הדפסה

ת"פ 44540-01-11 מדינת ישראל נ' אבו טיר

בית דין אזורי לעבודה בירושלים

ת"פ 44540-01-11 מדינת ישראל נ' אבו טיר

בפני
שופט דניאל גולדברג

בעניין:

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד גיורא עדתו
המאשימה

נגד

אוסאמה אבו טיר

ע"י ב"כ עו"ד עבד אלרח ג'יג'ני
הנאשם

הכרעת דין

החלטתי לזכות את הנאשם מן העבירה בה הואשם בכתב האישום, מחמת הספק. להלן טעמיי:
הנאשם, מר אוסאמה אבו טיר, הואשם בכתב האישום בכך שביום 17.8.06 בשעה 8:45 הוא העסיק, ללא היתר כדין, את מונזר אלדרעאוי ת.ז. XXXXXX227, שאינו תושב ישראל ולא היה מורשה לעבוד אצל הנאשם, בעבודות אבן בגן ילדים ובית ספר באתר בניה של חברת "כפרית" בהר חומה.
בתשובתו לאישום הודה הנאשם בכך שהוא ביצע עבודות בגן הילדים ובבית הספר הנזכרים בכתב האישום, ואולם עבודות אלה היו עבודות השלד וציפוי האבן במבנים של גן הילדים ובית הספר. לטענת הנאשם, הוא לא ביצע עבודות פיתוח כלשהן מסביב למבנים האמורים ואילו העובד הזר שנזכר בכתב האישום נתפס בביצוע עבודות הפיתוח האמורות (להלן: "העובד הזר" או "מונדר") ולא הועסק על ידו.
מכתב האישום ותשובת הנאשם לאישום עולה שגדר המחלוקת בתיק היא צרה: האם המאשימה הוכיחה מעל לספק סביר שמעבידו של העובד הזר היה הנאשם.
אין מחלוקת בין הצדדים לגבי העובדות הבאות:
חברת כפרית לבנין ולהשקעות בע"מ ("חברת כפרית") ביצעה פרוייקט בנייה בהר חומה בשנת 2006 אשר כלל בניית בית ספר וגן ילדים.
ביום 27.2.06 נחתם הסכם בין חברת כפרית לבין הנאשם לפיו הנאשם קיבל לביצועו עבודות שונות בפרוייקט בית הספר ("ההסכם"). ההסכם מגדיר את העבודות בהתאם למפרטים וכתבי כמויות שצורפו להסכם. המאשימה הגישה לבית הדין את גוף ההסכם בלבד, ללא נספחי המפרטים וכתבי הכמויות, בהם מוגדרות העבודות.
כאמור בתשובת הנאשם לאישום, אין מחלוקת שהעבודות לפי ההסכם בין הנאשם לחברת כפרית כללו עבודות שלד וחיפוי אבן.
ביום 17.8.06 נערכה ביקורת של מפקחי משרד תמ"ת באתר הפרוייקט בה נתפסו שלושה עובדים פלסטיניים: מר אלדרעאוי מחמוד (מחמוד), מר שראוורה דאוד (דאוד) ומונדר. מחמוד ודאוד החזיקו אשרת עבודה על שם חברת כפרית. מונדר לא החזיק אשרת עבודה כלשהי.
התביעה טוענת שהיא הרימה את הנטל להוכיח את העסקת מונדר על ידי הנאשם, תוך שהיא מפנה, בין היתר, לראיות הבאות:
"תיאור מקרה" שרשם מפקח התמ"ת מרדכי אלירן ביום 17.8.06 (ת/8). תיאור המקרה הוגש בהסמכת הנאשם ללא חקירת המפקח אלירן, שלא התייצב לישיבת ההוכחות. מר אלירן רשם:
"בתאריך, בשעה ובמקום הנ"ל נערכה ביקורת יזומה של מפקחי משרד התמ"ת אלירן מרדכי ורמי בן דוד. מדובר באתר של חברת כפרית שבונה גן ילדים ובי"ס. במקום נראו שלושה עובדים פלסטיניים אשר פרטיהם רשומים ברשימת העובדים כשהם עובדים באבן ברחבת הגן. לשני העובדים מס. 1, 2 ברשימת העובדים יש אישור עבודה ע"ש כפרית ואילו לעובד מס. 3 ברשימה לא היה אישור עבודה".
רשימת העובדים (מא/9) בה נרשמו מחמוד ודאוד כעובדים מס. 1-2 ואילו מונדר נרשם כעובד מס. 3.
חשבוניות של הנאשם לכפרית מתאריכים 1.9.06 ו-7.10.06 (הוגשו במסגרת מא/4). בחשבונית מיום 1.9.06 כתב הנאשם שהיא "עבור עבודות שלד הר חומה" ואילו בחשבונית מיום 7.10.06 כתב הנאשם שהיא "עבור עבודות שלד ופיתוח הר חומה".
הודעת הנאשם בחקירתו מיום 20.4.07 (מא/1) בה הודה שהוא ביצע עבודת אבן בבית הספר בהר חומה ביום 7.8.06.
עדות יוסף מזאוי, מנהל התפעול של חברת כפרית. לעניין זה מפנה התביעה להודעות של מר מזאוי בחקירותיו (מא/6). מר מזאוי אמר בהודעתו מיום 27.6.10 שעובדים שעבדו בחיפוי אבן הם פועלים של הנאשם.
אכן, העובדות שאינן במחלוקת בצירוף ראיות התביעה קושרות את הנאשם לביצוע העבירה, בניגוד לטענת הסניגור. על פי תיאור המקרה של המפקח אלירן, מונדר נתפס עובד באבן ברחבת הגן ואין מחלוקת שהנאשם בנה את גן הילדים.
עם זאת, בחינת מכלול הראיות בתיק מעלה ספק סביר באשר לקביעה שהנאשם, ולא מעסיק אחר שפעל באתר, העסיק את מונדר. להלן טעמיי:
הנאשם לא היה הקבלן היחיד שפעל באתר והעסיק עובדים. חברת כפרית עצמה העסיקה עובדים בתקופות מסוימות של הפרוייקט וקיבלה אישורים לעשות כן (עדות מר מזאוי בחקירה נגדית, פרוטוקול מיום 23.4.12, עמ' 13, שורות 2-5). גם יומן העבודה וגיליון התשלומים של חברת כפרית לחודש 8/06 (נא/1) תומך במסקנה שכפרית העסיקה עובדים ובכללם את מחמוד ודאוד.
למחמוד ודאוד היו אישורי העסקה על שם כפרית. מונדר, שהינו בעל אותו שם משפחה של מחמוד, נתפס עובד עם מחמוד ודאוד. סביר על כן להניח שמונדר ומחמוד הועסקו על ידי אותו מעביד וכאמור, אישור העבודה של מחמוד הוא על שם כפרית. מר מזאוי אישר בעדותו שכפרית העסיקה עובדים בפועל (להבדיל מן התופעה המוכרת של חברה יזמית המוציאה אישורי העסקה על שמה על מנת שיועסקו על ידי קבלני משנה שלה).
לדעתי, די בכך כדי לעורר ספק סביר באשר לקביעה שהנאשם העסיק את מונדר, שכן עולה ספק סביר שמא כפרית העסיקה את מונדר.
מעבר לכך, ישנה אי בהירות באשר לשאלה אם העבודות שבוצעו על ידי מונדר היו באחריות הנאשם.
על פי תיאור המקרה של המפקח אלירן, העובדים נתפסו "עובדים באבן ברחבת הגן". מהודעת מונדר שנגבתה בביקור המפקחים (על ידי המפקח רמי בן דוד – מא/2) עולה שמונדר מסר למפקח שתפקידו הוא "עוזר בנאי" וכי הוא "מביא את האבן לבנאי, מכין חומר טיט לבניית גדר האבן בפיתוח של המבנה שנבנה".
תיאור המקרה של מר אלירן אינו מבהיר את המהות המדוייקת של העבודה שמונדר ביצע. מהודעת מונדר עולה כי קיימת אפשרות סבירה שהעבודות בהן עסקו מונדר, מחמוד ודאור הייתה בגדרות שמסביב לגן. לא מן הנמנע ש"רחבת הגן" אותה תיאר המפקח אלירן כללה, מבחינת מר אלירן, ביצוע עבודת גידור ברחבה או בסמוך לה. העד אלירן לא התייצב לעדות ולא ניתן היה לברר אפשרות זאת עמו.
הנאשם טען כי עבודת בניית גדרות האבן מסביב לבית הספר והגן לא נכללו בהסכם. כאמור, המאשימה הגישה את ההסכם ללא נספחי המפרטים וכתבי הכמויות ולכן אין בהסכם עצמו כדי לסתור את גרסת הנאשם.
בחקירתו הנגדית מר מזאוי העיד שעבודות הפיתוח והגדרות מסביב לבית הספר בוצעו על ידי קבלן משנה נוסף שפעל באתר – חברת "שומרוני" (עמ' 13, שורות 16-19). בכך יש תמיכה לגרסת הנאשם שלא הוא העסיק את מונדר.
העובדה שבחשבונית של הנאשם מיום 7.10.06 (מא/5), בה נרשם שהיא "עבור עבודות שלד ופיתוח הר חומה", מכרסמת בטענת הנאשם כי מונדר עסק בעבודה הקשורה לגדר שהקיפה את הגן שאינה חלק מן העבודות לפי ההסכם. עם זאת, אין בה כדי לשלול את הספק הסביר העולה מהעובדות שפירטנו בסעיפים 9-16 לעיל) לגבי הקביעה כי הנאשם העסיק את מונדר.
בשל קיומו של ספק סביר באשר לקביעה שהנאשם הוא זה שהעסיק את מונדר, החלטתי לזכות את הנאשם מן העבירה בה הואשם בכתב האישום, מחמת הספק.
זכות ערעור למאשימה לבית הדין הארצי לעבודה תוך 45 ימים.

ניתנה היום, כ' תמוז תשע"ב , 10 יולי 2012, במעמד הצדדים

1 מתוך 4