הדפסה

ת"פ 2833-02-12 מדינת ישראל נ' פשאפשה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו
ת"פ 2833-02-12 מדינת ישראל נ' פשאפשה

02 אפריל 2012

לפני כב' השופטת מיכל ברק נבו

מאשימה

1. מדינת ישראל

נגד

נאשמים
1. עובדיה פשאפשה

הנדון: הזמנת מתורגמן

1.  הריני להזמין מתורגמן לשפה ה___ערבית__.
2.  מועד הדיון ב07 ינואר 2013 בשעה 12:30 לכב' השופטת מיכל ברק נבו.
3. הדיון שנקבע ליום ______, בטל בזה.
 
                 חתימה וחותמת                                                שם המזמין ותפקידו
                                                                                     - - - - - - - - - - -  - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
הנדון: הצהרת מתורגמן

הריני מצהיר/ה כי בתאריך                    ביצעתי עבודת תרגום לשפה _____ אצל כב' ה משעה             עד שעה              בתיק זה.

- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  אישור
אני מאשר ביצוע תרגום שנערך אצל כב' השופטת מיכל ברק נבו בתיק זה בשפה ה_____.
 
---------             -----------             -----------           --------
בתאריך         שם משפחה ופרטי        תפקיד         חתימה וחותמת

1 מתוך 2