הדפסה

תא"ח 12637-06-11 חברת מוסדות חינוך ותרבות ביהוד מיסודה של הסוכנות היהודית בא"י בע"מ ואח' נ' בן נפתלי

בית משפט השלום בראשון לציון
תא"ח 12637-06-11 חברת מוסדות חינוך ותרבות ביהוד מיסודה של הסוכנות היהודית בא"י בע"מ ואח' נ' בן נפתלי

11 אוגוסט 2011

לפני כב' השופטת מיכל עמית - אניסמן

תובעים

1. חברת מוסדות חינוך ותרבות ביהוד מיסודה של הסוכנות היהודית בא"י בע"מ

2. עירית יהוד-מונוסון

נגד

נתבעים
1. נפתלי בן נפתלי

הודעה

1. התביעה נקבעה לדיון ליום 02 אוקטובר 2011 בשעה 12:30 בפני כבוד השופטת מיכל עמית - אניסמן.
 
2. התביעה הנה תביעה לפינוי מושכר בהתאם לפרק ט"ז 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
         
3. באחריות ב"כ התובע לדאוג להמצאת הודעה זו במסירה אישית לנתבע בתוך 7 ימים (פגרה במניין).
 
4. במועד שנקבע לדיון יתייצבו המצהירים. עד אשר לא הגיש תצהיר עדות ראשית, לא יוזמן לבית המשפט ולא יוכל להעיד אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שירשמו. בבקשה להזמנת עד יצוין לשם מה מוזמן העד.

5. על בעלי הדין להתייצב אישית לדיון ולכל דיון אחר.
 
6. במקרה שאחד הצדדים הוא תאגיד, יתייצב מנהל מטעמו המוסמך לסיים את התיק.

7. כל בקשה מקדמית לבית המשפט תוגש מיד לאחר שנוצרה העילה להגשתה ואין להמתין לשם כך לדיון.

8. הצדדים יהיו ערוכים לסיכומים בע"פ ולסיום התיק בדיון שנקבע.

9. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל  2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין, אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

 ניתן היום, י"א אב תשע"א (11 אוגוסט 2011).

1 מתוך 2