הדפסה

ת"ת 36573-06-11 רודה נ' מסיעי ערן שאשא בע"מ

בית משפט השלום בקריית שמונה

ת"ת 36573-06-11 רודה נ' מסיעי ערן שאשא בע"מ

תיק חיצוני: 0700582114

מספר בקשה:1
בפני
כב' הרשמת ברכה לכמן

מבקשת

מסיעי ערן שאשא בע"מ

נגד

משיבה

רחל רודה

החלטה

המשיבה הגישה כנגד המבקשת תביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 על סך של 18,283 ₪ בשל הסעות שבוצעו ע"י המשיבה לבקשת המבקשת וטרם שולמו.

המבקשת הגישה התנגדות לביצוע התביעה הנתמכת בתצהירו של ערן שאשא, בעל המניות במבקשת. המצהיר נחקר על תצהירו והצדדים סיכמו טענותיהם בכתב, ומכאן ההחלטה.

גרסת המבקשת:

בין הצדדים התנהלה מערכת יחסים עסקית של הסעות ושרותי קצין בטיחות שיצרו חיובים הדדים.

מאחר ולמשיבה אין רשיון הפעלה וקצין בטיחות, סופקו לה שרותים אלו עד לסוף חודש דצמבר 2011 ע"י המבקשת, כמו כן ביצעה המבקשת עבור המשיבה הסעות שהמשיבה לא שילמה תמורתם. המבקשת לא חולקת שהיא חייבת סכום מסויים למשיבה אך כנגד אותו סכום עומדת לה טענת קיזוז מלאה.

המבקשת סומכת טענותיה על הסכם התחשבנות שנערך בין הצדדים ביום 2/7/10 לפיו על פי אותו הסכם נותרה המבקשת חייבת למשיבה 5,349 ₪. מנגד טוענת המבקשת כי חיוביה של המשיבה למבקשת עבור שרותי קצין בטיחות, עד לחודש דצמבר 2011, הינם בסכום כולל של 7,200 ₪, סכום
העולה על חיוביה כלפי המשיבה. בנוסף ועל פי אותו הסכם יש להפחית מסכום התביעה סך של 4,628.

גרסת המשיבה:

גם לשיטתה של המבקשת עומדת לה יתרת חוב כלפי המשיבה בסך של 5,349 ₪ בהתאם להסכם התחשבנות מיום 2/7/10 הכולל את חשבונית מאי ויוני 2010 ועל כן מסכימה המשיבה עם המבקשת כי יש להפחית מסכום התביעה את הסכום בסך 4,628 ₪.

טענת הקיזוז של המבקשת בשל שרותי קצין בטיחות עד לסוף חודש יוני 2010, קוזזו לטובתה בהסכם ההתחשבנות ולכן אין לאפשר לה לקזז אותו סכום בשנית. עם זאת מכירה המשיבה בזכותה של המבקשת לקזז עבור שרותי קצין בטיחות עד לסוף חודש יוני 2011.

דיון והכרעה:

כתב התביעה מבוסס על 8 חשבוניות שהוצאו ע"י המשיבה, לחובתה של המבקשת, בסכום כולל של 28,283.91 ₪ על פי מכתב ההתראה מיום 8/2/11, כלהלן:

חשבונית חודש מאי 2010 על סך של 2720 ₪.
חשבונית חודש יוני 2010 על סך של 1908 ₪.
חשבונית חודש יולי על סך של 974 ₪.
חשבונית חודש אוגוסט 2010 על סך של 1886 ₪.
חשבונית חודש אוגוסט 2010 על סך של 5349 ₪.
חשבונית חודש ספטמבר 2010 על סך של 1786 ₪.
חשבונית חודש אוקטובר על סך של 1908 ₪.
חשבונית חודש נובמבר 2010 עך סך של 1096 ₪.

בתאריך 2/7/10 נערך הסדר התחשבנות בין הצדדים אשר כלל בתוכו את חשבוניות חודש מאי וחודש יוני 2010 בסכום כולל של 4,628, סכום שהמשיבה הסכימה במהלך הדיון ובסיכומיה שיש להפחיתו מסכום התביעה. על פי הסדר ההתחשבנות נותרה המבקשת חייבת למשיבה סכום כולל בסך של 5,349, שביחס אליו הוצאה חשבונית חודש אוגוסט 2010. סכום שהמבקשת לא חולקת עליו שהיא חייבת אותו למשיבה. כמו כן, לא מצאתי כל טענה מצד המבקשת באשר לתקפותן ואמיתותן של יתר החשבוניות ולא נטען על ידה כי המשיבה הפסיקה לספק לה שרותי הסעות לאחר מועד הסכם ההתחשבנות, מכאן, שסכום התביעה עומד על סך של 13,655 ₪. יוער שלא הובאה כל ראיה לטענת המבקשת כי נתנה שרותי הסעות למשיבה.

בפי המבקשת טענה אחת כנגד הסכום הנ"ל, והיא טענת קיזוז עבור שרותי קצין בטיחות שהעניקה למשיבה בסך של 400 ₪ לכל חודש, החל מיום יולי 2010 ועד לחודש דצמבר 2011, בסך הכל 7,200 ₪. בעניין זה, הודיעה המשיבה בסיכומיה כי היא מסכימה שיש לקזז מסכום זה תשלומים עבור שרותי קצין בטיחות עד לסוף חודש יוני 2011, בסך כולל של 4,800 ₪.

לאור האמור לעיל, המחלוקת שנותרה בין הצדדים היא בשאלה, האם ניתנו שירותי קצין בטיחות עד לחודש דצמבר 2011, שיאפשרו למבקשת לקזז מסכום התביעה סך של 2,400 ₪ נוספים.

מן המקובץ עולה כי המבקשת חייבת למשיבה, לאחר קיזוז 4,800 ₪ עבור שרותי קצין בטיחות עד לחודש יוני 2011, סך של 8,855 ₪. לאחר הפחתת הסכום לגביו יש טענת קיזוז בסך של 2,400 ₪, אני קובעת כי למבקשת אין טענת הגנה כנגד הסכום הנותר בסך של 6,455 ₪, והמבקשת רשאית לקבל פסק דין חלקי עבור סכום זה.

באשר לסכום בסך 2,400 ₪, הריני מתירה למבקשת להתגונן כנגדו בלבד ובשאלה האם ניתנו שרותי קצין בטיחות עד לחודש דצמבר 2011. נוכח גובה הסכום יתנהל ההליך בסדר דין מהיר והצדדים יפעלו בהתאם להוראות פרק טז1 לתקנות סדר הדין האזרחי.

הוצאות ההליך בסך של 1,500 ₪ ישולמו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי.

המזכירות תשלח החלטה זו לידי ב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ט ניסן תשע"ב, 11 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.

3 מתוך 4