל זה יחליש מאוד את ראיות התביעה.

ב"כ הנתבעת:
אני הייתי בטוחה שמר לוי יתייצב היום. הייתי רוצה להעמיד פרטים על דיוקם, מאחר שהתובע אמר שהוא עובד עירייה, אמרתי שאני מסתייגת. הוא כן עובד עירייה, הוא עובד באגף איכות הסביבה. מאוד נזהרתי לא לנסות ולאתרו כדי שלא לעבור עבירה אתית.
גם לא קיבלתי כל פניה מב"כ התובע שאינם מצליחים לאתרו.
התובע:
לפני כשבוע עד עשרה ימים הייתי בעירייה וניסיתי דרכה, דרך כוח אדם, ב"כ הנתבעת הייתה בחופש,אמרו לי שאסור לי למסור פרטים שלי, אמרתי שיש לי משפט והוא צריך להיות עד. הוא אמר תעשה בדרך אחרת, אנו לא מביאים. התקשרתי אלי הוא אמר לי תעזוב אותי, תוריד אותי מזה, תפנה למשה ויזן שהוא אחראי שלו.

ב"כ הנתבעת:
לגבי הטופס עצמו אנו לא מכחישים את אותנטיות הטופס הזה. אני אמרתי במפורש שגם אם התובע אמר שיבוא ויאמר שהוא עשה, אין לכך כל רלוונטיות, מעולם לא הוגש חשבון, היה צריך להיות חשבון מאושר בזמן אמת.

הצעת בית המשפט:
בנסיבות הענין, יוסמך בית המשפט לפסוק לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, על יסוד החומר המצוי בתיק, כאשר סכום פסק הדין לא יעלה על סכום קרן ההזמנה (23,600 ₪).
מובהר לצדדים שפסק הדין אינו מנומק והאפשרות לערער עליו הינה קלושה.

לאחר ההפסקה:

ב"כ הצדדים:
אנו מסכימות.
נבקש להשלים טיעון קצר בעל פה.

ב"כ התובע מסכמת:
אני חוזרת על האמור בכתב התביעה. אני אגיב לאחר דברי חברתי.

ב"כ הנתבעת מסכמת:
העניין של שיהוי, שגרם לנתבעת נזק ראייתי רב, ופגע במידה ניכרת ביכולת שלה להתמודד כנגד התביעה, לאחר כל כך הרבה שנים, אין לנו התכתבויות, יומני עבודה וכו'.
טענה מקדמית שנייה היא שהתובע לא קישר את עצמו עם הגוף שמופיע על הזמנת העבודה שזה א.ש. עבודות עפר ולא הסביר מה הקשר שלו לגוף זה. מדובר בנטל הוכחה בסיסי ועקרוני.
חוזרת על כל הטענות בכתב ההגנה.
מדובר בהזמנת מסגרת ולא הזמנה פרטנית, היא קובעת רק את המסגרת התקציבית שבתוכה רשאית היחידה הרלוונטית להזמין מאת הספק. אבקש להפנות את תשומת הלב שאינה מכילה כמויות, כלומר מטרים לסלילה או סכומים מדויקים לתשלום. כתוב בסכום המקסימאלי להזמנה, כ- 20,000 ₪. כתוב במפורש על גבי ההזמנה כי לצרף לה את החשבון. אין חולק והתובע אישר זאת בעדותו בדיון הקודם כי עד היום לא הוגש לנתבעת חשבון על ידי התובע.
אדגיש שלא מדובר בדרישה פרוצדוראלית גרידא, אלא דרישה מהותית ועקרונית. בחשבון אמורים להיות מפורטים כמויות עבודה שבוצעו בפועל: שטחי סלילה מדויקים ותאריכי סלילה מדויקים וכו'. הנתבעת בקבלה חשבון כזה בזמן אמת, מעבירה אותו למנהל העבודה בפועל שיוכל לאמת האם בוצעה העבודה, באיזה איכות היא בוצעה וכיוב'.
באי הגשת חשבון הרי שהתובע בעצם עד עצם הגשת התביעה לא דרש את סכום התביעה מהנתבעת.
כספי העירייה הם כספי ציבור, מדובר בשמיכה קצרה וכל כסף שהולך לא לייעודו יגרע מאינטרסים ציבוריים חשובים אחרים. לא יתכן שכעבור 7 שנים יקום קבלן שמעולם לא הגיש לנתבעת חשבון או מכתב כלשהיא וידרוש עשרות אלפי שקלים עבור עבודה שביצע. גם בכתב התביעה לא התכבד התובע לפרט על בסיס של כמה מטרים הוא מבסס את תביעת התשלום שלו באיזה תאריכים ביצוע את העבודות וכו'. לגבי טענות משפטית לא ארחיב, הן כתובות בכתב ההגנה שלנו.
אבקש להפנות לפסק דין בעניין רע"א 5210/08 עו"ד זרח רוזנבלום נ' המועצה המקומית חבל מודיעין, שם נקבע שהסכם שאינו נושא את חתימות מורשי החתימה מטעם העירייה, הינו הסכם בטל. מעבר לכך אבקש להקיש לעניין נוסף מפסק דין זה לענייננו, גם אם לא הוגש חשבון שצורף להזמנת העבודה ונמנעה מהעירייה האפשרות לעבוד באופן מינהלי תקין כלומר לבדוק את העבודה בשטח מול הסכום הנדרש בחשבון, גם שם אותם טעמים שעמדו לנגד עיניהם של השופטים בפסק הדין הנ"ל, צריכים לעמוד גם כאן.
אני חוזרת על כל טענותינו.

ב"כ התובע מסכמת:
א.ש. עבודות עפר הוא שם של עסק, כך שהאדם שעומד מאחוריו הוא מר מכלוף כך שהוא עומד מאחורי הזמנת העבודה, זו לא חברה, זה עסק שהוא לא אישיות משפטית.
הצענו בדיון הקודם בפני מותב זה את הזמנת העבודה עם חתימתו של גבריאל לוי שהיה בשעתו מנהל היחידה והוא אישר שהעבודות בוצעו. לבוא ולומר שלא יודעים אם בוצעו העבודות אם לאו, זה לא מדויק. כשאמרו שאין כספים בעירייה אין מה לבקש, אז הוא הלך הביתה, אמרו לו המצב השתפר המצב הסתדר, נכון שהוא היה תמים. איני בטוחה שזה המהות, האינטרס הציבורי לשמור על כספי העירייה, יש גם אדם שביצע את העבודה.
אנו חוזרים על כל הטענות שלנו בכתב התביעה.

<#3#>

החלטה

פסק הדין יישלח בדואר לצדדים.

<#4#>

ניתנה והודעה היום י"ב אלול תשע"א, 11/09/2011 במעמד הנוכחים.

אורן שוורץ, שופט

4

4