הדפסה

ת"פ 4997-99 מע"מ עכו נ' מנאע

בית משפט השלום בעכו
ת"פ 4997-99 מע"מ עכו נ' מנאע

22 מרץ 2012

בפני כב' השופט וויליאם חאמד
המבקש:
יוסף מנאע

נגד

המשיבה:
מע"מ עכו

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המשיבה – מר מיידני יואב – תובע מע"מ עכו
המבקש- נוכח
הסנגור – עו"ד שאדי עבאס

פרוטוקול
הסנגור:
מסרתי כעת לחברי בקשה נוספת לחילופין להמרת הקנס והמאסר בעבודות שירות, אני מגיש העתק לביהמ"ש מתקבל ומסומן נ/1. הנאשם שילם 5,000 ₪ מתוך 40,000 ₪, נותרה יתרה של 45,000 ₪ מקרן הקנס. הוא התחיל לרצות את המאסר ביום 4.12.11 ושוחרר ביום 14.3.12. בצד הקנס שהוטל בגזר הדין נקבעה תקופת מאסר של 200 יום, בצד פקודת המאסר שהוצאה נקבע מאסר של 175 ימים לאחר ניכוי הסכום ששילם.
ראיתי את תגובת חברי בפרוטוקול הישיבה הקודמת, הוא טוען להעדר סמכות של ביהמ"ש כאשר במקביל המרכז לגביית קנסות עת שנאשם מגיש בקשה מסוג זה לפריסת קרן הקנס לתשלומים חודשיים הבקשה שלו נכנסת לוועדה וברוב המקרים הוועדה מאשרת את הפריסה בניגוד לפסק הדין שניתן ע"י ביהמ"ש. היום לבוא ולטעון שביהמ"ש לא מוסמך אני רואה שאין מקום לטענת חברי שאין סמכות. אני מציג פסיקה של בתי משפט שלום אשר דנו בבקשות מסוג זה ופרסו את הקנס על אף שהיה פסק דין, מסומנים יחד נ/2.
אני מבקש לפרוס את יתרת הקנס לתשלומים נוחים תוך פטור מיתרת הפיגורים בשים לב למצבו הבריאותי של הנאשם כאשר מדובר באדם חולני שסובל מאחוזי נכות גבוהים ונקבעה לו דרגת נכות והוא מקבל קצבת נכות. מאחר והמרכז לגביית קנסות ציין כי בצד יתרת הקנס יש 175 ימי מאסר, הרי שיוצא כי הנאשם שילם 5,000 ₪, ולכן קוזזו 25 ימים. הנאשם ריצה לפי פקודת המאסר 102 ימים, וזה כנגד קנס של 20,400 ₪, סה"כ 25,400 ₪ ולכן יתרת קרן הקנס היא 14,600 ₪. מדובר בנאשם אשר חרב עליו עולמו מתנהלים נגדו 23 תיקי הוצל"פ מגיש אישור מסומן נ/3. אני מגיש לעיון ביהמ"ש אישור שהיית אסיר מיום 14.3.12 לפיו תקופת המאסר היא 175 ימים, מתקבל ומסומן נ/4. לחילופין במידה וביהמ"ש לא יעתר לבקשה לביטול הקנס ולפריסת היתרה נבקש להמיר את עונש המאסר אשר נותר לרצותו בפועל בעבודות שירות. אני מפנה לפס"ד לסעיף 51 ב' לחוק העונשין לפיו עונש מאסר בפועל פחות מ- 6 חודשים ניתן לרצותו בעבודות שירות, אני מפנה את ביהמ"ש לע"פ 1100/91 מ"י נ' ג'ברי, במידה וביהמ"ש יראה שאין מקום לפטור אותו מיתרת פיגורים ולפריסה של 100 ₪ לחודש נבקש המרת העונש בעבודות שירות.

ב"כ המשיבה:
אני מתנגד לבקשת חברי. ביהמ"ש שגוזר דין של נאשם לא צריך רק להראות אלא גם להעשות. לא בכדי ביהמ"ש גזר עונש כספי גבוה מאחר והוא לא הסיר את מחדלו עד ליום גזר הדין. לאחר גזר הדין המבקש המשיך בעסקיו ושוב נפתח תיק בבימ"ש השלום בקריות ושם נגזר דינו למאסר בפועל לתקופה של 13 חודשים. עד היום המבקש לא הסיר את המחדלים נשוא כתבי האישום. לבוא היום ולבקש משנת 2000 לפרוס את הקנס לתשלומים נוספים ועוד 100 ₪ לחודש זה לעג לרש. אולי מצבו היום לא טוב אבל מדובר משנת 2000. המשיבה לא מתפקידה לגבות את הכסף אלא מרכז הגביה. אם הכסף היה מופקד אלינו היינו פועלים הרבה יותר מהר ממרכז קנסות. אשר על כן אבקש לדחות את בקשותיו של הסנגור. הצגתי בפני ביהמ"ש את ההחלטה של בימ"ש שלום טבריה ששם יש פס"ד של בימ"ש המחוזי. מגיש את הסכום המעודכן להיום, מסומן ת/1.

<#3#>
החלטה
על המבקש הוטל עונש של קנס כספי בסך 40,000 ₪, או 200 יום מאסר בגזר דין שניתן ביום 30.11.00 בתיק ת"פ 4997/99 של בימ"ש זה.

הנאשם שילם חלק מהקנס, בסך של 5,000 ₪ ומאחר ולא שילם את היתרה במועד שקבע ביהמ"ש ניתנה פקודת מאסר והוא נאסר ביום 4.12.11.

בהחלטה מיום 12.3.12 הוריתי לשחרר את הנאשם מהמאסר במסגרת בקשה בהולה שהגיש, לפריסת הקנס ולביטול תוספות פיגורים.

ב"כ המבקש הגיש היום אישור שב"ס, מיום 14.3.12, המלמד כי תקופת המאסר שבצד יתרת הקנס שלא שולמה, עומדת על 175 ימים, הדבר תומך בטענת המבקש לפיה הוא שילם סך של 5,000 ₪, ולכן נוכתה תקופה של 25 ימים בגין כך, מתקופת המאסר שבגזר הדין.

יתרת הקנס שטרם שולמה, לאחר ניכוי הסכום ששולם בסך 5,000 ₪ ולאחר ניכוי תקופת המאסר שהמבקש ריצה, מיום 4.12.11 ועד שחרורו ביום 14.3.12, עומדת ע"ס 14,600 ₪.

ביטול פקודת מאסר שהוצאה בעקבות אי תשלום קנס, נתון לשיקול דעתו הבלעדי של ביהמ"ש.

לאחר ששמעתי טיעוני הצדדים, מצאתי לאפשר למבקש לשלם את יתרת הקנס תוך תקופה שתקבע להלן, ובהתאם אני מבטל את פקודת המאסר שהוטלה כנגדו בגין אי תשלום יתרת הקנס כאמור.

סיכומו של דבר, אני מבטל את תוספות הפיגורים בגין השיהוי בתשלום יתרת הקנס. יחד עם זאת, לא מצאתי לפרוס את יתרת הקנס לתשלומים, לאור השיהוי הניכר ואף הקיצוני בתשלום יתרת הקנס, מאז מתן גזר הדין ועד להיום. יש לקצוב תקופת זמן מוגבלת, ללא פריסה לתשלומים, לתשלום יתרת קנס.

על כן, אני מורה כי הנאשם ישלם את יתרת הקנס בסך 14,600 ₪ תוך 4 חודשים מהיום.

במידה והסכום לא ישולם בתקופה הנ"ל, תוגש בקשה למתן פקודת מאסר ליתרת תקופת המאסר בהתאם לגזר הדין.

למען הסר ספק, מובהר כי במידה והנאשם לא ישלם את הסכום הנ"ל בפרק הזמן שנקבע, תעמודנה על כנן תוספות הפיגורים שנוספו לקרן הקנס, ויראו את ההחלטה מהיום לביטול תוספת הפיגורים, כמבוטלת.

אציין כי לא מצאתי מקום לאפשר המרת תקופת המאסר, במידה והנאשם לא ישלם את יתרת הקנס בפרק הזמן הנ"ל, בעבודות שירות, לנוכח חלוף הזמן במהלכו לא קיים רכיב זה של גזר הדין ובהעדר נימוקים שמצדיקים, לפי הילכת ג'עפרי, להמיר את המאסר שהוטל בצד קנס, השונה בטיבו ממאסר בפועל או מאסר על תנאי, לעבודות שירות.
<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ח אדר תשע"ב, 22/03/2012 במעמד הנוכחים.

וויליאם חאמד, שופט

3

5