הדפסה

ת"פ 5332-11-10 מדינת ישראל נ' פדידה(אסיר)

בית משפט השלום בעכו
ת"פ 5332-11-10 מדינת ישראל נ' פדידה(אסיר)

24 ינואר 2012

בפני כב' השופט משה אלטר, סגן נשיא

המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
גבריאל פדידה
<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד גל ירדן
הנאשם: הובא (עצור בתיק אחר)
הסניגור: עו"ד אורי פלדמן, מטעם הסנגוריה הציבורית

<#3#>
גזר דין
1. הנאשם הורשע בביצוע עבירות לפי סעיפים 61 + 62 לחוק זכויות יוצרים, התשס"ח - 2007 (להלן: "חוק זכויות יוצרים") ולפי סעיפים 60 (א) (3) ו- 60 (א) (4) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב – 1972 (להלן: "פקודת סימני מסחר"), לאחר שהודה כי בתאריך 25/07/09, בשוק רמלה לוד שבעין המפרץ, הוא נמצא מחזיק, מציע למכירה ומוכר, בדוכן שבבעלותו, תקליטורים כמפורט להלן:
1834 תקליטורי D.V.D.R ו- C.D.R, שמכילים תוכן מוגן בזכויות יוצרים של חברות העוסקות בהפצת קלטות ותקליטורי וידאו בישראל, המאוגדות באלי"ס (האגודה להגנת יצירות סינטמוגרפיות) .
151 תקליטורים שמכילים תוכן מוגן בזכויות יוצרים של חברות המפיצות קלטות ותקליטורי מוסיקה בישראל, המאוגדות במסגרת הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ;
ו- 297 תקליטורי C.D.R המכילים תוכן מוגן בזכויות יוצרים של חברות העוסקות בהפצת קלטות ותקליטורי מוסיקה בישראל, המאוגדות בהפי"ל (הפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ).
כשהתקליטורים מסומנים בסימן המסחר של חברות המאוגדות באלי"ס ו/או בפדרציה ו/או בהפיל, ללא רשות בעל סימן המסחר או מי מטעמו, באופן העלול להטעות.

2. לאחר שהנאשם הורשע, טענו הצדדים לעונש.

ב"כ המאשימה עתר להטיל על הנאשם עונש שיכלול מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, מאסר על תנאי וקנס גבוה. זאת לאור חומרת העבירות, הפוגעות פגיעה חמורה בסחר המקומי ובסחר הבינלאומי ולאור עברו העשיר של הנאשם, הכולל 25 הרשעות קודמות ב- 46 עבירות, בגינן ריצה עונשי מאסר לתקופה מצטברת של 36 חודשים.
ב"כ המאשימה אף הפנה לפסיקה ממנה ניתן ללמוד על מדיניות הענישה הראויה לסוג זה של עבירות.

הסניגור, לעומתו, ביקש שלא למצות את הדין עם הנאשם ולהסתפק בהטלת מאסר על תנאי וחתימה על התחייבות כספית, תוך שציין כי הנאשם היה בעבר נרקומן שביצע עבירות רכוש על רקע התמכרותו וכי לאחרונה עבר תכנית טיפולית במרכז לנפגעי סמים בחיפה מתוך כוונה לשקם את חייו ולצאת מחיי הפשע והוא עסק במכירת תקליטורים בלי להבין שמדובר בעבירות, מתוך שסבר כי מדובר בעבודה לגיטימית וכשרה והוא חשב שזה מה שיוציא אותו מחיי הפשע וכלשונו של הסניגור, הנאשם "... חשב שאם ימכור את התקליטורים האלה בשוק אז זה ימנע ממנו להגיע למצב שהוא צורך סמים, משתמש בהם ואחר כך הולך לגנוב ועושה עבירות רכוש אחרות שפוגעות בציבור".
הסניגור גם ביקש להתחשב בהודאתו של הנאשם, בעובדה שמדובר בעבירות שנעברו ב- 7/99 ובעובדה שעבירת הרכוש האחרונה שבגינה הורשע נעברה במרץ 2006. הסנגור גם הביע חשש כי הטלת מאסר בפועל על הנאשם תהרוס "תהליך ארוך שעבר הנאשם".

3. בעקבות טיעוניו של הסניגור, מהם עלה, לכאורה, כי הנאשם החליט להתנתק מעולם הפשע ולעבור הליך גמילה מסמים, הצעתי כי הנאשם יופנה לשירות המבחן, לצורך קבלת תסקיר בעניינו. הסניגור קיבל את ההצעה וביקש כי הנאשם יופנה לקבלת תסקיר. ב"כ המאשימה לא התנגד להפניית הנאשם לקבלת תסקיר, אולם טרח לציין כי המלצות התסקיר לא תחייבנה את המאשימה והזכיר כי עמדת המאשימה בתיק זה הינה להטלת מאסר בפועל.

לאור בקשת הסניגור ועמדת ב"כ המאשימה הוריתי, בהחלטתי מיום 26/9/11, על קבלת תסקיר בעניינו של הנאשם.

4. כפי שעולה ממכתבה של קצינת המבחן נטלי מרגלית מיום 9/1/02, הנאשם זומן לשירות המבחן מספר פעמים, אולם לא התייצב. לכן לא הוכן תסקיר בעניינו.

בישיבת יום 17/1/12 הסביר הסניגור כי הנאשם לא התייצב לפגישות בשירות המבחן אליהן זומן, משום שהיה תקופת מה במרכז גמילה ולאחר מכן היה מאושפז תקופה קצרה בטירה. באותה ישיבה גם התברר כי בינתיים נעצר הנאשם במסגרת תיק אחר ולכן הביע הסניגור הסכמה כי יוטל על הנאשם עונש של מאסר בפועל אולם ביקש שתקופת המאסר תהיה קצרה וכי לא יוטל על הנאשם קנס.

5. נשאלת השאלה איזה עונש ראוי להטיל על הנאשם. מחד, יש לקחת בחשבון, לחומרה, את העובדה כי העבירות בהן הורשע הנאשם הפכו לנפוצות במקומותינו, שכן רווח נאה בצידן למבצעיהן והסיכוי להיתפס בגינן קטן. מדובר בעבירות שפוגעות קשות באמנות היצירה המקורית ומביאות לפגיעה חמורה בסחר המקומי ובסחר הבינלאומי וגורמות נזקים כספיים כבדים ליוצרים ולחברות המפיצות קלטות ותקליטורים כחוק. לכן יש מקום להחמיר בענישה, מה גם שבמקרה שבפניי מדובר בנאשם בעל עבר פלילי עשיר, לרבות בעבירות סמים ורכוש.
מאידך, יש לקחת בחשבון, לקולא, את הודאתו של הנאשם, את הזמן שחלף מאז ביצוע העבירות, את נסיבותיו האישיות ואת העובדה שאין בעברו הרשעות קודמות בעבירות לפי חוק זכויות יוצרים ו/או לפי פקודת סימני מסחר.

ראוי לציין כי לאור טענת הסניגור בישיבת יום 26/9/11, שהנאשם מעוניין לשקם את חייו והחל בהליך טיפולי, מצאתי לנכון להפנותו לקבלת תסקיר, מתוך כוונה לשקול להעדיף במקרה זה את הפן השיקומי - כמובן אם התסקיר היה ממליץ על כך - אולם מסתבר שהנאשם מתקשה להתנתק מהעולם העברייני והא ראיה, שנעצר לאחרונה בשל הסתבכותו בתיק אחר. לכן ברור שאין מנוס מהטלת עונש של ממש על הנאשם, שיהיה בו כדי להרתיע אותו וכן את שאר מבצעי העבירות כנגד הקניין הרוחני.

סיכומו של דבר, לאחר ששקלתי את השיקולים לחומרה ולקולא הקיימים במקרה זה, כפי שפורטו לעיל ולאחר שאיזנתי ביניהם, הנני מטיל על הנאשם עונש כדלקמן:

* מאסר בפועל לתקופה של 5 חודשים, לריצוי מאחורי סורג ובריח.

* מאסר על תנאי לתקופה של 10 חודשים והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו מהמאסר כל עבירה לפי חוק זכויות יוצרים ו/או לפי פקודת סימני מסחר ויורשע עליה.

* קנס בסך 20,000 ₪ או 100 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 20 תשלומים של 1,000 ₪ כל אחד, בכל 15 לחודש, החל מ- 15/8/12.
אי עמידה במועד של תשלום אחד, יעמיד את כל היתרה לתשלום מיידי.

* אני מורה על השמדת המוצגים.

* אני מורה לאנשי יחידת נחשון להביא את הנאשם למזכירות הפלילית כדי שיקבל שוברים לתשלום הקנס.

הודע כי לצדדים זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

<#4#>

ניתן והודע היום כ"ט טבת תשע"ב, 24/01/2012 במעמד הנוכחים.

משה אלטר, סגן נשיא

P
11

14