הדפסה

ת"פ 7923-03-11 מדינת ישראל נ' בן-חמו(עציר)

בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כב' השופט רפי כרמל
ת"פ 7923-03-11 מדינת ישראל נ' בן-חמו(עציר)

06 ספטמבר 2011

המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
שמואל ישראל בן-חמו (עציר) ת.ז. XXXXXX073
ע"י ב"כ עו"ד מיכאל עירוני

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד גפן
ב"כ הנאשם עו"ד עירוני
הנאשם עצמו

הערת בית המשפט: אציין כי נפלה טעות בהקלדת הדיון (הדיון התקיים בהקלטה) ובטעות נרשם כי מטעם המאשימה התייצבה וטענה עו"ד פלג, זאת במקום עו"ד גפן שהופיעה מטעם המאשימה.

פרוטוקול

כב' השופט: צהרים טובים. תיק פלילי 7923/03-11 הישיבה, הדיון מיום 6.9.11 מתייצבים באת כוח המאשימה הגברת גפן. עורך דין עירוני בא כוח והנאשם בעצמו.
העד הבאה.
עו"ד פלג: העדה הראשונה עורך דין עירוני ביקש בדיון האחרון להגיש את הודעתו של עד התביעה יונתן אלפייה. שמצוי בארגנטינה ולכן לא יכול לבוא לעדות . אני מגישה את ההודעה
כב' השופט: בהסכמה לתוכן. כאשר אנחנו מסכימים לתוכן העדות . זה היה התנאי שלי. אז מה זה יועיל לי?
עו"ד פלג: אני עוד לא סיימתי את דברי
כב' השופט: סליחה.
עו"ד פלג: אני מגישה את ...שלו אדוני. אנחנו במסגרת הסיכומים נסביר לאדוני איזה מתוך הדברים מתוך ההודעה אנחנו לא ממצים. אדוני כאשר עד מופיע בפני בית משפט ניתן לשאול אותו שאלות . במקרה הזה העד לא הופיע. עם זאת אנחנו חושבים שנכון שהדברים יהיו בפני בית המשפט כמובן כמו במסגרת המדינה דיברו על משהו אחר. יהיו דברים אני כבר יכולה להגיד למשל השעה
כב' השופט: טוב אבל אם את מבקשת לנטרל, אם את מבקשת לנטרל דברים שהם לא טובים הנאשם
עו"ד פלג: אדוני אם אדוני מבקש ממני שאני אסכים לאמיתות התוכן,
כב' השופט: לא יש לנו בעיה. ההסכמות הן הסכמות ביניכם. אני לא מבקש כלום. ההסכמות הם ביניכם. אבל אם יש הסכמה להגיש הודעה של עד שהוא לא נמצא ולא יכול להיחקר אז זה קשה לעשות פלגינן דיבור או משהו מעין זה. כאשר העד לא נמצא.
עו"ד פלג: אני לגמרי מבינה אדוני. זו הייתה הסיבה שמלכתחילה לא הצעתי להגיש את ההודעה הזאת . אבל משחברי ביקש אני לא רואה מקום להימנע מזה,
כב' השופט: טוב. ההודעה תתקבל ותסומן נ/1. לגבי הסתייגויות הצדדים מתוכן זה או אחר הצדדים יטענו בסיכומים.
עו"ד עירוני: אדוני אבל אני חייב לומר משהו. בתחילת הדברים, בתחילת המשפט למעשה בהסכמתי נקבע דיון לעדות מוקדמת של הנתבע. אני הסכמתי לכך. אני לא דיברתי עם עדי תביעה, לא ידעתי שגם העד הזה עוזב את הארץ סמוך לעזיבתו של הנתבע.
כב' השופט: כל העניין הזה יתברר וחבל על הזמן הבנתי.
עו"ד פלג: העד עזב עוד טרם. העד עזב באותו יום
עו"ד עירוני: אז אני לא יכולתי לדעת את זה עם כל הכבוד.
כב' השופט: אדון עירוני לחלק מהדברים אולי לרובם הגברת גפן מסכימה שההודעה מוגשת כעניין התוכן. לגבי מה שהיא מסתייגת אתם תטענו ונראה יכול להיות שההסתייגויות הם לדברים חסרי חשיבות או שהם נפתרים בצורה אחרת . חבל לבזבז על זה את הזמן.
עו"ד עירוני: לא אדוני. אני צריך לדעת
כב' השופט: שאני מקבל את מה שאתה
עו"ד עירוני: כן. אבל אני מראש צריך לדעת מה. אני אומר לאדוני. אני בודאי לא רוצה למשוך זמן ובטח לא להעמיס על אדוני שלא לצורך. אלא מה,
כב' השופט: את יכולה לפרט את ההסתייגויות עכשיו. אם לא אז תפרטי אותם במועד אחר.
עו"ד פלג: אפשר לעשות את זה במועד הבא אם חברי רוצה שזה יהיה עוד לפני הסיכומים.
עו"ד עירוני: בודאי.
כב' השופט: בהמשך באת כוח המאשימה תפרט מהם היא מסתייגת מהודעת העד לעניין תוכנם.
עו"ד עירוני: יש לזה השלכה נוספת אדוני. ברגע שהמדינה מוותרת על עד ..כתב אישום. מה זה כעד שמופיע בכתב האישום יש לי את הזכות שלי. אני מבקש מבית המשפט לזמן אותו. לזמן אותו לעדות .
כב' השופט: אבל כרגע יש הסכמה לפחות בתיק.
עו"ד עירוני: אז אני רוצה שהעדויות האלה ישמעו לפני שאנחנו עוברים לפרשת ההגנה. כדי שאני אדע מה לעשות .
כב' השופט: העדה הבאה
עו"ד פלג: הגברת מירב עמיאל אדוני. ממעבדת מז"פ. אדוני זה סומן ת/29?
כב' השופט: לא. זה סומן נ/1 חברך מבקש להגיש את זה את ההודעה.
על הדוכן נמצאת הגברת מירב עמיאל. הגברת עמיאל כמו כל עד אני צריך להזהיר אותך שאת חייבת לומר את האמת את כל האמת ורק את האמת – אחרת את צפויה לעונשי מאסר.
ת . כן. בסדר.
כב' השופט: חקירה ראשית .
עו"ד פלג: אני כבר אומר חוות דעת ואני גם לא לגמרי ברור לי על מה חולק חברי. ולכן אני אהיה מצומצמת אדוני בשאלות שלי. ובמידת הצורך אני אבקש כמה שאלות חקירות הבהרה לאחר חקירתו של חברי.
עו"ד עירוני: אני אסכים, אני אסכים.

חקירה ראשית לעדה מירב עמיאל - עו"ד פלג:
ש . מירב רק תגידי לבית המשפט מה השכלתך. מה הכשרתך המקצועית בקצרה.
עו"ד עירוני: אין על זה מחלוקת .
ש . תספרי באמת בתמצית מה תהליך הבדיקה שעשיתם ותהליך הפקת הדי.אן.איי.
ת . קיבלתי לבדיקה חתיכת חומר ארוזה בתוך נייר סלוטייפ שזה להבנתי היה המוצג.
כמו שאמרתי קיבלתי לידי חתיכת חומר שהייתה ארוזה בתוך נייר סלוטייפ. על פי טופס לוואי המוצגים הבנתי שמדובר בחומר שנאסף מהרכב הפוגע. בנוסף קיבלתי דוגמא מהקורבן להשוואה.
את חתיכת החומר הזאת לקחתי והעברתי תהליך שנקרא מיצוי די.אן.איי.
כב' השופט: לפרוטוקול אני אומר שחוות הדעת לגביה מתייחסת העדה היא ת/23.
ת . העברתי את חתיכת החומר הזאת תהליך שנקרא מיצוי די.אן.איי. בתהליך הזה אנחנו בעצם שוברים את התאים שבתוכם נמצא הגרעין ובתוך הגרעין נמצא הדי.אן.איי. משחררים אותו לתוך התמיסה ואז אנחנו יכולים לנסות בעצם לנסות לאפיין את החומר, לאפיין את הדי.אן.איי לחומר שנמצא בתמיסה. בתהליך שנקרא פי.סי.אר.
מהחומר הזה אפיינתי פרופיל די.אן.איי. קיבלת פרופיל די.אן.איי יחיד ממקור זכרי. לאחר,
ש . תסבירי מה זה אומר שקיבלת פרופיל די.אן.איי. יחיד למה את מתייחסת?
ת . לפעמים במוצגים יש לנו תערובות של פרופילים. זאת אומרת שכמה אנשים תרמו חומר ביולוגי לאותו כתם או אותו אזור שדגמתי. במקרה הזה היה מדובר שמקור החומר היה בבן אדם אחד.
ש . על הדגימה
ת . על הדגימה
ש . או קי.
ת . לאחר מכן אפיינתי בנפרד גם את פרופיל הדי.אן.איי. מדוגמת הייחוס שקיבלתי וערכתי השוואה בין הפרופיל שקיבלתי מהמוצג לפרופיל שקיבלתי מדוגמת הייחוס והכל מפורט בחוות הדעת .
ש . או קיי. עכשיו אני רוצה להפנות אותך את כתבת הערה בחוות הדעת אופן אריזת המוצג בתוך סרט דביק לא איפשר לי לבצע בדיקות מקדימות לאיתור חומר חשוד כדם. מה זה אומר?
ת . בדרך כלל כשאנחנו מקבלים תיקים עם חומר ביולוגי. אנחנו אם יש לנו אפשרות לנסות לאפיין מה מקור החומר הביולוגי יש לנו שיטות מקדימות לפני איפיון הדי.אן.איי. שאנחנו מבצעים על המוצג. במקרה הזה שיטת האריזה של החומר דבוק משני הצדדים בתוך דבק סלוטייפ לא איפשרה לי בעצם לבודד את החומר ולערוך עליו את הבדיקה הזאת . ולכן לא ביצעתי את הבדיקה הזאת . אני לא יודעת מה מקור החומר הביולוגי
ש . מה את כן יודעת לגביו?
ת . שזה חומר ממקור אנושי. שקיבלתי פרופיל די.אן.איי. ושהוא מתאים כמו שכתבתי בחוות הדעת לפרופיל
כב' השופט: לאדם בשם יוסף דבח
ת . כן.
ש . או קי.
כב' השופט: חקירה נגדית . מהחקירה הנגדית את תביני על מה הוא חולק.
עו"ד פלג: אין בעיה אדוני.
כב' השופט: ואז תוכלי להשלים גם בצורה הזאת

חקירה נגדית לעדה מירב עמיאל - עו"ד עירוני:
עו"ד עירוני: אני מתנצל מראש על בורות שלי, שאם חלק מהשאלות ישמעו לך כאדם שלא מבין לחלוטין אבל אני מציג את תיק העבודה שלך. ובקשתי אני מקווה שהעברת את כל תיק העבודה לחברתי.
ת . כן.
ש . זה כל המסמכים שהיו בפניך ואיתם עבדת נכון? כולם.
ת . נכון.
ש . את היחידה שלקחת חלק בבדיקה הזאת
ת . כן. אני קיבלתי את התיק ביצעתי את הבדיקות . מה שיכול להיות זה שכל מיני טכנאים בדרך עשו לי עבודות .אבל אני זאת שקיבלתי את המוצג תיארתי אותו, פתחתי אותו הפקתי את הדי.אן.אי. שיכפלתי וכתבתי חוות דעת וביצעתי השוואה.
ש . כשאת מדברת על כל מיני טכנים שעשו לך כל מיני בדיקות מה המשמעות של זה? איזה בדיקות?
ת . בתהליך הדי.אן.איי. אנחנו עושים למשל בדיקה שנקראת כימוט.
ש תהליך ההתחלתי קבלת החומר נעשה על ידיך? את קיבלת את החומר לידיך?
ת . לכשקבלתי את התיק במעבדה אני קיבלתי לידי את החומר כשהוא ארוז וסגור.
ש . זאת אומרת את לא יכולה להגיד לנו למעשה איך החומר הגיע לכאן
ת . נכון
ש . בנוסף את אומרת כך כשאת השווית בין אותה מעטפה סגורה למעשה בתוך סרט דביק לבין חומר נוסף ששם..זה דבח
ת . נכון
ש את לא יודעת להגיד אם זה דבח או לא דבח את יודעת להגיש שזה מה, זה המידע שקיבלת נכון?
ת . זה המידע שקיבלתי בגלל שביצעתי את התיק לא מזמן אני זוכרת שעל הכרטיס דגימה של דבח היה מודבק צילום של,לדעתי של הדרכון הייתה תמונה
ש . אני חייב לומר לך משהו. אני לא רואה את זה לא בתיק העבודה ולא בתיק
ת . זה לא
עו"ד פלג: זה מצוי במוצגים
ת . זה מוצג שקיבלתי. אתה רואה הוספתי בפירוט מוצגים בסעיף 1.2 את מספר הדרכון שלו זה היה כתוב על הכרטיס
ש . זה המדבקה הזאת?
ת . לא. המדבקה אני לא מצלמת .
ש המדבק שעליה את מדברת תנסי להיזכר זה פחות ...המדבקה שעליה את מדבקת זה המדבקה המוקדמת נכון?
ת . יכול להיות אני לא בטוחה. אני רק זוכרת שהייתה על הכרטיס מדבקה
ש . בסדר גמור. עכשיו תשמעי למעשה את מקבלת את החומר הזה שהוא כבר נמצא בתוך מעבדה נכון? עכשיו את מדברת איתי ככה: את מגדירה את החומר הזה כ-1.2 נכון?
ת . נכון.
ש . ובו את מבצעת את הבדיקות נכון? על מנת להפיק ממנו די.אן.איי.
ת . מדוגמת הייחוס בדיקות השוואתיות כן
ש עכשיו תשמעי את מגדירה את החומר כפיסת, היות והתיק הזה באמת היה לא מזמן את זוכרת מה ראית? איך החומר הזה נראה?
ת . החומר עצמו? או צורת האריזה?
ש . לא. לא החומר עצמו.
ת . החומר עצמו היה נראה כמו חתיכת חומר. אני אין לי מילה אחרת להגדיר את זה.
ש . היות ואת הכנסת לפה גם לתוך חוות הדעת שלך גם מסמך הוא פשוט מסומן אני אומר לך כך.
בתוך תיק העבודה יש מסמך שמסומן 19 תסתכלי עליו שנייה. ששם, זה לא הוגש לאדוני. אני אומר לך כמו שאני מבין את יודעת להגדיר בבירור מה למעשה את בודקת . כל חומר את נותנת לו הגדרה. אם זה נעל, אם זה חולצה, אם זה חומר את מגדירה את זה כחומר. אם זה ..נכון? את מגדירה את זה. כל בדיקה ובדיקה
ת . אם זה משהו שאני לא יכולה להגדיר לפי העין אז אני משתמשת במונחים שהם יותר כללים
ש של חומר, שזה חומר
ת . חומר
ש . יופי. עכשיו תשמעי נניח נניח שהיית רואה סימני דם על החומר. היית כותבת שאת רואה סימני דם. איזה שהוא חומר שיכול להיות שמדובר בדם?
ת . כמו שהסברתי קודם צורת האריזה של החומר הזה בתוך הדבק סלוטייפ לא איפשרה לי לבצע על החומר עצמו את הבדיקה לזיהוי דם
ש . הבנתי.
ת . זה משהו. אבל מה שכן עשיתי זה הסתכלתי תחת אפשר לקרוא לזה מיקרוסקופ מגדיל וניסיתי לראות אם על גבי החומר הזה אני רואה משהו שיכול להיות וראיתי גושים אדומים כאלה. ואם אתה רואה בתיק העבודה שנמצא לידך כתבתי את זה באחת ההערות שאני רואה זה לא משהו שאני יכולה לדווח עליו. זה לא משהו שאני אומרת שהוא בוודאות דם, או בסבירות כלשהי. זה משהו
ש אבל כדי להבין משהו, כדי להבין משהו. אנחנו אוטוטו מסיימים. כדי להבין משהו כשאת מגדירה חומר מסוים. כשאת באה להגדיר מה את רואה למעשה את למעשה משתדלת לתת את ההגדרה המדויקת ביותר של מה שאת רואה נכון?
ת . נכון במקרה הזה
ש מכאן ולאור מה שאני מבין. מה שאמרו לי לפחות אנשים שמבינים את זה. אם היית בודקת שערות הייתי כותבת שאת בודקת שערות נכון?
ת . אם הייתי רואה בעין ויודעת לזהות שזה שערה הייתי כותבת שערה.
ש . אם היית חושדת שמדוברת בשערה. היית כותבת הערה כמו שכתבת לגבי דם שאת רואה שמדובר בשערה נכון? שאת חושדת שמדובר בשערה
ת . נכון
ש עכשיו בואי תסבירי לי משהו כי אחד העדים אני רוצה פשוט להבין, אחד העדים אמר אחד העדים האובייקטיבים אמר כך שהדגימת ה=די.אן.איי. שנמצאה על האוטו היא חתיכת בשר עם שערה. וזה מה שהוכנס לאותה בדיקה שהועברה אליך. האם את ראית חתיכת בשר עם שערה?
ת . פיסת החומר הזו הייתה מאד מאד מזערית . היא הייתה בגודל אולי של מילימטר אולי פחות זה לא משהו שאפשר לראות בעין. אני לא ראיתי שערה. אבל זה היה משהו פיסה ממש ממש קטנה. יכול להיות שהייתה עליה שערה אני לא ראיתי שערה.
ש . אז אני רוצה להבין משהו בעין בלתי מזוינת לא כמו שאת בדקת תחת מיקרוסקופ ודברים נוספים אפשר לראות את החתיכה הזאת על
ת . את החתיכה עצמה אפשר היה לראות
ש . אפשר לראות . את השערה, אם יש שערה בצמוד לחתיכה אפשר לראות את זה בעין בלתי מזוינת?
ת . אני לא יודעת על איזה שערה את מדבר.
ש אני גם לא יודע
ת . מה גודל השערה
ש . גם אני לא יודע לצערי. אבל אני יודע שמה שנתפס זה שערה עם חתיכת בשר
ת . אני לא יכולה לענות לך על זה.
ש . טוב בואי נסיים את זה כאן ונאמר כך: את לא קיבלת לידך בדיקה של שערה. את לא ראת
ת . בדיקה של שערה לא.
ש את לא ראית שערה או קי. עכשיו בואי נתקדם. אם תוכלי להסביר לי עוד שני גרפים בבקשה.
כשביצעת את הבדיקה שלך בדקת גם את החומר הנוסף שהוגדר כדבח יוסף נכון? כדי לראות השוואה בין שני
ת . נכון
ש . את בעצמך ביצעת את הבדיקה הזאת?
ת . אני צריכה לבדוק
ש . תבדקי בבקשה.
ת . כן
ש עכשיו איך החומר הדגימה הזאת הייתה ארוזה?
ת . כמו שמתואר בחוות דעת שלי. וחלק של פירוט המוצגים סעיף מספר 1.2 שקית פלסטית סגורה ובתוכה כרטיס הדגימה של הקורבן
ש . מה זה כרטיס הדגימה?
ת . זה כרטיס קרטון שעליו בעצם לוקחים דוגמת רוק מהבן אדם הנדגם מטביעים את זה על הכרטיס מייבשים את זה ושולחים אלי
ש . יכול להיות שזה לא היה, בואי נגיד ככה: לפי מה שאת יכולה לספר לי יכול להיות אפשר להשתמש במקום רוק בחומרים אחרים?
ת . אפשר להשתמש בדם.
ש מה עוד?
ת . אבל דם רואים בעין שזה כתם אדום
ש . ולא ראית שזה דם
ת . לא ראיתי, לא זכור לי שראיתי אני לא חושבת שזה דם
ש . כן
ת . דם ורוק זה בערך,אפשר גם שערה על זה דרך אגב. אבל,
ש שאלה אחרונה למעשה. שתוכלי להסביר לי. חברתי בטח יודעת בלי להסביר. איך לוקחים את הדגימה הזאת של רוק. מבקשים ממנו לירוק על הקרטון הזה?
ת . קודם כל השוטרים בתחנות הם אלה שמוכשרים לבצע את הדגימה.
ש . אני יודע אבל אני שואל אותך צריך לבצע את זה.
ת . אני יודעת איך צריך, איך אפשר לבצע את זה אצלנו. אני לא יודעת ואני גם לא אחראית על איך הם עושים את זה בשטח
ש . מה הדרך הראויה?
ת . אני גם לא הגורם שמכוון אותם ומדריך אותם?
ש אז מי מדריך אותם? הרי אין להם השכלה
ת . מאגר הדי.אן.איי. בגדול העביר להם הדרכות ואגף חקירות במשטרה
ש . אז בואי תעני לי איך צריך לעשות את זה בעיניך
ת . איך אני עושה את זה?
ש . איך את עושה את זה.
ת . בדוגמא הזו יש פיסת צמר גפן עם מקל מה שאנחנו קוראים מטוש . שאותו בהתחלה מרטיבים בפה של הבן אדם. בתחתית הפה כדי שירטב. ואז משפשים את הקירות הפנימיים של הלחיים. כל צד של הצמר גפן משפשפים בלחי אחרת . ואז מקבילים את זה. זאת אומרת ממש מצמידים את המטוש הזה על כרטיס הדגימה וככה מבצעים את הבדיקה.
ש ומה צריך לעשות איתו הלאה לאטום אותו נכון?
ת . לסגור אותו בשקית פלסטיק כמו שהוא היה ארוז.
ש . תודה. אין לי שאלות נוספות .
כב' השופט: חקירה חוזרת? אין
עו"ד פלג: שאלה אחת רק

חקירה חוזרת לעדה מירב עמיאל - עו"ד פלג:
ש . את אמרת שקיבלת ב-1.2 אני ממשיכה את שאלותיו של חברי. את קיבלת בסעיף 1.2 שקית כמו שאמרת שזה היה אטום כמו שצריך. מה היית איכות הדגימה בפנים?
ת . איכות הדגימה הדבר היחיד שיכול אולי להצביע על איכות הדגימה זה עצם קבלת פרופיל מלא ממנה. פעמיים אפילו לא פעם אחת . ופעם ראשונה זאת אומרת זה הלך חלק. אז מזה הדבר היחיד שאני יכולה לשער שאיכות הדגימה הייתה טובה .
ש תודה. אין לי שאלות נוספות .
כב' השופט: תודה רבה לך. העד או העדה הבאה.
ש . כן אדוני. אופיר הרוש .
כב' השופט: מה שמך בבקשה?
ת . אופיר הרוש .
כב' השופט: כן מר הרוש אתה מעיד עכשיו בבית משפט. אתה חייב לומר את האמת את כל האמת ורק את האמת אחרת אתה צפוי לעונשי מאסר כפי שקובע החוק.
עו"ד עירוני: אדוני אני הסכמתי להגשת הדוח. אמרתי רק שאני מציע שחברתי תעשה עם השכתוב שלו משהו. אבל עקרונית אני חושב
ת . השכתוב שלי?
ש . שנייה אחת .
ת . זה מכיתה א' אחי.
עו"ד עירוני: מה זה?
ת . זה מכיתה א' זה לא עוזר
ש גם אצלי זה ככה
כב' השופט: על איזה דוח?
עו"ד עירוני: דוח פעולה.
כב' השופט: זה כבר הוגש?
עו"ד פלג: אדוני זה הוגש . מדובר ב-ת/
עו"ד עירוני: בית המשפט היה צריך לתת סימון לאחר הדיון האחרון
עו"ד פלג: לא. אבל אני עשיתי את הסימון. אני אגיד לך באיזה ת' מדובר. למה אני לא רואה את זה? אדוני רק יכול לבדוק אם זה נמצא לפניו?
כב' השופט: אני בודק ואני לא מוצא. אני לא רואה את זה ברשימה של תיק המוצגים המסודרת .
עו"ד פלג: או קי. אז בכל מקרה אדוני. זהו כי אני גם עכשיו לא רואה את זה ברשימה שעשיתי.
כב' השופט: גם לא לאחר מכן
עו"ד פלג: אז אדוני בכל מקרה מה שאני
כב' השופט: תגישי עכשיו.
עו"ד פלג: כן. מה שהתכוונתי ב+- כל מקרה אנחנו נגיש את זה עכשיו וגם נבקש ממנו באמת להקריא זה מאד מאד קצר. ויש כמה מילים שלא ברורות .
אז אופיר בוא נתחיל בלהקריא את דוח הפעולה.
ת . להקריא אותו פשוט?
עו"ד פלג: כן.
כב' השופט: רק תציג את עצמך אני לא יודע מי הבחור.
ת . אני שוטר תנועה. משרת במשטרה 18 שנה. מתוכם 12 שנה עוד מעט בתנועה. משמש כראש משמרת כבר שנה וחצי.
כב' השופט: בבקשה.

חקירה ראשית לעד אופיר הרוש - עו"ד פלג:
ת . "היום בהיותי במשמרת צהרים נשלחתי לאירוע ת' ד' בצומת הרחובות הנ"ל כאשר רכב בהולך רגל. הרכב עזב את המקום ללא השארת פרטים. לציין כי הגעתי למקום דווח למוקד. ... לא היו ממצאים של תאונה כלל למעט כמה ניירות ספוגם בדם. אציין כי דיווחתי למוקד, לציין כי דווח דלמוקד 50 ולבוחן התנועה דיב. אשר יצא למקום להמשך טיפול. אציין כי מוקד י-ם דיווח עם העד וכי הינו בעל חנות על פינת הרחובות הנ"ל שהם החנות הינה,"
ש . אני לא הבנתי את זה. דיווח עם העד?
ת . דיבר עם העד כאילו
ש דיבר עם העד או קי.
ת . וכי הינו בעל חנות על פינת הרחובות הנ"ל. שם החנות הינה משכן התכלת . הבוחן הגיע למקום להמשך טיפול וכן גביית עדות מהעד. הנ"ל המשך טיפול בוחנים במקום
ש . באיזה שעה אתה קיבלת את האירוע אופיר?
עו"ד עירוני: כתוב שם.
ת . באיזה שעה? האירוע התקבל בשתים חמישים ושתים. אני קיבלתי אותו בשתים חמישים וארבע. והגעתי למקום בשלוש ורבע
ש או קי. עכשיו רק שאלה אחת אתה אמרת שדיווחת למוקד לאיזה מוקד דיווחת?
ת . למוקד של 100 יש לנו שני מוקדים. יש לנו מוקד של חמישים שזה מקומי והמוקד הראשי שנמצא במגרש הרוסים
ש . או קי אז מוקד חמישים היה כתוב. אז דיווחת גם למוקד חמישים
ת . מוקד חמישים זה מוקד שנמצא אצלנו בבניין כלל. זה כאילו מרכז את האירועים של תנועה. וגם משדר לנו.
ש . וגם למוקד מאה
ת . בהתחלה למוקד 100 כי הם שולחים אותי לאירוע הזה.
ש בסדר. אדוני אין שאלות נוספות .
כב' השופט: התקבל וסומן ת/32.
עו"ד עירוני: למען הגילוי הנאות אני חייב משהו לבית המשפט.
עו"ד פלג: איזה ת' זה אדוני?
כב' השופט: 32 ת/32. כן עורך דין עירוני בבקשה
עו"ד עירוני: אולי אפשר לסגור שנייה את ההקלטה אדוני. אני יכול לומר.
ביני לבין העד כמו שזכור לי לא כרגע הייתה תקרית לא נעימה שקשורה ברכב שלי. אז כך שאני חייב לומר את הדברים האלה כן.
ת . ביני לבינך?
עו"ד עירוני: אתה בדקת את האוטו שלי.
ת . יכול להיות
עו"ד עירוני: חדש . ביום שהובא לארץ.
כב' השופט: זה לא צריך להשפיע
ת . זה הרכב עם שני הצמיגים הקדמיים
עו"ד עירוני: האחוריים כן. שבוע אחרי טסט
ת לא נורא.
עו"ד עירוני: מבחינתי זה כן. כי בעקבות זה היו גם דברים נוספים. טוב אדוני.
כב' השופט: אין צורך תמשיך.
עו"ד עירוני: למען הגילוי הנאות אדוני.

חקירה נגדית לעד אופיר ברוש - עו"ד עירוני:
ש . תאמר לי בבקשה אדוני איפה אתם יושבים? איפה היית כשקיבלת דיווח?
ת . בשטח בחוץ.
ש . איפה בחוץ?
ת . לא יודע.
ש תנסה להזכר.
ת . לא זוכר אני בחוץ אני ראש משמרת
ש . בסדר. תנסה להיזכר
ת . לא זוכר.
ש . לקח לך שתי דקות להגיע למקום.
ת . לא. שתי דקות קיבלתי את האירוע
ש מתי הגעת למקום?
ת . שלוש ורבע רשום כאן.
ש . אז בערך?
ת . בערך? אזור מרכז העיר, דרום העיר. לא יודע לא זוכר.
ש . לי זה חשוב.
ת . אבל אני לא זוכרת
ש יש רישומים של איפה היית?
ת . לא. אי אפשר לדעת איפה הייתי. רק לפי הלווין שאם אני מפעיל את המחשב בתוך הניידת אפשר לדעת איפה נמצא און ליין. באותו רגע
ש . ולמה אתה דוקא הגעת למקום?
ת . כי שלחו אותי.
ש . ספציפית פנו אליך? או שהיית הכי קרוב אולי?
ת . לא. שואלים ראש משמרת אם יש מישהו פנוי לאירוע. ואם אין מישהו פנוי וזה אירוע אז אני ניגש .
ש אתה מגיע למקום אתה לא זוכר מאיפה
ת . לא.
ש . כשאתה מגיע למעשה אתה לא רואה שום ממצא בזירת האירוע.
ת . לא רואה תאונה בכלל
ש . לא רואה כלום
ת . אני רואה רק את הכתמי דם שמה והניירות .
ש הבנתי. איפה זה רשום דרך אגב?
ת . רשום
עו"ד פלג: כתוב: ניירות ספוגים בדם.
ש . הניירות . לא אבל איפה? ראית גם על האספלט?
ת . אני לא יודע אני לא בוחן. אני בוחן רכבים לא בוחן תנועה. לא בוחן תאונות
ש . מה הקשר? אתה מתאר הרי לעצמך את מה שאתה רואה
ת . תיעדתי את מה שיש שם את הניירות שספוגים בדם.
ש בסדר איפה זה היה?
ת . בצומת של הרחובות .
ש . באיזה צומת? אני אראה לך תרשים
ת . לא יודע. זה בוחנים זה עבודה של בוחנים לא שלי.
ש . לא. תקשיב שנייה אנחנו פה מתחילת הדרך
ת . ידידי היקר תקשיב אני לא עובד על הדברים האלה זה לא קשור אלי. בוחן מגיע הוא עושה את התמונות שלו איפה זה היה ממוקם אני מצביע לו על המקום זהו.
ש הבוחן לא עשה שום תמונה של הזירה. אני מנסה בסיוע שלך,
ת . לא היה זירה. כי לא היה שם אף רכב
ש . שנייה. דקה. אמרת שהבוחן לידך דיבר עם העד.
ת . בוחן לידי דיבר עד? לא. הבוחן לקח את העד זה בחנות . אמרתי לו שהוא נמצא בחנות .
ש . אז אתה כותב שהוא דיבר עם העד
ת . כן
ש אז הוא דיבר עם העד
ת . לא הייתי שם איתו, אין לי מה לחפש איתו שמה
ש . אז מה עשית שם בוא תסביר לי. הגעת לשם
ת . אני מגיע בתור שוטר תנועה.
ש . אתה כותב שסיימת את האירוע בשעה ארבע. היית שם 45 דקות בזירת האירוע
ת . כן נכון נכון בסיוע לבוחן במדידות .
ש יופי
ת . היו שתי בוחנים אחד מתלמד אחד בכיר
ש . מי זה המתלמד?
ת . דיב.
ש . דיב הוא מתלמד?
ת . נכון
ש אני הלכתי לאיבוד. תשמע היה פה בוחן עמיחי שהעיד פה.
ת . עמיתי? אהה בוחן מש"י נכון אתה צודק
ש . לא מש"י מחיפה
ת . נכון. אתה צודק כי הם החליפו אותנו בגלל שבוחנים שירדו למטה לעשות את הקורס על הרכבת .
ש . נכון. ואז היה את דיב
ת . נכון
ש הבוחן עמיחי אמר,
ת . דיב המקומי.
ש . נכון. ודיב הוא המתלמד.
ת . דיב הוא כבר לא מתלמד. עד כמה שאני יודע כבר לא. עד כמה שאני זוכר
ש . אז בוא תסביר לי אמרת שהיו שני בוחנים במקום
ת . אחד מחיפה ודיב. דיב זה שלנו
ש יופי מצוין. אז בוא נתחיל שלב שלב. אני פשוט מנסה בסיוע שלך, כי אתה היית הראשון שהגעת למקום
ת . נכון
ש . אתה הראשון שיכול להבהיר לנו את התמונה של מה שהיה במקום
ת . אז הסברתי לך מה התמונה. לא ראיתי שם מה שהוא מציין חוץ מהנייר.
ש . אז אני רוצה להראות לך תקשיב שנייה. אז אני רוצה להראות לך איפה את הניירות שתצביע לי איפה הם היו.
ת . בסמוך לחנות שלו
ש סמוך לחנות שלו?
ת . כן
ש . או קי. זאת אומרת לא בצומת כמו שאמרת אלא סמוך לחנות שלו.
ת . זה על הצומת החנות שלו על הצומת על הפינה.
ש . אז בוא שנייה. אני חייב לעשות סדר. אני מתנצל אני חייב לעשות סדר פה.
ת . אין לי בעיה
ש אני עכשיו אראה לך את התרשים את התמונות של זירת האירוע.
ת . אני לא צלם ולא בוחן
ש . מה זה?
ת . אני לא בוחן. אני לא יכול להגיד לך מה התמונות האלה אומרים
ש . אני לא מבקש שתגיד לי מה
ת . זה לא המקצוע שלי. אני לא בוחן תאונות דרכים
ש אני לא מבקש שתגיד לי. אני מבקש שתסביר לי איפה ראית את הניירות . היית הרי צריך לתעד את הממצאים. לא שולחים אותך לשם סתם.
ת . לתעד את הממצאים אני לא צריך יש לזה בוחן זה העבודה שלו לא שלי
ש . בוא תגיד זה הנה זה התמונה של האירוע. זה התמונה נכון?
ת . פה. בפנים בסמטה הזאתי היו ניירות . בדיוק על הפינה.
ש . בסמטה
ת . בדיוק על הפינה. זה הצומת .
ש הבנתי בסמטה היו הניירות
ת . כן. על הפינה. החנות עצמה היא בדיוק על הפינה.
ש . ואתה הראית את זה לדיב?
ת . נכון
ש . טוב. ומה הוא עשה עם הניירות האלה?
ת . אין לי מושג.
ש אתה עשית איתם משהו? טוב. בוא נתקדם בסדר.
תשמע
עו"ד פלג: למען הסדר הטוב יצוין לפרוטוקול איפה הוא הציג את הניירות
ש . בסמטה. הוא אמר את זה בסמטת הרחוב
ת . על הפינה.
עו"ד פלג: לא אבל הוא הציג עם האצבע שלו על בפינה
ת . איפה שהחנות .
עו"ד פלג: ליד החנות יפה.
ש . איפה? אז בוא תגיד לי בוא. איפה?
ת . החנות נמצאת בדיוק על פינת הרחובות . צומת הרחובות בדיוק על הפינה שם ראיתי את הניירות
ש בכניסה לחנות?
ת . לא בכניסה לחנות על הכביש על הפינה.
ש . ממש על הכביש
ת . נכון.
ש . ממש על הכביש היו הניירות
ת . כן.
ש ואתה הצבעת על זה לדיב
ת . נכון. או לבוחן השני אני לא זוכר. לשניהם אבל הראיתי להם את זה.
ש . טוב בסדר. תגיד לי אז אתה אומר ככה למעשה אתה מטפל ברכבים ולא באנשים
ת . אני בוחן רכבים
ש . זאת אומרת אם היית רואה במקום רכבים אז היית בוחן מה קרה בצומת?
ת . לא הבנת .
ש אז בוא תסביר לי אני פשוט לא מבין
ת . יש בוחן תאונות דרכים. ויש בוחן של הורדות רכבים. אני בוחן של הורדות רכבים מהכביש . שאם אני רואה רכב לקוי אני מוריד אותו מהכביש . הסמכות שלי. זה הסמכות היחידה שיש לי.
ש . הבנתי. אז למה הגעת למקום בכלל?
ת . אני שוטר כמו כל השוטרים. שוטר תנועה אמור להגיע לכל אירוע
ש . אז אתה למעשה אתה היית שוטר סיור הראשון שהגיע למקום
ת . הסיור שהגיע. ראש משמרת שהגיע למקום.
ש יופי. דיברת עם העדים שהיו מסביב?
ת . לא דיברתי איתם. כי אמרתי לו מי ראה את התאונה? הצביע לי על הבחור בחנות . אמרתי לו אתה ראית את התאונה? אמר לי כן. אמרתי תביא תעודת זהות תמתין לבוחן.
ש . שנייה שנייה. דקה. מי הצביע לך היה שם אדם שהצביע לך?
ת . אמר לי הבחור כנראה ראה את התאונה
ש . מי אמר לך?
ת . אני לא יודע אני לא מכיר אותו.
ש לקח את הפרטים של אותו אדם?
ת . לא. לקחתי את הפרטים של העד
ש . היו שם עשרים אנשים מסביב שראו את התאונה
ת . עשרים אנשים לא ראו. אמרו לי זה שבחנות ראה
ש . אז אני אומר לך היה שם עד.
ת . נו?
ש העד הזה בעל החנות היה פה ואמר שהוא ועוד הרבה מאד אנשים ראו את את התאונה ועמדו שם. אז למה לא טרחת לקחת את הפרטים שלהם?
ת . ככה. כי במגזר לא נותנים. שאלתי במקום מי ראה את התאונה? אמרו לי אף אחד. אמרו שהעד בתוך החנות
ש . איפה כתוב ששאלת? לפני רגע אמרת שלא שאלת דיברתי עם העד
ת . דיברתי עם הבוחנים.
ש . מה זה?
ת . עם הבוחנים.
ש עם איזה בוחנים?
ת . שהיו במקום שהגיעו.
ש . תקשיב. לא, לא בוא נעשה סדר. אתה מגיע לשם בתור סייר.
ת . בתור סייר ראשון
ש . האיש הראשון נכון?
ת . כן
ש אתה אומר לי לפני רגע שלא דיברת עם אף אחד
ת . שאלתי במקום אם יש עדים לתאונה. אמרו לי הבחור בתוך החנות .
ש . ואת זה ששאלת לקחת פרטים שלו?
ת . לא.
ש . למה?
ת . כי אני צריך רק את העד.
ש מאיפה אתה יודע? היו שם אולי עשרים אנשים שראו את האירוע.
ת . אבל לא ראו
ש . נכנסת לחנויות סמוכות? שאלת?
ת . לחנות שלו נכנסתי.
ש . נכנסת לחנויות סמוכות?
ת . עד כמה שאני זוכר כן
ש אז איפה זה כתוב?
ת . לא כתוב.
ש . תשמע למה כתבת את הפעולות שביצעת בזירה?
ת . כי הפעולות שביצעתי הם פעולות פשוטות .
ש . אז בוא למה לא כתבת אותם שגם העדים הנוספים לא ראו
ת . יכול להיות שכנראה
ש באיזה חנויות היית? אתה יודע מה אני אבדוק את זה
ת . הבייגלה, הבייגלה של אנג'ל
ש . שאלת אותו אם הוא ראה את התאונה
ת . כן. אמרו שהם לא ראו רק שמעו את הרעש . החנות של התכלת
ש . ונכנסת לתוך החנות של התכלת .
ת . כן. לקחתי ממנו תעודת זהות
ש הבנתי. ואז ביקשת ממנו גם לראות איך הוא ראה את התאונה נכון?
ת . לא. אמרתי לו תמתין עד שהבוחן יגיע אליך. תעודת זהות
ש . לא דיברת איתו?
ת . לא.
ש . אז הוא מסר לך אולי מספר רכב שהיה מעורב?
ת . הוא לא מסר לי כלום. מסר לי רק תעודת זהות שלו ביקשתי ממנו תעודת זהות שלו זה על פי הבוחנים. הוא נותן תעודת זהות . אומר לו אתה כרגע ממתין עד שהבוחן יגיע.
ש והוא אמר לך אולי משהו נוסף מעבר לזה?
ת . הוא לא אמר לי כלום. אמרתי לו רק את התעודת זהות שלו להמתין עד שהבוחן יגיע.
ש . הבנתי. והמתנת איתו?
ת . אני לא צריך להמתין איתו. התעודת זהות שלו אצלי.
ש . הבנתי. אז תשמע אז עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. שמגיע הבוחן הראשון לזירה כן? הוא היה צריך ללכת ולקרוא מי זה חיים כדי לחקור אותו. אם התעודת זהות של הבחור הייתה אצלך למה הוא היה צריך לחפש את החיים הזה בחנויות? לא יכול יותר פשוט לגשת אליך ולקחת ממך את הפרטים?
ת . לא יודע. כנראה הוא היה עסוק.
ש מי היה עסוק?
ת . אין לי מושג.
ש . רגע. אתה עובד איתו או לא עובד איתו?
ת . אני לא קשור אליהם. אתה לא מבין?
ש . לא. לא מבין.
ת . אז אני אסביר לך. יש אגף שנקרא אגף סיור בתנועה. ויש אגף של בוחנים
ש הבנתי.
ת . שני אגפים שונים במיוחד.
ש . אבל אתה לא חושב,
ת . בוחנים מטפלים בתאונות דרכים בלבד. אנחנו לא קשורים לעניין הזה. רק מסייעים להם במקום בעניין של מדידות זה הכל.
ש . הבנתי. אבל אתה גם היית הרי שוטר, כמו שאמרת אתה שוטר רגיל הגעת למקום נכון?
ת . שוטר ראש משמרת
ש ראש משמרת .
ת . כן.
ש . אתה צריך לאסוף ממצאים בזירה נכון?
ת . לא.
ש . לא צריך לאסוף ממצאים?
ת . לא. רק להצביע לבוחן
ש מה?
ת . להגיע לבוחן להסביר לבוחן מה ראיתי זה הכל.
ש . אבל תשמע הייתם שם 45 דקות . מדדת את השטח זה הדבר היחיד שעשית?
ת . נכון
ש . לא דיברת עם אנשים שהיו מסביב? לא עניין אותך?
ת . לא
ש בדקת אם יש מצלמות אולי כלום?
ת . זה הבוחנים בודקים. זה העבודה של הבוחנים
ש . אבל אתה שוטר
ת . אז מה אם אני שוטר? זה עבודה של בוחנים אדוני
ש . זה לא עבודה של בוחנים
ת . העבודה של בוחן תנועה. זה עבודתו
ש הבנתי. טוב.
ת . זה לא עבודה שלי.
ש . אז אני רוצה להגיד לך כך אדוני אם סייר רגיל היה מגיע למקום הוא גם היה מתשאל את האנשים, שואל פרטים
ת . ...שתגיע למקום. כי ניידת לא מטפלת
ש . הגישה ברורה. בוא נתקדם.
תאמר לי זאת אומרת אתה למעשה ברכבים עצמם לא מבין כלום או שכן מבין?
ת . מה זה קשור?
ש אני שואל אותך.
ת . לא אענה לך
ש . אתה יכול?
ת . לא.
ש . אתה מבין שיש פגיעה
ת . זה העבודה שלי, העבודה שלי רכבים בדיקת רכבים
ש אז אתה מבין, אז אתה מבין
ת . כן
ש . אתה יודע לזהות פגיעות על רכב.
ת . אני לא יכול לזהות . אני לא בוחן דרכים. עוד פעם הסברתי לך זה מקצוע שלם זה חצי שנה ללמוד.
ש . הבנתי.
ת . אני עברתי קורס רק של שלושה שבועות .
ש תשמע אתה דיברת עם מד"א
ת . לא.
ש . למה?
ת . למה אני צריך לדבר עם מד"א ? בוחן עושה את כל הפעולות האלה. אני מסביר לך עוד פעם
ש . מתי הבוחן הגיע למקום?
ת . אין לי מושג. עשר דקות, חמש דקות אחרי שדיווחתי למוקד שלנו.
ש הוא הגיע למקום עשר דקות לפני שעזבת . אתה היית בזירת האירוע לבד 35 דקות .
ת . נו?
ש . אז מה עשית כל פרק הזמן הזה?
ת . המתנתי לבוחן שיגיע.
ש . אבל יש לך אנשים הולכים העדים נעלמים
ת . יש לי עד אחד מספיק לי.
ש ואם יש אנשים נוספים שראו את הנהג הפוגע?
ת . יבואו ידברו עם הבוחן
ש . אבל איפה הוא ימצא אותם?
ת . לא יודע. זה העד היחיד שאמר לי שהוא ראה
ש . אז למה לא תישאלת? אתה לא מבין
ת . אני לא צריך לתשאל. עוד הפעם. זה לא התפקיד שלי לתשאל אנשים. במידה ויש לי עד אחד זה מספיק לבוחן
ש מספיק לבוחן?
ת . במקרים כאלה כן
ש . למה? ואם העד הזה לא ראה את הנהג הפוגע?
ת . אבל הוא אומר שהוא כן ראה
ש . הוא אומר שהוא לא ראה
ת . זה מה שהוא אומר
ש לא. הוא היה פה בבית משפט והוא לא יודע להגיד מי הפוגע
ת . זה מה שהוא אמר לי שהוא ראה את התאונה. בגלל לקחתי ממנו את התעודות זהות אמרתי תמתין בתוך החנות אל תצא בכלל עד שיבוא הבוחן.
ש . או קי. תשמע אתה יודע מה? אין לי שאלות נוספות אדוני.
כב' השופט: חקירה חוזרת אין. תודה רבה לך העד הבא.
שלום לך.
עו"ד פלג: זה ליאור הלר
כב' השופט: מה שמך בבקשה?
ת . קוראים לי ליאור הלר.
כב' השופט: ליאור הלר. כן מר הלר אתה מעיד עכשיו בבית משפט אני צריך להזהיר אותך שאתה חייב לומר את האמת . את כל האמת ורק את האמת אחרת אתה צפוי לעונשי מאסר.
ת . הבנתי.
כב' השופט: תציג לנו את עצמך בבקשה. אתה שוטר במשטרת ישראל?
ת . אני לא הייתי בתפקיד השוטר.
כב' השופט: או קי. היום אתה שוטר
ת . היום אני שוטר
כב' השופט: ובזמן האירוע?
ת . הייתי עובד נציג שרות באוויס בחברת אוויס.
כב' השופט: אז היית איש אוויס.
ת . כן
כב' השופט: או קי. חקירה ראשית בבקשה.
עו"ד פלג: אדוני אני כבר אומר שהודעתו הוגשה. זה ת/16 אדוני. אז אני רק אשאל אותו מספר שאלות .
עו"ד עירוני: אולי אפשר גם, הרי אם היה, היות אפשר היה עקרונית להגיש גם את מה שאמרת לי בטלפון.
עו"ד פלג: אל תדאג אני מגיעה לזה בדיוק.
עו"ד עירוני: טוב. אם זה היה כתוב
עו"ד פלג: אמרתי לך מדוע זה לא כתוב.
עו"ד עירוני: אני יודע. אז אין בעיה עם זה.
עו"ד פלג: ההודעה הוגשה אדוני זה ת/16.

חקירה ראשית לעד ליאור הלר - עו"ד פלג:
ש . ליאור אני אשאל אותך קודם כל. אני מבינה שעבדת בחברת אוויס.
ת . נכון.
ש והיום מה אמרת שאתה נמצא באיזה שהוא קורס?
ת . בקורס כן. קורס שיטור.
ש . כמה זמן עוד המשכת לעבוד שם אחרי האירוע?
ת . ממש חודש אחרי.
ש . חודש אחרי.
ת . בערך
ש ולמה עזבת?
ת . עזבתי כי היה לי כבר מועד לניתוח בעיניים. לייזר בעיניים וידעתי שאחרי זה אני כבר בתהליך למשטרה.
ש . או קי. בסדר.
עכשיו תראה ליאור יש ההודעה שלך כפי שאמרתי כבר הוגשה. הוגש גם
ת . הצ'ק אין של הרכב
ש . בדיוק הצ'ק אין של הרכב
ת . כן
ש אני מראה לך אותו זה ת/13 אדוני. אתה קיבלת את הרכב?
ת . כן. זה חתימה שלי עם מספר עובד שלי.
ש . סליחה לא שמעתי.
ת . מספר עובד שלי וחתימה שלי.
ש . וחתימה שלך
ת . כן
ש באיזה שעה התקבל הרכב?
ת . לא זוכר כבר. הנה שלוש ועשרה.
ש . או קי. רק מה זה אומר השעות הזאת? איזה שעה אתה כותב?
ת . זה השעה שאנחנו שקיבלתי את הרכב. אני מקבל את הרכב לפני שאני חותם עליו אני רושם את השעה המדויקת של אותו זמן אירוע.
ש . ליאור איפה קיבלת את הרכב? באיזה מקום?
ת . בחניון של אוויס. זה נמצא איפה תחנת דלק פז. למטה שם יש חניון.
ש תתאר את החניון.
ת . החניון הוא עגול כזה. חשוך מאד חשוך. קשה מאד לראות .
עו"ד עירוני: אני מבין שחברתי דיברה עד על דברים נוספים. היות והדברים האלה לא מופיעים בעדותו. היה ראוי גם אותי היה לעדכן לגבי הדברים האלה
ש . על איזה דברים?
כב' השופט: טוב תמשיך זה חבל.
ש . עורך דין עירוני אני הרי יידעתי אותך מה
עו"ד עירוני: על החניון? שדיברת על החניון?
ש . לא אני שואלת אותך עכשיו איפה זה התקבל. מה הבעיה?
כב' השופט: הוא קיבל את הרכב בחניון היא מבקשת שהוא יתאר את החניון.
ת . החניון חשוך. אין הרבה תאורה שם. היה לחץ של הרבה לקוחות אותו זמן. זה שעות של לחץ. זהו חניון ממש חשוך. קשה קשה לראות הרבה מכות של רכבים והרבה בעיות בגלל החניון הזה שהוא חשוך. זה מה שקורה. קרה גם בעבר
ש . או קי. שנייה אחת ליאור.
ת . או קי
ש אני רוצה להפנות אותך רק למשהו שכתבת בהודעה.
עו"ד עירוני: אדוני למה הסכמת להגשת ההודעה?
ש . אתה שם לב שאני לא שואלת אותו על כל התהליך. יש משפטים שאני רוצה שהוא יסביר לי.
אני מסתכלת על ההודעה שלך אני מקריאה לך באותם מילים שלא תהיה פה איזה שהיא התנגדות . כתוב פה הבחור הזה זה תחילת משפט. ניגש אלי אמר לי שאני רוצה להחזיר את הרכב
ת . כן
ש . הבחור הזה היה כן לחוץ ואמר שאני מחזיר רכבים בסדר כל הזמן ודלק מלא.
ת . כן
ש . רשמתי מה שאני צריך לרשום בטופס החזרת רכב. למה התכוונת? במה התבטא הלחץ שלו?
ת . אני אסביר לך. כמו שאמרתי זה היה שעות של לחץ. הרבה לקוחות מה שאנחנו עושים בדרך כלל אומרים להם לעמוד ליד הרכבים לפי תור ואנחנו נגיע אליהם. נגיע אליהם לפי סדר ולפי תור כי אם לא זה יוצר בלגן. כי אם באים וזה לחץ של אנשים ובלגן. מה שקרה הייתי עם לקוח ומספר פעמים הוא בא אלי אמר לי שאם אפשר להחזיר את הרכב? אמרתי לו שנייה חכה אני אגיע אליך. אני אגיע אליך, אני אגיע אליך. וכשהגעתי אליו אחרי שסיימתי עם הלקוח הגעתי אליו. הוא אמר לי שאני מחזיר כל הזמן את הרכבים והכל בסדר. ודלק מלא. והכל בסדר. אמרתי לו אני צריך לעשות את הבדיקה שלי אפילו שאתה אומר לי את זה אני צריך לעשות את הבדיקה שלי. עשיתי את הבדיקה. באמת הדלק היה מלא. ולא ראיתי שום מכה.
ש או קי
ת . וזה מה שקרה
ש . עכשיו ליאור מה שחברי גם התכוון אליו ואני עדכתי את חברי בזה. אתמול הייתה לנו שיחה מאד קצרה בטלפון. ובמהלך השיחה הקצרה הזאת אתה אמרת לי תוך כדי השיחה שאתה חושב שהיו שם שני אנשים. ואני אמרתי לך ההודעה אפילו לא הייתה לפני, גם את זה אמרתי לחברי. אני אמרתי לך תשמע אני חושבת שבהודעה שלך אתה אמרת שיש עד אחד תסביר את ההבדל. אז אני מבקשת ממך גם עכשיו להסביר את ההבדל.
עו"ד עירוני: זה חקירה נגדית אדוני
ש . אני חושפת את הדברים
עו"ד עירוני: הוא כבר את הרמז. אתה עכשיו יכול להגיד שהיה בן אדם אחד זה בסדר. זה מה שהיא רוצה לשמוע.
ש . עורך דין עירוני אתה מתנהג בצורה לא הוגנת
עו"ד עירוני: זה לא בסדר. לא שואלים בשיחה
ת . שנייה אני אסביר בדיוק
כב' השופט: עורך דין עירוני
עו"ד עירוני: בסדר אדוני זה כבר לא משנה.
ת כשמסרתי את העדות אני לא זוכר למה אמרתי בן אדם. לפי מה שנראה לי שהיה איתו עוד בן אדם. כשבאתי לכיוון הרכב הוא עמד ממש בצד ימין בדלת שליד הנהג עוד בחור.
כב' השופט: מי זה הוא?
ת . עוד בחור, היה עוד בחור לידו. בחור גם אם אני זוכר חולצה לבנה כיפה שחורה. אני זוכר את זה. אני פשוט זוכר שהיה איתו עוד מישהו. אני לא יודע למה לא מסרתי את זה. אבל מה שזכור לי. עוד בן אדם
ש . להפתעתך עורך דין עירוני הוא לא חוזר בו ממה שהוא אמר אתמול. אבל אני רוצה להבין ואת זה לא עשינו אתמול כי כאמור גם ההודעה לא הייתה לפני. ובכל מקרה הייתי עושה את זה כאן.
אז אני רוצה להבין, אני רוצה להפנות אותך ככה: אני רוצה להפנות אותך, קודם כל זה אותה הודעה נכון?
ת . כן,כן. כן. אני זוכר
ש אתה זוכר.
ת . כן
ש . גם כתוב שהיא הוקראה לפניך. שאתה מאשר אותה.
ת . כן. נכון
ש . איפה היא נגבתה ההודעה הזאת?
ת . ליד הבית שלי.
ש או קי. עכשיו אני רואה כאן ככה: בשורה 9 סוף שורה 8 תחילת שורה 9 כתוב הבחור היה לבד. לא ראיתי עוד מישהו. ניגש אלי ואמר לי אני רוצה להחזיר את הרכב. שנייה אחת .
אחר כך בהמשך כתוב בשורה 15 "הוא היה לבדו. אבל לא ראיתי אותו נוהג." זאת אומרת אמרת אני לא ראיתי אותו נוהג הוא היה מחוץ לרכב
ת . נכון
ש . עם הדלת סגורה.
ת . כן
ש . אמרת שהוא היה לבדו. אתה קראת את ההודעה הקריאו לך אותה או שקראת אותה.
ת . כן
ש אתה חתמת עליה. אז אני מבקשת ממך להסביר את זה. זאת אומרת ההודעה הזאת נגבתה ב-2.3
ת . נכון. אני זוכר, אני זוכר את האירוע. אבל אני לא, אני לא זוכר בדיוק למה אמרתי בן אחד ולא עוד בן אדם איתו. אני באמת זה ממש ממש מעורפל לגמרי כל הסיפור
ש . אני אגיד לך יותר מזה. גם כמה ימים קודם דיבר איתך אחד השוטרים בטלפון ואתה אמרת לו שהוא היה לבדו.
ת . זה אני לא זוכר להגיד
ש . אתה לא זוכר
ת . זה אני לא זוכר להגיד אם אמרתי.
ש אבל אתה אומר מה שאתה מרגיש היום ממה שאתה זוכר היום
ת . ממה שאני זוכר ממש מעורפל שהיה איתו עוד בן אדם. לא יודע אם בתוך הרכב. אני לא יודע. כי אני כשראיתי זה כבר היה אחרי שהרכב עמד לא ראיתי את הרכב נוסע מגיע. הרכב עמד כלפי פנים
ש . ובהודעה שלך לא נתת, נתת תיאור שלו של האדם הזה. ולא נתת תיאור בעצם של אף אדם נוסף
ת . נכון
ש . אז מה? יכול להיות שהתבלבלת? שלא זכרת
ת . שלא הזכרתי אותו שלא זכרתי אותו. אני לא יודע. אני לא יודע למה הזכרתי אותו. אני לא יודע.
ש טוב.
ת . אני לא יודע
ש . או קי. בסדר אדוני אין שאלות נוספות .
כב' השופט: חקירה נגדית אם יש .
עו"ד עירוני: יש אדוני.

חקירה נגדית לעד ליאור הלר - עו"ד עירוני:
ש . תשמע אני אנסה היות והיום אתה שוטר אתה גם יודע לשים לב לפרטים קטנים
ת . או קי.
ש החניון התת קרקעי ששם אתם מקבלים את הרכבים אנחנו עשינו פשוט את התהליך הזה. הוא מרושת במצלמות נכון?
ת . מצלמה לפי מה שזכור לי מצלמה על החניה הזאת ספציפית אין
ש . עכשיו המנהל שהעיד פה אמר שהוא ראה את הצילומים של החניון דרך המצלמה. והוא ראה את המצלמה במשרדו.
ת . או קי.
ש . זאת אומרת אתה לא יודע להגיד אם יש מצלמה או אין מצלמה לפי מה שאתה יודע?
ת . וודאי. אני לפי מה שנראה לי פעם ראיתי מצלמה אין על החניה הזאת ספציפית לפי מה שזכור לי לא רוצה להגיד לך וודאי.
ש אני אומר לך, אני אומר לך את הכי אמיתי שיש . היות ואתה אדם היחיד למעשה האובייקטיבי שבעזרתו אנחנו מנסים סוף סוף לאשר את הטענה של הנאשם לגבי אותו האדם הנוסף שהיה איתו אני מבקש ממך עזרה בנקודות קטנות .
ת . תשאל מה שאתה רוצה
ש . תשמע. עכשיו אתה ראית את הרכב מגיע. לא ראית אותו מגיע ראית אותו עומד.
ת . עומד
ש . עומד בחנייה. כאשר אתה אמרת עכשיו לחברתי שאותו האדם הנוסף עמד ליד הדלת של הנהג
ת . כשחזרתי לרכב לבדוק להם את הרכב. הבן אדם עמד ליד הדלת
ש של הנהג
ת . ליד הנהג
ש . הבנתי. עכשיו תשמע אחרי שהוא מוסר לך את הרכב
ת . או קי כן?
ש . אתה אומר שהיה שם תור למעשה הוא המתין עד שתבדוק רכבים אחרים
ת . כן
ש נכון? עכשיו בשלב הזה אתה לא רואה מה קורה עם הבן אדם הנוסף הוא כבר מגיע אליך לבד עם המסמכים נכון?
ת . הוא מגיע אלי לבד? נראה לי שכן. אם אני לא טועה נראה לי שכן.
ש . עכשיו אתה לא רואה אות, אותו לא רואה נוהג ברכב
ת . לא ראיתי אותו נוהג ברכב לא.
ש . לא ראית .
ת . מהלחץ מהבלגן שהיה לנו
ש אין בעיה.
ת . ראיתי
ש . אני חלילה לא בא בטענות . דרך אגב גם המנהל שהיה פה אמר שהוא ממש לא כעס עליך. ומה שהשוטר כתב על זה שהוא כעס עליך זה לא נכון. אז בוא.
ת . ממש לא כעס עלי
ש . אני יודע
ת . להיפך.
ש אני יודע. השוטר פשוט כתב על זה מזכר שהוא כועס עליך מאד וכו.
עו"ד פלג: אני אגב לא ראיתי מזכר כזה. אבל לא נורא.
ש . אני אפנה.
ת . אני לא מכיר את זה. דוקא מאד העריך אותי בעבודה.
ש . אז בוא נתקדם הלאה
ת . או קי.
ש . עכשיו תשמע כמה זמן אתה עבדת באוויס?
ת . אני עבדתי כחצי שנה בערך.
ש חצי שנה
ת . כן
ש . האם היה אירוע כלשהו נוסף ששם לא ראית מעיכה על האוטו?
ת . אירוע נוסף לא היה.
ש . לא היה.
ת . לא היה. לא היה. אולי מכות קטנות שלא משהו
ש לא גם המנהל הזה שלמעשה מעיכה אין דבר כזה שמפספסים מעיכה. שריטות מכות קטנות יכולות לפספס. מעיכה אי אפשר לפספס נכון?
ת . אפשר לפספס היו נהגים שכן פספסו
ש . אתה?
ת . אני לא פספסתי לא.
ש . עכשיו אני שואל אותך בהכי הגינות שיש . אתה באותו יום לא הרגשת טוב וגם הלכת הביתה נכון?
ת . כן
ש אתה לא יודע מה עשו עם האוטו
ת . מה זה?
ש . אתה לא יודע מה עשו עם הרכב אחרי שהלכת נכון?
ת . אין לי מושג.
ש . עכשיו אבל ההליך הסטנדרטי העידו פה אנשי אוויס ההליך הסטנדרטי זה שרכב נכנס אחרי בדיקה. הנהג עולה למעלה
ת . נכון
ש מזדכה על האוטו
ת . נכון
ש . ואז יש לכם קבלן חיצוני שיושב איתכם בחניון למטה שהוא מטפל באוטו מבחינת הגיון, מבחינת הזזה
ת . נכון. לא מבחינת הזזה
ש . מבחינת הניקיון
ת . הניקיון בלבד. אנחנו מזיזים לו
ש הבנתי.
ת . הוא לא עובד של אוויס.
ש . ויש שם נהגים נכון? באוויס למטה חוץ ממך יש נהגים
ת . כמוני. כמוני. נציגי שרות .
ש . עכשיו המנהל לא ידע להגיד מי עבד. אבל אתה מסכים איתי שמקום שבו הוא השאיר את האוטו הוא לא נשאר שם. אלא מעבירים אותו לחנייה.
ת . אני לא יודע להגיד לך.
ש אתה לא יודע להגיד לי
ת . לא יודע להגיד לך אני לא הייתי שם וההליך הזה אני לא יודע.
ש . אז בוא תעזור לי בדרך כלל. יש מקום כמו שאנחנו ראינו. אני ראיתי. שבמקום איפה שמשאירים את הרכבים הנהגים לא משאירים אותם איפה שהנהג השאיר. אלא מעבירים אותם לחניה.
ת . יש חניה נכון. יש חניה נוספת .
ש . לא משאירים שם במקום. יש אזור קבלה
ת . יש רכבים שנשארים ויש רכבים שאנחנו, אם יש יותר מדי רכבים בחניון הזה אנחנו מעבירים
ש כמו שיש לחץ
ת . נכון
ש . כמו שיש לחץ בדיוק על זה דיברת שהיה לחץ באותו יום נכון?
ת . היה לחץ
ש . ומקום קבלת הרכבים בחברת אוויס זה לא המקום שהרכבים נשארים שם גם לעמוד נכון? מעבירים אותם לחניה את הרכבים.
ת . יש רכבים שכן מעבירים כן. אני לא יודע מה אחר כך אני לא הייתי שם
ש לא תקשיב. תקשיב אין לי בעיה.
ת . תשמע, יש
ש . היות ועבר זמן והשוטרים לא עשו את הבדיקות האלה ומנהל רצה לעזור אבל אף אחד לא ראה את התמונות אנחנו מנסים בסיוע שלך ובסיוע כל הגורמים האחרים לבנות איכשהו את התמונה. בדרך כלל. עזוב את המקרה הספציפי הזה.
ת . תראה כשיש לחץ כשיש לחץ אנחנו לא חוסמים חניה.
ש . או. זהו.
ת . לא חוסמים זה חניה שיש שמה חניה לבניין של מגורים לא חוסמים חניה משתדלים להעביר. הרכב הזה ספציפית חנה במקום חניה מסודרת הוא לא חסם שום רכב.
ש מתי שהוא השאיר אותו?
ת . מתי שהוא השאיר, מתי שאני בדקתי אותו חניה מסודרת לא חוסם שום רכב. חניה פנימית מסודרת
ש . כן. אבל הוא לא עמד בחניה עצמה איפה שהרכבים חונים אחרי התיקון נכון?
ת . הוא לא. לא. הוא חנה בחניה
ש . הוא עמד בכניסה, הוא עמד בכניסה איפה שאנשים מחזירים את הרכבים בקבלתם
ת . בוא אני אסביר לך יש חניות, יש חניות, חניות יש עוד חניות למטה שהם חנייה לשטיפה שאנחנו מעבירים אותם לשטיפה.
ש זה נכון. זה נכון.
ת . נכון? הוא חנה בחנייה פנימית מסודרת ברגע שרכב חוסם אז אנחנו נאלצים להעביר אותו לחניה השנייה הבנת? זה התהליך שלא יחסום את החנייה לאזרחים שגרים שם
ש . עכשיו מה עשו עם הרכב אתה לא יודע להגיד לנו.
ת . לא יודע כלום. אני הלכתי הביתה
ש . אתה לא יודע להגיד לי אם שטפו אותו, אם טיפלו אותו , לא יודע להגיד לי כלום.
ת . כלום. כלום הלכתי הביתה וזהו.
כב' השופט: טוב.
ש מה אדוני?
כב' השופט: מה הוא אמר בינתיים? או קי.
ש . מה הוא אמר בינתיים?
כב' השופט: כן. מהתחלה מהרגע שהוא פה. שמישהו אחד החזיר ואולי עוד אחד היה איתו הוא לא קושר את הנאשם
ש . שמה?
כב' השופט: כלום.
ש . אדוני אבל יש פה טענה אחרת . אני כנראה מפספס אני כנראה לא מסביר את עצמי טוב ולכן אדוני לא מבין אותי לחלוטין.
כב' השופט: כן
ש . אני לא מאמין שהאיש הזה לא ראה את המעיכה.
כב' השופט: את מה?
ש . שהאיש הזה לא ראה את המעיכה אני לא מאמין. שהוא פספס את זה.
כב' השופט: תרכז אותו בזה.
ש . אז זה בדיוק מה שאני אומר.
ת . אני אין מצב.
ש . שפספסת את המעיכה.
ת . אני לא ראיתי שום מעיכה.
ש . הבנתי.
ת . לא ראיתי שום מעיכה.
ש ואתה,
ת . אני עובד חצי שנה באוויס שום בעיות . שום כלום. הכי אמין שיש אין מצב שפספסתי מעיכה.
ש . זאת אומרת אין מצב שלא ראית את המכה הזאת שהשוטרים אמרו שראית.
ת . אני לא ראיתי שום מעיכה. הנה פה תסתכל פה בצ'ק אין
ש . ראיתי.
ת . לא ראיתי שום מעיכה. זה מה שנתתי וזה העדות
ש לכן גם אדוני אני שואל אותו את השאלות מי נגע באוטו ומי מה עשה עם האוטו. ומי לקח את האוטו ומי העביר את האוטו. כי אחרי שהאיש הזה לא הרגיש .
כב' השופט: לפני רגע אמרת שהיה חושך כזה שאי אפשר לראות . אז אני לא מבין.
ת . אתה היית בחניון הזה?
ש . כן. פעמיים. עברתי את התהליך הזה
עו"ד פלג: כבוד השופט שואל את השאלה הזאת .
ת . מה זה? סליחה.
כב' השופט: אתה אמרת בהתחלה שהחניון הזה מאד מאד מאד חשוך
ת כן.
כב' השופט: וקשה לראות דברים
ת . מאד קשה לראות .
כב' השופט: אז למה זה לא יכול להיות שבגלל החשיכה לא פספסת את המעיכה.
ת . לא. יכול להיות שפספסת מעיכה. יכול להיות שהייתה מעיכה ופספסתי אותה. אבל לא ראיתי שום מעיכה. לא ראיתי מעיכה. זה גם מה שרשום פה בצ'ק אין. מבחינתי ממה שאני ראיתי הרכב בסדר. עשיתי סיבוב ברכב הדלק מלא. הכל בסדר. צמיגים בסדר. אני מעלה אותו למעלה לדיילים. זה מה שקרה זה מה שראיתי. זה גם מה שרשום בצ'ק אין. אם היה איזה תקלה או משהו אני רושם את זה.
ש . אז לכן כל השאלות האלה אדוני מה עשו איתו בדיוק עם הרכב. כי היו שם עוד חמישה אנשים שעובדים שם נהגים. ומה הם עשו עם הרכב אף אחד לא יודע. ואת המצלמות אדוני לא לקחו. למרות שהיו קיימים וכתבו דוח לא נכון.
אז תשמע עוד שתי שאלות ואני משחרר אותך
ת . או קי. אין בעיה.
ש עכשיו כדי להבהיר את הנקודה הזאת כדי להסביר את עצמי לבית המשפט.
ת . או קי.
ש . ברגע שאתה הולך הביתה יש שם אנשים נוספים שעובדים. אין מצב שהרכבים עומדים שעות בלי שמטפלים בהם. כי יש כל הזמן השכרות חדשות נכון?
ת . קורה מצבים שכן. כשיש לחץ קורה מצבים שהרכבים עומדים גם ימים ויותר מימים.
ש . מה עשו עם האוטו הזה אתה יודע?
ת . אני לא יודע להגיד לך. אני הלכתי באותו יום הביתה. משהלכתי הביתה כלום. כאילו מחתים שעון וזהו.
ש עכשיו הבחור הנוסף תסכים איתי רק שהבחור הנוסף שהיה יחד איתו היה בחור דתי עם זקן נכון? חולצה לבנה?
ת . אני זוכר בחור גם דתי. חובש כיפה. עם חולצה לבנה רזה. זהו. זה הפרטים שאני זוכר פחות או יותר.
ש . תנסה להזכר אולי הוא היה עם זקן? לא זוכר?
ת . אולי זיפים אולי אולי. זה הכל מעורפל לגמרי.
ש . תודה. תודה.
עו"ד פלג: יש לי שאלה חוזרת אחת אדוני.
כב' השופט: כן.

חקירה חוזרת לעד ליאור הלר - עו"ד פלג:
ש אתה באותו יום הלכת הביתה
ת . כן
ש . אתה ראית אחרי, זאת אומרת אחרי, באותו יום הלכת הביתה. אני שואלת האם ראית את הרכב הזה אחרי?
ת . לא
ש . ראית את הנזק הזה אחרי?
ת . לא
ש זאת אומרת אתה יודע האם מדובר במעיכה או בנזק קטן?
עו"ד עירוני: בואי נראה תמונות .
ת . האמת לא נכנסתי לזה.
ש . לא ראית את זה.
ת . לא נכנסתי. התקשרו אלי מאוויס באותו יום שאלו אותי אם ראיתי
עו"ד עירוני: חברתי חולקת
ש . שנייה אחת .
ת . משהו זה? אמרתי שלא ראיתי כלום. זהו.
ש או קי. תודה אין שאלות נוספות .
עו"ד עירוני: אם חברתי חולקת על זה שזה מדובר במעיכה אני יכול להראות לה את התמונה.
כב' השופט: תודה רבה. העד הבא.
עו"ד פלג: אדוני רק למען הסדר הטוב מקודם אדוני אמר לי שהוא סימן את ההודעה, את דוח הפעולה של אופיר הרוש ת/32 אצלי משום מה יש עד ת/28
כב' השופט: יש ת/28
עו"ד פלג: שזה הרקמה האורגנית?
כב' השופט: ויש ת/29 שזה עמיחי נחמן בוחן תאונות דרכים זכ"ד. בכתב יד ומודפס.
עו"ד פלג: ת/29. אני אעבור אחרי זה אדוני.
כב' השופט: כן. מי העד הבא?
עו"ד פלג: אדוני העד הבא. אילן.
כב' השופט: שלום לך מה שמך בבקשה?
ת . אילן יוסף.
כב' השופט: כן. מר יוסף אני צריך להזהיר אותך כמו כל עד שאתה חייב לומר את האמת את כל האמת ורק את האמת אחרת אתה צפוי לעונשי מאסר.
תציג לנו את עצמך בבקשה.
ת . שוטר כ-17 שנים. משרת כבוחן תאונות דרכים כ-14 שנים. היום אני בוחן. זהו.
כב' השופט: חקירה ראשית בבקשה.

חקירה ראשית לעד אילן יוסף - עו"ד פלג:
ש . אדוני הזכ"ד של העד הוגש לבית המשפט ומדובר ב-ת/21.
אז הנה כפי שעכשיו אמרתי בעצם הזכ"ד. אני מבינה שזה הזכ"ד שאתה כתבת .
ת . כן
ש . או קי. אם אפשר את זה רק רגע אחד ואני מיד אחזיר לך אם תצטרך.
אז הזכ"ד הזה בעצם הוגש לבית המשפט. אז כל הדברים נמצאים בפני בית המשפט. אני רק אשאל שאלה אחת או שתים.
קודם כל אתה מציין במזכר הזה שבזמן שליאת אשת הנאשם בעצם ישבה בתחנת המשטרה עם אסף שזו, עם החוקר אסף שזו וחוקר, אז אתה וחוקר נוסף יצאתם לסרוק את אזור בניין כלל. לאתר את הבחור שנראה בצילום. תסביר לי מה למה מה חיפשתם ולמה יצאתם באותו זמן החוצה?
ת . זה תאונת פגע וברח. החשד, יש היכרות . היא טענה שהיא לא מכירה את הבחור שהיא מסרה לו את הרכב. שאין היכרות .
ש או קי.
ת . אז מהצילומים שאסי הראה לי חשבתי שהוא ליווה אותה. זאת אומרת זה בחורה שהיא הייתה, חשבתי שהיא לא הגיעה לבד לבניין. אז בגלל זה ירדתי למטה לקומות, בניין..הוא בניין מאד מורכב. אז ירדתי לקומות התחתונות ולרחוב יפו לסרוק אותו לראות אם אני אראה אותו שמה. חשבתי שהוא בא איתה. הוא ליווה אותה למקום. הוא ממתין למטה או משהו כזה.
ש . או קי. ומה עלה בגורל החיפוש הזה? כל הפרטים
ת . לא מצאתי אותו לא זיהינו אותו.
ש . או קי. שאלה נוספת: בזמן שאתם חיכיתם, כשאתם הגעתם ואני לא, אני עוד פעם בגלל שהדברים נמצאים בפני בית המשפט אני לפחות לא עוברת איתך על כל השתלשלות האירועים בסדר?
אבל בזמן שאתם הגעתם לקינג גורג' 12 או קי? אני אעבור איתך על זה רגע. אתם הגעתם לקינג ג'ורג' 12. אתה כותב אסף ואני נגשנו לכתובת שמסר . פגשנו את הבוחן אודי. עלינו לקומה הראשונה דפקנו על הדלת . לא היה מענה. הבוחן אסף התקשר לפלאפון ונשמע צלצול אך לא היה מענה. מה הכוונה? אני לא הבנתי את זה.
ת . אסף התקשר למספר הוא התקשר. מתוך הדירה שמעתי את הצלצול אבל אף אחד לא ענה זאת אומרת שמענו את הצלצול פיזית .
ש כשאתם עומדים בקינג ג'ורג' 12
ת . עומדים מחוץ, מעבר לדלת .
ש . או קי.
ת . זה קומה ראשונה זה לא ברחוב עצמו. עלינו קומה אחת .
ש . או קי.
ת . מעבר לדלת אסף התקשר ודרך הדלת שמענו את הצלצול של הטלפון
ש או קי. עכשיו כשנכנסתם אתה שאלת את ליאת אם שמואל יצא דרך החלון?
ת . כן. כשהוא לא היה בדירה. זאת אומרת היא הרשתה לנו להיכנס. שאלתי אם הוא נמצא. זאת אומרת הטלפון שלו היה שמה. אז הנחתי שהוא היה במקום. אז פניתי אליה אמרתי לה הוא היה כאן הוא יצא מהחלון? כשהדרך היחידה לברוח זה דרך החלון. אז זהו בגלל זה הגעתי למסקנה הזאתי שהוא יצא דרך החלון
עו"ד עירוני: שאודי עומד מתחת לחלון
ש . או קי בסדר. או קי בסדר. אתה יכול לענות לשאלות הסניגור. תודה.
כב' השופט: חקירה נגדית .
עו"ד עירוני: קצרה אדוני די קצר.

חקירה נגדית לעד אילן יוסף - עו"ד עירוני:
ש . ליאת אמרה לך שמי שנהג ברכב היה בחור בשם מני נכון?
ת . אני יכול את הזכ"ד? אני לא זוכר.
עו"ד פלג: כן. כן.
ת . היא לא הציגה את השם היא אמרה, היא הכירה בחור. לא ראיתי, אם השם אני לא זוכר שהיא אמרה לי. לא מצוין בזכ"ד. אני לא רואה כאן.
ש אני שואל אותך. תשמע אני סומך עליך אתה 17 שנים שוטר
ת . אני לא זוכר את השם. אני לא זוכר שרשמתי את השם. אתה אמרת לי מני אז אני לא כל כך זוכר.
ש . או קי . לא זוכר. אתה לא זוכר שהיא אמרה לך שמי שנהג ברכב היה בחור בשם מני?
ת . לא. רשום כאן שהיא הכירה בחור לפני כחודש . אני לא זוכר
ש . הבנתי. הבנתי.
תאמר לי אתה אומר כך כשהגעתם ליפו לקינג ג'ורג' 12 אתם שם פגשתם את אודי זכור לך?
ת . כן ברחוב עצמו כן.
ש ברחוב עצמו. כאשר ההחלטה ביניכם הייתה כזאת שאודי נשאר למטה מתחת לבניין ואתה ואסף עליתם ביחד לדירה בבית .
ת . אני ואסי עלינו למעלה
ש . ואודי נשאר למטה כן.
ת . או קי.
ש . אז בוא תסביר לי את המסקנה שלך איך האדם הזה ברח דרך החלון אם אודי עמד מתחת לחלון?
ת . כשאני עמדתי למעלה לא חשבתי, אודי נמצא למטה אבל אתה לא מחפש למעלה לראות את המרפסות . הוא לא יודע איזה דירה זאת נמצאת .
ש טוב הבנתי בסדר. בסדר.
עכשיו תשמע עכשיו אני גם רוצה להבין את מה שעשיתם. כשאתה ואסי הייתם מול הדלת אסי פתח את החלון של אחת הדירות נכון? זכור לך?
ת . החלון היה פתוח. מה זה פתח את החלון?
ש . אסי טוען שהוא פשוט פתח את החלון ואז ראיתם את ליאת בתוך הבית .
ת . אני לא ראיתי. אני עמדתי מהצד השני. אז יכול להיות שאסי ראה שיש דלת יש חלון בצד ימין ויש חלון בצד שמאל. אני עמדתי בצד שמאל.
ש . אז פתחתם את החלון וראיתם את ליאת בבית .
ת . זה אסף
ש אסף
ת . או קי.
ש . אתה, הרי הוא גם לא אמר לך הנה איתה עוד בחור. לא ראיתם שם אף אחד חוץ מליאת .
ת . אני רשמתי מה שאני ראיתי. לא לא ראיתי.
ש . לא ראית . בוא תתאר לבית המשפט את גודל הדירה.
ת . דירה קטנה. שלושים מטר אולי
ש חדר
ת . כן. יש גם שירותים. אבל זה דירה לא גדולה.
ש . עכשיו הסתכלת אתה דרך אותו חלון ליד הדלת?
ת . דרך החלון?
ש . כדי להסביר לבית המשפט. לפני שנכנסתם לבית הזה לחדר הזה למעשה הסתכלתם דרך החלון לראות מי נמצא בתוך החדר נכון?
ת . לא הסתכלתי אני לא. אני הייתי בצד שמאל. הדלת, יש את הדלת כניסה הייתי בצד שמאל. יש חלון ויש גם בצד ימין אני הייתי מצד שמאל של הדלת .
ש הבנתי. אבל אסי הסתכל היית לידו. ראית שאסי מסתכל פותח את החלון ומסתכל לתוך הדירה.
ת . אם הוא הסתכל אני לא יודע. יכול להיות שהוא הסתכל. אבל הוא התקשר. ברגע שהוא התקשר אז תשומת הלב עברה לתוך הדירה.
ש . הבנתי. בוא תנסה. אתה זוכר מה אסי עשה? הייתם הרי יחד.
ת . להגיד לך רגע רגע מה הוא עשה, כן ניסינו לראות פנימה. ניסינו לדפוק על הדלת .
ש . יופי אז ניסיתם
ת . הדפיקות היו על הדלת אבל.
ש ואז ראיתם גם דרך החלון מי נמצא בתוך הדירה. ביחד ראיתם ביחד אחד ליד השני.
ת . אני לא הסתכלתי דרך החלון.
ש . ראית את אסי מסתכל?
ת . יכול להיות כן.
ש . ואז אסי לא ראה בתוך הדירה אף אחד חוץ מליאת נכון?
ת . אני לא יודע מה שהוא כתב. יכול להיות הוא ראה רק אותה.
ש טוב. בוא נתקדם.
מי דיבר עם ליאת? או אסי?
ת . יחד. גם אני דיברתי וגם אסף דיבר.
ש . אז זאת אומרת כל מה שהיא אמרה גם אתה היית וגם הוא הייתם צריכים לשמוע נכון?
ת . כן
ש . אז איך לדוגמא אסי לא שומע שליאת אמרה לך שהוא ברח דרך החלון? איך לדוגמא
ת . היא לא אמרה לי
ש אהה היא לא אמרה לך דבר כזה.
ת . אני שאלתי, אני שאלתי את השאלה הזאת .
ש . אז היא לא אישרה לך למעשה שהוא ברח דרך החלון.
ת . זה מסקנה שאני שאלתי. היא לא ענתה.
ש . היא לא ענתה. הבנתי. תודה.
ת . היא ענתה שכן.
ש לא לא
ת . אני שאלתי היא לא אמרה. אני אמרתי. היא רק ענתה שכן. אבל אני אמרתי לה אני הפניתי את השאלה.
ש . לפני רגע אתה אמרת לי שהיא לא אישרה לך. דברים שלך
ת . לא. היא לא אמרה לי.
ש . אדוני שנייה.
ת . בסדר
ש לפני רגע אמרת לי שהיא לא אישרה לך לפני רגע או קי? עכשיו אתה אומר לי שהיא אמרה לך כן. אז מה היה?
ת . אני שאלתי את השאלה. אני שאלתי אני הגעתי למסקנה הזאת שהוא יצא דרך החלון. והיא אמרה שכן.
ש . תשמע. אבל לפני רגע אמרת שהיא לא אישרה לך את זה.
ת . היא לא שאלה אותי היא לא אמרה את זה.
ש . אז איך אסי לא שמע את הדברים האלה?
ת . אולי הוא לא כתב את זה. אבל הוא היה לידי
ש לא. הוא לא שמע את זה. אני בטוח
ת . הוא היה לידי והוא שמע את זה.
ש . הוא היה אמור לשמוע את זה בוודאות .
ת . כן
ש . כן. תשמע עוד משהו. כשירדתם למטה דיברתם עם אודי נכון? שהיה למטה.
ת . מתי?
ש שירדתם למטה מהדירה
ת . אחרי הדירה
ש . כן אחרי הדירה ירדתם למטה ודיברתם עם אודי. מן הסתם שאלתם את אודי אם הוא ראה פה מישהו יורד מהחלון או יורד מהבית נכון?
ת . כן
ש . ואודי אמר שהוא לא ראה אף אחד נכון?
ת . אני לא יודע. אם הוא אמר שהוא לא ראה.
ש אני שואל אותך אדוני אני לא שואל את אודי
ת . הוא לא ירד. הוא עבר מרפסת בדיעבד אנחנו יודעים שהוא עבר מרפסת כשהוא עלה על הגג
ש . מאיפה אתה יודע?
ת . אנחנו לא יודעים. זה בדיעבד אני אומר.
ש . אז בדיעבד אתה משער
ת . הוא לא ירד למטה. כן.
ש ואני אומר לך אדוני שבאותו רגע הוא היה על הגג תיקן בוילר עם אחד השכנים.
ת . אסף עלה לגג. אסף עלה לגג
ש . אסף לא היה על הגג
ת . כשאני ירדתי אחר כך למטה אסף עלה לגג לראות . ודיברנו ...תוך חמש דקות .
ש . דקה, שנייה. אז בוא שנייה איפה זה כתוב בדוח שלך?
ת . לא רשום. אבל אסף עלה למעלה בהתחלה.
ש אני מתחילת התיק הזה לא מבין כלום. כל הבוחנים אתם בוחרים מה לרשום ומה לא לרשום בדוחות הפעולה שלכם?
ת . לא. אתה שואל אותי דברים שהם לא רשומים
ש . לא קשור
ת . לא רשומים אמרתי. אינם רשומים.
ש . עכשיו אתה אומר לי ככה אתה יודע לפרט מהתחלה ועד הסוף כן? מהתחלה עד הסוף מה עשיתם ואיך הלכתם אחרי ליאת נכון? ומה בדקתם?
ת . מה שרשום.
ש ואני אומר לך שהטענה שאסי עלה על הגג עלתה לראשונה במהלך החקירה שלו לאחר שהוא אמר שהוא היה בגג?
ת . אבל אסף עלה לגג.
ש . איך הוא עלה לגג?
ת . במדרגות הוא עלה למעלה. אני ירדתי למטה. ואז אסף עלה למעלה. אחרי שהיא אמרה שהיא מבקשת חמש דקות
ש . אתה ראית אותו על הגג?
ת . הוא עלה. לא.
ש אתה ראית אותו על הגג?
ת . הוא אמר לי שהוא עלה לגג.
ש . אתה ראית אותו על הגג?
ת . לא. לא ראיתי אותו. אני ירדתי למטה.
ש . אתה ראית אותו אחרי שירדת למטה ראית מה הוא עשה?
ת . לא.
ש לא ראית מה הוא עשה.
אין לי שאלות נוספות .
כב' השופט: תודה רבה. חקירה חוזרת אין תודה רבה לך. העד הבא.
עו"ד פלג: אדוני אנחנו, לא ביקשתי הוצאות לעד ליאור הלר. וצריך הוצאות שהוא יכנס רגע? הוא בקורס אני לא חושבת שהוא מקבל על זה הוצאות .
כב' השופט: לא עכשיו.
עו"ד פלג: תכניסי את ליאור רגע נברר איתו.
כב' השופט: שלום. מה שמך בבקשה?
ת . אסף
כב' השופט: אסף מה?
ת . שזו
כב' השופט: כן מר שזו כמו כל עד אני צריך להזהיר אותך שאתה חייב לומר את האמת כל האמת ורק אמת . אחרת אתה צפוי לעונשי מאסר. תציג לנו את עצמך.
ת . טוב שמי אסף שזו. רס"מ אסף שזו בוחן תנועה משנת 97. שוטר משנת 1992.
כב' השופט: חקירה ראשית בבקשה.
עו"ד פלג: טוב אדוני המזכרים שלו הוגשו זה ת/18 עד ת/20.
אז אסף כמו שאמרתי עכשיו המזכרים רובם עוד מעט נכנס לזה אבל המזכרים שאתה כתבת בעצם מוצגים בפני בית המשפט. ולכן אני רק אשאל אותך כמה שאלות קצרות .
קודם כל במזכר ת/20 אתה כתבת שליאת תיארה את הבחור שבעצם לטענתה, מני שלטענתה נהג ברכב. וכתבת ראה מזכר שצירפתי בראיות התיק.
אני מניחה שאין התנגדות להגשה של זה. אז אני יכולה להציג לו?
עו"ד עירוני: כן.
ש . אתה התכוונת בדבריך לדף הזה?
ת . נכון.
ש . או קי. תסביר לבית המשפט מה זה הדף הזה בהמשך אנחנו נגיש אותו.
ת . זה תאונה שאני לא הייתי מעורב תחילה. ודיב החוקר אמר לי שאמורה להגיע בחורה בשם ליאת למסירת עדות בשעה שמונה וחצי או משהו כזה. עברתי על העדויות וברגע שהיא הגיעה, היא הגיעה יותר מאוחר אז תיחקרתי אותה תיחקור ראשוני לשאול מה מדובר. ואז היא נתנה לי פרטים על תאונת פגע וברח. והיא מסרה לי את כל הפרטים שהיא נתנה לי רשמתי על הדף הזה שמצורף שנראה פה. את כל הפרטים שהיא נתנה לי מי נהג באוטו וכו' אז ציינתי פה.
ש אתה רוצה אולי להגיד מה כתוב פה?
ת . או קי. אני אעבור על הפרטים. היא אמרה לי ששם הנהג הוא מני. בן שלושים. הוא בישיבת "מיר" והטלפון שלו זה 052-XXXX040
עו"ד עירוני: לא. זה ברור.
ת . ואת זה גם ציינתי במזכר שלי שהיא אמרה את זה. מה לא ברור אני אבהיר.
ש . או קי מה רשום בתוך הריבוע? בהיר, המילה הראשונה היא בהיר
ת . התיאור שלו. בהיר עם עיניים כחולות שיער חום. מרכיב משקפיים
ש . התיאור של אותו מני?
ת . של אותו מני כן.
ש או קי. אחרי זה ריבוע ליד כתוב אני נהגתי? מה כתוב שם?
ת . כן. רשמתי אני נהגתי. זה לגביה שהרכב לפני כן היא נהגה בו. היא נהגה ברכב בתחילת, בבוקר היא נהגה ברכב. היא אמרה נהגתי
ש . או קי. יש עוד משהו שלא ברור עורך דין עירוני? או קי.
הדף מוגש לבית המשפט
כב' השופט: סומן ת/33.
ש . או קי אסף ב-ת/20 כתוב באותו ת/20 כתוב שבעקבות הטענה שלה לגבי אותו מני ישנם מקורות מודיעינים אשר עובדים בישיבה על מנת לאתר את הבחור הנ"ל. נכון לאתמול אחר הצהרים עלו מולי מקורות המודיעין ואמרו שבשלב זה לא איתרו. אך הם פועלים בכל הכוח. על איזה מקורות מודיעינים אנחנו מדברים?
ת . או קי. יש בחור ששמו ישראל. הוא מתנדב במשטרה. הוא בחור חרדי. אותו בחור אם אני לא טועה הוא גם נהג של פורוש או משהו כזה. הוא בן אדם שמעורב מאד בכל מה שקורה בעניינים החרדיים. בכל הישיבות ובעבר כשנזקקתי לאתר אנשים שם וגם בין השאר משהו אישי, את גיסי או משהו כזה באיזה ישיבה שהיה חשד שחטפו וכאלה. הוא איתר את זה ממש בזמן קצר מאד הוא מצליח שם. הוא ממש מעורה. אז דיברתי איתו. נתתי לו את הפרטים את השם מני. את כל התיאור שהיא נתנה. והוא אמר לי אסי אני אדאג לאתר לך. וזהו.
פניתי אליו אחרי זה עוד פעם דיברנו והוא לא מצא שום דבר.
ש . או קי. לגבי ת/18. ת/18 זה בעצם המזכר העיקרי שלך
ת . כן
ש שבו אתה מספר מאותו מה שאתה קראת לו, מעת הפגישה שלך עם ליאת בעצם וכל מה שקרה אחר כך בקינג ג'ורג' וכו'.
ת . או קי.
ש . אני לא אעבור איתך על כל הדברים בעצם שנמצאים בפני בית המשפט.
אני כן אבקש רק קודם כל אתה כתבת: אני עליתי במדרגות הבניין כדי לחפש את שמואל. לאן עלית?
ת . או קי.
עו"ד עירוני: אדוני כשנתתי את ההסכמה שלי להגשת המזכרים אדוני אני לא סברתי שחברתי תבצע השלמות חקירה במהלך החקירה של העד.
ש . איך זה נקרא השלמת חקירה?
עו"ד עירוני: לא. זה בדיוק מה שזה. זה בדיוק מה שזה. המסמכים האלה אמורים להחליף את החקירה הראשית של העד. לצורך כך נתתי את ההסכמה.
כב' השופט: לא. לא אני מתיר את השאלה.
עו"ד עירוני: אז אדוני אז למעשה לא הייתי צריך להגיש את המסמכים כעת צריך לשמוע גם חקירה ראשית וגם חקירה נגדית .
כב' השופט: זה בסדר גמור שהסכמת .
עו"ד עירוני: זה לא כנראה אדוני, זה כנראה לא.
כב' השופט: כן. תמשיך.
ת היה סיטואציה שהלכנו עקבנו, נאלצנו לעקוב אחרי
כב' השופט: אין צורך. מה שכתוב כתוב.
ש . לא אדוני, אם אדוני שם לב יש לו מזכרים מאד ארוכים. אני לא שואלת אותו עליהם.
כב' השופט: ת/18
ש דבר אחד הוא כותב: אני עליתי במדרגות הבניין כדי לחפש את שמואל. אני שואלת אותו לאן הוא עלה?
עו"ד עירוני: מה זה?
ש . איפה זה לא נמצא במסגרת חקירה ראשי.
עו"ד עירוני: תודה רבה. עכשיו הוא קיבל את התשובה. בדיוק מה ששמענו בחקירה של העד הקודם הוא עכשיו ישלים. הכל בסדר.
ש . הוא לא היה בחקירה של העד הקודם.
כב' השופט: תמקדי את השאלה. עורך דין עירוני אתה מפריע.
ש אין לי. יותר מלאן הוא עלה אדוני? האם זה שאלה מדריכה לאן הוא עלה? כתוב עליתי במדרגות . ואני שואלת אותו לאן עלית . והוא לא היה בחקירה הקודמת .
ת . או קי. אני עליתי במדרגות . אני עמדתי למעלה. השקפתי לכיוון הדלת . ואכן ראיתי
כב' השופט: עלית במדרגות מעל גובה הדלת?
ת . הקומה. מעל הקומה. כמה קומות לקראת הגג. וגם כמו כן אני הייתי על גג, עליתי על הגג לראות אם הבחור מתחבא שם. גם בחקירה שחקרתי אותו אני שאלתי אותו והוא אמר לי העלה טענה שהוא עמד אמרתי הרי לא יכול להיות אני עליתי לגג עשיתי סיבוב. וכשיצאתי גם ראיתי אילן ואודי חיכו למטה על המדרכה. גם ציינתי את זה במזכר. אני הייתי איתם בקשר עין וחזרתי. אז אני עליתי לגג אני עשיתי סריקה שם בגג והסתכלתי. אני ראיתי אותה יוצאת דופקת בדלת ליד. לראות אם מישהו יענה. את ליאת יצאה מהדלת של הבית השארנו לה כמה דקות לנסות . היא אמרה אני אנסה להביא אותו וכו'. אז התחבאתי הסתכלתי. ראיתי שהיא יצאה ודפקה בדלת ליד ולא ענו לה.
ש אין לי שאלות נוספות אדוני. אני רק אגיד שהעד חקר גם גבה את הודעה 2 של הנאשם. וחקר גם את אשת הנאשם ב-24.2.
כב' השופט: חקירה נגדית .

חקירה נגדית לעד אסף שזו - עו"ד עירוני:
ש . אני אומר לך ככה. אני אתחיל מהנקודה הבעייתית ביותר. ואז נגיע להכל.
לראשונה, לראשונה אתה נזכר להגיד או לכתוב משפט על זה שהייתה על גג. זה רק אחרי שהוא מוסר לך גרסה בחקירה ואומר אני הייתי על הגג ותיקנתי בוילר. למה בשום מקום אחר בכל חומר החקירה למרות שכתבת מזכרים ארוכים אתה לא מציין שהיית על גג הבניין. תענה.
ת . אדוני אני לא ציינתי ופשוט מאד כנראה שלא חשבתי. אני לא עליתי אני הייתי על הגג בוודאות . לכן אני היה לי את האומץ גם לשאול אותו ולהתקיל אותו עם זה. חד משמעי אני הייתי על הגג ואין לי שום ספק.
ש . אבל לא ענית לי. למה לא כתבת את זה?
ת . אני אומר אני לא יודע באותו רגע למה לא כתבתי. כי היה נראה לי כשכתבתי את המזכר שהחשיבות יותר שהיא יצאה ודפקה בדלת ליד. שאולי הוא חמק לבניין לכניסה ליד. כי זה מה שעלה לי לראש .
ש הבנתי. בוא נעשה קצת סדר. אתה ואילן מגיעים רואים את אודי מתחת לבנייין. נכון?
ת . אודי חיכה לנו כן
ש . נכון? אתה ואילן עולים לדירה. אתה פותח חלון
ת . לא בדיוק כך היה. אני דופק בדלת .
ש . בסדר. אתה פותח את החלון אתה רואה את ליאת בחדר נכון?
ת . כן.
ש חוץ מליאת לא ראית אף אחד בחדר נכון?
ת . נכון.
ש . ואז אתם יורדים למטה
ת . לא
ש . לא?
ת . לא.
ש אז אתה עולה למעלה.
ת . אני אגיד לך מה היה
ש . תשמע אני סומך על שוטרים שהם כותבים את מה שהיה.
ת . אז מה שאתה מקריא זה לא מה שאני אמרתי. תקרא את מה שכתוב. ואז תראה
ש . אז עלית במדרגות ותיצפתת על הדלת .
ת . אני הגעתי לדלת . דפקתי בדלת אני אחזור אדוני על מה שהיה כי זה לא בדיוק מה שהוא מתאר.
ש לא. לא. כתוב.
ת . אנחנו הגענו דפקנו שאלנו איפה גר אותו בן אדם בן חמו שראינו. דפקנו בדלת . זה הקומה היחידה שאמרו שהוא גר. ולא היה שמות . דפקנו בדלת . לא ענה. דפקנו בכל הכוח.
עכשיו בדרך כלל יש להם חלון הזזה בצד של הדלת . ראיתי דמות שזזה בתוך החדר. צעקנו קראנו ליאת היא לא ענתה. עכשיו החלון סתם עשיתי כך נפתח. כי הוא לא היה נעול. ואז ראיתי אותה מסתכלת מהחלון שפונה לרחוב קינג ג'ורג'. קראתי לה ליאת בואי לפה. והיא באה יצאה פתחה לנו את הדלת . היא אומרת אבל הוא לא פה, הוא לא נמצא פה אתם יכולים להיכנס. תבואו תחפשו. אמרתי לה אני יודע שהוא לא פה אין לי בעיה. רק תבואי את באה אלינו לתחנה. ואז שם גם ראיתי את התמונה שלה שהיא אמרה לי שהיא לא נשואה וראיתי את התמונה שלה שהיא נשואה. אני זוכר את זה עד עכשיו שהייתה נבוכה כזאת . שאמרתי לה אמרת לי שאת לא נשואה והתמונה שלך פה עם בעלך. עם שמלת כלה. אני זוכר את התמונה הזאת אחד לאחד את כל האירוע ממש .
ש . בסדר
ת . ואז היא ביקשה אפשרות . אני אמרתי לה גם ציינתי את זה. אני אמרתי עכשיו אנחנו עוצרים אותה ללא, היא ביקשה תנו לי חמש דקות . אילן שכנע אותי לתת לה את החמש דקות האלה לנסות לאתר אותו. וזה השלב שאילן ירד ואני עליתי למעלה.
ש . עכשיו תשמע יש לך הזדמנות נוספת עכשיו אני אתן לך יש עוד דברים
ת . רגע. מה זאת אומרת הזדמנות נוספת? שאני אבין
ש . תשמע לי עד הסוף. כי אני אגיד לך להגיד דברים שלא כתבת אולי לא כתבת עוד דברים שהיו.
ת . אני אמרתי אני ציינתי את רוב הדברים . יכול להיות שהיו דברים מסוימים שלא. כי אני בן אדם
ש . בודאי אדוני שלא תבין. לא טענה. אני אולי לא התבטאתי נכון. אני אתן לך עכשיו אפשרות נוספת כדי שאני לא אשאל אותך סתם. היו דברים נוספים שהיו חשובים ולא כתבת אותם?
ת . כרגע לא. אם תשאל יכול להיות ואני אזכור אני אגיד שכן.
ש אתה מסכים איתי שאת רוב הדברים, את הדברים החשובים באמת כן כתבת?
ת . כתבתי את רוב הדברים אני מניח.
ש . יופי. עכשיו בוא נתקדם.
אתה גם חקרת את שמואל. באותה חקירה של שמואל הוא אומר לך תשמע הייתי על הגג עם השכנים. שאלה הגיונית נוספת של חוקר כדי לבדוק את זה עם איזה שכנים? אתה מסכים איתי? חקרת מישהו מהשכנים שהיה איתו על הגג לפי טענתו לפחות?
ת . לא. לא חקרתי
ש . למה?
ת . לא חקרתי. אני יכול לתת לך כמה סיבות . עכשיו הסיבה הראשונה קודם כל זה לא תיק שאני חוקר. ודבר שני משאר העדות, זה לא נעים לי להגיד אבל זה דבר שזה מופרך. אני הייתי על הגג. שום, הוא לא היה שם בכלל. אז עם כל הכבוד אני אחקור את השכנים הוא יגיד לי כן הייתי איתם על הגג. אבל אני הייתי אני לא צריך את השכן שלו.
ש אבל תשמע אולי יש לך שכנים אנשים שכביכול היו איתו. לא חשבת לפחות .
ת . אבל אני הייתי על הגג. עכשיו כמו שתגיד לי אם פה נמצא דיב סבג הוא נמצא בחוץ. צריך עכשיו להביא מישהו להוכיח. אני צריך להביא אותו או אותה כדי להוכיח שהוא לא פה? אני רואה שהוא לא פה
ש . פרטים של השכנים לא חשבת לקחת?
ת . לא. אין לי צורך לקחת . אני הייתי
ש . אתה היית נעול למעשה
ת . מה זה נעול? אני מאמין במה שאני רואה אדוני.
ש עכשיו תשמע. בוא תתאר לי את הגג של הבניין.
ת . הגג של הבניין זה גג כזה הוא פתוח חלק כמו תאים כזה חדרים אתה לוקח ימינה אחרי זה שמאלה הגג נפתח. אתה הולך לכיוון קינג ג'ורג' לרחוב של קינג ג'ורג'
ש . איפה הם נמצאים? לא לא. איפה נמצאים הבוילרים?
ת . הבוילרים לא יודע. על הגג זה לא נמצא בכל אופן. אני לא התייחסתי לבוילרים אבל על הגג הייתי.
ש . אז אני אומר לך אדוני אתה לא עלית על הגג.
ת . אני עליתי על הגג חד משמעי. אדוני אני אין לי ספק. אני לא זה, ולא בודה. אני יודע אני יכול להגיד לך איפה הגג נמצא. יש לך בצד ימין קטע על הגג שהוא פונה לתוך הפנים מבנים חניה שליד גלידה של קרוול שם. בצד השני זה יוצא לרחוב קינג ג'ורג'. אני צפיתי מלמעלה על אודי ו,
ש בוא תענה לי ראית בוילרים שם?
ת . לא. לא זוכר שראיתי בוילרים סצפציפיים
ש . לא ראית בוילרים או קי בסדר.
ת . אבל אני עשיתי סריקה על הגג.
ש . נציג את התמונה. עזוב נציג את התמונות של הגג באמת . עכשיו בוא נתקדם.
תשמע היא אמרה לך ליאת אמרה לך שמי שנהג באוטו זה היה מני.
ת . כן
ש היא נתנה לך מספר הטלפון שלו.
ת . כן.
ש . ביצעת איכון על הטלפון?
ת . למה אני אבצע איכון? הטלפון לא זמין. היא שלפה לי, תראה אני אגיד אדוני אני גם רשמתי את זה במזכר שלי.
ש . דקה דקה
ת . לא אני אענה. לגבי האיכון הוא שאל אותי שאלה לפחות את הזכות לענות אני רוצה.
ש בבקשה אדוני.
ת . הוא שואל אותי פה, כששאלתי אותה תיחקרתי אותה שאלתי אותה מה המספר של מני? אז היא זרקה לי, אני זוכר אפילו עד היום. 052-XXXX040 בשלוף ממש מהיר היא שלפה לי אותו. התקשרתי כמובן לא זמין, לא, כל הזמן הטלפון לא זמין, לא זמין לא זמין. כשחקרתי את בעלה אמרתי לו מה הטלפון של מני? גם טיק שלף לי אותו באותו שלוף מהיר.
עכשיו בן אדם שהיא לא יודעת את שמו. לא יודעת שם משפחה שלו. היא לא יודעת כלום הכל, זה כבר היה נראה ככה תמוה. ואיכון אתה לא יכול לעשות על טלפון שהוא לא זמין.
ש . באמת?
ת . ודאי.
ש . אתה לא יכוללבצע
ת . איכון לטלפון לא זמין אי אפשר לעשות איכון.
ש אתה לא יכול
כב' השופט: תסביר למה אתה מתכוון איכון.
ש . איפה הטלפון הזה היה אתמול בשעת הצהרים?
ת . אי אפשר לדעת מה פתאום? אם לא יצאה שיחה מטלפון אתה לא יכול לדעת .
כב' השופט: עכשיו הוא לא זמין. אבל אולי אתמול דיברו בו. ואתמול אתה יכוללדעת לקבל פלט שיחות ולדעת .
ש . נכון.
ת . אדוני אבל בדיעבד גם מסתבר
ש . מה הסתבר?
ת . שהטלפון הזה לא שייך לא למני ולא לאף אחד.
ש אז בוא תראה לי
ת . ליאת אמרה לי את זה. אני לא צריך גם אחרי זה עוד לעשות איכון
ש . מה? ליאת אמרה לך שהטלפון לא שייך למני?
ת . תשאל את ליאת מי זה מני? והיא תגיד לך יש בעדות אם אני לא טועה. היא אמרה לי אני חקרתי אותה. היא אומרת לי. אני לא אעשה איכון אם היא אומרת לי תשמע אני כל הגרסה שלי עם מני היא מופרכת והמצאתי אותה. אני לא אעשה איכון
ש . איפה זה כתוב? איפה זה כתוב?
ת . תקרא את העדות של ליאת
ש אז בוא תפנה אותי.
ת . אני חקרתי אותה
עו"ד פלג: תראה לו את ההודעה של ליאת
ש . כן. הנה קח את האיכון
ת . אני לא אעשה סתם איכון. עכשיו הזמנתי איכון וזה הליך שלוקח זמן ועולה כסף. ואני לא מבין.
ש . אתה בינתיים תראי לו את ההודעה שהיא אומרת שהכל מופרך.
עו"ד פלג: אני אראה לו. אני אראה לו.
ש אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה זה הכל מופרך? אתה ננעלת על זה שהוא
ת . למה ננעלתי?
ש איזה פעולות ביצעת כדי
ת . הייתי עושה איכון סתם. אבל אני בן אדם אומר לי הנחקרת העיקרית אומרת לי תשמע לא היה מני, לא היה שום דבר. אני נתתי את האוטו
ש . מתי היא אמרה לך את זה.
ת . תקרא את העדות מה אני לא,
עו"ד פלג: אני מראה לו את ההודעה
ש . מתי זה היה? ב-24.2
ת . נו?
ש . מתי היא אמרה לך את השם מני?
ת . ב-22
ש . למה ב-22 לא עשית שום דבר?
ת . מה אני אעשה ב-22. אדוני להוציא איכון קודם כל זה עולה הרבה כסף למשטרה. לא מאשרים כל כך מהר. בחקירה אם בהמשך היינו רואים צורך כן. אבל סך הכל יומיים. אני בשלב הזה אני עוד לא הייתי מקבל איכונים.
ש אז אני אומר לך
כב' השופט: מה היא אמרה שם בהודעה?
ת . זומן על מנת להעביר
כב' השופט: בנקודה הזו
ת . אהה?
כב' השופט: בנקודה הזו.
עו"ד פלג: תסתכל משורה 6
ת . בשלב הזה?
כב' השופט: לא. בנקודה הזו
עו"ד פלג: על מני מה היא אמרה לך על מני.
ת . בפגישה הראשונה
כב' השופט: לא. מה היא אומרת
עו"ד פלג: תקריא
ת . אני אשאל את השורה הראשונה שזה. שאלה: זומנת שוב על מנת להבהיר מספר דברים לגבי העדות שלך. מי זה מני שסיפרת לי עליו בפגישה הראשונה? אין דבר כזה. לא שידוע לי. שמעתי את בעלי מזכיר את השם הזה לכן עלה לי לראש . מסרת לי טלפון מנוי מספר 052-XXXX040
עו"ד פלג: לא. מסרת לי טלפון של מני
ת . של מני מספר. באמת שאני לא יודעת .
ש . אז איפה היא אומרת שהכל מופרך ולא היו דברים מעולם?
עו"ד פלג: למה דוקא
ש . רגע. לא לא איפה כתוב שהכל מופרך?
ת . אדוני כשאני שואל מי זה מני מהפגישה הראשונה ועונים לי אין דבר כזה אז אני,
ש . לא. אני שואל אותך איפה נאמר שהכל מופרך.
ת . אדוני אז אני הפרשנות שלי
ש לא אדוני. הפרשנות
ת . הנה אני מסביר
כב' השופט: הוא הקריא לך
ת . אני מקריא לך
ש . זה נקרא מופרך?
ת . כן. אין דבר כזה.
כב' השופט: תקרא עוד פעם שאולי גם אני
עו"ד פלג: תמשיך את זה.
ת . אני אחזור.
ש זה נקרא מופרך?
כב' השופט: כשהיא אומרת שלא היו דברים מעולם.
ש . לא. היא אמרה דברים כאלה?
ת . כן כתוב.
ש . אפשר את העדות בבקשה.
עו"ד פלג: תקריא את זה. תקריא אתה
ש שואל אותה ככה: מי זה מני שסיפרת לי עליו בפגישה הראשונה? אין דבר כזה לא שידוע לי. שמעתי את בעלי מזכיר את השם הזה לכן עלה לי לראש . איפה היא אומרת שזה מופרך? איפה זה כתוב שזה מופרך?
עו"ד פלג: עורך דין עירוני תמשיך.
ש אני לא לעולם לא הרגשתי באולם הזה של אדוני שאדוני למעשה הדברים, אני פשוט כנראה לא מבין.
כב' השופט: לא. אבל אפשר, רק שנייה. אני רוצה לראות את המזכר. לפי המזכר היא אומרת וזה אני רוצה לראות שזה אכן כך.
ש . שמה?
כב' השופט: שהיא מסרה את הרכב לאדם בשם מני.
ש לא. ממש לא
כב' השופט: רגע
ש ממש לא אדוני. ממש לא. היא אומרת שבעלה קיבל את המפתחות . כן אנחנו נגיע גם עכשיון לקניון. אבל אם אני מבין שאם כולם פה נעולים כבר על עמדה מסוימת אדוני אז אני לא יודע לאן להמשיך. זה שהשוטר נעול זה יותר פשוט. אז זה שהשוטר נעול זה פשוט אדוני. היום שמענו עד אובייקטיבי שראה את מר בן חמו מגיע עם אדם נוסף. זה אפילו לא עלה בדעתם לבדוק.
כב' השופט: לדבריה מי שנהג ברכב שמו מני. אינה יודעת את שם משפחתו
ש . או קי.
כב' השופט: הכירו וכו'. נפגשו וכו'. לשאלתי מה הטלפון אמרה ברצף.
ש זה המספר של השותף כן.
כב' השופט: שאלתי לאיזה מטרה? לא ענתה. אמרה שהיא.. תיארה את מני בהיר עיניים.
ש . כי הוא שכר אצלהם חדר.
כב' השופט: כחולות וכו'
ש . כי הוא שכר אצלהם חדר.
כב' השופט: שאלתי איפה הוא גר? ענתה שלא יודעת לומד בישיבת "מיר". איפה הישיבה לא יודעת מסרה את הטלפון.
ש . או קי.
כב' השופט: עכשיו היא אומרת שהיא לא מכירה אותו. תכנה את זה איך שאתה רוצה.
ש . השוטר טוען שזה, שהיא אומרת את הדברים האלה. אנחנו גם נחקור אותה אני לא יודע מה היא אמרה לו.
כב' השופט: לא. בודאי הכל בהנחה.
ש . לא. אבל היא לא אמרה את זה אדוני. השיא לא אמרה שזה מופרך. היא לא אמרה שזה מופרך. ההיפך היא אומרת בעלי הזכיר את השם שלו ולכן אמרתי. זה מה שהיא אומרת .
עו"ד פלג: לא. אבל עורך דין עירוני למען
ש טוב אנחנו לא ניתן את זה לפרשנויות .
עו"ד פלג: לא לא שנייה אחת . לא פרשנויות
ש . נמשיך הלאה עם העד.
עו"ד פלג: שנייה אחת . אנחנו לא ניתן לפרשנויות . אבל אי אפשר גם להטעות פה ושהדברים לא יהיו
ש . אני מטעה. חברתי אמרה שאני הטעיתי.
עו"ד פלג: לא לא שנייה.
ש . חברתי אמרה שאני הטעיתי.
כב' השופט: יש את הגרסה הלכאורית הלכאורית
ש . איזה לכאורית?
כב' השופט: הלכאורית שמה שרשום ב-ת/18 שהעד שזו רשם נטען לכאורה
ש לא זה לא קשור. לא אדוני. זה לא קשור. אם בית המשפט כבר סבור אם כבר בית המשפט כבר סבור בנסיבות
כב' השופט: אז אני אומר לכאורה.
ש . לא. אם בית המשפט כבר סבור בנסיבות, כבר בנקודה הזו דוקא שהדברים האלה מה שאומר השוטר מפריכים את הגרסה הזאת .
כב' השופט: לא.
ש זה מה שאני הבנתי מבית המשפט.
כב' השופט: לא לא. אז אני מדגיש לך. יש גרסה שבאה ב-ת/18 שהיא לכאורית . מה שהעד רשם שהוא שומע מפיה. או קי? זה לכאורה מה שנמצא כאן. אם זה אמת אם זה לא אמת, אם זה נכון אם זה לא נכון. זה כרגע הגרסה הלכאורית שיש כאן. מנגד יש את הדברים שנאמרו מפי אשתו של הנאשם. רק רגע בנקודה הזו. יש את שני הדברים זה מול זה. בסופו של דבר צריך לקבוע את המשקל או המהימנות של כל אחד משני הדברים הללו. אם נגיע לעדות של האישה. ואם זה יוגש וכו'. ואז יוכרע הכל. ואז הדברים או שהם מתנגשים או שהם מתיישבים או שלא.
ש . אז אני כנראה נכון
כב' השופט: זה המצב כרגע נורא פשוט.
ש . המזכרים של העד הזה לגבי כל השיחות
כב' השופט: אבל אני מדבר בנקודת המבט שלו. קודם אמר לי כך אחר כך אמרו לי כך.
ש . נגיע גם לנקודת המבט שלו. אבל אדוני עם כל הכבוד המזכרים שהוגשו בהסכמה במסגרת חקירה ראשית של העד אני חושב שזה היה ברור לחלוטין שהקטעים שלהם שקשורים לעדות שמיעה אינם מהווים חלק מחומר החקירה. ואינם, אין הסכמה לגבי התוכן. כל השיחות שהוא ניהל עם כל האנשים וכתב עליהם מדובר בעדויות שמיעה.
ת . זה לא עדות שמיעה סליחה. עם כל הכבוד. אם אני שומע באוזני זה הודעה ישירה. זה לא שמועה ששמעתי מפי אחר.
כב' השופט: עורך דין עירוני ..בקשר לכך איך הוא ראה את הדברים ולמה הוא לא המשיך את הפעולות . אז הוא אומר אני הבנתי ממנה שאין דבר כזה למה אני צריך לבדוק? זה מה שהוא אומר לך.
ש . עברו יומיים
כב' השופט: אחר כך תתקוף את זה.
ש . עברו יומיים ולא עשית עם זה כלום. עד כאן מוסכם? לא ביקשת איכון במהלך היומיים האלה.
ת . בודאי לא היה צורך
ש ואז אני אומר לך שבאותו יום שאתה יכולת לבצע את האיכון ולברר מי זה המני הזה האדם הזה עזב את הארץ. בדקת את זה? דוח יציאות וכניסות לארץ של אדם בשם מני?
ת . מי זה מני?
ש . אני שואל אותך בדקת?
ת . בודאי. מני. רשמתי במחשב מני.
ש . בדקת?
ת . אדוני אני עניתי את זה בציניות ותסלח לי. כי זה מני זה שם, זה גם שם כינוי. מה השם מני? של מי זה? מה השם? משה? מנחם? מדלביץ'? אני לא יודע מי זה.
ש את החשבוניות של המלונית שלו ביקשת לקבל?
ת . תשאל אותו שיביא. ביקשתי תשאל אותו ביקשתי אדוני ביקשתי.
ש . אני לא מבין. איפה כתוב שביקשת?
ת . תשאל אותו את הנחקר שלך. אני אומר לך שביקשתי ממנו.
ש . אני שואל אותך תראה לי איפה ביקשת .
ת . אני לא יודע. אני חושב בעדות שלו גם מצוין אם אני לא טועה
ש שביקשת ממנו חשבונית
ת . תבדוק תשאל אותו. תבדוק בעדות שלו. שחקרתי אותו תבדוק בעדות .
ש . אתה עונה לי.
ת . אז אני אומר לך תשאל אדוני תסלח לי תבדוק בעדות .
ש . בסדר גמור. תאמר לי מי הרואה חשבון שלו?
ת . לא יודע.
ש ביקשת לקבל ממנו את החשבוניות?
ת . לא. ביקשתי מהנאשם.
ש . עכשיו תשמע עכשיו הוא אמר שהמפתחות הוא ומני כביכול לקחו את הרכב מקניון מלחה. זה עד כאן נכון כן?
ת . מה נכון?
ש . זה נכון מישהו לקח
ת . זה נכון שנאמר כן.
ש רגע שנייה. האוטו לא נלקח מקניון מלחה?
ת . אני מניח שכן אבל לא על ידי מני לדעתי
ש . לדעתך. עכשיו כדי באמת לאמת את דעתך הכל כך מוצקה ומוצדקת בודאי הלכת לקניון מלחה ששם הכל מרושת במצלמות ובדקת מי הוציא את האוטו.
ת . אם אני לא טועה גם בעדויות כתוב שם שבכלל זה לא היה בחניון אלא היה בכביש הראשי היא אמרה משהו כזה. מקום שהמצלמות לא מרשתות את זה.
ש . בדקתם את זה?
ת . תבדוק. אני מכיר, אני לא צריך בכביש הראשי
ש איזה שהיא פעולת חקירה עשית כדי לבדוק אם רואים את זה או לא רואים את זה?
ת . אני יודע מה רואים. ולא רואים את הכביש, טיפלתי שם בעשרות תאונות אדוני.
ש . בסדר
ת . עשרות תאונות טיפלתי שם. הגדר שיש שם באמצע זה בגללי גם הערה שאני כתבתי. שיש שם תראה מתחת לגשר יש גדר ברזל זה בעקבות תאונה שאני טיפלתי. אני מכיר את המקום.
ש . תגיד לי איזה שהם פעולות חקירה בקניון מלחה ביצעת? אולי מישהו ראה. הרי באותו יום זה כבר קרה. מישהו ראה מי לוקח את האוטו? מי נוהג באוטו? עשית משהו עם זה?
ת . את מי אני אשאל בקניון מלחה?
ש אתה שואל אותי? אתה חוקר הרי. אני בדרך כלל רגיל שחוקרים בתיקים פלילים רגילים שולחים סיירים, שולחים אנשים לברר אם מישהו ראה.
ת . או קי. אנחנו ביצענו פעולות חקירה שלדעתי כחוקר למרות שאני לא החוקר הראשי בתיק הזה העיקרי שהמליץ על התיק אבל אני כחוקר שהתרשמתי מהתיק לאור גרסתם התמוהה של האישה שאחרי זה פסלה את הגרסה שלה ושל הנאשם. וכל הממצאים ביחד כמכלול הביאו אותי למסקנה כחוקר שללא ספק מי שנהג ברכב בזמן התאונה זה יעקב או מי שהיה אחראי על הרכב לפחות בזמן התאונה. יעקב קוראים לו? בן חמו.
ש . זה בדיוק המצב. לא משנה איך קורא לו.
ת . בן חמו.
ש . זה. זה. לא משנה איך קוראים לו זה.
ת . לא שלא משנה. אמרתי אני לא זוכר.
ש זה יעקב. עכשיו תשמע זה בדיוק הגישה מתחילת הדרך. אתם יכולתם לבצע פעולות חקירה בסיסיות שבמבצעים בכל תיק. בטח של פגע וברח בכל תיק. ומשום מה אתם ננעלתם על כיוון מסוים. אתם הנחתם הנחות כמו שהאיש הזה ברח מהחלון כאשר אף אחד לא ראה שום דבר. כאשר יכולתם לבצע איכון לטלפו לראות באמת אם הטלפון הזה היה באזור התאונה אתמול, לראות מצלמות של קניון מלחה ולא עשיתם שום דבר.
ת . מה השאלה?
ש . לא עשיתם שום דבר מתוך זה.
ת . לא מסכים איתך.
ש . עשיתם משהו מתוך זה?
ת . אנחנו עשינו את כל הפעולות הרלוונטיות לדעתנו בתיק הזה. ולדעתי גם בהמשך אנחנו נראה שזה מאד ממצה ומצוין
ש אנחנו נראה בודאי.
ת . נראה, נראה
ש . עכשיו בוא נתקדם הלאה. מר שזו תאמר לי אתה בוחן רכבים בוחן תנועה.
ת . בוחן תנועה.
ש . אתה למעשה תפקידך הוא מגביל לתפקידו של דיב נכון?
ת . כן
ש זאת אומרת אתה מוסמך לתת לנו תשובות כמו ..לתת נכון?
ת . דברים שהוא ביצע הוא יהיה מוסמך. דברים שאני ביצעתי אני אהיה מוסמך.
ש . באופן כללי. תאמר לי מה זה המסמך הזה. המסמך הזה הוצג לעד בשם עמיחי גם. בבקשה.
ת . זה מאפייני תאונה
ש . מה זה ? בוא תסביר לי.
ת . בתיק תאונת דרכים אנחנו מעדכנים בתיק את הרכבים המעורבים את האנשים, את תנאי מזג האויר, את המקום של התאונה. וזהו וזה נכנס פשוט עם הסטטיסטיקה כשרוצים להוציא סטטיסטיקות על מקום תאונה אז זה המטרה של הטופס הזה.
ש הבנתי. אתם מכניסים לטפסים האלה פרטים אמיתיים? או שפרטים בדויים או לא בדוקים? תסביר לי איך אתם עושים את זה. כשאתם כותבים משהו לתוך הטפסים האלה. טפסים זאת אומרת הפרטים שם הם בדוקים אני מבין
ת . אם הם בדוקים? אני מניח שהפרטים של הרכב מופיע שם. פרטי רכב פרטי ביטוח נפגעים שעת התאונה לערך. וכו'. כל הדברים האלה.
ש . אחרי שבדקתם אותם אתם עושים את הדברים האלה
ת . מה זאת אומרת אחרי שבדקתם? דוקא תלוי לאיזה נתון. תן לי כל נתון ספציפי ואני אענה לך.
ש . לא. זה לא קשור. יש מצב שבוחן תנועה מכניס פרטים לא נכונים לתוך הטפסים האלה?
ת . מה זה פרטים לא נכונים?
ש נניח מספר רכב לא נכון
ת . לא אם לא בכוונה זה שגוי אולי
ש . ואז בודקים את הטפסים האלה אני מבין
ת . יכול להיות שהוא טעה. יכול להיות שלא עבר פיקוח כן פיקוח. אבל עקרונית אמור להיות הכל מדויק וטוב.
ש . יופי. זאת נקודת הנחה שהכל אמור להיות מדויק.
ת כן.
ש זאת אומרת שאם מר דיב לדוגמא מציין אני שואל שאלה ששעת התאונה זה שעה שלוש . ניתן לצאת מנקודת הנחה שהוא בדק את הנתונים האלה.
ת . זהו ידעתי. אבל אני כבר תיארתי מראש מה הוא יגלה איזה שאלה כי זה היה צפוי. אבל לגבי שעת תאונה.
ש . התפקיד שלך כאן זה לענות על השאלות שלי אני מתנצל.
ת . או קי. אני עונה
ש . אני שאלתי שאלה כזאת האם אחרי שהוא כתב את שעת התאונה האם הוא בדק את הדברים האלה? כן או לא בבקשה.
ת . או קי. התפקיד שלי להשיב לך.
ש הוא בדק כן או לא?
ת . אם דיב בדק תשאל אותו
ש . אני אשאל אותו תודה.
ת . ספציפית . אבל זה
ש . תודה. תודה.
עכשיו אני רואה שאתה ממש נעול התזה שלך אתה מגן עליה בכל הכוח. זה מבורך
ת . תרשה לי לא להגיב
ש אין לי שאלות נוספות לעד.
כב' השופט: תודה רבה.
מה שמך בבקשה?
ת . שמי משה כהן.
כב' השופט: משה כהן. כמו כל עד אני צריך להזהיר אותך שאתה חייב לומר את האמת את כל האמת ורק את האמת אחרת אתה צפוי לעונשי מאסר.
תציג לנו בבקשה את עצמך.
ת . כפי שאמרתי שמי משה כהן. אני ראש מדור תאונות דרכים במשטרת ירושלים. שוטר משנת 92. קצין משנת 2002. כל השנים בהיותי קצין באגף התנועה במסגרת תאונות הדרכים, חקירת תאונות הדרכים.
עו"ד פלג: אדוני לי אין שום שאלה אליו.
כב' השופט: איזה מסמך הוא ערך?
ת . יש מסמך אחד שרלוונטי אליו שלא נמצא
כב' השופט: אז למה הוא הוזמן לבקשת חברך?
עו"ד פלג: לא. הוא לא נמצא בתיק המוצגים אדוני. אני מניחה גם שלעורך דין עירוני כעת לא תהיה בעיה להגיש אותו. אבל,
כב' השופט: אבל למה הזמנת? למה הוא בא אם אין לך שאלות אליו.
עו"ד פלג: כי עורך דין עירוני ביקש אותו. כל העדים של היום זה,
כב' השופט: חקירה נגדית בבקשה. על הדוכן נמצא עורך דין עירוני, משה כהן הוזהר חברתך אמרה שאין לה שאלות אליו.
עו"ד פלג: יש לך התנגדות להגיש את זה?
עו"ד עירוני: מה זה?
עו"ד פלג: זה הדבר היחיד שיש לו בתיק.
אדוני אני מגישה זכ"ד של העד מ-23.2.2001.
כב' השופט: התקבל וסומן ת/34 חקירה נגדית בבקשה.

חקירה נגדית לעד מר כהן - עו"ד עירוני:
ש . אתה למעשה אדוני, שלום אדוני.
ת . שלום
ש . אתה למעשה היית מנהל החקירה הראשית כמו שאני מבין נכון.
ת . אני ראש מדור תאונות דרכים. ובמסגרת התפקיד שלי אני אחראי גם על התיק הזה.
ש הבנתי. האם אתה לקחת חלק פעיל בחקירת התיק הזה?
ת . ערכתי את המזכר הבודד הזה שיש לך אותו ביד
ש . חוץ מזה היית מעורב בדברים נוספים?
ת . לא.
ש . אני אומר כך אולי הזימון שלך היה מיותר אבל אני רוצה להבין פשוט משהו.
שמעתי מבוחנים שהבוחן הראשון שהתחיל למעשה לטפל בתיק היה בוחן באזור חיפה. הוא היה כאן עמיחי. למעשה הוא כתב את דוח הבוחן
ת . או קי.
ש היות והבוחנים של אזור ירושלים היו באזור, בהשתלמות של הרכבת הקלה נכון?
ת . או קי
ש . זה כן או לא?
ת . אני מתאר לעצמי. אם תיתן לי את התיק אני אבדוק ואני אגיד. אבל אני מתאר לעצמי שמה שאתה אומר כזה נכון. אני יכול לראות מי זה עשה את דוח הבוחן ואני אענה לו אם עמיחי עשה אותו?
ש . אני גם רוצה להבין משהו. הרי נתקלתי
ת . בבקשה.
ש אדוני אם אתה לא זוכר או שאתה לא יודע אני לא אמשיך בכיוון הזה. כי זה מיותר.
כב' השופט: אז תעבור הלאה חבל
ת . אז תעבור הלאה
ש . עכשיו תשמע האם יש פעולות חקירה למעשה שהבוחן אמר אני רק טיפלתי במשהו קטן בהתחלה ואז העברתי את זה הלאה
ת . או קי.
ש . העביר את זה הלאה אני מבין שהכוונה היא אליך. אתה הרי מחלק את העבודה בין החוקרים.
ת . מה אתה מתכוון? בוא תיתן לי משהו ספציפי
ש נניח איזה פעולות חקירה צריך לבצע בהמשך. אתה מנחה את החוקרים שלך איזה פעולות חקירה לבצע?
ת . אני מנחה בתיקים כן לבצע פעולות חקירה כן.
ש . הבנתי. אתה כתבת את המזכר הזה, ניקח את הטלפון הסלולארי
ת . זה כדוגמא או כמשל?
ש . כדוגמא. מה שעשית .
ת . טוב.
ש בדקת מול סלקום והבנת שזה טוקמן
ת . נכון.
ש . האם חשבת לבצע איכונים על הטלפון הזה?
ת . לא.
ש . אחת הטענות בתיק הייתה שלמעשה הרכב נסע באיזה שהוא שלב ביום האירוע מקניון מלחה
ת . או קי.
ש האם חשבתם לבדוק את מצלמות האבטחה בקניון מלחה?
ת . לא. אין צורך. לא היה צורך
ש . הבנתי.
ת . אם היה צורך, אם היה עולה הצורך שאנחנו צריכים לבצע את הפעולה הזאתי. אני אולי אתן רקע קצת איך אנחנו מנהלים חקירה. זאת אומרת לא בכל חקירה צריך לבצע, לא בכל חקירה צריך לבצע הכל. זה הכל מתבצע על פי הראיות ועל פי הנסיבות . במקרה הזה זו פעולת חקירה שאולי הייתה נכונה ורלוונטית לבצע בתיק אחר. אבל לא בתיק הזה.
ש . או קי.
ת . לא במקרה הספציפי הזה
ש אז בוא נתקדם. תשמע אחד, האדם הראשון שהגיע לזירת האירוע היה מר אופיר הרוש נכון?
עו"ד פלג: כן.
ש . עכשיו הוא היה הוא שהה בזירת האירוע לבד במשך 35 דקות . כששאלתי אותו למה הוא לא לקח את הפרטים של האנשים שהיו במקום? הוא אמר זה לא התפקיד שלי זה התפקיד של הבוחן. זה אמרה נכונה?
ת . אני לא הייתי מסכים איתה במאה אחוז. אבל זה אפשרי שגם הבוחן יקח או שהסייר שיקח.
ש . שתבין
ת . אתה שואל אותי פשוט שאלה על דברים שאני לא עשיתי אותם. אתה מדבר איתי על דברים מאד כלליים.
ש . אני אומר לאדוני
ת . זה כמו לשאול כל אחד אחר.
ש תקשיב לרגע אני לא מפקפק לא בהגינות שלך ולא ביושר המקצועי שלך לרגע לא. אני פשוט שמעתי תשובות שאותי הם זעזעו אני אגיד לך גם למה ואני אתן לך להסביר. מגיע סייר לזירת האירוע. יש עדים, עדי ראיה כביכול. מעד שמענו שהיו שם עשרות אנשים. והוא לא טורח לקחת פרטים מאותם אנשים שהיו במקום.
ת . או קי.
ש . האם אתה ידעת מזה?
ת . אני אגיד אחרת . יכול להיות, אני לא יודע למה הוא לא לקח. אני לא יודע מה היו הנסיבות שלו באותו רגע לא לקחת . אולי היה צריך לשמור על הזירה, אולי היה צריך לעסוק במשהו אחר. אני לא יכול לנחש מה עבר עליו באותו רגע בזירה. אבל בהחלט אם הייתה לא אפשרות לקחת איזה פרטי עדים והוא לא לקח אז זה לא בסדר. אבל שוב צריך לשאול למה הוא לא לקח.
ש . אז התשובה שלו הייתה כי הוא חיכה לבוחן וזה לא התפקיד שלו.
ת . אני לא יודע לענות לך למה, אני לא יכול לענות לךל מה שוטר אחר עשה. ולמה הוא עשה את זה.
ש הבנתי. בוא אני אתן לך שאלה נוספת
ת . בבקשה
ש . הוא גם טען שהוא ראה איזה שהם ממצאים ניירות עם דם בזירת האירוע. הוא בדוח פעולה שלו לא תיעד איפה הוא ראה אותם, הוא לא צילם אותם. הוא לא נתן לנו שום מזכר למעשה איפה הוא ראה את הדברים האלה. הוא בכלל לא ציין שהוא ראה את זה.
עו"ד פלג: לא. הוא ציין שהוא ראה.
ש הוא לא תיאר איפה הוא ראה את זה. הוא גם לא תיעד את זה.
ת . אז תשאל אותו למה הוא לא עשה את זה. אני מציע שתשאל אותו
ש . הוא ענה שזה התפקיד של הבוחן ולא שלו.
ת . זה שוב אני אומר לך ואני אחזור. אני לא יודע איזה פעולות ביצע אדון הרוש בזירה. ולא יודע למה הוא ביצע מה שהוא ביצע, ולא יודע למה הוא לא ביצע מה שהוא לא ביצע. אני רק יכול להעיד על דברים על דברים שאני אחראי עליהם. אדון הרוש הוא לא פקוד שלי. אני לא יודע למה הוא ביצע את זה. לא שאלתי אותו למה הוא לא ביצע את זה.
ש האדון דיב הוא כן פקוד שלך
ת . כשדיב יעיד תשאל אותו מה שצריך
ש . דיב הוא כן פקוד שלך
ת . נכון.
ש . עכשיו תשמע האדון דיב, הבוחן דיב הגיע לאוויס וכתב מזכר
ת . נכון
ש שהוא ביקש לראות את המצלמות האבטחה. והתמונה ממצלמות האבטחה אינה ברורה והם אינן מקליטות .
ת . או קי.
ש . זה מה שהוא כתב במזכר
ת . או קי.
ש . העיד פה מנהל אוויס שטען פה שהוא לא יודע למה הפקוד שלך כתב את מה שהוא כתב. הוא עצמו ישב במשרד וראה את התמונות של החניון.
ת . טוב
ש במצלמת האבטחה. האם ידוע לך על זה?
ת . אני לא בוחן כליות ולב. אני לא אנסה להסביר את מה שזה. אבל אני רק יכול לתאר שמי שרואה את החניון שלו כל היום דרך איזה מצלמות אבטחה אולי הוא זה נראה לו יותר ברור מאשר למישהו שרואה את זה פעם ראשונה. שוב אני אומר דיב יעיד למה הוא כתב שזה לא ברור או כן ברור.
ש . הוא כתב מכתב הבהרה וכתב והסביר שהוא למעשה הסתפק במה שאנשים אחרים אמרו לו. אפילו לא המנהל. הסתפק במה שאמרו
ת . מאד יכול להיות שדיב התרשם מזה שזה לא ברור. ואני דוקא רואה בזה משהו חיובי. לא רואה בזה משהו שלילי. אם, אני לא מצפה ממישהו שאני אחראי עליו שירשום משהו שהוא לא ראה. משהו שלא קיים. אני בהחלט בזה מבקש שירשמו מה שראו. ואם הדבר היה לא ברור אז בהחלט אני מצפה שהוא ירשום את זה.
ש . לצערי הרב אחרי שקיבלנו את מזכר ההבהרה הוא לא ראה. הוא לא הסתכל בעצמו. הוא הסתמך על מה שנאמר לו.
עו"ד פלג: עירוני על זה מזכר הבהרה?
ש . מה שאת שלחת לי.
ת . הוא כבר העיד?
עו"ד פלג: מה זה מזכר הבהרה?
ש . מה שאת שלחת לי.
עו"ד פלג: אתה מתכוון למה שכתבתי לך אתמול?
ש . כן.
עו"ד פלג: אז תסביר לו. כי הוא לא, אני לא הבנתי על מה אתה מדבר. תסביר.
ש . או קי. אז בוא אני אסביר לך ככה: אדון דיב מגיע לאוויס. התפקיד שלו זה בעצם לתפוס הסרטים של האבטחה נכון?
ת . בין היתר.
ש . בין היתר. עכשיו הדרך המקובלת לעשות את זה זה במסגרת פנייה לקב"ט החברה שהוא יצרוב לכם את זה נכון?
ת . או לקב"ט החברה או למנהל הסניף למי שהוא ירצה.
ש . עכשיו האם לא ראוי היה לקבל את החומרים בכל מקרה כדי שהיום אנחנו נוכל לבחון אותם מאשר לכתוב מזכר שמבחינתי זה לא ברור.
ת . שוב אני אומר
עו"ד פלג: שנייה אחת סליחה. רגע, רגע אני חושבת שרק למען הסדר הטוב המסמך ההבהרה שמדבר עליו עורך דין עירוני
ש אפשר להגיש אותו.
עו"ד פלג: אין בעיה. אבל רק שהעד יבין על מה מדובר. המסמך הבהרה שמדבר עליו עורך דין עירוני מדובר על פקס שאני שלחתי אתמול לעורך דין עירוני בעקבות שיחה שהייתה לי עם דיב סבאג. שבעצם אומר העד אמר שיש צורך לשוב ולבדוק. סליחה.
שבשיחת הטלפון הוא מסר שנודע לו שהמצלמות לא מקליטות . לדבריו בביקורו במקום נאמר לו שהמצלמות בחניון מצלמות אך לא מקליטות . ולכן אין מה לקחת איתו.
ת אז אין לו מה לקחת . אז אני אענה לך. אם המצלמה הייתה מקליטה, אם המצלמה הייתה מקליטה הייתי מצפה שהוא יקח.
ש אבל היא מקליטה
ת . המצלמה לא מקליטה
ש . אז היא כן מקליטה.
ת . אתה מתווכח על מה שכתוב פה?
ש . בודאי.
ת . או קי. אז אם היא הייתה מקליטה אדוני אז הייתי מצפה שהוא יקח.
ש הייתי מצפה ממך, היית מצפה שילכו לבדוק את זה
ת . אני סומך על הבוחן דיב בעיניים עצומות . אני אענה שנייה. שנייה אל תקטע אותי. אני אענה.
אני סומך עליו בעיניים עצומות . והוא בוחן טוב ומקצועי. ובחור שמלא מוטיבציה. וכמו שהוא תפס איזה סרטים אחרים ממצלמות אבטחה במקומות אחרים הוא בהחלט גם היה תופס את זה אם אפשר היה לתפוס. אני פשוט אני שומע עכשיו את ההבהרה. ואני מבין שהסרט הקלטה לא מוקלט. אז הוא גם הוסיף וציין שגם מה שרואים זה לא ברור. אבל בוא נגיד שגם אם זה היה ברור אין פה מה לתפוס. אין מה לתפוס כי בעצם הסרט לא מקליט.
כב' השופט: הצילום
ת . הצילום. אין הקלטה.
ש . עכשיו תקבל את זה כעובדה העיד פה מנהל אוויס כעובדה תקבל את זה. חברתי תאמר אם אני מטעה אותך. כעובדה שהוא אמר זה לא נכון.
ת . או קי
ש אני ראיתי את הסרטים האלה במשרדי.
ת . אז יכול להיות שזה מה שהוא קיבל ממישהו שהיה באותו רגע באוויס מנהל הסניף או מנהל המחלקה. או אחד הקבטים אולי הוא זה שהיטעה את דיב ואמר לו שהסרט לא מקליט. אבל אני מציע שתשאל אותו למה
ש . אבל מבחינת הגינות בוא תגיד את האמת .
ת . כן
ש . אני לא הייתי מצפה שהוא יראה את זה במו עיניו
ת . אבל אני מצפה שהוא יבוא ויגיד, שברגע שאומרים לו שהסרט לא מקליט מנהל הסניף או עם מי שהוא לא דיבר אמר לו הסרט לא מקליט. שהוא לא יבוא ויגיד לו טוב אני רוצה לראות שזה לא מקליט. אני מצפה שהוא יסמוך על מילה שבן אדם
ש אני גם ראיתי את ההתייחסות שלך לזה דרך דיב דווקא. אתה ההנחיה שלך היא מאד ברורה. אנחנו לא מצלמים את סרטי האבטחה דרך טלפון. אנחנו מגישים בקשה וצורבים את זה כמו שצריך. נכון? זאת הגישה שלך.
ת . זה לא בהכרח. אם זה סרט אבטחה
ש . אם
ת . אתה שואל ואתה רוצה לענות במקומי. אז תן לי לענות . אם זה סרט אבטחה שזה שנמחק כל שלושה או ארבעה ימים או שבוע תלוי בכמות הזכרון במחשב. ונשאר עוד יום יומיים עד שהסרט עומד להמחק. אנחנו בהחלט נקליט את זה מתוך מצלמת וידיאו או מצלמת פלאפון את מה שרואים על המסך עצמו על מנת לשמור את זה. על מנת לשמור ברור שזה פחות טוב ממה שאנחנו נתפוס את הסרט המקורי. אבל זה מינימום לפני שהראייה הטובה תלך לאיבוד. אז בהחלט אפשר, בהחלט אני יכול להבין מצב שזה צולם דרך הפלאפון
ש . אין שום בעיה עם זה.
ת . או קי.
ש אבל עקרונית ההנחיה שלך מבחינה ראייתית אתה מורה לפקודים שלך אם יש אפשרות כזאת לצרוב את הדברים האלה בצורה מסודרת נכון?
ת . עד כמה שניתן. אם ניתן אפשר, אם לא ניתן אי אפשר.
ש . תודה. עכשיו לפי מה שאני מבין אתה גם אחראי על כל הבדיקות הפורנזיות שהחוקרים שלך אמורים לבצע נכון?
ת . אני אחראי על החקירה.
ש . הבנתי. תגיד לי יש לך הסבר למה לא לקחו ט' א' מההגה?
ת . אני לא, אני צריך לקרוא שוב את התיק בשביל לענות לך על זה. אני לא חושב שהיה צורך. אני חושב שהוצאנו די.אן.איי. מהאוטו.
ש מהאוטו עצמו לא.
עו"ד פלג: מה מהאוטו עצמו לא? מהאוטו עצמו כן
ת . הוצאנו די.אן.איי.
ש . מהאוטו עצמו? לגבי נהג? מה הוצאתם?
עו"ד פלג: את הטביעת אצבע
ש בודאי.
ת . הבן אדם אם אני לא טועה, אם אני לא טועה לא היה צריך לזה טביעת אצבע כי הבחור בג"ח לאוטו.
ש . מה זה ?
ת . הוא בעל גישה חוקית לאוטו. כלומר אני לא צורך בטביעת אצבע.
ש . יש מחלוקת בתיק לגבי מי שנהג ברכב. אנחנו לפחות . אתם חולקים אנחנו טוענים מה שטוענים. יש טענה שמישהו אחר נהג באוטו. אתה לא חושב שמן הראוי היה לקחת איזה שהם ממצאים פורנזיים מההגה?
ת . גם אם הייתי מוצא טביעת אצבע שלו באוטו הבחור הוא בעל גישה לאוטו. זה לא אוטו שהוא לא אומר שהוא היה בו בכלל. הוא אומר שהוא היה באוטו הזה. שהוא ישב באוטו הזה.
ש ואם היית מוצא שם טביעת אצבע של מישהו אחר
ת . אז היית טוען שהוא החזיק את ההגה בזמן שהאוטו ישב בזה. זאת אומרת זה לא משהו, זה לא ראיה חותכת לבוא להגיד שאם היה טביעת אצבע או לא.
ש . תשמע זה לא ראיה חותכת
ת . אני חושב שתמונה שמראים אותו מתדלק את האוטו והוא לבד באוטו מדברת בעד עצמה. אני חושב שזה ראיה יותר טובה מטביעת אצבע שלו על ההגה.
ש . רק שהמומחים שלך קבעו שאי אפשר להגיד שזה הוא
ת . אני
ש זה המומחים שלך הפורנזים דרך אגב
ת . אני לא יודע.
ש . זה חוות הדעת של המדינה.
ת . אני ראיתי תמונה שלו, תמונה שלו במצלמה.
ש . תשמע. אני לא רוצה לשים לך פרטים. אני רוצה להגיד דברים הכי ישר שאפשר. העיד פה כרגע בחור שקיבל את האוטו באוויס.
ת . או קי.
ש הוא שוטר דרך אגב, היום כבר שוטר. הוא אמר שהוא זוכר שהבחור הזה לא היה לבד אלא היה עם אדם נוסף שעמד ליד הדלת של הנהג.
ת . או קי.
ש . הטענה של הבחור הזה שלא הוא נהג באוטו בזמן התאונה אלא אדם בשם מני. אתה מסכים איתי שלקחת טביעת אצבע מההגה יכל לעזור לנו. לעזור לנו לא לכם. אבל לנו לאשר שהיה אדם בשם מני שנגע באוטו.
ת . זה רכב שכור. וברכב הזה נוגעים עשרות אנשים
ש . הבנתי.
ת . והטביעת אצבע הזאת לא הייתה מסייעת . אני לא יודע על איזה מני מדובר. אנחנו לאורך כל החקירה לא שמענו לא קיבלנו פרטים של מני. בן אדם ערטילאי שלא מוכר. מה גם שבמצלמות האבטחה לא ראינו אותו את אותו מני שאנחנו מתארים אותו.
ש אבל עובדה שעובד אוויס כנראה ראה אדם נוסף. כי לא תפסתם את מצלמות האבטחה של החניון
ת . אבל לא היה הקלטה.
ש . הייתה הקלטה אני אומר לךל
ת . לא הייתה הקלטה.
ש . אז אני אומר לך שעמד פה מנהל אוויס.
ת . אבל מנהל אוויס אמר משהו שבאותו רגע זה משהו שאנחנו לא ידענו אותו באותו רגע לפי מה שאנחנו ידענו אין הקלטה.
ש יש הבדל בין לא ביררתם לבין לא ידעתם
ת . לא. לא. זה לא נכון שלא בדקנו. בדקנו קיבלנו תשובה לא נכון.
עו"ד פלג: למען הסדר הטוב. מר עירוני אני יושבת פה ולא אומרת . אבל למען הסדר הטוב.
ש . את רוצה לענות? את יכולה לענות גם במקומו.
עו"ד פלג: לא שנייה אחת .
ש . ..שהוא לא ראה?
עו"ד פלג: לא. לא למען הסדר הטוב מוחתסאם ואני עברתי על הפרוטוקול כמה פעמים לפני הדיון היום. מוחתסאם אמר שהוא ראה אגב לא ברור אם הוא ראה את זה אחרי או תוך כדי,
ש . אחרי.
עו"ד פלג: לי לא ברור.
ש . הוא אמר שהוא ישב במשרד וראה את זה. ושהשוטרים ושאני הפניתי
עו"ד פלג: אני אומרת בסוגריים
כב' השופט: חבל הויכוח תמשיך בשאלות .
ש . אז תשמע אני שאלתי את השוטר, את מנהל אוויס ואמרתי לו תשמע יש חוקר שאומר שהתמונה לא ברורה. איך יכול להיות? אז הוא אומר אני לא יודע. אני במו עיני ראיתי.
ת . טוב. ניסיתי להסביר את זה כמו שאני מבין את זה. אני בטוח שאתה תדע להסביר את זה אחרת .
ש . בוא נתקדם. עכשיו תשמע על פי ההנחיות שלך שרשרת די.אן.איי. אתה מחייב את החוקרים שלך לבצע תיעוד מדויק של שרשרת די.אן.איי?
ת . אתה יכול להסביר למה אתה מתכוון?
ש כמובן. נניח אני, אתה האדם שלוקח את הבדיקה הדי.אן.איי. מעביר אותה לשוטר הספציפי הזה. והשוטר הספציפי הזה מעביר את זה לשוטר אחר. אתה מחייב אותם לכתוב מי קיבל ממי ומתי?
ת . מה זה מחייב אותם? זה דברים שיש בתיק. אתה רוצה להגיד לי שמה? העבירו די.אן.איי. וזה לבדיקת איזה מעבדה ויש על זה תיעוד.
ש . אתה יכול להסביר לי בבקשה, אתה יכול להסביר לי בבקשה משהו מאד פשוט? לדעתי הוא לא כל כך פשוט אבל אם תוכל להסביר לי. כמה זמן בדיקת די.אן.איי. שאתם לקחתם שכבה אצלכם במשרד.
ת . לא יודע להגיד לך. לא יודע.
ש . איפה אתם שומרים את בדיקות הדי.אן.איי?
ת . איפה שכתוב במזכר שזה נשמר. אני לא יכול להגיד לך.
ש אז זה לא כתוב אז אני לא יודע.
ת . אז צריך לשאול את מי שלקח את זה איפה הוא שמר את זה.
ש . אז הוא אמר שהוא העביר את זה הלאה והוא לא יודע מה עשו עם זה.
ת . או קי. בסדר. בדיקות די.אן.איי. נשמרות אצל מי שלקח אותם עד שהוא מעביר אותם הלאה.
עו"ד פלג: הוא אמר למי הוא העביר את זה עורך דין עירוני.
ת . אתה מטעה אותי בשאלות ואני לא יודע לענות לך.
עו"ד פלג: עורך דין עירוני הוא אמר
ש . אני מטעה אותך? אני מטעה אותך?
ת . אם אתה אומר שהוא לא אומר למי העביר את זה ויפעת אומרת שהוא אומר למי הוא העביר את זה אז,
ש הוא כתב למי הוא העביר את זה?
עו"ד פלג: לא כתב. אמר אתה שאלת אותו והוא ענה לך.
ש . אני שאלתי אותך שאלה פשוטה. אתה מחייב את החוקרים או לא מחייב לתעד את שרשרת הדי.אן.איי.?
ת . אני מחייב
ש . האם ראוי לעשות את זה? אתה יודע מה? אתה רוצה לספר את מה שאתה רוצה תגיד. אבל האם זה ראוי לעשות את זה או לא ראוי?
ת . אז אני אומר לך שדגימת הדי.אן.איי. צריכה להשמר אצל החוקר עד שהוא מעביר אותה למי שצריך.
ש ואם צריך לתעד את המעבר של די.אן.איי. מהיד של חוקר אחד ליד של חוקר שני?
ת . וגם אם לא זה לא סוף העולם.
ש . בסדר. אני רואה שהגישה שלכם היא די ליברלית בסוגיה הזאת .
ת . אתה חושב ככה אנחנו
ש . נו אז תענה לי אתה כאן בשביל לענות לי.
ת . אתה שואל שאלה
ש זה לא סוף העולם. הפסיקה חושבת אחרת .
ת . אתה מכין לי הצהרה עכשיו
ש . אבל גם הפרקליטות חושבת אחרת .
ת . או קי. יש תיעוד יפעת? אני לא,
עו"ד פלג: אני מפנה לדוח תפיסה וסימון ת/28 שהוגש . בו כתוב של עמיחי לוין שכתוב הורדתי עם סלוטייפ את שרידי החומר. הכנסתי לשקית מוצגים מספרה כך וכך. צירפתי לתיק החקירה מקף לידי רס"ר דיב סבאג.
ש . לתיק החקירה.
עו"ד פלג: לידי רס"ר דיב סבאג
ש . טוב אנחנו רוצים לומר את האמת
ת . תן לי לקרוא את כל התיק. אני אענה על שאלות .
ש אחרי זה בתיק אין שום מזכר. איפה זה נשמר, מי קיבל. מתי הביאו.
כב' השופט: אתה בסיכומים עכשיו?
ש . לא. אבל אז לא צריך להטעות גם את בית המשפט.
ת . תנו לי את כל התיק אני אקרא ואני על דברים שזה מעכשיו. בסדר? מעכשיו כל מה שאתה מבקש שאני אענה עליו תיתן לי לקרוא את החומר.
ש . אין שום בעיה. קח את התיק אני אקרא.
ת . תודה. בבקשה תשאל שאלה אני אענה עם זה.
כב' השופט: לא לא. תשאל שאלות הוא לא יעבור על תיק החקירה עכשיו. עד עכשיו אנחנו מבזבזים זמן עםה שאלות . אבל לא יתחיל לקרוא את תיק החקירה.
ש . אז אני אצטרך את כל העדים אדוני מה אני אעשה? כנראה.
עכשיו תאמר לי מצלמות אבטחה בדקתם?
ת . לא יודע להגיד לך מה שכתוב בתיק זה מה שבדקו
ש אתה מנחה
ת . אני לא יודע אני צריך לבדוק אם בדקו את המצלמות האבטחה או לא?
ש . היה צריך לבדוק אותם?
ת . מצלמות אבטחה בדקו איפה שיש . עשו סיור
ש . תגיד לי שום דבר לא כתוב.
עו"ד פלג: כן כתוב עירוני.
ש די. יפעת אני אגיד לך התיק הזה כמו שאני יודע לעולם לא אסכים פה לשום דבר
כב' השופט: עורך דין עירוני אני לא מבין את ההתנהלות הזאת .
ש . כשחברתי פונה אלי אני עונה לה.
כב' השופט: לא. אבל אתה שואל אותו שאלה אז אתה לא יכול להתחיל ויכוח באמצע התשובה שלו.
ש . אני מתחיל ויכוח אדוני?
כב' השופט: כן. אתם התחלתם לדבר ביניכם.
ת . אדוני אם אני לא טועה, ושוב אני צריך לבדוק את זה בתיק אם אתם רוצים שאני אבדוק את זה, או שדיב יבדוק את זה כי הוא זה שביצע את זה. אם אני לא טועה דיב סבאג הבוחן ביצע סריקה על ציר הנסיעה לכיוון תחנת דלק. אני שוב, אני אומר את זה שוב בתוך סוגריים כי אני לא בטוח שזה נכון שבוצעה סריקה לגבי מצלמות אבטחה.
ש תראי לי את המזכר
ת . בוצעה סריקה לדעתי נכון? בוצעה סריקה.
ש . תראי לי את המזכר
ת . אבל אני מציע שתשאל את זה את דיב כי הוא ביצע את הסריקה.
עו"ד פלג: וזה באמת אצל דיב.
ש אני רוצה להבין משהו תקשיב. אני רוצה להבין משהו. אתה הרי מפקח על כל החקירה הזאת נכון?
ת . כן. ואתה מצפה ממני שאני אלמד את התיק בעל פה. וזה לא ממש ככה. אתה מצפה שאני אדע הכל פה
ש . לא. אבל כשאתה בא להעיד בבית המשפט סברתי שעברת על התיק.
ת . אבל הנה עובדה. אני עברתי על מה שאני כתבתי בתיק.
ש . רק את המזכר?
ת . אני כתבתי על מה שאני עברתי בתיק. בטח לא זה,
עו"ד פלג: בבקשה.
ת . יש . בוא אני אגיש אותו ברשותך בסדר?
עו"ד פלג: אני אראה לך קודם
ש אי אפשר להגיש מזכרים שאתה לא כתבת .
עו"ד פלג: ביצעתי סריקה ממצלמות לאורך כל רחוב דוד המלך.
ש . אדוני אז את מי מטעים פה? את מי מטעים פה. אני רוצה להבין משהו. יש גבול גם לציניות .
עו"ד פלג: זה מה ששאלת אותו.
ש לא. מספיק. זה שבית המשפט כועס עלי אני שמח. אבל עם כל הכבוד יש גם גבול
כב' השופט: אני לא כועס.
ש . מתחילת הדרך אדוני מעוותים פה דברים. בדקו את דוד המלך. התאונה לא הייתה בדוד המלך.
עו"ד פלג: הוא אמר לך על מסלול הנסיעה.
ש . זה מסלול הנסיעה דוד המלך? את עומדת על זה שמסלול הנסיעה דוד המלך? יש גבול
עזבו. איפה הייתה התאונה אדוני?
ת . רגע שנייה.
ש . איפה הייתה התאונה?
ת . דוד המלך, אני אענה על השאלה הקודמת .
ש איפה הייתה התאונה? אפשר? אפשר איפה הייתה התאונה?
ת . כן. התאונה הייתה ברחוב יחזקאל.
ש . עכשיו תאמר לי ברחוב יחזקאל בדקתם?
ת . אז זהו. כשאתה יוצא מרחוב יחזקאל יש לך הרבה אופציות לצאת מרחוב יחזקאל.
ש . בדקתם?
ת . אז אני אענה לך. מרחוב יחזקאל יש לך הרבה אופציות לצאת . מה שבטוח שהוא מגיע לרחוב המלך דוד. אתה מבין? ציר ההגעה זה לרחוב המלך דוד. מאיפה יצא מרחוב יחזקאל אני לא יודע להגיד לך. לא יודע להגיד ולכן האזור הזה, לכן אני לא יודע אם האזור הזה נבדק. מה שכן בטוח שלרחוב המלך דוד ששם סוכנות ההשכרה לשם הוא הגיע והרחוב הזה אני יודע בוודאות שנבדק. לגבי יתר הרחובות אני מציע שתשאל את דיב הוא יתן לך תשובה הרבה יותר טובה ממני.
ש אני שואל אותך שאלה האם ראוי היה לבדוק לפחות אם בזירת האירוע התאונה הייתה מצלמת אבטחה כלשהי?
ת . אני חושב שדיב בדק את זה. אבל שוב תשאל את זה אותו.
ש . האם נכון לומר שההנחיות הכלליות של המשטרה מחייבות את החוקרים או את הבודקים לציין כל פעולת חקירה שהם מבצעים?
ת . זה תלוי בגודלה. אי אפשר להגיד
ש . סיימתי תודה.
כב' השופט: תודה רבה. חקירה חוזרת אין
עו"ד פלג: אין אדוני.
כב' השופט: תודה רבה לך
ת . בבקשה.
כב' השופט: מה שמך בבקשה?
ת . אברהם אופ...
כב' השופט: מר אברהם אתה מעיד עכשיו בבית משפט כמו כל עד אני צריך להזהיר אותך שאתה חייב לומר את האמת את כל האמת ורק את האמת – אחרת אתה צפוי לעונשי מאסר.
תציג לנו את עצמך בבקשה.
ת . אני שוטר בלב הבירה 18 שנה.
כב' השופט: כן. חקירה ראשית .
ת . אני יכול להגיד משהו לפני שמתחילים?
כב' השופט: לא. אם ירצו תסביר.
ת . לא. זה לא
עו"ד עירוני: אולי זה רלוונטי
ת . אני אסביר משהו שיכסה את הכל.
כב' השופט: לא. לא אל תסביר כלום כרגע. אל תסביר כלום כרגע. יש לך שאלות אליו? או שהוגש מסמך?
עו"ד פלג: לא אדוני. לא הוגש המסמך שלו. כי חברי לא הסכים לכך. יש פה דוח פעולה שלו. אני מבחינתי יכולה להגיש ואין לי אליו שאלות .
ת . אני רוצה להסביר.
עו"ד עירוני: אז אולי הוא יסביר.
ת . זה מה שרציתי להגדי.
כב' השופט: אין הסכמה שהדוח יוגש?
ש . לא. אני בטוח שהוא לא כתב אותוט.
ת . הוא לא כתוב כלום. לא כתבתי כלום. אני לא טיפלתי.
כב' השופט: טוב תשאלי אותו. תציגי לו את הדוח תשאלי אותו.
עו"ד עירוני: לכן אדוני. אני ביקשתי להביא את מי שאחראי על מילוי הטופס הזה
ת . אני אחראי על המילוי. אני לא טיפלתי. אני אסביר. בשביל זה אני אומר אני אגיד כמה מילים אני אפתור לכם את הבעיה.
כב' השופט: רק רגע.

חקירה ראשית לעד אברהם - עו"ד פלג:
ש . אני מציגה דוח פעולה מיום, אתה תעזור לי כאן. על פרטי המקרה 21.2.2011. בוא תסביר לנו מה אנחנו רואים.
ת . בתור ניידת סיור כל אירוע שמתקבל חייב להיות רשום על ניידת . חייב להיות רשום על ניידת . לא משנה אם טיפלתי או לא טיפלתי.
כב' השופט: מה התפקיד שלך?
ת . סייר.
כב' השופט: או קי.
ת . האירוע רשום עלי. ברגע
כב' השופט: מי שקיבל אותו?
ת כן. מי שקיבל אותו לא טיפל בו. מי שטיפל זה את"ן. אבל בתור ניידת סיור האירוע חייב להיות רשום על הסיור כי אם לא יהיה שורה ריקה במחשב. אני רושם טופל על ידי את"ן. אני לא הגעתי לאירוע. אני לא יודע בכלל שיש אירוע. אני רק יודע שאני האירוע טופל על ידי את"ן.
כב' השופט: מה זאת אומרת קיבלת? אתה היית בניידת?
ת . אני ניידת . האירוע מופיע אצלי במחשב. כי חייב להיות רשום על מישהו האירוע. מלב הבירה. האירוע בלב הבירה חייב להיות רשום על מישהו בלב הבירה האירוע. במקביל משכפלים אותו לאת"ן לטיפול
כב' השופט: לא אתה.
ת . המוקד משכפל
כב' השופט: לא אתה.
ת מה זה לא
כב' השופט: המוקד משכפל
ת האירוע משוכפל את"ן לטיפול ובינתים הוא רשום על לב הבירה. כי לב הבירה חייב להיות רשום.
כב' השופט: הבנתי. תודה. העד הבא.
אין חקירה עורך דין עירוני?
עו"ד עירוני: בודאי שלא. אני רוצה את מי שעשה את זה. לכן גם לא הסכמתי.
ת . זה אני רשמתי.
עו"ד פלג: זה הוא רשם.
עו"ד עירוני: לא. זה הוא קיבל את במחשב. מה אתה רשמת את כל הפעולות? כל מה שרשום שם אתה רשמת?
ת . זה מוקד רושם. מוקד רושם את כל הפעולות . אני לא רושם כלום.
עו"ד עירוני: בסדר. אז זה הכל. זה הכל. שיביאו את העד שאחראי על הרישום.
כב' השופט: זה נרשם על שמו. הוא לא רשם. אתה לא קשור למסמך?
ת . אני מקבל במחשב רושם טופל על ידי את"ן וזהו.
עו"ד עירוני: הוא לא רושם את זה.
עו"ד פלג: זאת אומרת שנייה אחת . אם אני טיפלתי רושם מה טיפלתי. פה לא טיפלתי רק האירוע רשום עלי.
עו"ד עירוני: זה הכל.
ת . כניידת בלב הבירה. כי חייב להיות על לב הבירה האירוע.
עו"ד פלג: זאת אומרת שאתם בעצם אתה בעצם כסוג של מוקד.
עו"ד עירוני: הוא לא מוקד הוא סייר.
ת . זה מספר האירוע 61 האירוע. תחנה 6 זה המרחב. 01 זה מה שקיבל. אני קיבלתי ראשון 01. אצלהם יש,
עו"ד פלג: סליחה. מה זה קיבלת ראשון? מה זה אומר?
ת . האירוע נשלח אלי ראשון
עו"ד פלג: יפה. זאת אומרת כשיש פה את תאריך ושעת פתיחת האירוע
ת . זה לכולם. זה קולקטיבי. זה לא רק אלי זה גם לאת"ן. באת"ן יש מספר אירוע אחר.
עו"ד פלג: או קי. אז אתה קיבלת
ת . האירוע הזה זה האירוע שלי של לב הבירה. את"ן מקבלים אירוע מספר אחר אותו דבר רק מספר אחר על אותו אירוע. כי המעגל שיגור שלהם הוא מעגל אחר.
כב' השופט: מאיפה מופק המסמך הזה? מהמחשב אצלך בניידת?
ת . אני רושם אותו אצלי בניידת . יש מדפסת במשרד. אני מדפיס אותו או שמדפיסים אותו מהמחשב במשרד.
כב' השופט: אז יש פה פרטים בטופס הזה שאתה מילאת?
ת . אני לא מילאת כלום. זה כל מה שרשום פה. זה נקרא אצלנו השערות או מה שהמוקד מוסיף זה המוקד מוסיף ורושם. אם היה משהו שאני רשמתי היה מופיע הדוח פעולה שלי.
כב' השופט: כלומר במסמך הזה אין שום דבר שאתה כתבת .
ת . אין דוח פעולה. לא כלום.
עו"ד פלג: או קי. אבל אתה מה שאני רוצה לדעת אתה קיבלת את ההודעה הזאת
ת . 61/01 זה אני. רק אני.
עו"ד עירוני: הוא באמת זוכר עכשיו להגיד לך מה הוא קיבל ומתי?
ת . לא לא אני אגיד לך איזה עובד.
עו"ד עירוני: איך זה עובד זה ברור לי. צריך להביא את מי ששלח את זה. זה לא אותו.
עו"ד פלג: שנייה אחת . אתה ביקשת אותו ולא סתם.
כב' השופט: תלוי למה.
עו"ד פלג: לגבי התוכן אדוני.
כב' השופט: בודאי.
ת . תוכן אין תוכן שאני רלוונטי אליו.
עו"ד פלג: יפה. אבל אני לא מעניין אותי התוכן. אני רוצה לדעת האם אתה קיבלת את ההודעה הזאת על שעת התאונה את זה את ההודעה הזאת עם השעה שתים חמישים ואחת
ת . כן.
עו"ד פלג: אתה קיבלת לידיך?
ת . הופיע לי במחשב כן.
עו"ד פלג: הופיע לך במחשב השעה הזאת של התאונה.
ת . כן.
עו"ד פלג: או קי.
ת . יכול להיות שטיפלתי באותו רגע אפילו באירוע אחר. ולא התייחסתי לזה.
כב' השופט: כלומר אתה מה שכן ראית
ת . שמופיע אצלי במחשב
כב' השופט: שהודיעו לך על האירוע. האירוע הזה.
ת . את"ן רשום פה
כב' השופט: בשעה שתים חמישים ואחת בצהרים קיבלת את ההודעה.
ת . כן. פה מופיע לי.
כב' השופט: טוב. תודה.
ת . 543 זה הקוד של את"ן בדרך למקום.
כב' השופט: בסדר תודה.
עו"ד פלג: אז אדוני אני רק לצורך זה, מבקשת
כב' השופט: לא. לא הוא אמר זה בפרוטוקול
עו"ד פלג: בסדר גמור. תודה.
עו"ד עירוני: רגע אז אני אשאל חקירה אחת .
כב' השופט: חקירה נגדית .

חקירה נגדית לעד אברהם - עו"ד עירוני:
ש . אתה יכול לומר לי בוודאות שהתאונה אירעה בשעה שתים חמישים ואחת?
ת . האירוע התקבל במוקד בשתים חמישים ואחת .
ש האם אתה יכול לומר לי בוודאות שהתאונה אירעה ב-14:51.
ת . אני לא הייתי במקום אני לא יכול. ההתקשרות ל-100 14:51
כב' השופט: תודה.
ש . זה הכל נגמר הסיפור. שיביאו את העד שרלוונטי לגבי דיווח.
כב' השופט: לעניין התוכן אתה צודק.
עו"ד פלג: לא לעניין השעה אדוני. זה כל המחלוקת בינינו.
עו"ד עירוני: בודאי שגם לעניין השעה אדוני.
כב' השופט: לא. לא.
עו"ד פלג: לעניין השעה לא.
כב' השופט: זה שהודיעו לו בשעה 14:51 שהיה אירוע זה הוא מודיע
עו"ד עירוני: הוא לא יודע להגיד את זה.
כב' השופט: הוא לא יודע מתי התאונה. הוא יכול להגיד מתי הוא קיבל את ההודעה.
עו"ד עירוני: הוא לא יודע להגיד את זה. זה מה שנכתב שם. זה לא השעה שהוא קיבל את זה בודאי שלא אדוני. הוא לא כתב את זה.
כב' השופט: אני שאלתי אותו. כן העד הבא.
עו"ד עירוני: יש פסק דין כבודו. טוב לא משנה.
עו"ד פלג: אדוני אפשר לעשות שנייה אחת הפסקה בהקלטה. אני רוצה לדבר עם חברי לגבי העדויות .
כב' השופט: כן תעצור.
אתה מתנדב באגף התנועה. ואתה עובד או לומד במקום מסוים?
ת . אני עובד.
כב' השופט: היכן?
ת . במשרד החינוך.
כב' השופט: חקירה ראשית בבקשה.
עו"ד פלג: שנייה אחת אדוני. אני כבר אומר מהעד הנוכחי לא נגבתה הודעה. הוא יש זכ"ד של אחד השוטרים שמדבר איתו זה אותו מקור מודיעיני. ישנו מזכר של דיב סבאג שבעצם מדבר איתו וממנו מתקבל המידע.

חקירה ראשית לעד ישראל וורטהיימר - עו"ד פלג:
ש . ישראל אני מבינה שבעצם אתה נתבקשת בתיק הנוכחי לעשות בדיקה מסוימת . תספר לבית המשפט מה הבדיקה.
ת . פנו אלי לעשות בדיקה הוא נתן שם לבדוק את זה שהוא נמצא בישיבת . "מיר" ואני עשיתי את הבדיקה הזאתי.
כב' השופט: יש לך קשרים בישיבת?
ת . יש לי קשרים.
עו"ד עירוני: לא שמעתי, לא שמעתי,
ת . ביקשו ממני לעשות בדיקה. ועשיתי את הבדיקה איפה שהייתי צריך לעשות . ולא היה שם כזה לא היה ולא נברא בישיבה הזאתי.
ש לי אין שאלות נוספות לעד.

חקירה נגדית לעד ישראל וורטהיימר - עו"ד עירוני:
ש . בוא תפרט לי איזה קשרים יש לך בדיוק?
ת . אני לא יכול
ש . אתה כן יכול.
ת . אני לא יכול.
ש אתה נמצא על דוכן העדים ואתה כן יכול.
ת . אני לא יכול.
ש . מה זה אתה לא? אדוני אני מבקש לחייב את העד להשיב. זה היה ברור לגמרי ברגע שהוא כבר נחשף שהוא מקור מודיעיני והוא עומד על דוכן העדים הוא חייב לענות
כב' השופט: הוא לא מקור מודיעיני כמו שאתה רגיל, כמו שרגילים לראות מקור מודיעיני.
ש אדוני ברגע שהוא נמצא על דוכן העדים והגיע לכאן והמדינה מבקשת להסתמך על הבדיקה שהוא ביצע. האיש הזה מחויב. כללי ההגינות מחייבים על מנת שאנחנו נוכל לבצע את הבדיקה מי הגורמים הרלוונטיים, מבחינת ההגינות האיש הזה חייב לומר לנו. איזה בדיקות הוא ביצע ועם הוא דיבר. ואיזה קשרים יש לו בדיוק.
כב' השופט: אתה למדת שם פעם בישיבת "מיר"
ת . אני לא למדתי בישיבת "מיר"
כב' השופט: והמידע שלך זה מאנשים שאתה מכיר בישיבה?
ת . יש לי מהראש ישיבה
ש אז יופי
כב' השופט: יש לך קשרים עם אנשים בישיבה.
ת . כן
כב' השופט: אתה יוצר קשר למישהו שיודע מי התלמידים בישיבה? כולל קשר?
ת . כולל קשר.
כב' השופט: מישהו שיודע מי התלמידים בישיבה.
ת . כן.
כב' השופט: ואותו אחד שהוא אחראי אני לא יודע איך
ת . זה לא מאחד. זה מעל 15 אנשים. זה ישיבה מאד גדולה של ארבעת אלפים איש . וכדי לבדוק צריך לבדוק טוב. וזה לא פעם ראשונה. פה דוקא בזה, אבל יש גם בדברים אחרים.
ש . אדוני איך אפשר להתייחס לאמינותו של העד הזה כן? אם אני לא מקבל את היכולת שלי לבדוק.
כב' השופט: כן. אתה צודק. זה שאלה של הגברת גפן. אי אפשר להשאיר את הדברים כך. אם זה חשוב אז הוא צריך להיכנס יותר פרטים. אם הוא לא רוצה ואני יכול להבין אותו אז
עו"ד פלג: תראה אדוני אני אומר לאדוני. אנחנו מבחינתי, מבחינתי הסיבה היחידה בעצם שאנחנו הבאנו אותו היא באמת כי יש מזכר שאומר מקורות מודיעינים. וכמובן שאם לא היה נחשף אותו עד אז יש פה עניין של תעודת חסיון וכו'.
כב' השופט: לא. חברך רוצה לבוא ולומר שאותו אדם שנבדק האם הוא לומד או לא לומד אכן קיים. והבדיקה לא נעשתה כראוי.
ש לא לא. משהו אחר הוא טוען שאין אדם בשם מני. מעולם לא היה אדם כזה בישיבת מיר.
כב' השופט: בסדר. אני אמרתי מה שאתה טוען.
ש . לא זה מה שהוא אומר.
עו"ד פלג: אדוני מה שהעד אומר העד אומר במהלך הבדיקות שאני עשיתי אני לא מצאתי אדם בשם מני.
כב' השופט: אבל חברך צודק בפירוט, בשאלה שלו לגבי הפירוט עם מי בדקת? ואותו אחד שבדקת מה הוא? וכיצד הוא יודע? אם אתה בדקת עם שני אנשים שהם עובדי מבטח שהם לא יודעים לא מכירים ארבעת אלפים
ש . מנחם בישיבת מיר. באמת . אדם בשם מנחם בישיבת ניר?
עו"ד פלג: אדוני, אדוני קודם כל
כב' השופט: אני מבין את החשש של להכנס. אבל זה לא יכול להשאר בצורה הזאת .י
עו"ד פלג: אז ראשית אדוני הוא אמר.
ש אני רוצה להבין משהו.
כב' השופט: יכולה להשאר כעובדה מוסכמת שמי זה היה שביצע את הבדיקה? מי מהשוטרים?
עו"ד פלג: דיב.
ש . הוא לא ביצע את הבדיקה.
עו"ד פלג: דיב סבאג אומר שהוא
כב' השופט: דיב סבאג התקשר לאדון וורטהיימר. וורטהיימר ביצע עבורו
ש אמר לו.
כב' השופט: אמר לו . זה נכון.
עו"ד פלג: אז שזה יהיה כך. שאכן נעשתה בדיקה על ידו.
ש . לא. אני לא מוכן לא.לא.
כב' השופט: הוא אמר לו שהוא בדק ולא מצא.
עו"ד פלג: כן. שהוא בדק. אז אולי תנסה להסביר.
כב' השופט: כן. אבל אנחנו לא יודעים את טיב הבדיקה בעומקה ומשקלה.
עו"ד פלג: אז אנחנו נבקש ממנו שינסה להסביר את טיב הבדיקה האם הוא בדק רק שם? מה הוא בדק?
ש . אדוני יש לי הצעה,
כב' השופט: למה? מה יש לסכן ? מה יסכן שאתה תמסור?
ת . כי פה זה אירוע אחד. שם יש הרבה סוגי אירועים.
כב' השופט: לא. אתה, כשאתה בקשר אתה אומר ראש הישיבה.
ת . זה ישיבה של ארבעת אלפים בחורי ישיבה. ובישיבה הזאתי יש הרבה סוגי עבירות . מהשכרות רכב, מתאונות פגע ברח עד סמים וכל מיני דברים. ואני לא עובד רק איתם אני עובד עם, ואני אומר לך אני לכבוד השופט אם אני עשיתי בדיקה זה לא לקח שעה ולא שעתיים. וזה היה נראה לי מעל ארבע ימים.
ש אני אבקש להתעלם מזה.
עו"ד פלג: אבל תסביר את טיב הבדיקה.
כב' השופט: לא. אבל אתה לא יכול לפרט לנו עם מי דיברת?
ת . אם הייתי פה לבד הייתי מפרט. אני לא לבד פה. וזה יכול לפגוע בדברים אחרים.
עו"ד פלג: אתה כן יכול להסביר מה טיב הבדיקה.
ש . לא אדוני אי אפשר ככה. אי אפשר להתנהל כך
כב' השופט: טיב הבדיקה הוא אמר ארבעה ימים 15 איש בדיקה יסודית .
עו"ד פלג: לא. שמה? את השם? את מה בדקת?
ת . אם מישהו יודע על הסוג של התאונה הזאתי.
ש . אדוני אז זה כבר, אדוני זה כבר שונה אז יש בן אדם בשם מני בישיבת מיר?
ת . אין. הבחור הזה לא לומד שמה. ולא מני. ולא שום דבר
ש אין מנחם בישיבת מיר?
ת . לא. יש מנחם שמות אחרים ולא זה.
ש . אהה יפה. אז אדוני אני מבקש צו, פשוט צו אולי זה יקל עלי ועל חברתי להוציא את כל השמות של בחורים שלומדים בישיבות מיר, או שלמדו בישיבת מיר בתקופה הזאת .
כב' השופט: זה לא קשור לעכשיו אתה רוצה.
ש אדוני אבל מה זה התשובה הזאת?
כב' השופט: זה עניין אחר. העד צריך להישאל או להישאל. וכרגע על הפרק לא צו זה או אחר.
ש . אבל אולי אדוני מנחם מוסר מידע ואפשר להסתיר אותו אדוני. סתם דוגמא. אולי אותו מנחם שהיה מעורב בתאונה מוסר מידע בפרטים אחרים ועדיף לא לגלות אותו. אני לא יודע. הרי זה בדיוק הבדיקה.
עו"ד פלג: לא. אבל לזה בדיוק אמרתי שבשביל שהתמונה תהיה מלאה האם כשאני שאלתי מה טיב הבדיקה השאלה האם אתה בדקת שם? או שניתנו פרטים נוספים לגבי אותו מני זאת השאלה.
כב' השופט: טוב גברת גפן עכשיו חקירה נגדית . יש שתי אפשרויות תשקלי עם העד את הענין הזה. או שהוא יענה על כל השאלות כפי שישאל הרלוונטיות שהוא על ידי הסניגור או לפרטי פרטים עם מי הוא דיבר, ולמה הוא דיבר? ואיך הוא דיבר? ואיך הוא יודע ואיך הוא לא יודע? או שתבקשו שלא לענות על הדברים האלה והמשקל יהיה בהתאם. וההתייחסות לעדות שלו תהיה בהתאם.
עו"ד פלג: אז אני אבקש מהעד לנסות לענות כמה שהוא יכול.
כב' השופט: לא זה לא זה. זה או הכל או כלום. מפני שכל עוד השאלות רלוונטיות . והוא עומד להיכנס לפרטי הפרטים אני מניח שזה מה שהוא יעשה. אי אפשר, אם את רוצה שנסתמך עליו. אני לא יכול לקבוע מימצאים אם החקירה הנגדית לא תהיה חופשית וללא מגבלות . וללא צנזורה של תשובות
ש . אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה עם העד. אם העד כבר אומר שהוא לא יענה לי על השאלות אדוני. אז אני גם לא. זה מה שהוא עכשיו אמר למעשה.
תאמר לי אז עם מי הקשרים שלך באותה ישיבה?
ת . אני לא יכול להגיד לך.
ש האם יש בחורים בשם מנחם שלומדים בישיבת מיר?
ת . אם יש בחורים שקוראים להם, כן.
ש . עכשיו אתה אמרת לחברתי שאין דבר כזה מני בישיבת מיר.
ת . נכון.
ש . אבל כרגע אתה אומר לי שיש בחורים שקוראים להם מנחם
ת . יש בחורים שקוראים להם מנחם ולא מני.
ש הבנתי. עכשיו תשמע אז בוא תאמר לי אני רוצה לדעת עם מי דיברת .
כב' השופט: אין מישהו מנחם שקוראים לו מני שלא נוגע לעניין הזה? זו השאלה שלו.
ת . לא. אז אני עונה יש בחורים קוראים להם מנחם לא מני.
כב' השופט: אף אחד מהמנחמים לא קוראים לו מני
ת . לא קוראים לו מני. כן.
ש . עם מי דיברת?
ת . אני לא יכול להגיד לך.
ש . אדוני אי אפשר ככה.
כב' השופט: לא הוא צריך להשיב. אם הוא לא משיב אני לא אאלץ אותו אבל המשקל יהיה בהתאם אני לא אוכל להסתמך על זה.
ת . אני לא יכול
ש . אתה עובד כנהג? תאמר לי החוקר אמר שאתה עובד כנהג של הרב פורוש זה נכון?
ת . כן
ש גם עכשיו?
ת . כן. ומה זה מעניין?
ש . החוקר אמר. שואלים אותך. אתה למעשה היום אתה עובד מדינה אם אני מבין נכון. אתה עובד מדינה היום
כב' השופט: הוא אמר, הוא אמר
ת . כן.
ש . אז בתור עובד מדינה אדוני הוא לא יכול לא לענות על השאלות בבית המשפט. עם כל הכבוד.
כב' השופט: הוא אמר שהוא עובד מדינה.
ש . אז הוא לא יכול להתחמק ממתן תשובות בטח בבית המשפט
כב' השופט: או קי.
ש הוא חייב לענות . אדוני אתה חייב לענות .
כב' השופט: עורך דין עירוני.
ש . טוב אני לא רוצה גם להתעלל בעד.
כב' השופט: אני אמרתי אני לא אאלץ אבל המשקל יהיה בהתאם.
ש אז אני אדוני מה אני אעשה? הוא לא עונה אני לא רוצה להתעלל בו.
כב' השופט: תודה רבה

חקירה חוזרת לעד ישראל וורטהיימר - עו"ד פלג:
ש אדוני רק שנייה אחת . בעצם אני חוזרת לשאלתו הראשונית של אדוני. אתה לא יכול אתה אומר להגיד מי האנשים שבעצם, הפרטים הספציפיים אתה אמרת עם לפחות 15 אבל אתה לא יכול להגיד מי הם.
כב' השופט: הוא יכול אבל הוא נמנע מלומר.
ש . או קי. כן. אני מבינה.
אתה יכול להגיד אבל מה ביררת? זה אתה כן יכול להגיד. מה הבירורים שעשית? האם חיפשת את השם? או מאפיינים נוספים?
ת . דבר ראשון חיפשתי את השם. דבר שני ביררתי אם מישהו יודע על כזה תאונה. ואחרי זה התחלתי לבדוק אם מישהו ראה כזה תאונה. כי זה ישיבה מאד גדולה. ואנשים שם מסתובבים שמה כל הלילה. וכל היום מסתובבים ברחובות . והם רואים זה ישיבה שמגיע כל החדשות שמה. ולא שמעו. ולא ראו. ואם אני ביצעתי את זה.
ש השאלה שלי הייתה אחרת . איזה פרטים קיבלת? חוץ מהשם מני איזה פרטים קיבלת בכלל?
ת . שהוא לא לומד בישיבת מיר.
ש . לא. איזה פרטים קיבלת? מה ביקשת לבדוק?
כב' השופט: איזה פרטים שקיבלת לבדוק גבוה? נמוך? ג'ינג'י? שחור? כהה בהיר?
ת . זה אני לא זוכר. נראה לי אמרו לי רק לבדוק על בחור בשם מני אם הוא עשה תאונה.
עו"ד עירוני: אז לא מסרו לו אפילו את פרטי. טוב בסדר.
ת . לא זוכר. לא זוכר. סתם אני אגיד? אני לא זוכר.
ש . אתה לא זוכר אם מסרו לך פרטים נוספים.
תודה.
כב' השופט: תודה רבה. העד הבא.
עו"ד עירוני: אדוני העד הבא הוא עד מאד ארוך.
כב' השופט: לא אמרנו שיש עוד קצר.
עו"ד פלג: לא אמרנו שיש עוד אחד בדיוק כמו איתן.
עו"ד עירוני: אבל הוא גם לא היה אז למה צריך אותו?
עו"ד פלג: זה גם אך ורק לעניין השעה שהבנתי שהפכה להיות משמעותית .
עו"ד עירוני: אבל הוא לא היה. הוא לא כתב את זה.
עו"ד פלג: זה בדיוק הוא קיבל את ההודעה
כב' השופט: הוא היה איתו בניידת?
עו"ד פלג: לא. הוא גם קיבל את ההודעה באותה שעה אדוני.
כב' השופט: שיכנס.
ש . יש מזכר כלשהו?
עו"ד פלג: יש דוח פעולה.
כב' השופט: שלום לך. מה שמך בבקשה?
ת . שלמה בן חיון.
כב' השופט: מר בן חיון אתה מעיד עכשיו בבית משפט כמו כל עד אני רוצה להזהיר אותך שאתה חייב לומר את כל האמת ורק את האמת אחרת אתה צפוי לעונשי מאסר. תציג לנו את עצמך אתה שוטר?
ת . אני שוטר באגף התנועה של מחוז ירושלים. אני משמש כיומנאי סלש מוקדן. זה תפקיד שאני ממלא אותו כבר משנת 2005.
כב' השופט: כלומר אתה לא בניידת סיור.
ת . לא.
כב' השופט: חקירה ראשית בבקשה.

חקירה ראשית לעד בן חיון - עו"ד פלג:
ש אני מציגה בפניך דוח פעולה מיום 21.2.2011 מאת פה מופיע שמך שלמה בן חיון. אתה יכול רק להסביר לבית המשפט מה אנחנו רואים?
ת . כן. זה דוח פעולה שהשם שלי מופיע בו כהיות ואני משמש כיומנאי מוקדן אני פותח מערכת של מיחשוב ניידות . אני משגר בעמדה נייכת . האירוע התרשים הוא פחות או יותר בצורה הזו. מתרחשת תאונה מתקשרים 100 מוקד חרום. פותחים אירוע. האירוע עובר משם למשגרת של אגף התנועה והמשגרת של אגף התנועה שולחת את זה באופן ישיר למיחשוב שעל שמי הוא פתוח. ואני מפנה אותה לצוות שאמור לטפל בתאונה.
כב' השופט: אז אתה עשית משהו פה
עו"ד עירוני: כתבת משהו.
כב' השופט: מיוזמתך בשתי ידיך? בהליך הזה בתאונה?
ת . לא. לא.
ש . אז מה הכוונה אני מפנה אותה ל? מה זה אומר?
ת . היא עולה המשגרת פונה מולי במכשיר קשר. אומרת לי אם יש ניידת פנויה? אני מפנה אותה בכלל לראש משמרת . שהוא יגיד לה איזה ניידת לשלוח לאירוע.
ש . או קי.
ת . אני לא טיפלתי באופן פיזי בתאונה בחוץ
ש או קי. אגב לא זאת השאלה. אם טיפלת בתאונה בחוץ זה אנחנו יודעים שלא טיפלת או קי? אנחנו רק רואים פה איזה שהוא דוח ממוחשב. ואני אשאל אותך. כשאני רואה פה תאריך ושעת פתיחת האירוע 21.2.2011 14:52 מה זה אומר ה-14:52 הזה?
ת . זה אומר שזה השעה שאני פחות או יותר קבלתי את האירוע.
ש . מצוין. רק לצורך זה אדוני אני מבקשת להגיש את זה . לי אין שאלות נוספות .
כב' השופט: טוב הוא אמר את זה אין צורך. כמו הקודם
ש אדוני אני חושבת שכדאי שאחד מהם לפחות יהיה בפני בית משפט.
עו"ד עירוני: לא לא אני מתנגד להגשה שלה.
ש . רק לצורך השעה.
עו"ד עירוני: לא. אני מתנגד להגשה שלו. שיביא את המוקדן לגבי השעה. אני מתנגד להגשה שלו, הוא לא ערך את הדוח מכוח מה חברתי מבקשת להגיש מסמך שהעד לא,
כב' השופט: אם יש התנגדות זה לא יתקבל
עו"ד עירוני: נכון.
כב' השופט: אבל הוא אמר את זה. הוא אמר כשהוא קיבל, אתה קיבלת הודעה ב-14:51?
ת . לא זכורה לי השעה.
ש 14:52 אדוני.
עו"ד עירוני: רגע הוא עונה לבית המשפט. רגע הוא עונה לבית המשפט.
כב' השופט: בסדר זכותו לעיין בדוח. כן.
עו"ד עירוני: בודאי אבל הוא ענה לאדוני שהוא לא זוכר. ואז חברתי עונה במקומו.
ת האירוע עצמו הופיע ב-14:52. או קי? יכול להיות שזאת השעה שבה האירוע התקבל במוקד המחוזי.
כב' השופט: מתי אתה ראית? אם כתוב כאן 14:52
ת . זה השעה שמופיעה אצלי במחשוב.
ש . זו השעה שהתקבלה אצלך שזה הידיעה התקבלה אצלך?
ת . הידיעה לא מתקבלת אצלי ישירות
ש במחשוב.
כב' השופט: לא. בשרשרת אצלך היא התקבלה ב-14:52.
ת . כן. זו השעה שמופיעה פה.
כב' השופט: לפי השרשרת שתיארת קודם. כן בסדר.
ש . תודה. אין שאלות נוספות אדוני.

חקירה נגדית לעד בן חיון - עו"ד עירוני:
ש . אתה זוכר את השעה? או שאתה לומד את זה מהדו"ח.
ת . אני לומד את זה מהדו"ח. אני מקבל הודעות על תאונות דרכים
ש ברור לי אדוני. עכשיו מי שמזין את השעות זה לא אתה אלא זה המוקד.
ת . נכון.
ש . זאת אומרת את השעה הרשומה שם מזין מישהו שיושב שם וכותב.
ת . כן
ש . באיזה שעה זה היה בפועל אתה לא זוכר.
ת . לא.
ש תודה.
כב' השופט: תודה רבה.
זה העד האחרון שלכם גברת גפן זה העד האחרון?
עו"ד פלג: ואז יש לדון בנושא של אשת הנאשם.
עו"ד עירוני: ואביו
כב' השופט: שזה? אתם תרצו להעיד אותם?
עו"ד פלג: כן. אני אגב חושבת שגם הוא צריך לרצות לא להעיד אותם חברי לאור הסיפור שעלה היום. אם אין התנגדות היום אז הם יבואו לפעם הבאה.
עו"ד עירוני: אני אשקול את הדברים האלה. אני אשקול אחרי שאני אקבל את הפרוטוקול. אני אשקול את כל הדברים האלה. אני נקרא את מה שכתוב שם ונשקול. אני אומר את זה בשיא הרצינות אדוני. אני מתנצל שאני ישבתי. אני אשקול את הדברים האלה. אני גם אגיש לבית המשפט לא היום אני סבור מחר לקבלת גם רשימת התלמידים וגם טופס תפיסת צילומים מאוויס מה שהשוטרים לא עשו עד היום ולמרות מה שאמר העד בישיבה הקודמת . אף אחד לא פעל לקבל את הסרטים מאוויס עד היום.
עו"ד פלג: אנחנו אדוני מוכנים לעשות את זה. אם חברי רוצה שנבדוק שוב אם יש צילומים לא צריך שום בקשה מבית המשפט. אנחנו נבדוק.
עו"ד עירוני: אבל העד אמר לך את לא מאמינה לו?
עו"ד פלג: לא. אני עוד פעם אומרת לך. אני מוכנה לעשות את הבדיקה הנוספת הזאת . העד אמר שהוא ראה אם יש היום צילומים לא צריך בקשה מבית המשפט. משטרת ישראל תעשה את הבדיקה. אם זה מה שאתה רוצה משטרת ישראל תעשה את הבדיקה. אין שום בעיה עם זה. אני כבר אומרת אין צורך בבקשה אין צורך בצו. אם זה מה שחברי מבקש אנחנו נעשה את הבדיקה.
עו"ד עירוני: אני רוצה לקבל את זה לידי אדוני.
עו"ד פלג: ממתי חומר חקירה אתה לא מקבל לידיך?
עו"ד עירוני: לא. אני רוצה לקבל את זה במסגרת חומרי הגנה. שזה לא יעבור, אני לא רוצה שזה יעבור דרך הבוחנים לא אדוני. אני רוצה שזה יעבור אלי ישירות . אין לי בעיה שחברתי תטפל בזה. אבל לא במסגרת בוחני התנועה שזה יגיע אלי. לא דרך הבוחנים. כי הבוחן דיב אמור להיחקר וזה חומר שיכול להשפיע מאד על החקירה שלו. כי הוא זה שהיה אמור לבדוק את הדברים האלה. והוא טען שזה מטושטש לא רואים או דברים נוספים. אני כן רוצה, כמובן שאני רוצה.
כב' השופט: מה שהחוקר דיב אמר או לא אמר כבר יש איזה שהוא מזכר ויש לו איזה שהיא גרסה. אם הוא אמר שרואים וזה מטושטש זה דבר אחד. אם רואים בבהיר זה דבר אחר. אם לא רואים בכלל זה דבר שלישי. כל זה כל אחד מהאפשרויות הללו כנגד מה שיראו או לא יראו בצילומים אם יש צילומים. מה זה משנה? זה עניין טכני לשלוף את הצילומים. אם הוא אמר שבצילומים הכל מצולם בצבע אדום כך כתוב בגרסה שלו. פתאום הוא יראה שהכל ירוק. אז הכל ירוק.
עו"ד עירוני: אני אומר לאדוני אני סומך לחלוטין על חברתי ועל הגינותה.
כב' השופט: מישהו צריך לגשת לשם. אתה לא רוצה שזה יהיה דיב זה לא יהיה
עו"ד עירוני: שיאפשרו לי לעשות את זה. שיאפשרו לי לא במסגרת הרשות החוקרת אני אעשה את זה. אני לא מבין אם יש עם זה בעיה בכלל.
כב' השופט: אני לא בטוח. אני חושב שאם יש שמה אפשרות טכנית הסיכוי שהמשטרה תהיה מעורבת ותניח יד על הצילומים הוא סיכוי גדול יותר מאשר אם אתה תיגש .
עו"ד עירוני: אז אם אני אתקל בקשיים אני מיד אפנה לחברתי.
עו"ד פלג: אדוני גם אין שום בעיה אבל זה אני חושבת שחברי יכול לסמוך. אם חברי רוצה שלא השוטר דיב יעשה את זה.
עו"ד עירוני: לא. זה לא קשור.
עו"ד פלג: אז לא השוטר דיב יעשה אתז ה.
עו"ד עירוני: מה הבעיה שאני אעשה את זה? חברתי לא סומכת עלי שאני אעביר את החומר ונוכל לדבר עם אנשים באוויס? כרגע אין שם יותר עד תביעה נוסף אחד. אני אוכל באופן חופשי מה שרציתי לעשות לפני זה לעשות עכשיו אני באוויס. למה לי אסור לקבל את המסמכים ולשבת עם מנהל
כב' השופט: אתה יכול לזמן את אחד מעובדי אוויס עם הצילומים במסגרת עדויות ההגנ ה.
עו"ד עירוני: תודה אדוני. זה מה שאני אעשה. בסדר. זה מה שאני אעשה. במסגרת סעיף 108 אני אעשה את זה.
כב' השופט: זה לא 108
עו"ד עירוני: אלא?
כב' השופט: יש עד שהוא רלוונטי מבחינתך שמחזיק צילומים שהם רלוונטים מבחינתך
עו"ד עירוני: סעיף 108
כב' השופט: למה?
עו"ד עירוני: כי אמור להביא את המסמכים האלה איתו במסגרת
עו"ד פלג: אבל אם הוא עד הגנה הוא יביא אתה לא צריך 108
כב' השופט: הוא עד שיכול להיות עד שלך מה הבעיה? הדרך שלך היא יותר ראשית . כעד הגנה המסלול הרבה יותר יציב. למה אתה נכנס בכלל ל-108?
עו"ד עירוני: לא. כי פה ברגע שיש לי צו של בית המשפט אז גם יהיו חייבים לעשות את זה.
כב' השופט: לא צריך צו. אתה תזמין אותו שיביא את המסמכים האלה והאלה.
עו"ד עירוני: באמצעות בית המשפט אני אעשה את זה
עו"ד פלג: רק אדוני הנושא היחיד הוא וגם וזה גם כשאני סומכת על הגינותו של חברי אבל אין מה לעשות אם הוא עושה את זה במסגרת עד הגנה כמובן שאם יש צילומים כאלה שעכשיו אנחנו בסימן שאלה לגבי זה לכאורה שלא עולים בקנה אחד עם הגרסה שלו. הם לא יופיעו בפני בית המשפט ופה הבעייתיות . ולכן אדוני אני סבורה שאם יש איזה שהוא ספק אם יש את הצילומים האלה הדרך הנכונה לעשות את זה היה דרך משטרת ישראל. אלא אם כן חברי אומר
עו"ד עירוני: שנעולה לחלוטין, נעולה לחלוטין
עו"ד פלג: או קי המשטרה עכשיו תמציא סרט מתאריך 21.2
עו"ד עירוני: לא אמרתי להמציא, לא אמרתי להמציא. אבל יבואו ויגידו אין
עו"ד פלג: אני יכולה להבין.
עו"ד עירוני: יבוא יגידו לי אין. עשינו בדיקה אין. כמו שהם אמרו לפני זה. למה אני אסמוך על מישהו שעשה את זה?
עו"ד פלג: אתה יודע מה? אם יגידו לך שאין תמיד יש לך את הדרך גם דרך ההגנה לעשות את זה. תמיד נשארת לך הדרך פתוחה. וזאת דרך זאת דרך המלך.
עו"ד עירוני: אבל הם כבר אמרו שאין. הם אמרו שזה לא מקליט.
עו"ד פלג: כן. רק אתה אומר שעכשיו עולה סימן שאלה. דרך המלך היא שהם יבדקו את זה אם לא תעשה את זה במסגרת ההגנה.
עו"ד עירוני: אני רוצה לעשות את זה במסגרת ההגנה. אני חושב שזה ראוי יותר. הייתה אפשרות לעשות את זה. הייתה אפשרות לעשות את זה.
עו"ד פלג: אני מבינה את מה שאתה אומר . ואני גם אומרת
כב' השופט: אני לא אכנס לעניין הזה. יש ראיה כל אחד שיחליט איך הוא רוצה להציג אותה. מצד אחד עורך דין עירוני המשטרה יכולה לבצע פעולת חקירה ולעדכן אותך. מצד שני אם הם לא עושים דברים אתה יכול במסגרת עדי הגנה לשים את ידך על הראיה הזאת .
עו"ד עירוני: אז אני אעשה את זה. הם כבר הודיעו כבר שהם לא יכולים לתפוס את זה. אז אני אעשה את זה בעצמי.
עו"ד פלג: לא. אבל בית המשפט עכשיו מאפשר לבדוק את זה.
כב' השופט: אני לא מאפשר הם יכולים לעשות מה שהם רוצים כל עוד במסגרת הכללים. ללכת ולנסות ראיה הם יכולים. אם הם לא יעשו את זה או כן יעשו את זה גם אתה יכול לעשות את זה.
עו"ד עירוני: בסדר גמור. בסדר גמור. שנינו בעצם חופשיים לפעול.
כב' השופט: כמה זמן תיקח החקירה של האשה והאבא אם יעידו?
עו"ד עירוני: האבא זה ממש לא ארוך
עו"ד פלג: כן האבא זה קצר יחסית . והאישה אני חושבת שלשנינו נדרש זמן. אני מניחה שזה יהיה משהו כמו שעתיים סך הכל.
כב' השופט: שעתיים מה? של האישה?
עו"ד פלג: כן סך הכל.
כב' השופט: סך הכל מה? עם דיב? או בלי דיב?
עו"ד פלג: לא. ראשית ונגדית .
כב' השופט: של מי?
עו"ד פלג: אתה מעריך פחות?
כב' השופט: של האישה?
עו"ד פלג: של האישה.
עו"ד עירוני: לא אני חושב שזה שני הצדדים למעשה לא ברור לאן זה יתגלגל.
כב' השופט: דיב מה?
עו"ד פלג: סבאג.
כב' השופט: 12.9.11 שעה 13:45
שתים נקבע לסיום שמיעת ראיות המאשימה לראיות ההגנה במידת האפשר ליום 26.9.11 שעה 13:15.
הנאשם יובא על ידי השב"ס לשני המועדים. תוזמן הקלטה לשני המועדים.
עו"ד עירוני: אדוני אני מתנצל אני לא יכול.
כב' השופט: מתי אתה לא יכול?
עו"ד עירוני: ב-12 לחודש יש לי הוכחות . ב-26 לחודש אני נמצא מחוץ לעיר. לפחות לגבי השעות לעשות משהו אדוני.
כב' השופט: אני מקצר מועדים מאחרים.
עו"ד עירוני: שם מדובר בעצור.
כב' השופט: אני מקצר מועדים אחרים של הוכחות
עו"ד עירוני: אדוני אבל מדובר בעצור שם.
כב' השופט: על מנת לסיים את התיק הזה.
עו"ד עירוני: אבל אדוני שם מדובר גם בעצור.
כב' השופט: גם פה מדובר בעצור.
עו"ד עירוני: אני יודע. אבל שם מדובר בעצור שממתין
כב' השופט: באיזה מהמועדים?
עו"ד עירוני: ב-12.9. ב-26 אני אסתדר. אני עוד איכשהו אפנה את היומן. אני אגיש בקשות . אפשר ב-26.9? את יכולה ב-26?
עו"ד פלג: אני תורנית אבל אם זה יהיה המועד היחיד. אני תורנית אדוני.
עו"ד עירוני: אולי 21.9 אדוני. את יכולה?
עו"ד פלג: כן. 21.9 אין שום בעיה.
עו"ד עירוני: 22 או 21
עו"ד פלג: גם 22 אין בעיה.

<#3#>
החלטה

לפיכך המועד הקבוע ליום 12.9. מבוטל. עדות השוטר דיב סבאג תשמע ביום 22.9 שעה 13:30. סיום ראיות המאשימה וראיות ההגנה במידת האפשר ישמעו ביום 26.9.11 שעה 13:15. הנאשם יובא על ידי השב"ס לשני המועדים ותוזמן הקלטה.
נרשם כי לסניגור דיונים אחרים ביום 26.9.11 והוא מתבקש לפעול לשינוי מועדיו.

<#4#>

ניתנה והודעה היום י"ג אלול תשע"א, 6/09/2011 במעמד הנוכחים.

רפי כרמל , שופט

תודה רבה הדיון הסתיים.

סוף דיון

114

207