הדפסה

ת"פ 640-07

בתי המשפט
בית משפט השלום קריית גת

ת"פ 640-07

02 אוקטובר 2011
בפני: כב' השופטת בכירה רובין לביא

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

אליעזר אשורוב

הנאשם

נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד זיוה לדרמן
הנאשם - בעצמו בא כוחו עו"ד מאיר לחן (בהעדר)
<#1#>

פרוטוקול

הנאשם:
אני מציג בפני ביהמ"ש טופס של שירות המבחן. לאחר שהתייצבתי שם ב- 11.9.11. הזמינו אותי ב- 21.9.11 אך לא הלכתי. לא הלכתי ביום 21.9.11 כי עברתי תאונה. ק. המבחן יודעת זאת.

התובעת:
אין בידי את התיק הזה. אבקש הפסקה.

לאחר הפסקה

עו"ד לחן מתייצב באולם בימ"ש.

התובעת:
לאחר בדיקה, אין תסקיר. אני יכולה לטעון לעונש היום, אך לא יכולה להסכים להאריך את התנאי. הוא לאר התייצב לשירות המבחן.

הסנגור:
זה ההסדר, לא קרה כלום במשך 3 שנים.

<#2#>
החלטה

כבר ב-15.1.08, הוצג הסדר טיעון על פי כתב האישום תוקן, הוגשו הרשעות, הוסכם שידחה לקבלת תסקיר לבחון אפשרות הארכת המאסר המתונה התלוי כנגדו, התביעה הודיעה כי תעתור לעונש פסילה.
מאז ועד היום טרם התקבל תסקיר בעיננו. התיק הועבר מכב' השו' חיימוביץ ואחר כך לשופט חזק ומהשופט חזק אליי, ולמרות שהצעתי לצדדים לסיים את התיק בהסכמה, אין הסכמה שכזו.
אין הסבר מדוע לא הומצא היום תסקיר, הנאשם טוען שלא התייצב ביום 21.9.11 משום שנפגע בתאונה, אך אין לו כל מסמך לאימות טענה זו.

בנסיבות אלה ובלית ברירה ידחה לדחייה אחרונה שכן מותב זה לא נעתר לדחיות .

בשלב זה, הצדדים גיבשו הסכמה ומבקשים להציגה בפני בימ"ש. <#4#>

ניתנה והודעה היום ד' תשרי תשע"ב, 02/10/2011 במעמד הנוכחים.

רובין לביא, שופטת בכירה
באי כוח הצדדים:
עותרים במשותף להארכת התנאי בן 3 החודשים, פסילה בפועל וקנס.

הסנגור:
לאחר שהוצג ההסדר ב-15.1.08 גובש הסדר נוסף ב-15.5.2000 על פיו הודיעה התביעה כי לא תעתור לפסילה בפועל.

התובעת:
אכן מהפרוטוקול שהציג לי הסניגור עולה כי הוסכם לאחר מכן כי אפילו אם התסקיר לא יהיה חיובי, לא נעתור לפסילה בפועל. לכן אני חוזרת בי, ומבקשת להאריך את המאסר המותנה ולפעיל פסילה על תנאי.

הסנגור:
אני מבקש לכבד את ההסדר, מדובר בתיק ישן. המתנה נוספת וארוכה לתסקיר תהא בעצם תאריך את ההליכים שלא לצורך. אנו מבקשים ליתן לנאשם שימשיך את חייו כפי שעד עתה הוא עושה כן. אני מקווה מאוד שיפנים שהארכה הזו מהווה הזדמנות נוספת לכך שהנאשם יתעל את כל האנרגיות לכיוון חיובי ונורמאלי וישתלב באורח חיים סדיר כמו עבודה, כפי שעושה, אני מניח שבפעם הבאה לא יתחשבו בו יותר.

הנאשם:
אין לי מה להוסיף .
אין לי רישיון נהיגה.

הסנגור:
נבקש לכבד ואם בימ"ש מבקש להפנות למכון הארבעה, אין לנו התנגדות.

גזר דין

הנאשם הודה והורשע במסגרת הסדר טיעון כבר ביום 15.1.08 על פיו לאחר תיקון כתב אישום וויתור על אחת העבירות, הודה בכך שבמרץ 2007 החזיק שלא כדין בסם מסוכן מסוג חשיש במשקל העולה על 3 גרם נטו לצריכתו העצמית.
הואיל והעבירה נעברה בעת שתלוי כנגדו מאסר מותנה, בשל גילו הצעיר, סוכם כי יתקבל בעניינו תסקיר, ואם תהיה המלצה חיובית, ממנה יעלה שאיננו משתמש בסמים, יסכימו להאריך המאסר המתונה אך בכל מקרה יעתרו לפסילה מלנהוג. הוסיפו כי אם לא תהיה המלצה של שירות המבחן יטענו באופן חופשי. בהתאם נדחה לטיעונים לעונש לקבלת תסקיר ביום 22.6.08, משום מה למרות שלא נתקבל תסקיר, לא נתקיימו טיעונים לעונש ונדחה למענה נוסף ב-16.9 בהוצאת צו הבאה לנאשם.
מאז הדיונים נדחו שוב ושוב למענה ותזכורות.
ב-11.11 נדחה לטיעונים לעונש ל-18.2.09, כב' השו' חיימוביץ הפנתה תשומת לב שירות המבחן שכבר בינואר התבקשו להמציא תסקיר שלא הומצא.

הדיון נדחה ל-10.5.09 לתסקיר, אך לא הומצא תסקיר והנאשם לא התייצב, גם לא התייצב לדיון.
הסניגור עו"ד ליאור רונן טען כי לא מתייצב בשירות המבחן כי קשה לו והדיון נדחה ל-10.6.09 והוצא צו הבאה.
במועד הזה, עו"ד ליאור רונן הרים ידיו מהנאשם וביקש להשתחרר מייצוג, הנאשם לא התייצב ולא התקבל תסקיר.

הדיון נדחה ל-30.6.2009 ושוב הוצא צו להבאתו והדיון נדחה ל-9.9.09 והצו חודש, ובטעות צוין שוב כי הוא קבוע למענה במקום טיעונים לעונש.
במועד הזה התייצב עו"ד שוקלוביסקי שייצג את הנאשם והודיע שאין לו כל קשר איתו ולכן הדיון נדחה ליום 23.9.09 וצו ההבאה נקבע ללא שחרור בתנאים.
בתאריך 23.9.09 שוב הודיע עו"ד שוקלובסקי כי אין לו כל קשר עם הנאשם והואיל והצו לא בוצע, הותלו ההליכים נגדו והתיק נמחק לאיתור.

ב- 17.11.09 הוצג הסדר טיעון עם הנאשם 1 כב' השו' חזק שקיבל אליו התיק מכב' השו' חיימוביץ גזר דינו תוך כיבוד הסדר הטיעון למאסר מותנה, פסילה מלקבל ריישון נהיגה למשך שנתיים, פסילה מותנה קנס 500 ₪ והתחייבות על סך 5000 ₪.
ב-מאי 2010 הנאשם יוצג על ידי עו"ד לחן ומשום מה הוצג הסדר טיעון חדש על פיו ידחה לקבל תסקיר כדי לבחון אפשרות להאריך המאסר המתונה, אך בין אם יהיה חיובי ובין אם יהיה שלילי, תסתפק התביעה בפסילה מותנה. והסניגור יבקש להאריך המאסר המתונה ללא תסקיר.
משום מה כתב האישום תוקן למרות שתוקן בינואר 2008. כב' השו' חזק דחה לטיעונים לעונש ליום 29.12.10, למותר לציין כי במועד זה לא התייצב הנאשם, לא הוגש תסקיר, והדיון נדחה ל-2.3.11 והוצא צו להבאתו.

ב-2.3.11 סוף, סוף , מובא הנאשם על פי צו הבאה לכב' הש' חזק וטען כי לא התייצב לדיון משום שעבר ניתוח, כמובן שלא היו בידו מסמכים להוכיח זאת.
כב' השו' חזק ביטל צו הבאה בכפוף להפקדת 2000 ₪ והודיעו על דיון ליום 2.3.11.
במועד זה הפלא ופלא התייצב הנאשם, אך לא הומצא תסקיר.

הנאשם טען כי לא יצר עימם קשר אך התחייב ליצור קשר תוך 14 יום.
כב' השו' חזק נעתר לבקשתו והדיון נדחה ל3.5.11. השו' חזק הבהיר לו כי אם לא ישתף פעולה עם שירות המבחן יובא הדבר בחשבון בעת גזירת דינו.
ב-3.5.11 לא התייצב הנאשם ולא התקבל תסקיר והסניגור הודיע כי הודיע לנאשם כי יבקש לפטור אותו מהתייצבות.

כב' השו' קבע דיון ליום 12.7.11 והדיון נדחה להיום על פי בקשת שירות המבחן.

היום אנו אכן עומדים שנים רבות לאחר ביצוע העבירה וגם היום לא הומצא תסקיר שכן הנאשם לא התייצב אך האינטרס הציבורי אכן דורש שההליכים יסתיימו.

התובעת אכן הסכימה שהתנאי יוארך אך ביקשה להוסיף פסילה על תנאי וקנס. אך משהסניגור העיר כי הוצג הסדר חדש במאי 2010, נאלצה זו לחזור בה מעתירה לפסילה בפועל למרות שאני שומעת שלנאשם אין בכלל רישיון נהיגה.
יוצא אם כן כי בשל התנהגותו הבלתי נסבלת של הנאשם יצא מרוויח שלא יעלה על הדעת, יש בכך מסר שלילי לו ולאחרים שכמותו ולכן אף שהסדר הטיעון יכובד, יוטל עליו קנס גבוה ותקוותי כי משרד התחבורה ימנעו מלאפשר לו להוציא רישיון נהיגה בטרם יוכיח כי נקי מסמים.

אשר על כן, הנני דנה את הנאשם לעונשים הבאים:

1. מורה על חידוש המאסר המותנה של חודשיים כפי שהוטל בתיק 677/2006 בימ"ש קריית גת ביום 23.1.07 במשך שנתיים מהיום.

2. קנס בסך 2000 ₪ או 100 ימי מאסר תמורתו.
מסכום הקנס יקוזז סכום הפקדון והשאר ישולם ב-5 תשלומים שווים ורצופים החל מ-10.11.11.

3. הנאשם יחתום על התחייבות בסך 10000 ₪ למשך שלוש שנים שלא יעבור העבירה בה הורשע, לא יחתום תוך שבוע יאסר ל- 90 יום.

4. הנני פוסל את הנאשם מלקבל, או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים וזאת על תנאי, למשך שלוש שנים שלא יעבור עבירות על התוספת הראשונה או השנייה לפקודת התעבורה וכן עבירה של נהיגה בהשפעה ו/או בשכרות.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

<#6#>

ניתנה והודעה היום ד' תשרי תשע"ב, 02/10/2011 במעמד הנוכחים.

רובין לביא, שופטת בכירה

החלטה
צו להשמדת הסם.
העתק לסנ"צ יעקב אבקין.

ניתנה והודעה היום ד' תשרי תשע"ב, 02/10/2011 במעמד הנוכחים.

רובין לביא, שופטת בכירה

11

17