הדפסה

ת"פ 3939-07 מ.י. פרקליטות מחוז המרכז נ' שם טוב

בית משפט השלום בראשון לציון
ת"פ 3939-07 מ.י. פרקליטות מחוז המרכז נ' שם טוב

20 יוני 2012

בפני כב' סגן הנשיאה, השופט אברהם הימן
המאשימה
מ.י. פרקליטות מחוז המרכז

נגד

הנאשם
אברהם שם טוב

נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד בן הרוש
הנאשם וב"כ עו"ד רויטל קוצר

גזר דין (ת.פ. 3939/07 + 2131/07)

גזר דין זה מתייחס לשני תיקים כמצוין בכותרת לעיל.

על פי האמור בכתב האישום בתיק פלילי 3939/07, בתאריך 3.9.03 הוציא הנאשם במרמה מאחת עליזה דהן אשר הציעה חפצים מסוימים שבדירתה למכירה, בכך שלכאורה הסכים לקנות החפצים הללו אלא שלאחר שנטל אותם שילם לה בשיק מזויף שנחזה להיות שיק בנקאי בסכום של 4,200 ש''ח. למותר לציין כי שיק זה היה מזויף. הדיונים בתיק זה החלו סמוך לחודש אוגוסט 2005 אלא שמשום אי איתור הנאשם, בוטל כתב האישום וחודש בתאריך 3.9.06 לאחר שהנאשם אותר. (להלן – "האישום הראשון")

במועד מאוחר להגשת כתב האישום בתיק הנ''ל הוגש נגד הנאשם ביום 18.4.07 כתב אישום נוסף בתיק פלילי 2131/07. (להלן "האישום השני") על פי כתב האישום, הנאשם החזיק 253 תקליטורים בהם העתקות מפירות של זכויות יוצרים ביצירות סנימטוגרפיות וכן בתקליטורים של יצירות אודיו.

ההליכים בשני התיקים התנהלו בנפרד ומעת לעת ניתן לומר בעצלתיים. חלק מדחיות הדיון היו בעטיו של הנאשם, על כך לא יכולה להיות מחלוקת. סופו של דבר שבדיון שהתקיים ביום 14.10.09, הוחלט כי הדיון בשני התיקים יהיו במאוחד.

בדיון שהתקיים בתאריך 27.4.10 הודיעו הצדדים כי הגיעו להסדר טיעון ביחס לשני התיקים. על פי ההסדר, הנאשם יודה בעובדות שבשני כתבי האישום, יורשע ויופנה לשירות המבחן לקבלת תסקיר. הצדדים הצהירו כי אין להם הסכמה לגבי העונש, אלא, שלאחר קבלת התסקיר יטענו הצדדים לעונש כל אחד כפי טעמיו ("חופשי").

אכן, הנאשם הורשע בעבירות המיוחסות לו בשני כתבי האישום, דהיינו, באישום הראשון בעבירות של זיוף בכוונה לקבל דבר, שימוש במסמך מזויף וקבלת דבר במרמה. באישום השני בעבירה של החזקת עותקים מפרים לפי פקודת סימני מסחר.

בעקבות החלטתי לקבל תסקיר משירות המבחן התקבלו שלושה תסקירים. התמונה העולה מתוך התסקירים היא שהנאשם מכור להימורים העבירות שביצע הן על רקע הסתבכותו הכספית בעקבות ההימורים, אלא שהנאשם למעשה מסרב לקבל טיפול בהתמכרות זו. הסיבה שמוצא לכך שירות המבחן היא, שהנאשם מגלה תובנה חלקית לגבי מצבו, כמו גם רמת אנרגיה נמוכה לעריכת שינוי משמעותי בעניין התמכרותו להימורים. משום כך, לא בא שירות המבחן בהמלצה כלשהיא.

עוד יצוין כי, בעקבות התסקיר האחרון הוריתי לקבל חוות דעת מהממונה על עבודות שירות בשב''ס. הוגשה אכן חוות דעת והיא חיובית.

בא כוח התביעה טען כי בנסיבות המקרה, לנוכח האמור בתסקירי שירות המבחן, שאין בהם כדי לעמוד לצידו, ולנוכח מהות העבירות שיש בהן פגיעה בציבור, לרבות ובמיוחד עבירות המרמה שבאישום הראשון, ראוי להחמיר עמו באופן שיושת על הנאשם מאסר שירוצה בעבודות שירות. עמדה זו מחמירה היא לכאורה לנוכח העובדה שעבירות המרמה הללו בוצעו לפני למעלה משמונה וחצי שנים.

באת כוח הנאשם, לא התעלמה מחומרת העבירות, כמו גם מהאמור בתסקירי שירות המבחן. אלא ששמה דגש על העובדה שהעבירות הללו בוצעו לפני שנים רבות. יתירה מזו, מעיון בגיליון הרישום הפלילי עולה כי, מאז בוצעו העבירות שבאישום השני דהיינו מזה כשש שנים, לא הורשע הנאשם ולא הסתבך בפלילים. כמו כן באת כוח הנאשם הפנתה תשומת הלב לכך שהעבירה האחרונה בגיליון הרישום הפלילי היא מלפני כשמונה שנים.

באת כוח הנאשם הפנתה תשומת הלב לעובדה חשובה נוספת העומדת לצידו של הנאשם, והיא שהוא הפקיד פיצוי למתלוננת שבאישום הראשון בערך הנזק שגרם לה.

גדר ההתלבטות במקרה זה הוא ברור. מחד, העבירות שביצע הנאשם ובמיוחד העבירה של מרמה, תוך הולכת שולל של קורבן תמים, שנתנה אימון בנאשם והפסידה רכוש יקר - עבירה שעל פי מדיניות הענישה הנקוטה במקומותינו, מחייבת עונש של מאסר, אשר יש וירוצה בעבודות שירות. כמו כן בצד זה של המאזניים דהיינו צד החובה, נמצאים הדברים המפורטים בתסקירי שירות המבחן אשר כאמור, אין בהם כדי לעמוד לצדו של הנאשם ולסייע לו בהקלה בדין.

אל מול צד החובה עומדות נסיבות של קולא כצד הזכות. ראשית, הנאשם הודה וחסך מזמן שיפוטי. אלא שבהודייתו, יש מימד של הבעת חרטה כמו גם כוונה להראות כי שינה מדרכיו שבעבר וכוונתי לפיצוי המתלוננת באישום הראשון. מעשה זה יש לראות כפתח תקווה לנאשם ונסיבה העומדת לצידו. אלא שהעיקר בנושא זה מצוי בעובדה כי, מאז בוצעו העבירות הללו חלפו כשמונה וחצי שנים. אכן, חלק מהתמשכות ההליכים הוא בעטיו של הנאשם והתנהגותו, אך חלק אחר הוא בשיהוי שבעצם הגשת כתב אישום בחלוף שנתיים מאז הועבר חומר החקירה לפרקליטות בעבירות המרמה.

יחד עם זאת, גם אם נצא מהנחה כי התמשכות ההליכים נעוצה בנאשם, עדיין מבחינה אובייקטיבית, אי אפשר להתעלם מהעובדה שמאז ביצוע העבירות עברו שנים רבות. מצבו של הנאשם השתנה במשך השנים, והעובדה שמאז שש שנים לא ביצע הנאשם עבירה כלשהיא. העבירה היחידה שביצע במשך שמונה וחצי השנים היא החזקת עותקים מפירים של יצירות. עבירה שבדרך כלל אין גוזרים עונש מאסר בגינה.

בנסיבות אלה, נראה לי שגזירת עונש מאסר ויש להדגיש כי עונש מאסר שירוצה בעבודות שירות, הרי הוא עונש מאסר מבחינה עקרונית, יהיה עונש לא מידתי. לא התעלמתי ולו בשמץ מכך שהנאשם אינו נרתם לטיפול בבעיית ההימורים שלו, וגם אם נצא מהנחה שהיא קיימת גם כיום, הרי העובדה שבמשך השנים לא הסתבך בעבירה כלשהיא מראה כי אין בכך כדי לראות בנאשם כמי שדרכו היא דרך הפשע והעבריינות עד כי יש להחמיר עמו. נראה כי עונש מאסר לא יהיה תכלית ענישה ראויה במקרה דנן.

אשר על כן, אלה העונשים שאני משית על הנאשם:

7 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שבמשך שלוש שנים מהיום לא יעבור עבירה מן העבירות בהן הורשע לרבות נסיון לעבור עבירה כאמור.

5 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שבמשך שלוש שנים מהיום לא יעבור עבירת הימורים.

1,500 ש''ח קנס או חודש מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 3 תשלומים חודשיים שווים ורצופים שהראשון בהם יהא ב- 1.8.12.

מוצגים להשמיד.

על המזכירות לשלוח העתק החלטה זו לשרות המבחן.

זכות ערעור תוך 45 יום .
<#4#>

ניתנה והודעה היום ל' סיון תשע"ב, 20/06/2012 במעמד הנוכחים.

אברהם הימן, סגן נשיא

14

17