הדפסה

תא"מ 34267-01-12 איגמה ניהול ומסחר בע"מ נ' רוקח

בית משפט השלום באשדוד

תא"מ 34267-01-12 איגמה ניהול ומסחר בע"מ נ' רוקח

תיק חיצוני: 0819770110

בפני
כב' השופט אריאל ברגנר

תובעת

איגמה ניהול ומסחר בע"מ

נגד

נתבעת

אורל רוקח

החלטה

 1. ביום 16/5/12  התקבלה ההתנגדות לביצוע שטר / נתנה רשות להגן
     בתובענה והתביעה עברה להתברר בסדר דין מהיר לפי פרק ט"ז 1 לתקנות סדר
     הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.
 
2. כתב התביעה אינו ערוך על פי הנדרש בתקנות.
 
3. סדר הדין המהיר, נועד לייעל ולקצר את ההתדיינות בתובענות על פי הליך זה.
    על פי תקנה 214ג' עליך להגיש את המסמכים הבאים:
 
    (א) תצהיר בעל דין ערוך לפי טופס 17 א' לאימות העובדות בכתבי הטענות.
 
    (ב)  רשימת המסמכים הנוגעים לתובענה, המצויים או שהיו מצויים ברשותו, או
 
            בשליטתו ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה . יש לצרף גם צילום המסמכים,
 
            ואם אלה אינם בידו, יצויין בתצהיר בידי מי, למיטב ידיעתו, מצוי המסמך .
 
    (ג) אסמכתאות משפטיות, אם ישנן.
 
4. אם לא יעשה כן בתוך 21 יום מקבלת החלטה זו, תימחק התובענה.

ניתנה היום, ה' אב תשע"ב, 24 יולי 2012, בהעדר הצדדים.

1 מתוך 2