הדפסה

ת"פ 14974-05-10 מדינת ישראל נ' עובד ואח'

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו
ת"פ 14974-05-10 מדינת ישראל נ' עובד ואח'

12 ספטמבר 2011

הודעה לאפוטרופוס הכללי על
צו לחילוט רכוש בהליך פלילי/ אזרחי *
(לפי סעיף 36 ח (א) לפקודת הסמים המסוכנים {נוסח חדש},התשל"ג-1973)

אל : האפוטרופוס הכללי,במשרדו שבמחוז _ירושלים______________

1.דע לך שביום _8.9.11_ ניתן צו חילוט רכוש בתיק פלילי ת"פ 14974-05-10 מדינת ישראל נ' עובד ואח' שהעתק ממנו מצורף, וביום _24.11.11_______ הפך צו החלוט.

אלה פרטי הרכוש שלגביו ניתן הצו:

פרטי הזיהוי
של הרכוש
פרטי הזיהוי
של בעל הרכוש
פרטי הזיהוי
של המחזיק ברכוש
מיקום
הרכוש
השימוש
הנוכחי ברכוש
שונות
נא'1: אלירן עובד
ג'יפ מסוג ניסן אינפיניטי מס' 98-710-57
ת.ז. XXXXXX057

כנ"ל
שעון מסוג קרטייה, מחשבים ואבזרים נילווים ופלאפונים
כנ"ל

נא 2 :דוד חכמון
רכב מסוג פולקסווגן מס 77-014-36
ת.ז.XXXXXX748

כנ"ל
סכום של 308,625 ₪
מחשבון 125002 של בנק מזרחי .סכום של 14,553 ש'ח שהופקד בבמ"ש בגין רכב שהוחזר,
מחשבים ואביזרים נילווים, מצלמה מסוג קנון ופלאפונים.

כנ"ל

נא 3: אדי כבירי
פלאפונים ואביזרי מחשב
ת.ז XXXXXX006

בהתאם לאמור בסעיף 36 ח (א) לפקודת הסמים המסוכנים {נוסח חדש},התשל"ג-1973,ובהסתמך על החלטת בית המשפט האמורה,הינך מתבקש לתפוס את הרכוש המתואר לעיל ולהפקידו בקרן שבניהולך לפי הסעיף האמור.

ניתנה היום, י"ג אלול תשע"א,12 ספטמבר 2011,בהיעדר הצדדים.

טופס 13 לתקנות הסמים המסוכנים
(סדרי דין לעניין חילוט רכוש), התש"ן-1990

1 מתוך 2