הדפסה

תא"מ 24980-02-11 שמילוביץ נ' בטיט

בית משפט השלום בעכו
תא"מ 24980-02-11 שמילוביץ נ' בטיט

תיק חיצוני: 0819255109

20 מאי 2012

בפני כב' השופט ג'מיל נאסר

תובעים

1. זיגו שמילוביץ

נגד

נתבעים
1. דניאל בטיט

הודעה

לקוח נכבד,
הריני להודיעך שעומדים לזכותך כספים בתיק בית משפט זה.
במסגרת שיפור השירות ללקוחות בית המשפט ובמטרה להבטיח את הגעת התשלומים ליעדם, הוחלט על צמצום הפקת השקים והעברת הכספים ללקוחות בית המשפט באמצעות העברת הכספים לחשבון הבנק של הלקוח.
לאור האמור לעיל נבקשך למלא את הטופס המצורף בכתב קריא וברור נא לדייק במילוי פרטי חשבון הבנק שלך, לחתום ולהמציאו למזכירות בית המשפט בדואר או בפקס בהקדם האפשרי.
כתובתנו: בית משפט השלום בעכו, יהושפט 15, עכו.
מס' פקס: 04-XXXX638.
פירוט התשלומים שבוצעו ישלח לכתובתך המופיעה במערכת בנפרד תוך ציון פרטי התיק והסכום.
בהעדר מסירת פרטי חשבון בנק לזיכוי, לא יבוצע ההחזר.
מצ"ב טופס לזיכוי חשבון בנק.

ב ב ר כ ה ,
מזכירות אזרחית

הרשאה לזיכוי חשבון בנק

אני הח"מ ___________________ת"ז/ח.פ ______________________
אבקשכם להעביר את הכספים המגיעים לי בתיק הנ"ל לחשבון הבנק כמפורט לעיל.
במידה ויתברר שהועברו לחשבוני כספים ביתר או בטעות, אני מתחייב להחזירם לאלתר, ולא יאוחר מתום 3 ימי עסקים ממועד קבלת הדרישה מכם, או מיום שיודע לי על הטעות, לפי המוקדם מביניהם.

שם בעל החשבון
סוג חשבון

פרטי עסקי

שם הבנק
שם הסניף/כתובתו
מס' סניף
מס' חשבון

הנני מצהיר בזה שכל הפרטים שנמסרו בטופס הם נכונים.

תאריך חתימה

___________________החזיר לפקס מספר ________________ __________________
חתום כאן

נא למלא את הפרטים ולהחזיר לפקס מספר 04-XXXX638
או לכתובת בית משפט השלום בעכו – רח' יהושפט 15, עכו
לידי ___________________.

1 מתוך 3